Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eiti Į MOKYKLĄ  
 DAILĖS MOKYKLOJE  
 DAILĖS MOKYKLOS  
 DAILĖS MOKYKLĄ  
 DAR MOKYKLOS SUOLE  
 DARŽELIS MOKYKLA  
 DEŠIMTMETEI PAGRINDINEI MOKYKLAI  
 DEŠIMTMETĘ PAGRINDINĘ MOKYKLĄ  
 DEŠIMTMETĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
išleisti VAIKĄ Į MOKYKLĄ  
 DIV GEN S RAŠTIKIO PUSKARININKIŲ MOKYKLOS  
 DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 EIDAMAS Į MOKYKLĄ  
 EITI Į MOKYKLĄ  
 ESTETINIO LAVINIMO MOKYKLOS ANIMA MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS PARODA VAIKIŠKAS PASAULIS  
leisti VAIKUS Į MOKYKLĄ  
 GRAFIKA M K ČIURLIONIO MUZIKOS MOKYKLA  
 GRĮŽUSI IŠ MOKYKLOS  
mokosi; Vilniaus MIESTO MOKYKLOSE  
 IKIMOKYKLINĖS VAIKŲ AUKLĖJIMO ĮSTAIGOS ARBA MOKYKLOS  
 INICIATYVIŲ MOKYKLŲ  
 INTEGRAVIMO Į BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS  
 INTERNATINIŲ MOKYKLŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAI  
 INTERNATINĘ MOKYKLĄ  
 INTERNATINĖ MOKYKLA  
 INTERNATINĖJE MOKYKLOJE  
 INTERNATINĖS MOKYKLOS  
 JAUNIMO STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 JONUČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS  
 JULIAUS JANONIO VID MOKYKLĄ BAIGĖ ... 
 ĮSTAIGŲ IR KARO MOKYKLŲ  
 KAIMO MOKYKLA  
 KAIMO MOKYKLŲ  
 KARO MOKYKLA  
 KARO MOKYKLOJE  
 KARO MOKYKLOS  
 KARO MOKYKLOS  
 KARO MOKYKLĄ  
 KATALIKIŠKOJI MOKYKLA  
 KATALIKIŠKOS MOKYKLOS  
 KATALIKIŠKOSIOS MOKYKLOS  
 KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS EKSPERIMENTINĖS URĖDIJOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS MIŠKŲ MOKYKLOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS POLICIJOS MOKYKLOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 KAUNO AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 KAUNO MENO MOKYKLOJE  
 KAUNO MENO MOKYKLOS  
 KAUNO MOKYKLOSE  
 KAZLŲ RŪDOS K GRINIAUS VIDURINĖS MOKYKLOS DEVINTOKĖS  
 KELIAS Į MOKYKLĄ IR IŠ JOS  
 KIEKVIENOJE MOKYKLOJE  
 KITOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 KITOSE AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 KITŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 KRAŠTO APSAUGOS MOKYKLOS  
priimtas Į ŠIĄ MOKYKLĄ  
 KREPŠINIO MOKYKLOS  
 KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 KYBARTŲ SPECIALIOSIOS INTERNATINĖS MOKYKLOS GLOBOS  
 LANKYTI MOKYKLĄ  
 LEISTI VAIKUS Į LIETUVIŠKAS MOKYKLAS  
 LENKIŠKAS MOKYKLAS  
 LIETUVIŠKA MOKYKLA  
 LIETUVIŠKAI MOKYKLAI  
 LIETUVIŠKAS MOKYKLAS  
 LIETUVIŠKOJE MOKYKLOJE  
 LIETUVIŠKOMS MOKYKLOMS  
 LIETUVIŠKOS MOKYKLOS  
 LIETUVIŠKOSE MOKYKLOSE  
 LIETUVIŠKĄ MOKYKLĄ  
 LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 LIETUVOS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 LIETUVOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 LIETUVOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
stoja Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 LIETUVOS MOKYKLA  
 LIETUVOS MOKYKLAI  
 LIETUVOS MOKYKLOJE  
 LIETUVOS MOKYKLOMS  
 LIETUVOS MOKYKLOS  
 LIETUVOS MOKYKLOSE  
 LIETUVOS MOKYKLŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VIDAUS REIKALŲ SAUGUMO BEI KARO MOKYKLOSE  
 LIETUVOS TSR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLO DARBAI  
 M K ČIURLIONIO MENO MOKYKLOJE  
 MAISTO PRAMONĖS MOKYKLOS SPORTO SALĖJE  
 MEDICINOS MOKYKLOS  
 MEDICINOS MOKYKLĄ  
 MENO MOKYKLA  
 MENO MOKYKLOJE  
 MENO MOKYKLOS  
 MENO MOKYKLĄ  
 MOKSLINĖS MOKYKLOS  
 MOKSLO METAIS MOKYKLŲ DARBO DIENOMIS  
 MOKYKLOJE IR UŽ JOS RIBŲ  
 MOKYKLOJE MOKĖSI  
 MOKYKLOMS KOMPIUTERIZUOTI  
 MOKYKLOS AUKLĖTINIS  
 MOKYKLOS BAIGIMO  
 MOKYKLOS BENDRABUTYJE  
 MOKYKLOS BENDRUOMENĖ  
 MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 MOKYKLOS DIREKTORIAUS  
 MOKYKLOS DIREKTORIUI  
 MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 MOKYKLOS DIREKTORIŲ  
 MOKYKLOS DIREKTORĖ  
 MOKYKLOS DIREKTORĖS  
 MOKYKLOS IR VISUOMENĖS  
 MOKYKLOS KIEME  
 MOKYKLOS LYDERIŲ  
 MOKYKLOS PEDAGOGAI  
 MOKYKLOS REFORMA  
 MOKYKLOS SUOLE  
 MOKYKLOS TARYBA  
 MOKYKLOS UŽDAVINYS  
 MOKYKLOS VADOVAI  
 MOKYKLOS VADOVAS  
 MOKYKLOS VADOVYBĖ  
 MOKYKLOS VADOVŲ  
 MOKYKLOS VALGYKLOJE  
 MOKYKLOS VIRŠININKAS PLK B VIZBARAS 
 MOKYKLĄ BAIGĖ ... 
 MOKYKLŲ BENDRUOMENIŲ  
 MOKYKLŲ BIBLIOTEKOMS  
 MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ  
 MOKYKLŲ DIREKTORIAI  
 MOKYKLŲ DIREKTORIŲ  
 MOKYKLŲ KOMPIUTERIZAVIMO  
 MOKYKLŲ PSICHOLOGINĖS TARNYBOS  
 MOKYKLŲ TINKLAS  
 MOKYKLŲ TINKLĄ  
 MOKYKLŲ VADOVAI  
 MOKYKLŲ VADOVAMS  
 MOKYKLŲ VADOVUS  
 MOKYKLŲ VADOVŲ  
važiuojantiems Į MOKYKLĄ IR ATGAL  
 MUZIKOS MOKYKLA  
 MUZIKOS MOKYKLOJE  
 MUZIKOS MOKYKLOS  
 MUZIKOS MOKYKLĄ  
 MUZIKOS MOKYKLŲ  
 NE TIK IŠ MOKYKLOS BET IR IŠ GYVENIMO  
 NELANKO MOKYKLOS  
įstoti Į AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ  
 NOREIKIŠKIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS  
 NUO MOKYKLOS įsikūrimo; laikų; dienų 
 NUO MOKYKLOS SUOLO  
... VIDURINĖJE MOKYKLOJE  
... VIDURINĖS MOKYKLOS  
 PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ  
 PAGRINDINĘ MOKYKLĄ  
 PAGRINDINĖ MOKYKLA  
 PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE  
 PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖ  
 PAGRINDINĖS MOKYKLOS  
 PAKELIUI Į MOKYKLĄ  
 PALANGOS SVEIKATOS MOKYKLA  
 PALANGOS SVEIKATOS MOKYKLOJE  
 PALANGOS SVEIKATOS MOKYKLOS  
 PO MOKYKLOS STOGU  
 PO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 POLITECHNIKOS MOKYKLA  
 PRADINEI MOKYKLAI  
 PRADINES MOKYKLAS  
 PRADINIŲ MOKYKLŲ  
 PRADINĘ MOKYKLĄ  
 PRADINĖ MOKYKLA  
 PRADINĖJE MOKYKLOJE  
 PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖ  
 PRADINĖS MOKYKLOS MOKYTOJA  
 PRADINĖS MOKYKLOS  
 PRADINĖSE MOKYKLOSE  
 PRADŽIOS MOKYKLA  
 PRADŽIOS MOKYKLOJE  
 PRADŽIOS MOKYKLOS  
 PRADŽIOS MOKYKLOSE  
 PRADŽIOS MOKYKLĄ  
 PRADŽIOS MOKYKLŲ  
 PRIE MOKYKLOS durų; įrengtas; pasodinta; pastato 
 ALANTOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 PRIVATI PRADINĖ MOKYKLA  
 PRIĖMIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 PROFESINES MOKYKLAS  
 PROFESINIŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ MOKSLEIVIAMS  
 PROFESINIŲ MOKYKLŲ  
 PROFESINĘ TECHNIKOS MOKYKLĄ  
 PROFESINĖJE MOKYKLOJE  
 PROFESINĖS MOKYKLOS  
 PROFESINĖS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 PROFESINĖSE MOKYKLOSE  
 PUSKARININKIŲ MOKYKLOS VIRŠININKAS PLK B VIZBARAS 
 PUSKARININKIŲ MOKYKLOS  
 RAJONO MOKYKLOSE  
 AMATŲ MOKYKLOJE  
 AMATŲ MOKYKLOS  
 RYTŲ LIETUVOS MOKYKLOMS  
RIČARDAS VENCKUS AUKŠTESNIOSIOS TECHNOLOGIJOS MOKYKLOS DĖSTYTOJAS  
 SAUGAUS EISMO MOKYKLA  
 SAUGAUS EISMO MOKYKLOS  
 SEKMADIENINĖS MOKYKLOS  
 SPECIALIOJI INTERNATINĖ MOKYKLA  
 SPECIALIOJOJE INTERNATINĖJE MOKYKLOJE  
 SPECIALIOSIOS INTERNATINĖS MOKYKLOS  
 SPECIALIOSIOS MOKYKLOS  
 SPECIALIĄJĄ INTERNATINĘ MOKYKLĄ  
 SPORTO MOKYKLA  
 SPORTO MOKYKLOJE  
 SPORTO MOKYKLOS  
 SPORTO MOKYKLŲ  
 STOJANT Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 STOJANČIŲJŲ Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 STOJIMO Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 STOTI Į AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ  
 STOTI Į AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 SVEIKATOS MOKYKLOS  
 TAUTINIŲ MAŽUMŲ MOKYKLOMS  
 TAUTINĖS MOKYKLOS  
 TAUTOS MOKYKLA  
 TECHNIKOS MOKYKLA  
 TECHNIKOS MOKYKLOJE  
 TIKYBOS MOKYMĄ MOKYKLOSE  
 TOJE PAČIOJE MOKYKLOJE  
 TOS PAČIOS MOKYKLOS  
 VADYBOS MOKYKLA  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS IR SPORTO MOKYKLŲ MOKINIAI  
 VAIKŲ DAILĖS MUZIKOS IR SPORTO MOKYKLŲ MOKINIAMS  
 VAIKŲ MUZIKOS MOKYKLOS  
 VALSTYBINĖSE AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
ateina; grįžo Į MOKYKLAS  
 VERSMĖS VIDURINĖS MOKYKLOS  
 VERŠVŲ VIDURINĖS MOKYKLOS  
 VID MOKYKLA  
 VID MOKYKLOJE  
 VID MOKYKLOS  
 VIDURINE MOKYKLA  
 VIDURINEI MOKYKLAI  
 VIDURINES MOKYKLAS  
 VIDURINIŲ BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ DIPLOMŲ  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ GIMNAZIJŲ  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAI  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJAI  
 VIDURINIŲ MOKYKLŲ  
 VIDURINIŲ PROFESINIŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAMS STUDENTAMS  
 VIDURINĘ MOKYKLĄ BAIGĖ ... 
 VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 VIDURINĖ MOKYKLA SU GIMNAZIJOS KLASĖMIS  
 VIDURINĖ MOKYKLA  
 VIDURINĖJE MOKYKLOJE VYKO seminaras 
 VIDURINĖJE MOKYKLOJE  
 VIDURINĖMS MOKYKLOMS  
 VIDURINĖS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS ABITURIENTĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS AŠTUNTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DEŠIMTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS DVYLIKTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINIAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKINYS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVIŲ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKSLEIVĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJA METODININKĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJA  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJOS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS PEDAGOGAI  
 VIDURINĖS MOKYKLOS SALĖJE  
 VIDURINĖS MOKYKLOS VIENUOLIKTOKAS  
 VIDURINĖS MOKYKLOS VIENUOLIKTOKĖ  
 VIDURINĖS MOKYKLOS  
 VIDURINĖSE IR AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 VIDURINĖSE MOKYKLOSE  
 VIENOS MOKYKLOS  
 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE  
 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS DIREKTORIUS  
 VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 VISOMS MOKYKLOMS  
 VISOS MOKYKLOS  
 VISOSE MOKYKLOSE  
 VISŲ AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 VISŲ MOKYKLŲ  
 VYTURIO VIDURINĖJE MOKYKLOJE  
 VYTURIO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 ĄŽUOLO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 Į MOKYKLOS salę; kiemą; suolą 
 Š MARČIULIONIO KREPŠINIO MOKYKLOJE  
 Š MARČIULIONIO KREPŠINIO MOKYKLOS  
 ŠALIES AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 ŠIAI AUKŠTAJAI MOKYKLAI  
 ŠIOJE AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE  
 ŠIOS AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 ŠV TOMO AKVINIEČIO VASAROS MOKYKLA  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOSE  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLĄ  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLŲ  
 ŽIBURIO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 AUKŠTAJAI MOKYKLAI  
 AUKŠTESNIOJI MOKYKLA AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGA  
 AUKŠTESNIOJI MOKYKLA  
 AUKŠTESNIOJI TECHNIKOS MOKYKLA  
 AUKŠTESNIOJI ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA  
 AUKŠTESNIOJOJE MEDICINOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE MUZIKOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE TECHNIKOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOJOJE ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE  
 AUKŠTESNIOSIOMS MOKYKLOMS  
 AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  
 AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS  
 AUKŠTESNIOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 AUKŠTESNIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS  
 AUKŠTESNIOSIOSE MOKYKLOSE  
 AUKŠTESNIĄJĄ MOKYKLĄ  
 AUKŠTESNIĄSIAS MOKYKLAS  
 AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ  
 AUKŠTOJI MOKYKLA  
 AUKŠTOJI PEDAGOGINĖ MOKYKLA  
 AUKŠTOJOJE MOKYKLOJE  
 AUKŠTOJOJE MUZIKOS MOKYKLOJE  
 AUKŠTOJOJE PEDAGOGINĖJE MOKYKLOJE  
 AUKŠTOSIOMIS MOKYKLOMIS  
 AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS IR MOKSLO INSTITUTAMS  
 AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS IR VALSTYBINIAMS MOKSLO INSTITUTAMS  
 AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS  
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS BAIGIMO diplomas 
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS DĖSTYTOJAS  
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS STEIGIMO  
 AUKŠTOSIOS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOS PARTINĖS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOS PEDAGOGINĖS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE  
 AUKŠTĄJA MOKYKLA  
 AUKŠTĄJĄ MOKYKLĄ  
 AUKŠTĄJĄ TECHNIKOS MOKYKLĄ  
 AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ STUDENTAI  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ STUDENTAMS  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ  
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ STUDENTAMS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJAMS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DĖSTYTOJŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR MOKSLO INSTITUTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ IR VALSTYBINIŲ MOKSLO INSTITUTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ REKTORIAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ REKTORIŲ KONFERENCIJOS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTAMS  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ VADOVAI  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 AUŠROS VIDURINĖJE MOKYKLOJE  
 AUŠROS VIDURINĖS MOKYKLOS  
 BAIGUSI MOKYKLĄ  
 BAIGUSI VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 BAIGĘ AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS  
 BAIGĘS MOKYKLĄ  
 BAIGĘS VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 BAIGĖ VIDURINĘ MOKYKLĄ  
 BENDROJO LAVINIMO IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLA  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAI  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS IR PAMOKAS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLAS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOMS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOS  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLĄ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ PEDAGOGŲ  
 BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ  
 BENDROJO LAVINIMO VIDURINĖS MOKYKLOS  
 BENDROJO LAVINIMO VIDURINĖSE MOKYKLOSE