Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eiti PER MIŠKUS  
išdegė ... HA MIŠKO  
 DIEVŲ MIŠKAS  
 DIEVŲ MIŠKO  
 DIRVOŽEMIO DANGA IR MIŠKO PAKLOTĖ  
 DRUSKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS DRUSKININKŲ GIRININKIJOS  
 DUBRAVOS EKSPERIMENTINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 DUBRAVOS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 DĖL KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
išėjo Į MIŠKĄ  
 DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS  
 GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJA  
 GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 GILYN Į MIŠKĄ  
 GIRININKIJOS MIŠKO  
 GRĄŽINAMOS ŽEMĖS ĮSKAITANT MIŠKĄ VANDENS TELKINIUS  
 GYVULIUS IR ĮRENGINIUS NAUDOJAMUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE  
netoli ... KAIMO ESANČIAME MIŠKE  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠĖJO Į MIŠKĄ  
 JAUNIEJI MIŠKO BIČIULIAI  
 JAUNIESIEMS MIŠKO BIČIULIAMS  
 JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ SAMBŪRIO  
 JAUNŲJŲ MIŠKO BIČIULIŲ  
 JURBARKO MIŠKŲ URĖDIJOS  
pamatė; skraidyti VIRŠ MIŠKO  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS EKSPERIMENTINĖS URĖDIJOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS  
 KAUNO MIŠKŲ URĖDIJA  
 KAUNO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 KAZLŲ RŪDOS MIŠKUOSE  
 KIRSTI MIŠKĄ  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
perkant KAIMO VIETOVĖJE ŽEMĘ MIŠKĄ IR VANDENS TELKINIUS  
 KOMPENSACIJOS UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 KOMPENSACIJŲ UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ BEI ATSISKAITYMO SU VALSTYBE UŽ PERKAMĄ ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJA  
 KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS ŠVENTOSIOS GIRININKAS  
 KRETINGOS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS TARNYBA MIŠKŲ BEI STATYBŲ PRIEŽIŪROS INSPEKCIJOS  
 KUO GILIAU Į MIŠKĄ TUO DAUGIAU MEDŽIŲ  
 KURŠĖNŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 LAISVOS VALSTYBINĖS ŽEMĖS FONDO ŽEMĖS AR MIŠKO PLOTAS  
 LAUKŲ IR MIŠKŲ  
 LEIDIMAI KIRSTI MIŠKĄ  
 LEIDIMUS KIRSTI MIŠKĄ MIŠKO SAVININKAMS IŠDUODA miškų urėdijos ir nacionaliniai parkai 
 LIETUVOS MIŠKUOSE  
 LIETUVOS MIŠKŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 MARIJAMPOLĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 MINISTRAS PIRMININKAS GEDIMINAS VAGNORIUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS  
 MIŠKAI BUVO PAVERSTI KITOMIS NAUDMENOMIS  
 MIŠKAIS ATEINA RUDUO  
 MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 MIŠKE NETOLI Elektrėnų; Kijevo; namų 
 MIŠKE PRIE medžio; upės 
 MIŠKININKYSTĖS ŽINIŲ IR MIŠKŲ TVARKYMO PATIRTIES  
 MIŠKO AIKŠTELĖJE  
 MIŠKO APSAUGOS  
 MIŠKO ATKŪRIMO  
 MIŠKO AUGINIMO  
 MIŠKO BROLIAI  
 MIŠKO BROLIŲ  
 MIŠKO FONDO  
 MIŠKO GAISRŲ  
 MIŠKO GENETIKOS IR ATKŪRIMO  
 MIŠKO GĖRYBES  
 MIŠKO KELIUKAIS  
 MIŠKO KELIUKU  
 MIŠKO KIRTIMO  
 MIŠKO KULTŪRŲ  
 MIŠKO KVARTALŲ  
 MIŠKO LAUKYMĖJE  
 MIŠKO LINK  
 MIŠKO MEDŽIAGA  
 MIŠKO MEDŽIAGOS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS  
 MIŠKO NAUDOJIMO  
 MIŠKO PAKLOTĖ  
 MIŠKO PARKAS APIMA ... 
 MIŠKO PARKAS APIMA ŠIAURĖS RYTUOSE nuo ... 
