Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DRUSKININKŲ GIRININKIJOS  
 DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 DUBRAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS  
 GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA  
 GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 GYVULIUS IR ĮRENGINIUS NAUDOJAMUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE  
 JURBARKO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS EKSPERIMENTINĖS URĖDIJOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS  
 KAUNO MIŠKŲ URĖDIJA  
 KAUNO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJA  
 KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS ŠVENTOSIOS GIRININKAS  
 KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBA MIŠKŲ BEI STATYBŲ PRIEŽIŪROS INSPEKCIJOS  
 KURŠĖNŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 LAUKŲ IR MIŠKŲ  
 LIETUVOS MIŠKŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 MARIJAMPOLĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS  
 MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 MIŠKININKYSTĖS ŽINIŲ IR MIŠKŲ TVARKYMO PATIRTIES  
 MIŠKŲ ATKŪRIMAS  
 MIŠKŲ ATKŪRIMO  
 MIŠKŲ BŪKLĖS NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MIŠKŲ INSTITUTO  
 MIŠKŲ IR LAUKŲ  
 MIŠKŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 MIŠKŲ KARALIUS  
 MIŠKŲ PLOTUS  
 MIŠKŲ SAVININKŲ TEISES IR PAREIGAS  
 MIŠKŲ URĖDAI  
 MIŠKŲ URĖDAS  
 MIŠKŲ URĖDIJA  
 MIŠKŲ URĖDIJAI  
 MIŠKŲ URĖDIJAS  
 MIŠKŲ URĖDIJOJE  
 MIŠKŲ URĖDIJOMS IR NACIONALINIAMS PARKAMS  
 MIŠKŲ URĖDIJOMS  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIAI PARKAI  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJOS  
 MIŠKŲ URĖDIJOSE IR NACIONALINIUOSE PARKUOSE  
 MIŠKŲ URĖDIJOSE  
 MIŠKŲ URĖDIJĄ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ  
 MIŠKŲ URĖDO  
 MIŠKŲ VALDYTOJAI  
 MIŠKŲ VALDYTOJAMS SAVININKAMS IR NAUDOTOJAMS  
 MIŠKŲ ŪKIO FAKULTETE  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOJE  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS A VASILIAUSKAS 
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS  
 MIŠKŲ ŪKIO PRAMONĖS IR PREKYBOS  
 MIŠKŲ ŪKIO REIKMĖMS  
 MIŠKŲ ŪKIO  
 MIŠKŲ ŪKIS  
 MIŠKŲ ŪKIUI  
 MIŠKŲ ŪKYJE  
 MIŠKŲ ŪKĮ  
 MIŠKŲ ŽINYBOJE  
 MIŠKŲ ŽINYBOS  
valdė apie ... HA MIŠKŲ  
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEMENČINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 NUOSTATAI PATVIRTINTI MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIENŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIVATAUS MIŠKŲ ŪKIO  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ BŪKLĖS NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAI  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKŲ  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROMS MIŠKŲ URĖDIJOMS  
 ALYTAUS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 RIETAVO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 STATYBŲ PRIEŽIŪROS BEI MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 SUDERINTĄ SU MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 TARP MIŠKŲ esantį ... 
 TAURAGĖS MIŠKŲ URĖDIJA  
 TAURAGĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 APLINKOS APSAUGOS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJŲ  
 TELŠIŲ MIŠKŲ URĖDIJA  
 UKMERGĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 VALKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS G GIBAS 
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ  
 VALSTYBINĘ MIŠKŲ KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĖ MIŠKŲ inspekcija 
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS  
 VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 VILNIAUS MIŠKŲ URĖDAS JUOZAS DINGELIS 
 VILNIAUS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ZARASŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ĮSAKYMĄ PASKELBTI APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGIONŲ DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ AGENTŪROMS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 ŠAKIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ŠILUTĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ŠIŲ MIŠKŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMĄ JŲ NAUDOJIMĄ  
 ŠVENČIONĖLIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ŪKINĖ ZONA MIŠKŲ ŪKIO TERITORIJOS  
 ŪKIO IR NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOJE  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS 
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO VICEMINISTRAS  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MIŠKŲ ŪKIO  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIAUS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ  
 ATSTOVAS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO