Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRALIZUOTO VALDYMO TARNYBOS INSPEKCIJOS PRIE MINISTERIJŲ  
informuoja ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ  
 DEPARTAMENTO TARNYBOS INSPEKCIJOS BEI PRIE MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTU PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTU PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DEPARTAMENTUI PRIE VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 DRAUDIMO REIKALŲ TARYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTERIJŲ SEKRETORIŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 EKONOMIKOS MINISTERIJA  
 EKONOMIKOS MINISTERIJAI IR FINANSŲ MINISTERIJAI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJAI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOJE  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS DARBUOTOJAS A GIRČYS 
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA tvarka 
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJAI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A KAMINSKAS 
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS A KAMINSKAS EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DARBUOTOJAS  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS SKAIČIAVIMO CENTRUI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS  
 ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 ENERGETIKOS MINISTERIJAI  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS KURI ATSTOVAUJA VALSTYBĖS INTERESAMS AKCINĖJE BENDROVĖJE ... 
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS KURI ATSTOVAUJA VALSTYBĖS INTERESAMS AKCINĖJE BENDROVĖJE BŪTINGĖS NAFTA  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SFERAI  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SFEROJE ESANČIŲ OBJEKTŲ  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS S KUTAS; V VALENTUKEVIČIUS 
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS SEKRETORIŲ  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJA  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 EUROPOS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĘ VYKDO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖS INSTITUCIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSUOJAMA IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAGAL SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ SĄMATĄ  
 FINANSŲ MINISTERIJA KARTU SU LIETUVOS BANKU  
 FINANSŲ MINISTERIJA SAVIVALDYBĖS VYKDOMOJI INSTITUCIJA  
 FINANSŲ MINISTERIJA VADOVAUDAMASI ... 
 FINANSŲ MINISTERIJA  
 FINANSŲ MINISTERIJAI  
 FINANSŲ MINISTERIJOJE  
 FINANSŲ MINISTERIJOS ATSTOVĖ SPAUDAI  
 FINANSŲ MINISTERIJOS BIUDŽETO DEPARTAMENTO  
 FINANSŲ MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 FINANSŲ MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 FINANSŲ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIS  
 FINANSŲ MINISTERIJOS REIKALUS  
 FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIŲ  
 FINANSŲ MINISTERIJOS VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI  
 FINANSŲ MINISTERIJOS  
 FINANSŲ MINISTERIJĄ  
komisija PRIE MINISTERIJOS  
 GALI IŠDUOTI IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBOS  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
kreipėsi Į MINISTERIJĄ  
 GYNYBOS MINISTERIJA  
 GYNYBOS MINISTERIJAI  
 GYNYBOS MINISTERIJOS  
 INFORMUOJA VISUOMENĘ APIE MINISTERIJOS VEIKLĄ JOS KOMPETENCIJAI PRISKIRTAIS KLAUSIMAIS  
 INSTITUTAS PATEIKIA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI  
 IŠDUODA PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA  
 JURIDINIAMS ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ klasifikatorių 
 JŪROJE BEI KARTU SU VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASIENIO POLICIJOS PADALINIAIS  
 KAI KURIŲ MINISTERIJŲ  
... MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
... MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
... MINISTERIJOS SEKRETORIAI  
... MINISTERIJOS SEKRETORIAUS  
... MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
... MINISTERIJOS SEKRETORIUS A IGNOTAS; A KUNDROTAS 
... MINISTERIJOS SEKRETORIUS DIREKTORIUS J GLEMŽA 
... MINISTERIJOS SEKRETORIUS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VIRŠININKAS S ČIPKUS 
... MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
... MINISTERIJOS SEKRETORIŲ  
... MINISTERIJOS SEKRETORĖ VIOLETA LATVIENĖ 
... MINISTERIJOS VADOVYBEI  
... MINISTERIJOS VALDININKAI  
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTAS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTĄ PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 KONKRETŲ RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MINISTERIJA VALSTYBINĖ TARNYBA  
 KOORDINAVIMO KOMISIJOS PRIE UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 KRAŠTO APSAUGOS BEI ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJAI  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOJE  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS CIVILINĖS SAUGOS DEPARTAMENTAS  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS CIVILINĖS SAUGOS DEPARTAMENTO  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS CIVILINĖS SAUGOS  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS RYŠIŲ IR INFORMACINIŲ SISTEMŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJĄ  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJA  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJAI  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJOS  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJĄ  
 KULTŪROS IR ŠVIETIMO MINISTERIJĄ  
 KULTŪROS MINISTERIJA  
 KULTŪROS MINISTERIJAI  
 KULTŪROS MINISTERIJOJE  
 KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO LEIDIMĄ  
 KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 KULTŪROS MINISTERIJOS SEKRETORIUS VYTAUTAS BALČIŪNAS 
 KULTŪROS MINISTERIJOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TEISINGUMO MINISTERIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 KULTŪROS MINISTERIJOS  
 KVOTAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIMU TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS DĖL MINISTERIJOS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMO IR RAŠTVEDYBOS TVARKYMO  
 LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS AKTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS TRANSPORTAVIMO TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR AUKŠČIAUSIOJO TEISMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO SUBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠĄ TVIRTINA FINANSŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS SEKRETORIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 LIETUVOS VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 LIETUVOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 MIESTŲ IR RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ BEI MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MIGRACIJOS DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 MINISTERIJA APSKRITIES VALDYTOJAS AR KITA VALSTYBĖS INSTITUCIJA  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS PER ŠIŲ INSTITUCIJŲ VADOVUS  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATASKAITAS SVARSTO KAIP PARENKAMI IR UGDOMI TINKAMI DARBUOTOJAI  
 MINISTERIJOJE GALI BŪTI SUDAROMA KOLEGIJA  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS BEI SAVIVALDYBĖMS  
 MINISTERIJOMS DEPARTAMENTAMS KITOMS VALSTYBINĖMS TARNYBOMS  
 MINISTERIJOMS IR KITOMS VALSTYBINĖMS INSTITUCIJOMS  
 MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 MINISTERIJOMS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOMS  
 MINISTERIJOS AR KITOS VALDYMO INSTITUCIJOS  
 MINISTERIJOS ATSTOVAS  
 MINISTERIJOS DARBUOTOJAI  
 MINISTERIJOS IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS  
 MINISTERIJOS IR ŽINYBOS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS  
 MINISTERIJOS VEIKLOS KLAUSIMUS  
 MINISTERIJOS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOS  
 MINISTERIJŲ BEI ŽINYBŲ  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ  
 MINISTERIJŲ IR DEPARTAMENTŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ  
 MINISTERIJŲ IR KITŲ VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ  
 MINISTERIJŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ  
 MINISTERIJŲ IR ŽINYBŲ  
 MINISTERIJŲ SEKRETORIAI  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ KITŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ SAVIVALDYBIŲ BEI APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 MINISTERIJŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA IR APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOJE  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS  
 MOKAMUOJU PAVEDIMU Į MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS specialiąją sąskaitą 
 MOKSLO IR STUDIJŲ DEPARTAMENTAS PRIE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTE PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS TOLIAU VADINAMA MUITINĖS DEPARTAMENTAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTE PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS VITALIJUS GERŽONAS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS TOLIAU VADINAMA MUITINĖS DEPARTAMENTAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTUI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTĄ PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 NEMOKAMAI GAUTI IŠ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ ADMINISTRACIJŲ  
 NEPAPRASTŲJŲ SITUACIJŲ MINISTERIJOS  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NURODYTOS ĮMONĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI TURI PATEIKTI ... 
 NUSTATO SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA JEIGU KITAIP NENUSTATYTA  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS NUSTATYTĄ FORMĄ  
 PAGAL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ ... priedėlį 
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS SĄRAŠUS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 PAMINKLOTVARKOS DEPARTAMENTUI PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Viešųjų ryšių sekretoriato pranešimus 
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJĄ  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIENIO POLICIJOS DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PASIKONSULTAVUS SU UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMU  
 PATAISOS REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PATEIKIA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI  
 PATEIKIA FINANSŲ MINISTERIJAI  
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PATVIRTINTA FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTU NR ... 
 PAVEDU LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 PAVESTI FINANSŲ MINISTERIJAI  
 PER LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJĄ AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 AGENTŪRŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS  
 PERVEDA Į FINANSŲ MINISTERIJOS SĄSKAITĄ NR ... 