 MIŠKO PLOTAS  
 MIŠKO PLOTUS  
 MIŠKO PRAMONĖS  
 MIŠKO RUOŠOS IR MEDIENOS APDIRBIMO  
 MIŠKO RUOŠOS PUNKTO  
 MIŠKO RUOŠOS  
 MIŠKO SAVININKAI  
 MIŠKO SAVININKAMS  
 MIŠKO SAVININKAS  
 MIŠKO SAVININKŲ  
 MIŠKO TANKMĖJE  
 MIŠKO VALDYTOJŲ SAVININKŲ IR NAUDOTOJŲ  
 MIŠKO ŽEMĖJE  
 MIŠKO ŽEMĖS  
 MIŠKŲ ATKŪRIMAS  
 MIŠKŲ ATKŪRIMO  
 MIŠKŲ BŪKLĖS NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MIŠKŲ INSTITUTO  
 MIŠKŲ IR LAUKŲ  
 MIŠKŲ IR SAUGOMŲ TERITORIJŲ  
 MIŠKŲ KARALIUS  
 MIŠKŲ PLOTUS  
 MIŠKŲ SAVININKŲ TEISES IR PAREIGAS  
 MIŠKŲ URĖDAI  
 MIŠKŲ URĖDAS  
 MIŠKŲ URĖDIJA  
 MIŠKŲ URĖDIJAI  
 MIŠKŲ URĖDIJAS  
 MIŠKŲ URĖDIJOJE  
 MIŠKŲ URĖDIJOMS IR NACIONALINIAMS PARKAMS  
 MIŠKŲ URĖDIJOMS  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIAI PARKAI  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJOS  
 MIŠKŲ URĖDIJOSE IR NACIONALINIUOSE PARKUOSE  
 MIŠKŲ URĖDIJOSE  
 MIŠKŲ URĖDIJĄ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ  
 MIŠKŲ URĖDO  
 MIŠKŲ VALDYTOJAI  
 MIŠKŲ VALDYTOJAMS SAVININKAMS IR NAUDOTOJAMS  
 MIŠKŲ ŪKIO FAKULTETE  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOJE  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS A VASILIAUSKAS 
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS  
 MIŠKŲ ŪKIO PRAMONĖS IR PREKYBOS  
 MIŠKŲ ŪKIO REIKMĖMS  
 MIŠKŲ ŪKIO  
 MIŠKŲ ŪKIS  
 MIŠKŲ ŪKIUI  
 MIŠKŲ ŪKYJE  
 MIŠKŲ ŪKĮ  
 MIŠKŲ ŽINYBOJE  
 MIŠKŲ ŽINYBOS  
 MIŠRIUOSE MIŠKUOSE  
vaikščiojo; bastosi PO MIŠKUS  
vaikščioti PO MIŠKĄ  
valdė apie ... HA MIŠKŲ  
 NAUDOJAMA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ AR MIŠKAS  
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEMENČINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 NENUKIRSTO MIŠKO  
 NENUKIRSTĄ MIŠKĄ  
įveista ... HA MIŠKO KULTŪRŲ  
ėjo PER MIŠKĄ  
ėjo; patraukė Į MIŠKUS  
 NUO MIŠKO pusės 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATOMA ... 
 NUOSTATAI PATVIRTINTI MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 PABĖGO Į MIŠKĄ IR PASISLĖPĖ  
 PAKAUNĖS MIŠKUOSE  
 PANEVĖŽIO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 PARODA MIŠKO DOVANOS  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS NUSTATYMO METODIKĄ  
 PERKAMOS ŽEMĖS MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ NOMINALIOS KAINOS  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PRIE MIŠKO gyvena; prigludęs 
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIENŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 PRIEVARTAUTI TURTĄ IŠ ŽEMĖS AR MIŠKO SAVININKO  
 PRIEŽIŪRĄ APSAUGĄ BEI MIŠKO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIVATAUS MIŠKŲ ŪKIO  
 PRIVATŪS MIŠKAI  
 PRIVAČIUOSE MIŠKUOSE  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ BŪKLĖS NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAI  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKAMS  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ SAVININKŲ  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 REGIONINIO PARKO MIŠKUS PAGAL MIŠKOTVARKOS IR KITUS PROJEKTUS SAUGO IR TVARKO PAGAL SUTARTIS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONŲ APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROMS MIŠKŲ URĖDIJOMS  
 ALYTAUS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 RIETAVO MIŠKŲ URĖDIJOS  
 SANITARINĖS MIŠKO APSAUGOS STOTIES VIRŠININKAS  
 SANITARINĖS MIŠKO APSAUGOS STOTIES  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 STATYBŲ PRIEŽIŪROS BEI MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 STAČIOJO MIŠKO KAINA  
 STAČIOJO MIŠKO  
 SUDERINTĄ SU MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 TARP MIŠKŲ esantį ... 
 TAURAGĖS MIŠKŲ URĖDIJA  
 TAURAGĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 APLINKOS APSAUGOS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJŲ  
 TELŠIŲ MIŠKŲ URĖDIJA  
 APSAUGINIAI MIŠKAI  
 TURĖTOJI ŽEMĖ IR MIŠKAS YRA KAIMO VIETOVĖJE  
 TURĖTOJI ŽEMĖ IR MIŠKAS YRA MIESTUOSE IR MIESTO TIPO GYVENVIETĖSE  
 UKMERGĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 APSODINTI MIŠKU  
 VALKININKŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 VALSTYBEI ARBA ŽEMĖS MIŠKO SAVININKUI NEKOMPENSUOJAMA  
 VALSTYBINIAI MIŠKAI  
 VALSTYBINIO MIŠKO  
 VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE  
 VALSTYBINIUS MIŠKUS VALDO NAUDOJA PAGAL MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS JUOS SAUGO IR TVARKO  
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS G GIBAS 
 VALSTYBINIŲ MIŠKŲ  
 VALSTYBINĘ MIŠKŲ KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĖ MIŠKŲ inspekcija 
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ INSPEKCIJOS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ KONTROLĖS  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 VILNIAUS MIŠKŲ URĖDAS JUOZAS DINGELIS 
 VILNIAUS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ZARASŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 Į MIŠKO gilumą; keliuką; glūdumą 
 ĮSAKYMĄ PASKELBTI APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGIONŲ DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ AGENTŪROMS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 ŠAKIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ŠILUTĖS MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ŠIŲ MIŠKŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMĄ JŲ NAUDOJIMĄ  
 ŠVENČIONĖLIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS  
 ŪKINĖ ZONA MIŠKŲ ŪKIO TERITORIJOS  
 ŪKIO IR NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES  
 ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 ŽEMĖ VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGAS  
 ŽEMĖS IR MIŠKO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOJE  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRAS VYTAUTAS KNAŠYS 
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO VICEMINISTRAS  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS IR MIŠKŲ ŪKIO  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ SKYRIAUS  
 ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES AR MIŠKO ŽEMĖJE  
 ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ IR MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŠIOJE TERITORIJOJE VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ  
 ATSTOVAS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO