Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO AREŠTUOTAS IR NUTEISTAS MIRTIES BAUSME  
 BYLOSE DĖL NUSIKALTIMŲ UŽ KURIUOS GALI BŪTI SKIRIAMA MIRTIES BAUSMĖ  
išgelbėjo NUO MIRTIES  
išjudinti; pajudėti IŠ MIRTIES TAŠKO  
 DIEVO MIRTIES  
išpešė; ištrūkti IŠ MIRTIES NAGŲ  
 DĖL MIRTIES BAUSMĖS  
 DĖL MOTINOS MIRTIES  
 DĖL TĖVO MIRTIES nuoširdžiai užjaučia ... 
 GAUNAMAS UŽ PAKENKIMĄ SVEIKATAI AR DĖL NUKENTĖJUSIOJO MIRTIES  
 GIMIMAS IR MIRTIS  
 GIMIMO IR MIRTIES  
 GIMIMŲ IR MIRČIŲ  
 GRESIA MIRTIES BAUSMĖ  
 GYVENIMAS IR MIRTIS  
 GYVENIMO IR MIRTIES  
 GYVENIMĄ IR MIRTĮ  
 GYVYBĘ IR MIRTĮ  
 GYVYBĖ IR MIRTIS  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU NUO ANTAKALNIO KAPINIŲ  
 GYVYBĖS IR MIRTIES KELIU  
 GYVYBĖS IR MIRTIES  
 IKI PAT JO MIRTIES  
 IKI PAT MIRTIES  
 IKI PAT SAVO MIRTIES  
 IKI SAVO MIRTIES  
 IŠ MIRTIES į gyvenimą 
nusižemino tapdamas klusnus; gyveno; kovoti IKI MIRTIES  
 KANKINIO MIRTIMI  
 KANČIA IR MIRTIMI  
 KANČIOS IR MIRTIES  
... MIRTIES METINĖMS paminėti 
... MIRTIES METINĖS  
pergalė PRIEŠ MIRTĮ  
 KLINIKINĖ MIRTIS  
 KLINIKINĖS MIRTIES  
požiūris Į MIRTIES bausmę 
požiūris Į MIRTĮ  
praėjus ... metams PO JOS MIRTIES  
santykis; akistata SU MIRTIMI  
 LIGŲ TRAUMŲ IR MIRTIES PRIEŽASČIŲ  
 MEILĘ IR MIRTĮ  
 MEILĖ IR MIRTIS VERONOJE  
 MEILĖS IR MIRTIES  
 MIRTIES AKIVAIZDOJE  
 MIRTIES APLINKYBES TIRIA KAUNO MIESTO APYLINKĖS PROKURATŪRA  
 MIRTIES APLINKYBES  
 MIRTIES APLINKYBĖS  
 MIRTIES ATVEJU  
 MIRTIES ATVEJŲ  
 MIRTIES BAIMĘ  
 MIRTIES BAIMĖ  
 MIRTIES BAUSME  
 MIRTIES BAUSMEI  
 MIRTIES BAUSMIŲ  
 MIRTIES BAUSMĘ  
 MIRTIES BAUSMĖ BUVO ĮVYKDYTA  
 MIRTIES BAUSMĖ NEGALI BŪTI SKIRIAMA  
 MIRTIES BAUSMĖ ĮVYKDYTA  
 MIRTIES BAUSMĖ  
 MIRTIES BAUSMĖS PANAIKINIMO  
 MIRTIES BAUSMĖS PANAIKINIMĄ  
 MIRTIES BAUSMĖS TAIKYMO  
 MIRTIES BAUSMĖS VYKDYMAS  
 MIRTIES BAUSMĖS VYKDYMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 MIRTIES BAUSMĖS VYKDYMO  
 MIRTIES BAUSMĖS VYKDYMĄ  
 MIRTIES BAUSMĖS  
 MIRTIES DIENĄ  
 MIRTIES IR GYVENIMO  
 MIRTIES IR PRISIKĖLIMO  
 MIRTIES KILPĄ  
 MIRTIES KULTŪROS  
 MIRTIES LIUDIJIME  
 MIRTIES LIUDIJIMO  
 MIRTIES LIUDIJIMĄ  
 MIRTIES METAFORA  
 MIRTIES METINES  
 MIRTIES METINĖS  
 MIRTIES MĖNESĮ  
 MIRTIES NUOSPRENDIS  
 MIRTIES NUOSPRENDĮ  
 MIRTIES NUOSPRENDŽIO  
 MIRTIES PATALE  
 MIRTIES PRIEŽASTIMI  
 MIRTIES PRIEŽASTIS  
 MIRTIES PRIEŽASTĮ  
 MIRTIES PRIEŽASČIŲ  
 MIRTIES REGISTRAVIMO  
 MIRTIES VALANDĄ  
 MIRTIES ŠOKIS  
 MIRTIMI IR PRISIKĖLIMU  
 MIRTIS IR PRISIKĖLIMAS  
 MIRTIS IŠTIKO ... 
 MIRTĮ IR GYVASTĮ  
 MIRTĮ IR PRISIKĖLIMĄ  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS IKI JO MIRTIES  
 NETIKĖTA MIRTIS  
 NUO GIMIMO IKI MIRTIES  
 NUODĖMĘ IR MIRTĮ  
 NUSIŽEMINO TAPDAMAS KLUSNUS IKI MIRTIES IKI KRYŽIAUS MIRTIES  
 NUSTATYTI JO MIRTIES FAKTĄ  
 NUTEISTAS MIRTIES BAUSME  
 NUTEISĖ MIRTIES BAUSME  
žiūrėjo MIRČIAI Į AKIS  
 PAJUDĖJO IŠ MIRTIES TAŠKO  
 PAJUDĖTI IŠ MIRTIES TAŠKO  
 PANAIKINTA MIRTIES BAUSMĖ  
 PANAIKINTI MIRTIES BAUSMĘ  
 PO JO MIRTIES atitektų; išliktų 
 PO MIRTIES apdovanotas ... 
 PO MIRTIES BŪTŲ PANAUDOTI TRANSPLANTACIJAI  
 PO STALINO MIRTIES  
 PO TĖVO MIRTIES  
 PO VYTAUTO MIRTIES  
 AKIS Į AKĮ SU MIRTIMI  
 PRIEŠ MIRTĮ paprašė; prisipažino 
 PRIEŠ PAT MIRTĮ rašė 
 PRIEŠ SAVO MIRTĮ  
 SAVININKO AR JO VAIKŲ MIRTIES LIUDIJIMŲ  
 ANKSTYVA MIRTIS  
 SKIRTI LAISVĖS ATĖMIMO ARBA MIRTIES BAUSMĘ  
 SMEGENŲ MIRTIES  
 SMEGENŲ MIRTIS  
 STAIGI MIRTIS  
 TARP GYVENIMO IR MIRTIES  
 TARP GYVYBĖS IR MIRTIES  
 TRAGIŠKOS MIRTIES  
 ARTIMO ŽMOGAUS MIRTIS  
 ASMENS MIRTIES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  
 VĖLIAU JIS BUVO NUBAUSTAS MIRTIES BAUSME  
 ĮVYKDYTA MIRTIES BAUSMĖ  
... savaitės PRIEŠ MIRTĮ