 PRADEDA DIRBTI KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS nustatytu laiku 
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJAI  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOJE  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS LEIDIMUS  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS PREKYBOS IR VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SFEROJE  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIS  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS A IGNOTAS 
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS SEKRETORIŲ  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TEIKIMU  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS  
 PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJĄ  
 PRANEŠĖJAS EKONOMIKOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS V NAVICKAS 
 PRANEŠĖJAS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS A KRIŽINAUSKAS; S ČIPKUS 
 PRANEŠĖJAS TEISINGUMO MINISTERIJOS SEKRETORIUS G ŠVEDAS 
 PRANEŠĖJAS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 PRANEŠĖJAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS S STALIŪNAS 
 PREKYBOS IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ MINISTERIJOS  
 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTAS PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 PRIVALO PATEIKTI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI TURTUI ĮVERTINTI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 REGISTRUOJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA  
 REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI KONTROLIUOJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DEPARTAMENTAS  
 REIKIA SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDIMO  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO SEIMO PIRMININKO MINISTRO PIRMININKO IR OFICIALIŲ SVEČIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJAS  
 REVIZIJŲ DEPARTAMENTAS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 REVIZIJŲ DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO  
 REVIZIJŲ DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 RUSIJOS GYNYBOS MINISTERIJA  
 RUSIJOS GYNYBOS MINISTERIJOS  
 RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 RUSIJOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJA  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJAI  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ SKYRIAUS VIRŠININKO PAVADUOTOJA  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS ĮMONIŲ  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJĄ  
 SAVIVALDOS VYKDOMŲJŲ INSTITUCIJŲ MINISTERIJŲ KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ APSKRIČIŲ VALDYTOJŲ  
 SERTIFIKATUS IŠDUODA VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TOLIAU INSPEKCIJA  
 SOCIALINIŲ REIKALŲ IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOJE  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ATSTOVAS SPAUDAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO APMOKĖJIMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBO SĄLYGŲ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO TARNYBA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS DARBO RINKOS MOKYMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS MIGRACIJOS SKYRIAUS VIRŠININKAS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PARENGTAI PROGRAMAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SEKRETORIUS V ŽIŪKAS 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SEKRETORĖ V BLINKEVIČIŪTĖ 
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SPECIALISTAI  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJĄ  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJA  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSTEIGIMO  
 SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 SPAUDOS KONTROLĖS VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA AR JOS ĮGALIOTA TARNYBA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJAI  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOJE  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRITIS  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS A DEVEIKIS 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SEKRETORĖ A BARANAUSKIENĖ 
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJĄ  
 SUDERINTĄ SU MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 SUDERINTĄ SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA  
 SUDERINUS SU PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJA IR LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA  
 SUINTERESUOTOMS MINISTERIJOMS KITOMS VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGOMS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA ARBA JOS ĮGALIOTA INSTITUCIJA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJAI  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOJE  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS APLINKOS APSAUGOS IR EISMO SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORĖ BIRUTĖ VALIONYTĖ 
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS AR VIETOS SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS KELIŲ TRANSPORTO  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS KURI ATSTOVAUJA VALSTYBĖS INTERESAMS AKCINĖJE BENDROVĖJE KLAIPĖDOS JŪRŲ KROVINIŲ KOMPANIJOJE  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUSTATYTO DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS RYŠIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUS JONAS ŪSAS 
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SEKRETORIUS R GRADAUSKAS; A LEŠČINSKAS; ALGIRDAS ŠAKALYS 
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VANDENS TRANSPORTO  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJĄ  
 SUTEIKTI UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS IR TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 SUTIKTI SU STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS BEI SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJŲ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA IR VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOJE  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ATSTOVĖ SPAUDAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTO SĄRAŠO  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTOS FORMOS PARAIŠKĄ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTOS FORMOS ... 
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SEKRETORĖ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS SPAUDOS ATSTOVĖ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJĄ  
 SVEIKATOS MINISTERIJOS IR NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS  
 SĄRAŠĄ TVIRTINA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA SUDERINUSI SU RAJONŲ MIESTŲ vietos savivaldos institucijomis 
 TAISYKLĖS KURIAS TVIRTINA SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 TARNYBOS ATSTOVAS SKIRIAMAS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 TEISINGUMO MINISTERIJA  
 TEISINGUMO MINISTERIJAI  
 TEISINGUMO MINISTERIJOJE  
 TEISINGUMO MINISTERIJOS ATSTOVĖ J ALEKSAITĖ 
 TEISINGUMO MINISTERIJOS SEKRETORIUS GINTARAS ŠVEDAS 
 TEISINGUMO MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 TEISINGUMO MINISTERIJOS ĮSTATYMŲ  
 TEISINGUMO MINISTERIJOS ŽINION  
 TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 TEISINGUMO MINISTERIJĄ  
 APLINKOS APSAUGOS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJŲ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA IR KITOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTAS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA TEIKIA PASIŪLYMUS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI IR ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI TVIRTINTI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOJE  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS APLINKOS KOKYBĖS DEPARTAMENTO  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO VILNIAUS APSKRITIES VALDYTOJO ADMINISTRACIJOS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS DEPARTAMENTO  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATVIRTINTI ... 
