Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DZŪKIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO  
 DĖL LIETUVOS NACIONALINIŲ KULTŪROS IR MENO PREMIJŲ  
 FILHARMONIJOS SALĖJE SU NACIONALINIU SIMFONINIU ORKESTRU  
laiką nustato Vyriausioji rinkimų komisija SUDERINUSI SU LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS vadovais 
 ISTORINĮ NACIONALINĮ PARKĄ  
 KURTI NACIONALINĘ PRIEŠRAKETINĖS GYNYBOS SISTEMĄ NPGS  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAM PARKUI  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TERITORIJA  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINĮ PARKĄ  
 LIETUVIŲ NACIONALINĖ PARTIJA JAUNOJI LIETUVA  
 LIETUVIŲ NACIONALINĖS PARTIJOS JAUNOJI LIETUVA VADAS  
 LIETUVIŲ NACIONALINĖS PARTIJOS JAUNOJI LIETUVA  
 LIETUVOS NACIONALINIAM RADIJUI IR TELEVIZIJAI  
 LIETUVOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE  
 LIETUVOS NACIONALINIAME OPEROS IR BALETO TEATRE  
 LIETUVOS NACIONALINIO saugumo; gelbėjimo komiteto; dramos teatro 
 LIETUVOS NACIONALINIO BIURO  
 LIETUVOS NACIONALINIO MUZIEJAUS  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LAIDŲ  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS LRT  
 LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA  
 LIETUVOS NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS  
 LIETUVOS NACIONALINĖ VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA LINAVA  
 LIETUVOS NACIONALINĖJE M MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 LIETUVOS NACIONALINĖS rinktinės; partijos 
 LIETUVOS NACIONALINĖS FILHARMONIJOS  
 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS BIBLIOGRAFIJOS IR KNYGOTYROS centro 
 LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VEIKLOS FINANSAVIMO  
 LIETUVOS NACIONALINĖS VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJOS LINAVA  
 M K Č MUZIEJAUS FONDŲ IR NACIONALINĖS GALERIJOS SAUGYKLŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJOMS IR NACIONALINIAMS PARKAMS  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIAI PARKAI  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJOSE IR NACIONALINIUOSE PARKUOSE  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MOKESČIŲ UŽ GAMTOS IŠTEKLIUS KAIP NACIONALINĮ TURTĄ DALĮ  
 NACIONALINE VALIUTA  
 NACIONALINEI KOMANDAI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTOJIMO PROGRAMAI FINANSUOTI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTOJIMO PROGRAMAI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMAI FINANSUOTI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 NACIONALINIAI IR REGIONINIAI PARKAI  
 NACIONALINIAI PARKAI  
 NACIONALINIAI ĮSTATYMAI AR KITI NORMINIAI AKTAI  
 NACIONALINIAM PARKUI  
 NACIONALINIAM SAUGUMUI  
 NACIONALINIAM SIMFONINIAM ORKESTRUI  
 NACIONALINIAME DRAMOS TEATRE  
 NACIONALINIAME MUZIEJUJE  
 NACIONALINIAME OPEROS IR BALETO TEATRE  
 NACIONALINIAME PARKE  
 NACIONALINIAMS INTERESAMS  
 NACIONALINIAMS SUBJEKTAMS  
 NACIONALINIO BANKO  
 NACIONALINIO BIUDŽETO PAJAMŲ  
 NACIONALINIO BIUDŽETO  
 NACIONALINIO DRAMOS TEATRO  
 NACIONALINIO EGZAMINŲ CENTRO  
 NACIONALINIO FRONTO  
 NACIONALINIO GELBĖJIMO  
 NACIONALINIO IŠSIVADAVIMO JUDĖJIMO  
 NACIONALINIO IŠSIVADAVIMO  
 NACIONALINIO JUDĖJIMO  
 NACIONALINIO M K ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS DIREKTORIUS OSVALDAS DAUGELIS 
 NACIONALINIO M K ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS  
 NACIONALINIO MUZIEJAUS  
 NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO  
