Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
egzemplioriai SU MUITINĖS ĮSTAIGOS žymomis 
gabenti SU MUITINĖS PLOMBOMIS  
 DATA BENDROJO DOKUMENTO NR MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DEKLARANTO ATSTOVO PARAŠU IR DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS MUITINĖJE  
 DEPARTAMENTU PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTU PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL MUITINĖS GARANTO STATUSO SUTEIKIMO  
 DĖL MUITINĖS TARPININKŲ  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA tvarka 
 EKSPORTO ARBA IMPORTO MUITINĖS PROCEDŪRA  
 EKSPORTO IR TRANZITO MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 ESTIJOS RESPUBLIKOS IR LATVIJOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ĮSTAIGŲ  
 GABENTI KROVINIUS SU MUITINĖS PLOMBOMIS  
 GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 IMPORTO ARBA EKSPORTO MUITINĖS DEKLARACIJA  
 IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRAI ĮFORMINTI  
 IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGOJE  
 JEI PREKES DEKLARUOJA MUITINĖS TARPININKO ATSTOVAS  
 JEIGU PREKES DEKLARUOJA MUITINĖS TARPININKAS  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJA  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJAI  
 KITOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ  
 KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 KLAIPĖDOS TERITORINĖS MUITINĖS  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOSE  
 KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS  
 KODAS IŠ MUITINĖS VERTĖS NUSTATYMO METODŲ  
 KODAS IŠ MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 KRAŠTO APSAUGOS MUITINĖS ARBA VIDAUS REIKALŲ TARNYBŲ  
 KURIOMIS GALIMA MOKĖTI LIETUVOS MUITINĖJE  
 LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE laikomas ... 
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE LAIKOMŲ PREKIŲ  
 LAIKINO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 LANGELIO DUOMENIS GALI TAISYTI TIK MUITINĖS PAREIGŪNAS  
 LANGELYJE MUITINĖS ŽYMOS  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELYJE NURODOMAS MUITINĖS TARPININKO PAVADINIMAS BUVEINĖS ADRESAS  
 LANGELYJE NURODOMAS MUITINĖS ĮSTAIGOS ĮFORMINUSIOS muitinio tranzito procedūrą pavadinimas 
 LANGELĮ PILDO MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS KURIS BUVO IŠKVIESTAS Į AVARIJOS NELAIMINGO ATSITIKIMO vietą 
 LAZDIJŲ MUITINĖJE  
 LAZDIJŲ MUITINĖS  
 LIETUVOS MUITINĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS TARNYBOS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS MUITINĖS KALVARIJOS KELIO POSTE  
 MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS MUITINĖS KALVARIJOS KELIO POSTĄ  
 MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS MUITINĖS VIRŠININKAS R GRAŽULIS 
 MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS MUITINĖS  
 MEDININKŲ MUITINĖS POSTE  
 MOKAMUOJU PAVEDIMU Į MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS specialiąją sąskaitą 
 MOKESČIAI PERSKAIČIUOJAMI PAGAL IMPORTO MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMO DIENĄ  
 MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE  
 MUITINEI PRIIMTINU BŪDU  
 MUITINEI PRIŽIŪRINT  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJO VEŽĖJO ATSTOVO PARAŠU IR PASKIRTIES ĮSTAIGOS MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU  
 MUITINIŲ BENDRADARBIAVIMO TARYBOS  
 MUITINIŲ DARBO ORGANIZAVIMO SKYRIUI  
 MUITINIŲ DARBO ORGANIZAVIMO  
 MUITINIŲ IR KITŲ KOMPETENTINGŲ TARNYBŲ  
 MUITINIŲ VIRŠININKAMS  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖ TURI TEISĘ NUSTATYTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ PAREIKALAUTI  
 MUITINĖ TURI TEISĘ  
 MUITINĖS ADMINISTRACIJAI  
 MUITINĖS ADMINISTRACIJOS  
 MUITINĖS DARBUOTOJŲ  
 MUITINĖS DEKLARACIJA  
 MUITINĖS DEKLARACIJOJE AR KITAME DOKUMENTE  
 MUITINĖS DEKLARACIJOJE  
 MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMO BŪDAS GALI BŪTI NAUDOJAMAS ... 
 MUITINĖS DEKLARACIJOS  
 MUITINĖS DEKLARACIJĄ PATEIKIA JO ATSTOVAS  
 MUITINĖS DEKLARACIJĄ  
 MUITINĖS DEKLARACIJŲ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTE PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS TOLIAU VADINAMA MUITINĖS DEPARTAMENTAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTE PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTE  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ARBA TEISMO SPRENDIMU  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS J JACEVIČIUS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS V GERŽONAS; ALVYDAS BUDRYS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO KOVOS SU KONTRABANDA SKYRIAUS PAREIGŪNAI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO KOVOS SU KONTRABANDA SKYRIAUS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PREKIŲ KLASIFIKAVIMO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS VITALIJUS GERŽONAS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS TOLIAU VADINAMA MUITINĖS DEPARTAMENTAS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO VADOVO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTUI PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS DEPARTAMENTUI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTĄ PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS  
 MUITINĖS GARANTO STATUSAS  
 MUITINĖS GARANTO STATUSĄ  
 MUITINĖS PAREIGŪNAI  
 MUITINĖS PAREIGŪNAMS  
 MUITINĖS PAREIGŪNAS  
 MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠAS SPAUDAS DATA  
 MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU IR ASMENINIU SPAUDU  
 MUITINĖS PAREIGŪNO VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 MUITINĖS PAREIGŪNO  
 MUITINĖS PAREIGŪNUI  
 MUITINĖS PAREIGŪNŲ  
 MUITINĖS PLOMBOMIS  
 MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS  
 MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNO PARAŠU IR SPAUDU  
 MUITINĖS POSTAS  
 MUITINĖS POSTE  
 MUITINĖS POSTO  
 MUITINĖS POSTUOSE  
 MUITINĖS POSTUS  
 MUITINĖS POSTĄ  
 MUITINĖS POSTŲ  
 MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 MUITINĖS PRIŽIŪRIMO PERDIRBIMO  
 MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SAUGOJIMO VIETOS  
 MUITINĖS PROCEDŪRA IMPORTAS VIDAUS VARTOJIMUI  
 MUITINĖS PROCEDŪRA  
 MUITINĖS PROCEDŪRAI ĮFORMINTI  
 MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 MUITINĖS PROCEDŪROMIS  
 MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 MUITINĖS PROCEDŪROS ATLIKIMO TERMINAS  
 MUITINĖS PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 MUITINĖS PROCEDŪROS VYKDYTOJO  
 MUITINĖS PROCEDŪROS VYKDYTOJUI  
 MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMO DIENĄ  
 MUITINĖS PROCEDŪROS  
 MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
 MUITINĖS SANDĖLIAI  
 MUITINĖS SANDĖLIO  
 MUITINĖS SANDĖLIS  
 MUITINĖS SANDĖLIUOSE  
 MUITINĖS SANDĖLIUS  
 MUITINĖS SANDĖLIŲ  
 MUITINĖS SANDĖLYJE  
 MUITINĖS SANDĖLĮ  
 MUITINĖS SANKCIONUOTI VEIKSMAI  
 MUITINĖS SĄSKAITOS  
 MUITINĖS SĄSKAITĄ MUITĄ IR AKCIZĄ  
 MUITINĖS TARPININKAI  
 MUITINĖS TARPININKAS  
 MUITINĖS TARPININKO ATSTOVO PAŽYMĖJIMO NUMERIS  
 MUITINĖS TARPININKO ATSTOVO  
 MUITINĖS TARPININKO  
 MUITINĖS TARPININKŲ ATSTOVŲ  
 MUITINĖS TARPININKŲ  
 MUITINĖS VEIKLOS SRITYJE  
 MUITINĖS VERTĖS DYDŽIO PROCENTAIS  
 MUITINĖS VIRŠININKAS  
 MUITINĖS VIRŠININKO ARBA MUITINĖS DEPARTAMENTO  
 MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖS ĮSTAIGAI  
 MUITINĖS ĮSTAIGOJE  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS SANTRUMPA KODAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOSE IR VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ MUITINĖS KONTROLĖS zonose 
 MUITINĖS ĮSTAIGOSE  
 MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIŲ  
 MUITINĖS ĮSTAIGŲ  
 MUITINĖS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI  
 MUITINĖS ĮSTATYMŲ  
vežamos SU POLICIJOS APSAUGA AR MUITINĖS palyda 
įforminant IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 NEGRĄŽINAMO EKSPORTO MUITINĖS PROCEDŪRA  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO LAIKINOJO IŠVEŽIMO LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRAS PREKĖMS  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO MUITINĖS PROCEDŪROS  
 NEPERDIRBTAS PREKES PREKES IŠ MUITINĖS SANDĖLIŲ  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NUSTATANT PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 NUSTATYTOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKOS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PANEVĖŽIO TERITORINĖS MUITINĖS Obelių posto; Saločių posto 
 PARAŠAS A V MUITINĖS ŽYMOS BENDROJO DOKUMENTO NR ... 
 PASIENIO IR MUITINĖS  
 PASIRINKTAI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGOJE  
 PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNAS  
 PASKIRTIES ĮSTAIGOS ARBA MUITINĖS ĮSTAIGOS  
 PAŽYMĄ KAD VYKDOMI ĮSIPAREIGOJIMAI MUITINEI IR SUMOKĖTI MOKESČIAI  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA UŽ MUITINĖS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ IR KONTRABANDĄ  
 PERDIRBTI PREKES MUITINEI PRIŽIŪRINT  
 PERKELIAMOS Į KITĄ MUITINĖS SANDĖLĮ  
 PIRMASIS EGZEMPLIORIUS LIEKA MUITINĖS ĮSTAIGAI  
 PRAŠYMĄ GAVUSI MUITINĖS ADMINISTRACIJA  
 PREKIŲ MUITINEI VERTEI NUSTATYTI  
 PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS DEKLARACIJOS PILDYMO IR MUITINIO ĮFORMINIMO  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS NUO PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS MUITO IR AKCIZO  
 PRIVALO PATEIKTI MUITINEI  
 ALYTAUS TERITORINĖS MUITINĖS  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ MUITINĖS ĮSTAIGŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SKOLA MUITINEI  
 SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMŲ MUITINEI  
 SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SKOLOS MUITINEI ATSIRADIMAS  
 SKOLOS MUITINEI  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TVARKA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 STEIGTI MUITINĖS SANDĖLĮ  
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 TERITORINEI MUITINEI  
 TERITORINIŲ MUITINIŲ  
 TERITORINĘ MUITINĘ  
 TERITORINĖ MUITINĖ  
 TERITORINĖJE MUITINĖJE  
 TERITORINĖS MUITINĖS  
 UOSTO KOMPLEKSO MUITINĖS PRIEŽIŪROS ZONOJE  
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 VADOVAUJANTIS MUITINĖS DEPARTAMENTO ... įsakymu 
 VILNIAUS TERITORINĖS MUITINĖS  
 VIRŠININKAS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO MUITINĖS PROCEDŪRŲ KONTROLĖS SKYRIUS  
 ATGAL PER MUITINĖS NUSTATYTĄ LAIKOTARPĮ  
atleisti NUO ŽYMINIO MOKESČIO UŽ MUITINĖS PROCEDŪRŲ įforminimą 
 YRA PRIVALOMAS VISOMS LIETUVOS MUITINĖS įstaigoms 
 ĮFORMINAMA IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRA  
 ĮFORMINANT EKSPORTO ARBA IMPORTO MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 ĮFORMINTI IR ATLIKTI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 ĮSIPAREIGOJIMŲ MUITINEI  
 ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ ĮGYVENDINIMĄ ATSAKINGA MUITINĖ  
 ĮTRAUKIAMOS Į PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 ŠIOS PREKĖS GABENAMOS Į KITĄ MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS  
 ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 ŠIĄ SUMĄ REIKIA PRIDĖTI PRIE PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 BANDEROLES MUITINĖS DEPARTAMENTE