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGIONŲ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS SEKRETORIUS A KUNDROTAS; R LIUŽINAS 
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS TARNYBŲ  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 APLINKOS MINISTERIJA  
 APLINKOS MINISTERIJAI  
 APLINKOS MINISTERIJOS  
 TIK TURINT APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 TIK TURINT VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 TRUKMĘ IR MASTĄ NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 TVARKĄ NUSTATO FINANSŲ MINISTERIJA IR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS ATSTOVAS SPAUDAI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS ATSTOVAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS S KROPAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS GENERALINIS INSPEKTORIUS DAINIUS JUNEVIČIUS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS INFORMACIJOS IR KULTŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS PETRAS ZAPOLSKAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS POLITIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS ALBINAS JANUŠKA; R ŠIDLAUSKAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS KOMISIJOS PIRMININKAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SUTARČIŲ  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ SKYRIAUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS UŽSIENIO PREKYBOS POLITIKOS SKYRIAUS PIRMASIS SEKRETORIUS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VALSTYBINIO IR DIPLOMATINIO PROTOKOLO  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 VALDYBA PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJA  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJAI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUI  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS J JURGINIS 
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIŲ  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS VICEMINISTRAS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJOS  
 VALDYMO REFORMŲ IR SAVIVALDYBIŲ REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 VALSTYBINEI DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBOS PIRMININKAS R KLEINAUSKAS 
 VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO  
 VALSTYBINĖS VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 VANDENS TELKINIUOSE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA GALI NUSTATYTI kitokį žvejybos režimą 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS PRANEŠIMAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ MONETŲ APDOVANOJIMŲ IR DOKUMENTŲ GAMYBOS IR APYVARTOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA JAU VEDA DERYBAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA KRAŠTO APSAUGOS IR CIVILINĖS SAUGOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA SKELBIA VALSTYBĖS ŽINIOSE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOJE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS GENERALINIS INSPEKTORIUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JOS REGULIAVIMO SFERAI PRISKIRTŲ departamentų 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VIRŠININKĖ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KULTŪROS IR SPORTO RŪMUOSE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS LEIDIMĄ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MIGRACIJOS DEPARTAMENTO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO APSAUGOS POLICIJOS VALDYBOS nustatytais maršrutais 
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO KELIŲ POLICIJOS VALDYBA  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS VALDYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO VIEŠOSIOS POLICIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS POLICIJOS DEPARTAMENTO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS SISTEMOJE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TARDYMO DEPARTAMENTE  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADOVYBĖ  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VIDAUS TARNYBOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ŠTABO  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJĄ  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBAI PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA PRIVALO UŽTIKRINTI ... 
 ATITINKAMŲ MINISTERIJŲ ŽINYBŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮPAREIGOTI EKONOMIKOS MINISTERIJĄ  
 ĮPAREIGOTI PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJĄ PATEIKTI PASIŪLYMUS  
 ĮPAREIGOTI PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJĄ  
 ĮPAREIGOTI STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJĄ  
 ĮPAREIGOTI ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJĄ  
 ĮSAKYMĄ PASKELBTI APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS REGIONŲ DEPARTAMENTAMS IR RAJONŲ AGENTŪROMS MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJAI  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO BEI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJŲ  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ATSIŽVELGDAMA Į ... 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOJE  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ATSTOVAI  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ATSTOVĖ  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS BENDROJO UGDYMO departamento 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS DUOMENIMIS  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS INFORMATIKOS IR PROGNOZAVIMO  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS INSPEKTAVIMO  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS JURIDINIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJI juriskonsulė 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS KOLEGIJA  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS KOLEGIJOS  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS LEIDYBOS CENTRO  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS REGISTRŲ  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS SEKRETORIAUS  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS SEKRETORIUS R MOTUZAS; J PUODŽIUS 
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS SPECIALISTŲ RENGIMO  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS TAUTINIŲ MAŽUMŲ  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS UGDYMO TURINIO  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS UŽSAKYMU  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS VEDĖJA  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS ŠVIETIMO  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS  
 ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ  
 ŠVIETIMO MINISTERIJA  
 ŠVIETIMO MINISTERIJAI  
 ŠVIETIMO MINISTERIJOJE  
 ŠVIETIMO MINISTERIJOS  
 ŪKIO MINISTERIJA  
 ŪKIO MINISTERIJAI  
 ŪKIO MINISTERIJOJE  
 ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJAI  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOJE  
 ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJAI  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS INVESTICIJŲ SKYRIAUS VIRŠININKAS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MAISTO PRAMONĖS DEPARTAMENTO  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS MOKSLO IR MOKYMO  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PASIŪLYMUI  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PRIVATIZAVIMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUS V SKULSKIS 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SEKRETORIUS V KAMBLEVIČIUS; J PANAMARIOVAS 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS SIŪLYMU  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VADOVAI  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS VYR EKONOMISTĖ  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŽEMĖS REFORMOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJĄ  
 ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBAI PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS  
 ATSIŽVELGDAMA Į ENERGETIKOS MINISTERIJOS pasiūlymą 
 ATSIŽVELGDAMA Į ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJOS prašymą 
 AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJA  
 AUKŠTOJO IR SPECIALIOJO VIDURINIO MOKSLO MINISTERIJOS  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS FINANSŲ MINISTERIJOS SEKRETORIUS R ŠARKINAS 
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS TEISINGUMO MINISTERIJOS SEKRETORIUS G ŠVEDAS