Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BĖGANT METAMS  
 BĖGO METAI  
 DALIS BAŽNYČIOS VAIKŲ ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS stokojo meilės persekiojamiems žydams 
 DALYVAVIMO TARPTAUTINIŲ ŠEIMOS METŲ PROGRAMOJE  
 DAR DVEJUS METUS  
 DAR IKI ŠIŲ METŲ PABAIGOS  
 DAR KELERIUS METUS  
 DAR PRAĖJUSIAIS METAIS  
 DAR PRIEŠ KELETĄ METŲ  
 DAR PRIEŠ METUS  
 DAR STUDIJŲ METAIS  
 DAR ŠIAIS METAIS  
 DARBO METUS  
 DARBO METŲ  
 DATA METAI MĖNUO DIENA  
 DAUG METŲ DIRBO ... 
 DAUG METŲ DIRBĘS ... 
 DAUGELIO METŲ  
 DAUGELĮ METŲ  
 DAUGIAU KAIP DVEJI METAI  
 DAUGIAU KAIP DVEJUS METUS  
 DAUGIAU KAIP METUS  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ  
 DAUGIAU KAIP PUSĘ METŲ  
 DAUGIAU KAIP TRISDEŠIMT METŲ  
 DAUGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 DAUGIAU NEI METUS  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ METUS  
iki šešiolikos METŲ AMŽIAUS  
 DAUGYBĘ METŲ  
 DENONSAVIMAS ĮSIGALIOJA PO METŲ NUO ... 
 DEVYNERI METAI  
 DEVYNERIEMS METAMS IR TIK VIENAI KADENCIJAI  
 DEVYNERIEMS METAMS  
 DEVYNERIUS METUS  
 DEVYNERIŲ METŲ  
 DEVYNIOLIKA METŲ  
 DEVYNIOLIKOS METŲ  
 DEŠIMT METŲ  
 DEŠIMTIES METŲ SENUMO  
 DEŠIMTIES METŲ  
 DEŠIMTĮ METŲ  
 DEŠIMČIA METŲ  
 DEŠIMČIAI METŲ Į PRIEKĮ  
 DEŠIMČIAI METŲ  
... METAIS PRIEŠ KRISTŲ  
... METAIS PRIEŠ MŪSŲ ERĄ  
... METŲ AUTOMOBILIO titulą; rinkimai 
... METŲ BIUDŽETO LĖŠOS  
... METŲ JUBILIEJŲ  
... METŲ PAVASARĮ  
... METŲ RUDENĮ  
 DU KARTUS PER METUS  
... METŲ SUKAKTĮ  
 DUKART PER METUS  
... METŲ VASARĄ  
 DVEJAIS METAIS  
 DVEJI METAI  
 DVEJIEMS METAMS  
 DVEJUS METUS DIRBO  
 DVEJUS METUS IŠ EILĖS  
 DVEJUS METUS KALĖTI  
 DVEJUS METUS  
 DVEJŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 DVEJŲ METŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĖ  
 DVEJŲ METŲ SENUMO  
 DVEJŲ METŲ SŪNŲ  
 DVEJŲ METŲ  
 DVEJŲ TREJŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT DEVYNERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT DVEJŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT KETVERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT METŲ  
 DVIDEŠIMT PENKERIEMS METAMS  
 DVIDEŠIMT PENKERIUS METUS  
 DVIDEŠIMT PENKERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT SEPTYNERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT TREJŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT VIENERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMT ŠEŠERIŲ METŲ  
 DVIDEŠIMTIES METŲ  
 DVIDEŠIMTĮ METŲ  
 DVYLIKA METŲ  
 DVYLIKOS METŲ  
 EINAMŲJŲ METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 EINAMŲJŲ METŲ  
 EUROPOS METŲ AUTOMOBILIO  
 FINANSINIAIS METAIS  
 FINANSINIŲ METŲ PABAIGOJE  
 GERIAUSIU METŲ albumu; futbolininku 
 GIMIMO METAI  
 GRAŽIAUSIUS SAVO GYVENIMO METUS  
 GYVAVIMO METAIS  
 GYVAVIMO METUS  
 GYVENIMO METAI  
 GYVENIMO METAIS  
 GYVENIMO METUS  
 GYVENIMO METŲ  
 HITLERINĖS OKUPACIJOS METAIS  
 II PASAULINIO KARO METAIS  
 IKI JAM SUEIS TREJI METAI  
 IKI KITŲ METŲ PABAIGOS  
 IKI KITŲ METŲ  
 IKI METŲ PABAIGOS  
 IKI NAUJŲJŲ METŲ  
 IKI TREJŲ METŲ  
 IKI VIENERIŲ METŲ  
 IKI ŠIŲ METŲ PABAIGOS  
 IKI ŠIŲ METŲ PRADŽIOS  
 IKI ŠIŲ METŲ  
 ILGALAIKIS TURTAS PO VIENERIŲ METŲ  
 ILGIAU KAIP METUS NAUDOTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 ILGIAU NEI METUS  
 ILGIAUSIŲ METŲ  
 ILGIEMS METAMS  
 ILGUS METUS DIRBO  
 ILGUS METUS  
 ILGŲ METŲ  
 IŠTISUS METUS  
nuteistam VIENERIEMS METAMS ŠEŠIEMS MĖNESIAMS NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI PASKIRIANT VIENERIŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
nuteistas VIENERIUS METUS KALĖTI  
 JEIGU PER KALENDORINIUS METUS  
 JIS PER VIENERIUS METUS ANTRĄ KARTĄ PADARĖ pažeidimą, susijusį su šia licencijuojama veikla 
 JUBILIEJAUS METŲ  
 JUBILIEJINIAIS METAIS  
 JUBILIEJINIŲ METŲ  
 KAI KURIAIS METAIS  
 KALENDORINIAIS METAIS GALIMA TAIKYTI TIK VIENĄ paskirstymo būdą 
 KALENDORINIAIS METAIS  
 KALENDORINIAMS METAMS PUSEI KALENDORINIŲ METŲ KETVIRČIUI  
 KALENDORINIAMS METAMS  
 KALENDORINIUS METUS  
 KALENDORINIŲ METŲ EINANČIŲ PO PRANEŠIMO  
 KALENDORINIŲ METŲ EINANČIŲ PO SUTARTIES ĮSIGALIOJIMO  
 KALENDORINIŲ METŲ  
 KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ  
... MILIJONUS METŲ  
 KARO IR POKARIO METAIS  
 KARO METAIS  
 KARO METŲ  
 KARTĄ PER METUS  
 KAS ANTRI METAI  
 KAS DVEJI METAI  
 KAS DVEJUS METUS  
 KAS KETVERI METAI  
 KAS METAI  
 KAS PENKERI METAI  
 KAS PUSĘ METŲ  
 KAS TREJI METAI  
 KELERI METAI IŠ EILĖS  
 KELERI METAI  
 KELERIAIS METAIS  
 KELERIEMS METAMS Į PRIEKĮ  
 KELERIEMS METAMS  
 KELERIUS METUS IŠ EILĖS  
 KELERIUS METUS  
 KELERIŲ METŲ SENUMO  
 KELERIŲ METŲ  
 KELETĄ METŲ DIRBO  
 KELETĄ METŲ IŠ EILĖS  
 KELETĄ METŲ  
 KELETĄ PASTARŲJŲ METŲ  
 KELIASDEŠIMT METŲ  
 KELINTI METAI  
 KELINTUS METUS  
 KELIOLIKA METŲ  
 KELIOLIKOS METŲ SENUMO  
 KELIS KARTUS PER METUS  
 KELIS METUS  
 KETURIASDEŠIMT DVEJŲ METŲ  
 KETURIASDEŠIMT KETVERIŲ METŲ  
 KETURIASDEŠIMT METŲ  
 KETURIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ  
 KETURIASDEŠIMT TREJŲ METŲ  
 KETURIASDEŠIMT ŠEŠERIŲ METŲ  
 KETURIASDEŠIMTIES METŲ  
 KETURIOLIKA METŲ  
 KETURIOLIKOS METŲ  
 KETURIS KARTUS PER METUS  
 KETURIŲ METŲ LAIKŲ  
 KETVERI METAI  
 KETVERIAIS METAIS  
 KETVERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA  
 KETVERIEMS METAMS  
 KETVERIUS METUS KALĖTI  
 KETVERIUS METUS  
 KETVERIŲ METŲ KADENCIJAI  
 KETVERIŲ METŲ KADENCIJĄ  
 KETVERIŲ METŲ SEIMO  
 KETVERIŲ METŲ  
 KETVERTĄ METŲ  
 KETVIRTI METAI  
 KETVIRTUS METUS IŠ EILĖS  
 KETVIRTUS METUS  
 KIEK TAU METŲ  
 KIEKVIENAIS METAIS  
 KIEKVIENĄ METŲ KETVIRTĮ  
 KIEKVIENŲ METŲ PABAIGOJE  
 KITAIS METAIS TUO PAČIU LAIKU  
 KITAIS METAIS  
 KITAIS MOKSLO METAIS  
 KITIEMS METAMS  
per devynis PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIUS  
per dešimt ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
per vienuolika PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 KITŲ METŲ BALANDĮ  
 KITŲ METŲ BIRŽELĮ  
 KITŲ METŲ BIUDŽETAS  
 KITŲ METŲ BIUDŽETE  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO PROJEKTĄ  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO ĮSTATYMO  
 KITŲ METŲ BIUDŽETO  
 KITŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 KITŲ METŲ GEGUŽĘ  
 KITŲ METŲ PABAIGOJE  
 KITŲ METŲ PAVASARĮ  
 KITŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 KITŲ METŲ PRADŽIOJE  
 KITŲ METŲ RUDENĮ  
 KITŲ METŲ SAUSĮ  
 KITŲ METŲ VIDURYJE  
 KITŲ METŲ  
 LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ SUMAŽINTI VIENERIAIS METAIS ŠEŠIAIS MĖNESIAIS  
savo; per pirmuosius VEIKLOS METUS  
 LDDP VALDYMO METAIS  
 LDDP VALDYMO METUS  
 LENKŲ OKUPACIJOS METAIS  
 LICENCIJOS IŠDUOTOS VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 LIETUVOJE PER METUS gimsta ... 
 LIKUS METAMS IKI RINKIMŲ  
 LITURGINIŲ METŲ  
... PRAĖJUSIŲ METŲ PUSMETĮ  
 LYGIAI PO METŲ  
 LYGIAI PRIEŠ METUS  
 LYGINANT SU PRAĖJUSIŲ METŲ TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
 MAŽDAUG PO METŲ  
 MAŽDAUG PRIEŠ METUS  
 METAI IR DIENOS  
 METAI IŠ METŲ  
 METAI MĖNUO DIENA  
 METAI NAUJIENOS  
 METAI PO METŲ  
 METAIS JAUNESNIS  
 METAIS VYRESNIS  
 METAMS BAIGIANTIS  
 METAMS BĖGANT  
 METAMS PASIBAIGUS  
 METUS AR DVEJUS  
 METUS LAIKO  
 METŲ GALE  
 METŲ LAIKAI  
 METŲ LAIKAS  
 METŲ LAIKO  
 METŲ LAIKU  
 METŲ LAIKUS  
 METŲ LAIKŲ KAITA  
 METŲ LAIKŲ  
 METŲ METAIS  
 METŲ METUS  
 METŲ MOTERIS  
 METŲ NAŠTOS  
 METŲ PABAIGOJE  
 METŲ PABAIGOS  
 METŲ PRADŽIOJE  
 METŲ SENUMO  
 METŲ ŽMOGUMI  
... SU PUSE METŲ LAISVĖS ATĖMIMO  
 MOKESTINIŲ METŲ  
 MOKSLO METAI  
 MOKSLO METAIS MOKYKLŲ DARBO DIENOMIS  
 MOKSLO METAIS  
 MOKSLO METAMS BAIGIANTIS  
 MOKSLO METAMS  
 MOKSLO METUS  
 MOKSLO METŲ PABAIGOJE  
 MOKSLO METŲ PRADŽIA  
 MOKSLO METŲ PRADŽIOJE  
 MOKSLO METŲ PRADŽIOS  
 MOKSLO METŲ PRADŽIĄ  
 MOKSLO METŲ STUDIJŲ MOKSLINĖS VEIKLOS ATASKAITĄ  
 MOKSLO METŲ  
 MOTINYSTĖS TĖVYSTĖS PAŠALPA IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 NACIŲ OKUPACIJOS METAIS  
 NAUJAISIAIS METAIS  
 NAUJAISIAIS MOKSLO METAIS  
 NAUJI METAI NAUJI LAPAI  
 NAUJIEJI METAI  
 NAUJIEMS MOKSLO METAMS  
 NAUJIESIEMS METAMS  
 NAUJIESIEMS MOKSLO METAMS  
į GERIAUSIO METŲ futbolininko titulą 
 NAUJUOSIUS METUS SUTIKTI  
 NAUJUOSIUS METUS  
 NAUJUOSIUS MOKSLO METUS  
 NAUJŲJŲ METŲ DIENĄ  
 NAUJŲJŲ METŲ IŠVAKARĖSE  
 NAUJŲJŲ METŲ NAKTĮ  
 NAUJŲJŲ METŲ PROGA  
 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS  
 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO  
 NAUJŲJŲ METŲ VAKARĄ  
 NAUJŲJŲ METŲ  
 NE DAUGIAU KAIP UŽ DVEJUS PRAĖJUSIUS METUS  
 NE ILGESNIAM KAIP VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 NE ILGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 NE IŠIMTIS IR ŠIE METAI  
 NE MAŽIAU KAIP KETURIASDEŠIMT METŲ  
 NE MAŽIAU KAIP TREJIEMS METAMS  
 NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS IKI JO MIRTIES  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS ŠIE DOKUMENTAI ATIDUODAMI Į ARCHYVĄ  
 NE PAGAL METUS  
 NE PIRMI METAI  
 NE PIRMUS METUS  
 NE REČIAU KAIP DU KARTUS PER METUS  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER METUS  
 NE VIENERI METAI  
 NE VIENERIUS METUS  
 NE VIENUS METUS  
 NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS PO JŲ ATSIRADIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PO METŲ  
 NEBE PIRMI METAI  
 NEBE PIRMUS METUS  
 NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS METAIS  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS METUS  
 NEPRIKLAUSOMYBĖS METŲ  
... TŪKSTANČIUS METŲ  
 NUMERIAI PAGAMINIMO METAI IR FIZINIO ASMENS ADRESAS  
 NUO KETURIOLIKOS IKI ŠEŠIOLIKOS METŲ AMŽIAUS  
 NUO KITŲ METŲ PRADŽIOS  
 NUO KITŲ METŲ  
 NUO KITŲ MOKSLO METŲ  
 NUO LIKUSIOS BAUSMĖS ATLEISTI LYGTINAI PASKIRIANT DVEJŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
 NUO METŲ PRADŽIOS  
 NUO NAUJŲJŲ METŲ  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODŽIO MĖNESIO  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODŽIO  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ RUDENS  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ RUGSĖJO  
 NUO PRAĖJUSIŲ METŲ  
 NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ AMŽIAUS  
 NUO ŠIŲ METŲ PRADŽIOS  
 NUO ŠIŲ METŲ  
 NUO ŠIŲ MOKSLO METŲ PRADŽIOS  
 NUTEISTAM LAISVĖS ATĖMIMU KETVERIEMS METAMS  
 NUTEISTAM LAISVĖS ATĖMIMU PENKIOLIKAI METŲ  
 OKUPACIJOS METAIS  
 OKUPACIJOS METŲ  
 PAGAMINIMO METAI  
... ŠIŲ METŲ KETVIRTYJE  
... ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 PALYGINTI SU ANKSTESNIAIS METAIS  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIAIS METAIS  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIŲ METŲ TUO PAČIU LAIKOTARPIU  
 PALYGINTI SU PRAĖJUSIŲ METŲ  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ LAIKOTARPIU  
 PALYGINTI SU TUO PAČIU PRAĖJUSIŲ METŲ MĖNESIU  
 PALYGINTI SU ŠIŲ METŲ biudžetu; sausiu; rugsėjo 1 diena 
 PALYGINUS SU PRAĖJUSIAIS METAIS  
... ŠIŲ METŲ KETVIRČIO  
... ŠIŲ METŲ KETVIRČIUI  
... ŠIŲ METŲ PUSMEČIUI  
... ŠIŲ METŲ PUSĖJE  
 PASIBAIGUS MOKSLO METAMS  
 PASKUTINIAIS METAIS  
 PASKUTINIAISIAIS GYVENIMO METAIS  
 PASKUTINIAISIAIS METAIS  
 PASKUTINIŲJŲ METŲ TEISINIO DARBO STAŽĄ  
 PASKUTINIŲJŲ METŲ  
 PASTARAISIAIS METAIS  
 PASTARIEJI METAI  
 PASTARUOSIUS DVEJUS METUS  
 PASTARUOSIUS KELERIUS METUS  
 PASTARUOSIUS KETVERIUS METUS  
 PASTARUOSIUS METUS  
 PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS  
 PASTARUOSIUS TREJUS METUS LIETUVOJE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖ SUTEIKIAMA ... 
 PASTARUOSIUS TREJUS METUS  
 PASTARŲJŲ DVEJŲ METŲ  
 PASTARŲJŲ KELERIŲ METŲ  
 PASTARŲJŲ METŲ  
 PASTARŲJŲ TREJŲ METŲ  
 PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 PATEIKTAS NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PATENKA Į LAIKOTARPĮ KAI IKI SEIMO KADENCIJOS PABAIGOS YRA LIKĘ MAŽIAU KAIP PUSĖ METŲ  
 PELNAS PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PENKERI METAI  
 PENKERIAIS METAIS VYRESNIS  
 PENKERIAIS METAIS  
 PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 PENKERIEMS METAMS  
 PENKERIUS METUS NUO ĮPLAUKŲ GAVIMO DIENOS  
 PENKERIUS METUS  
 PENKERIŲ METŲ JUBILIEJŲ  
 PENKERIŲ METŲ KADENCIJAI  
 PENKERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 PENKERIŲ METŲ SENUMO  
 PENKERIŲ METŲ SUKAKTĮ  
 PENKERIŲ METŲ  
 PENKETĄ METŲ  
 PENKIASDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ  
 PENKIASDEŠIMT METŲ  
 PENKIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ  
 PENKIASDEŠIMTIES METŲ  
 PENKIASDEŠIMČIAI METŲ  
 PENKIOLIKA METŲ  
 PENKIOLIKAI METŲ  
 PENKIOLIKOS METŲ  
 PENKTI METAI  
 PENKTUS METUS  
 PER AŠTUONERIUS METUS  
 PER AŠTUONIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DAUGELĮ METŲ  
 PER DEVYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DEŠIMT METŲ  
 PER DEŠIMT ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER DEŠIMTĮ METŲ  
 PER DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER DVEJUS METUS  
 PER ILGUS METUS  
 PER KALENDORINIUS METUS  
 PER KELERIUS METUS  
 PER KELERIUS PASTARUOSIUS METUS  
 PER KELETĄ METŲ  
 PER KELETĄ PASTARŲJŲ METŲ  
 PER KETURIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER KETVERIUS METUS  
 PER METUS  
 PER MOKSLO METUS  
 PER NAUJUOSIUS METUS  
 PER NEPRIKLAUSOMYBĖS METUS  
 PER PASTARUOSIUS DEŠIMT METŲ  
 PER PASTARUOSIUS DVEJUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS KELERIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS KELETĄ METŲ  
 PER PASTARUOSIUS KETVERIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS TREJUS METUS  
 PER PASTARUOSIUS ŠEŠERIUS METUS  
 PER PENKERIUS METUS  
 PER PENKETĄ METŲ  
 PER PENKIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PIRMUOSIUS DU ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PER PORĄ METŲ  
 PER PRAĖJUSIUS METUS  
 PER PUSANTRŲ METŲ  
 PER PUSĘ METŲ  
 PER SEPTYNERIUS METUS  
 PER SEPTYNIS ŠIŲ METŲ MĖNESIUS  
 PER TIEK METŲ  
 PER TREJUS METUS  
 PER TRIS ŠIŲ METŲ KETVIRČIUS  
 PER TUOS METUS  
 PER VIENERIUS METUS  
 PER VIENUOLIKA ŠIŲ METŲ MĖNESIŲ  
 PER VISUS METUS  
 PER ŠEŠERIUS METUS  
 PER ŠIUOS METUS  
 PER ŠIŲ METŲ DEVYNIS MĖNESIUS  
 PER ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ KETVIRTĮ  
 PER ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 PERKAMOJI GALIA PER PASTARUOSIUS METUS SUMAŽĖJO PERPUS  
 PIRMAIS METAIS  
 PIRMAISIAIS METAIS PO rinkimų; kalkinimo; nepriklausomybės atgavimo; nepriklausomybės atkūrimo 
 PIRMAISIAIS METAIS  
 PIRMAISIAIS NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS  
 PIRMAISIAIS POKARIO METAIS  
 PIRMIEJI METAI  
 PIRMOJO PASAULINIO KARO METAIS  
 PIRMOJO ŠIŲ METŲ KETVIRČIO  
 PIRMOJO ŠIŲ METŲ PUSMEČIO  
 PIRMUOSIUS DVEJUS METUS SKAIČIUOJANT NUO ŠIO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 PIRMUOSIUS DVEJUS METUS  
 PIRMUOSIUS METUS  
 PIRMUS METUS  
 PIRMĄ KARTĄ PO DAUGELIO METŲ  
 PIRMĄJĄ NAUJŲJŲ METŲ DIENĄ  
 PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PIRMŲJŲ METŲ  
 PO DAUGELIO METŲ  
 PO DEŠIMTIES METŲ  
 PO DVEJŲ METŲ PERTRAUKOS  
 PO DVEJŲ METŲ  
 PO DVIDEŠIMTIES METŲ  
 PO DVIEJŲ METŲ  
 PO KELERIŲ METŲ PERTRAUKOS  
 PO KELERIŲ METŲ  
 PO KELETO METŲ  
 PO KELIŲ METŲ  
 PO KETVERIŲ METŲ  
 PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
 PO METŲ KITŲ  
 PO METŲ PERTRAUKOS  
 PO METŲ  
 PO NAUJŲJŲ METŲ  
 PO PENKERIŲ METŲ  
 PO POROS METŲ  
 PO PUSANTRŲ METŲ  
 PO PUSĖS METŲ  
 PO SEPTYNERIŲ METŲ  
 PO TIEK METŲ  
 PO TREJŲ METŲ  
 PO VIENERIŲ METŲ BET NE ILGIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PO VIENERIŲ METŲ  
 PO ŠEŠERIŲ METŲ  
 POKARIO METAIS  
 POKARIO METŲ  
 PORĄ KARTŲ PER METUS  
 PORĄ METŲ  
 PRAEITAIS METAIS  
 PRAEITŲ METŲ PABAIGOJE  
 PRAEITŲ METŲ  
 PRALEISTUS METUS  
 PRASIDĖJUS MOKSLO METAMS  
 PRASIDĖJUS NAUJIEMS MOKSLO METAMS  
 PRAĖJUS DAUGELIUI METŲ  
 PRAĖJUS KELERIEMS METAMS  
 PRAĖJUS METAMS PO jo mirties; rinkimų 
 PRAĖJUS METAMS  
 PRAĖJUS PENKERIEMS METAMS  
 PRAĖJUSIAIS METAIS  
 PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS  
 PRAĖJUSIEJI METAI  
 PRAĖJUSIUS METUS  
 PRAĖJUSIŲ METŲ BALANDĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ BIRŽELĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ GEGUŽĘ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ GRUODŽIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ KOVO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ KOVĄ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ LAPKRITĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ LIEPOS MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ LIEPĄ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ PABAIGOJE IR ŠIŲ METŲ PRADŽIOJE  
 PRAĖJUSIŲ METŲ PABAIGOJE  
 PRAĖJUSIŲ METŲ PAVASARĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ PRADŽIOJE  
 PRAĖJUSIŲ METŲ RUDENĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ RUGPJŪTĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ RUGPJŪČIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ RUGSĖJĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ SAUSĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ SPALIO MĖNESĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ SPALIO PABAIGOJE  
