Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 FILMO NIEKAS NENORĖJO MIRTI  
 INDĖLININKUI MIRUS ARBA JEIGU JĮ IŠTINKA gaisras ar stichinė nelaimė 
 LIGONINĖJE MIRĖ ... 
 MIRTI ANT KRYŽIAUS  
 MIRTINA TYLA  
 MIRTINAS PAVOJUS  
 MIRTINĄ PAVOJŲ  
 MIRTINĄ SMŪGĮ  
 MIRUS BUVUSIO SAVININKO VAIKUI  
 MIRUS DARBUOTOJUI AR JO ŠEIMOS NARIUI  
 MIRUS MYLIMAI MAMAI NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA ... 
 MIRUS TĖVELIUI NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA ... 
 MIRUS TĖVUI  
 MIRUSIO ASMENS VAIKUS ĮVAIKIUS  
 MIRUSIO BROLIO  
 MIRUSIO ŽMOGAUS  
 MIRUSIOJO ARTIMIEJI AR ĮSTATYMINIAI ATSTOVAI  
 MIRUSIOJO VAIKUS ĮVAIKIUS  
 MIRUSIŲ ŽMONIŲ  
 MIRUSIŲJŲ DEGINIMO PAPROTYS  
 MIRUSIŲJŲ DEGINIMO PAPROČIO  
 MIRUSIŲJŲ DEGINIMO  
 MIRUSIŲJŲ PAGERBIMO  
 MIRUSIŲJŲ VĖLĖS  
 MIRĖ IŠ BADO  
 MIRĖ KUNIGAS  
 MIRĖ LIGONINĖJE  
 MIRĖ NUO INFARKTO  
 MIRĖ NUO KRAUJO IŠSILIEJIMO Į SMEGENIS  
 MIRĖ NUO VĖŽIO  
 MIRĖ PAKELIUI Į LIGONINĘ  
 MIRŠTA IŠ BADO  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ UŽ KIEKVIENĄ IŠ MIRUSIŲ TĖVŲ  
 SKAUDŽIĄ NETEKTIES VALANDĄ MIRUS MYLIMAI MAMAI NUOŠIRDŽIAI UŽJAUČIA ... 
 TIBETO MIRUSIŲJŲ knyga 
 VEŽAMAS Į LIGONINĘ MIRĖ  
 VILTIS MIRŠTA PASKUTINĖ  
 VYRAS MIRĖ