Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL KONTROLĖS IR KAI KURIŲ KITŲ VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ MATERIALINĖS BAZĖS STIPRINIMO IR DARBUOTOJŲ SKATINIMO  
 FINANSAVIMAS IR MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS  
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 KITOS MATERIALINĖS VERTYBĖS  
pirkti MATERIALINIUS IŠTEKLIUS IR PARDUOTI JUOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJOS GAMINTOJAMS PALANKIOMIS SĄLYGOMIS  
 MATERIALINE BAZE  
 MATERIALINE GEROVE  
 MATERIALINEI BAZEI STIPRINTI  
 MATERIALINEI BAZEI  
 MATERIALINEI TECHNINEI BAZEI  
 MATERIALINES GĖRYBES  
 MATERIALINES VERTYBES  
 MATERIALINIAIS IŠTEKLIAIS  
 MATERIALINIO APRŪPINIMO  
 MATERIALINIO GYVENIMO  
 MATERIALINIO IR SOCIALINIO APRŪPINIMO  
 MATERIALINIO TECHNINIO APRŪPINIMO  
 MATERIALINIS APRŪPINIMAS  
 MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS  
 MATERIALINIUS NUOSTOLIUS  
 MATERIALINIŲ AR DARBO SĄNAUDŲ  
 MATERIALINIŲ GĖRYBIŲ  
 MATERIALINIŲ IR DVASINIŲ VERTYBIŲ  
 MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ  
 MATERIALINIŲ NUOSTOLIŲ  
 MATERIALINIŲ SUNKUMŲ  
 MATERIALINIŲ VERTYBIŲ IR LĖŠŲ  
 MATERIALINIŲ VERTYBIŲ  
 MATERIALINĮ APRŪPINIMĄ  
 MATERIALINĮ TECHNINĮ APRŪPINIMĄ  
 MATERIALINĘ BAZĘ  
 MATERIALINĘ GEROVĘ  
 MATERIALINĘ PADĖTĮ  
 MATERIALINĘ PAGALBĄ  
 MATERIALINĘ PARAMĄ  
 MATERIALINĘ TECHNINĘ BAZĘ  
 MATERIALINĘ ŽALĄ  
 MATERIALINĖ BAZĖ  
 MATERIALINĖ GEROVĖ  
 MATERIALINĖ KULTŪRA  
 MATERIALINĖ PADĖTIS  
 MATERIALINĖ PARAMA  
 MATERIALINĖ ŽALA  
 MATERIALINĖMIS VERTYBĖMIS  
 MATERIALINĖMS VERTYBĖMS  
 MATERIALINĖS BAZĖS  
 MATERIALINĖS GEROVĖS  
 MATERIALINĖS IR DVASINĖS KULTŪROS  
 MATERIALINĖS IR JOMS PRILYGINTOS IŠLAIDOS  
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
 MATERIALINĖS KULTŪROS  
 MATERIALINĖS NAUDOS  
 MATERIALINĖS PADĖTIES  
 MATERIALINĖS PAGALBOS  
 MATERIALINĖS PARAMOS  
 MATERIALINĖS SĄLYGOS  
 MATERIALINĖS VERTYBĖS  
 MATERIALINĖS ŽALOS  
 PADARYTA MATERIALINĖ ŽALA  
 PINIGŲ IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ SAUGOJIMO VIETAS  
 PREKYBOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ MINISTERIJOS  
 PREKYBOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ  
 PROPAGUOTI GAMTOSAUGOS IDĖJAS MATERIALINĖS IR DVASINĖS KULTŪROS PALIKIMĄ  
 VALSTYBĖS FINANSINIŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TEISĖTUMĄ  
 VISIŠKOS MATERIALINĖS ATSAKOMYBĖS  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 AUKOJAMOS LĖŠOS IR MATERIALINĖS VERTYBĖS