 PRAĖJUSIŲ METŲ SPALĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ VASARĄ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ VASARĮ  
 PRAĖJUSIŲ METŲ VIDURYJE  
 PRAĖJUSIŲ METŲ ČEMPIONAS  
 PRAĖJUSIŲ METŲ  
 PRAĖJUSIŲJŲ METŲ PABAIGOJE  
 PRAĖJUSIŲJŲ METŲ  
 PRAĖJĘ METAI  
Jėzus augo išmintimi METAIS IR MALONE Dievo ir žmonių akyse 
 PRIEŠ AŠTUONERIUS METUS  
 PRIEŠ DAUG METŲ  
 PRIEŠ DAUGELĮ METŲ  
 PRIEŠ DEVYNERIUS METUS  
 PRIEŠ DEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ DEŠIMTĮ METŲ  
 PRIEŠ DU ŠIMTUS METŲ  
 PRIEŠ DVEJUS METUS  
 PRIEŠ DVIDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ DVYLIKA METŲ  
 PRIEŠ KALĖDAS IR NAUJUOSIUS METUS  
 PRIEŠ KELERIUS METUS  
 PRIEŠ KELETĄ METŲ  
 PRIEŠ KELIOLIKA METŲ  
 PRIEŠ KELIS METUS  
 PRIEŠ KETURIASDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ KETVERIUS METUS  
 PRIEŠ KETVERTĄ METŲ  
 PRIEŠ METUS KITUS  
 PRIEŠ METUS  
 PRIEŠ NAUJUOSIUS METUS  
 PRIEŠ PAT NAUJUOSIUS METUS  
 PRIEŠ PENKERIUS METUS  
 PRIEŠ PENKETĄ METŲ  
 PRIEŠ PENKIASDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ PENKIOLIKA METŲ  
 PRIEŠ PORĄ METŲ  
 PRIEŠ PUSANTRŲ METŲ  
 PRIEŠ PUSTREČIŲ METŲ  
 PRIEŠ PUSĘ METŲ  
 PRIEŠ SEPTYNERIUS METUS  
 PRIEŠ TREJETĄ METŲ  
 PRIEŠ TREJUS METUS  
 PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ TŪKSTANČIUS METŲ  
 PRIEŠ VIENUOLIKA METŲ  
 PRIEŠ ŠEŠERIUS METUS  
 PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ  
 PRIEŠKARIO METAIS  
 PRIIMAMI NE ANKSČIAU KAIP PO VIENERIŲ METŲ  
 PRIVALĖS TURĖTI NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 PUSANTRŲ METŲ  
 PUSEI METŲ  
 PUSKETVIRTŲ METŲ  
 PUSPENKTŲ METŲ  
 PUSTREČIŲ METŲ  
 PUSĘ METŲ  
 PUSĖ METŲ  
 PUSĖS METŲ  
 PUSŠIMTĮ METŲ  
 ANAIS METAIS  
 SAVO GYVENIMO METUS  
 SAVO GYVENIMO METŲ  
 SEIMO RINKIMUS RENGTI KAS KETVERI METAI  
 ANKSTESNIAIS METAIS  
 ANKSTESNIŲ METŲ  
 ANKSTESNIŲJŲ METŲ  
 SENUOSIUS METUS  
 SENŲJŲ METŲ  
 SEPTYNERI METAI  
 SEPTYNERIEMS METAMS SKIRIA IR ATLEIDŽIA SEIMAS TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO TEIKIMU  
 SEPTYNERIEMS METAMS  
 SEPTYNERIUS METUS  
 SEPTYNERIŲ METŲ KARĄ  
 SEPTYNERIŲ METŲ  
 SEPTYNIOLIKA METŲ  
 SEPTYNIOLIKOS METŲ  
 SOROSO ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRO METŲ PARODA  
 SOVIETINIAIS METAIS  
 ANTRAIS METAIS  
 SOVIETINĖS OKUPACIJOS METAIS  
 ANTRAISIAIS METAIS  
 SOVIETŲ OKUPACIJOS METAIS  
 SPAUDOS DRAUDIMO METAIS  
 ANTRI METAI  
 ANTROJO PASAULINIO KARO METAIS  
 STUDIJŲ METAI  
 STUDIJŲ METAIS  
 STUDIJŲ METUS  
 STUDIJŲ METŲ  
 SU NAUJAISIAIS METAIS  
 ANTRUS METUS IŠ EILĖS  
 ANTRUS METUS  
 ANTRĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 ANTRĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 SVARSTYTI KITŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 ANŲ METŲ  
 SVEIKINU SU NAUJAISIAIS METAIS  
 TAI PIRMAS KARTAS PER METUS  
 TAIS METAIS KAI ... 
 TAIS METAIS  
 TAIS PAT METAIS  
 TAIS PAČIAIS METAIS PRADĖJO DIRBTI ... 
 TAIS PAČIAIS METAIS  
 TARNYBOS METUS  
 TARPTAUTINIAMS PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ METAMS  
 TARPUKARIO METAIS  
 TARYBINIAIS METAIS  
 TARYBINIŲ METŲ  
 TARYBŲ VALDŽIOS METAIS  
 TEIKTI PASLAUGAS O VĖLIAU NE REČIAU KAIP KAS PENKERI METAI  
 TEISĖS ATĖMIMO PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 TOKIU METŲ LAIKU  
 TREJAIS METAIS  
 TREJETĄ METŲ  
 TREJI METAI  
 TREJIEMS METAMS LAISVĖS ATĖMIMO  
 TREJIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 TREJIEMS METAMS  
 TREJUS METUS DIRBO ... 
 TREJUS METUS IŠ EILĖS  
 TREJUS METUS  
 TREJŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 TREJŲ METŲ SUTARTĮ  
 TREJŲ METŲ SŪNŲ  
 TREJŲ METŲ TRUKMĖS  
 TREJŲ METŲ  
 TREJŲ SU PUSE METŲ  
 TRETI METAI  
 TREČIUS METUS IŠ EILĖS  
 TREČIUS METUS  
 TREČIĄJĮ ŠIŲ METŲ KETVIRTĮ  
 TRIJŲ METŲ BANDOMĄJĮ LAIKĄ  
 TRISDEŠIMT AŠTUONERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT DEVYNERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT DVEJŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT KETVERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT METŲ  
 TRISDEŠIMT PENKERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT SEPTYNERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT TREJŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT VIENERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMT ŠEŠERIŲ METŲ  
 TRISDEŠIMTIES METŲ  
 TRYLIKA METŲ  
 TRYLIKOS METŲ  
 TUO METŲ LAIKU  
 TYRIMO METAIS  
 TYRIMŲ METAIS  
 APSKAIČIUOTĄ PAGAL ŠIŲ METŲ ANTROJO AR PIRMOJO KETVIRČIO draudžiamąsias pajamas 
 TŲ METŲ RUDENĮ  
 TŲ METŲ VASARĄ  
 TŲ PAČIŲ METŲ GRUODŽIO MĖNESĮ  
 TŲ PAČIŲ METŲ LIEPOS MĖNESĮ  
 TŲ PAČIŲ METŲ PABAIGOJE  
 TŲ PAČIŲ METŲ RUDENĮ  
 TŲ PAČIŲ METŲ SPALĮ  
 TŲ PAČIŲ METŲ VASARĄ  
 TŲ PAČIŲ METŲ  
 VAIKO NUO VIENERIŲ IKI TREJŲ METŲ PRIEŽIŪROS  
 VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGŲ IKI VAIKUI SUKAKS VIENERI METAI  
 VAIKUS NUO PUSANTRŲ IKI TREJŲ METŲ  
 VALDYMO METAIS  
 VARDAS PAVARDĖ GIMIMO METAI  
 ARTIMIAUSIAIS METAIS  
 ARTĖJANT KALĖDOMS IR NAUJIESIEMS METAMS  
 VIDUTINIŠKAI PER METUS  
 VIEN PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 VIEN ŠIAIS METAIS  
 VIENAIS METAIS  
 VIENERI METAI  
 VIENERIEMS METAMS IR ŠEŠIEMS MĖNESIAMS  
 VIENERIEMS METAMS  
 VIENERIUS METUS  
 VIENERIŲ METŲ DARBO STAŽĄ PAGAL SPECIALYBĘ  
 VIENERIŲ METŲ IR TRIJŲ MĖNESIŲ  
 VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 VIENERIŲ METŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ  
 VIENERIŲ METŲ SUKAKTĮ  
 VIENERIŲ METŲ TRUKMĖS  
 VIENERIŲ METŲ  
 VIENIEMS METAMS  
 VIENUOLIKA METŲ  
 VIENUOLIKAI METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 VIENUOLIKOS METŲ  
 VIENUS METUS  
 VIENĄ KARTĄ PER METUS  
 VIENŲ METŲ  
 VIETA DATA METAI MĖNUO DIENA VALANDA  
 VISAIS METŲ LAIKAIS  
 VISIEMS METAMS  
 ATASKAITINIŲ METŲ PABAIGOJE  
 ATASKAITINIŲ METŲ  
 VISUS METUS  
 VISUS MOKSLO METUS  
 VISUS TUOS METUS  
 VISUS ŠIUOS METUS  
 ATEINANTIEMS METAMS  
 VISŲ METŲ  
 ATEINANČIAIS METAIS  
 ATEINANČIUS METUS  
 ATEINANČIŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 ATEINANČIŲ METŲ  
 VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METAIS  
 VOS PRIEŠ DVEJUS METUS  
 VOS PRIEŠ METUS  
 ATGIMIMO METAIS  
 VYŠNIAUSKAITĖ A MŪSŲ METAI IR ŠVENTĖS  
 VĖL GALI BŪTI SUTEIKTA NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ  
 VĖLESNIAIS METAIS  
 ATIDEDANT NUOSPRENDŽIO VYKDYMĄ DVEJIEMS METAMS  
 ATITINKAMU KOEFICIENTU PRIKLAUSOMAI NUO VIETOVĖS KURIOJE JIS YRA PO KIEKVIENŲ EKSPLOATACIJOS METŲ  
 ĮVAIRIAIS METŲ LAIKAIS  
 ŠALTOJO KARO METAIS  
 ŠALTUOJU METŲ LAIKU  
 ŠEŠERI METAI  
 ŠEŠERIEMS METAMS  
 ŠEŠERIUS METUS  
 ŠEŠERIŲ METŲ SENUMO  
 ŠEŠERIŲ METŲ  
 ŠEŠETĄ METŲ  
 ŠEŠIASDEŠIMT KETVERIŲ METŲ  
 ŠEŠIASDEŠIMT METŲ  
 ŠEŠIASDEŠIMT PENKERIŲ METŲ  
 ŠEŠIASDEŠIMT SEPTYNERIŲ METŲ  
 ŠEŠIOLIKA METŲ  
 ŠEŠIOLIKOS METŲ  
 ŠEŠTI METAI  
 ŠEŠTUS METUS  
 ŠIAIS IR KITAIS METAIS  
 ŠIAIS METAIS IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO  
 ŠIAIS METAIS IŠLEIDO ... 
 ŠIAIS METAIS KAUNE  
 ŠIAIS METAIS LIETUVOJE  
 ŠIAIS METAIS NUMATOMA ... 
 ŠIAIS METAIS PLANUOJA ... 
 ŠIAIS METAIS PLANUOJAMA ... 
 ŠIAIS METAIS SUKANKA ... 
 ŠIAIS METAIS  
 ŠIAIS MOKSLO METAIS  
 ŠILTU METŲ LAIKU  
 ŠILTUOJU METŲ LAIKU  
 ŠIMTAS METŲ  
 ŠIMTO METŲ  
 ŠIMTĄ METŲ  
 ŠIUO METŲ LAIKU  
 ŠIUOS METUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PASKELBĖ ... 
 ŠIŲ METŲ BALANDĮ  
 ŠIŲ METŲ BALANDŽIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ BIRŽELIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ BIRŽELĮ  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETAS  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETE  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETO  
 ŠIŲ METŲ BIUDŽETĄ  
 ŠIŲ METŲ DIENOMIS  
 ŠIŲ METŲ EUROPOS čempionate; čempionas; pirmenybių 
 ŠIŲ METŲ GEGUŽĘ  
 ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ KOVO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ KOVĄ  
 ŠIŲ METŲ LAPKRITĮ  
 ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ LIEPOS MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ LIEPĄ  
 ŠIŲ METŲ PABAIGOJE  
 ŠIŲ METŲ PASAULIO ČEMPIONATE  
 ŠIŲ METŲ PAVASARĮ  
 ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ KETVIRTĮ  
 ŠIŲ METŲ PIRMĄJĮ PUSMETĮ  
 ŠIŲ METŲ PRADŽIOJE  
 ŠIŲ METŲ RUDENĮ  
 ŠIŲ METŲ RUGPJŪTĮ  
 ŠIŲ METŲ RUGSĖJO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ RUGSĖJĮ  
 ŠIŲ METŲ SAUSIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ SAUSIO PABAIGOJE  
 ŠIŲ METŲ SAUSIO PRADŽIOJE  
 ŠIŲ METŲ SAUSĮ  
 ŠIŲ METŲ SPALĮ  
 ŠIŲ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETE  
 ŠIŲ METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETĄ  
 ŠIŲ METŲ VASARIO MĖNESĮ  
 ŠIŲ METŲ VASARĄ  
 ŠIŲ METŲ VASARĮ  
 ŠIŲ METŲ VIDURYJE  
 ŠIŲ METŲ ČEMPIONATE  
 ŠV KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA  
 ŠV KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ  
 ŠVENTUOSIUS METUS  
 ŠVENTŲJŲ METŲ  
 ŪKINIAMS METAMS PASIBAIGUS IKI VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO  
 ATĖMIMO TEISĖS PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ATĖMIMU TEISĖS PENKERIEMS METAMS DIRBTI DARBĄ SUSIJUSĮ SU MATERIALINIŲ VERTYBIŲ APSKAITA IR TVARKYMU  
 AUGIMO SODE METAIS  
 AUGIMO SODE METŲ IŠ KIEKVIENO VAISMEDŽIO PRISKINTA ... 
atėmimą teisės medžioti IKI TREJŲ METŲ SU ŠAUTUVŲ IR KITŲ MEDŽIOKLĖS ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU  
 AŠTUONERI METAI  
 AŠTUONERIUS METUS  
 AŠTUONERIŲ METŲ  
 AŠTUONIOLIKOS METŲ  
 BAIGIANTIS METAMS  
 BAIGIANTIS MOKSLO METAMS  
 BAUDŽIAMAS BAUDA NUO PENKIŲ TŪKSTANČIŲ IKI DEŠIMTIES TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI KETVERIŲ METŲ AR BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI PENKERIŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IKI DVEJŲ METŲ ARBA BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ SU BAUDA AR BE BAUDOS  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ ARBA PATAISOS DARBAIS IR BAUDA AR BE BAUDOS ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU IKI VIENERIŲ METŲ IR BAUDA ARBA TIK BAUDA  
 BAUDŽIAMAS LAISVĖS ATĖMIMU NUO PENKERIŲ IKI DVYLIKOS METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI DVEJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMAS VIEŠAISIAIS DARBAIS ARBA BAUDA ARBA LAISVĖS ATĖMIMU IKI TREJŲ METŲ  
 BAUDŽIAMI LAISVĖS ATĖMIMU NUO AŠTUONERIŲ IKI PENKIOLIKOS METŲ SU TURTO KONFISKAVIMU  
 BAUSMĘ SUMAŽINTI IKI ŠEŠERIŲ METŲ  
 BENDRO GYVENIMO METŲ  
 BENT KARTĄ PER METUS  
 BENT PORĄ KARTŲ PER METUS  
 BET KURIUO METŲ LAIKU  
 BEVEIK DEŠIMT METŲ  
 BEVEIK DVEJUS METUS  
 BEVEIK DVIDEŠIMT METŲ  
 BEVEIK KETVERIUS METUS  
 BEVEIK PRIEŠ DVEJUS METUS  
 BEVEIK PRIEŠ METUS  
 BEVEIK PUSANTRŲ METŲ  
 BEVEIK TREJUS METUS  
dvejus; trejus SU PUSE METŲ  
dvylika VEDYBINIO GYVENIMO METŲ