 NACIONALINIO PARKO  
 NACIONALINIO PRODUKTO  
 NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBA  
 NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS TARYBOS  
 NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS  
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALVYDAS SADECKAS 
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO  
 NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS  
 NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS PASLAPČIŲ IR JŲ APSAUGOS ĮSTATYMO PROJEKTUI  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS  
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO PIRMININKAS V PETKEVIČIUS 
 NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO  
 NACIONALINIO SAUGUMO KONCEPCIJA  
 NACIONALINIO SAUGUMO KONCEPCIJOS  
 NACIONALINIO SAUGUMO  
 NACIONALINIO SIMFONINIO ORKESTRO  
 NACIONALINIO SUSIRINKIMO  
 NACIONALINIO TEATRO  
 NACIONALINIS BANKAS  
 NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS  
 NACIONALINIS M K ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJUS  
 NACIONALINIS PARKAS  
 NACIONALINIS PRODUKTAS  
 NACIONALINIS SIMFONINIS ORKESTRAS  
 NACIONALINIS TURTAS  
 NACIONALINIU IR TARPTAUTINIU LYGIU  
 NACIONALINIU MASTU  
 NACIONALINIU PARKU  
 NACIONALINIUOSE PARKUOSE  
 NACIONALINIUOSE ĮSTATYMUOSE AR KITUOSE NORMINIUOSE AKTUOSE  
 NACIONALINIUS INTERESUS  
 NACIONALINIUS PARKUS  
 NACIONALINIŲ INTERESŲ  
 NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ PARKŲ REZERVATŲ  
 NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ PARKŲ  
 NACIONALINIŲ KOMANDŲ REITINGŲ LENTELĖJE LIETUVA IŠLIKO ... 
 NACIONALINIŲ MAŽUMŲ  
 NACIONALINIŲ OLIMPINIŲ KOMITETŲ  
 NACIONALINIŲ PAJAMŲ  
 NACIONALINIŲ PARKŲ TERITORIJOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE  
 NACIONALINIŲ PARKŲ VANDENS TELKINIUOSE  
 NACIONALINIŲ PARKŲ  
 NACIONALINIŲ PINIGŲ ĮVEDIMO  
 NACIONALINIŲ RINKTINIŲ  
 NACIONALINIŲ VALSTYBIŲ  
 NACIONALINĮ PARKĄ  
 NACIONALINĮ PRODUKTĄ  
 NACIONALINĮ RADIJĄ AR TELEVIZIJĄ  
 NACIONALINĮ RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ  
 NACIONALINĮ SAUGUMĄ  
 NACIONALINĘ ENERGETIKOS STRATEGIJĄ  
 NACIONALINĘ KULTŪRĄ  
 NACIONALINĘ VALIUTĄ  
 NACIONALINĖ BIBLIOTEKA  
 NACIONALINĖ ENERGETIKOS STRATEGIJA  
 NACIONALINĖ FILHARMONIJA  
 NACIONALINĖ PARTIJA JAUNOJI LIETUVA  
 NACIONALINĖ RINKTINĖ  
 NACIONALINĖ TELEVIZIJA  
 NACIONALINĖ VALIUTA  
 NACIONALINĖ VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽA  
 NACIONALINĖ VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJA LINAVA  
 NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE  
 NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE  
 NACIONALINĖJE GALERIJOJE  
 NACIONALINĖJE M MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 NACIONALINĖJE MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOJE  
 NACIONALINĖJE VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE NVPB  
 NACIONALINĖJE VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE  
 NACIONALINĖS ASAMBLĖJOS  
 NACIONALINĖS BIBLIOTEKOS  
 NACIONALINĖS EKONOMIKOS  
 NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS  
 NACIONALINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS  
 NACIONALINĖS FILHARMONIJOS SALĖJE  
 NACIONALINĖS FILHARMONIJOS  
 NACIONALINĖS GVARDIJOS  
 NACIONALINĖS IŠLAISVINIMO ARMIJOS NIA  
 NACIONALINĖS KATEGORIJOS  
 NACIONALINĖS KOMISIJOS  
 NACIONALINĖS KULTŪROS  
 NACIONALINĖS M MAŽVYDO BIBLIOTEKOS VAIKŲ LITERATŪROS  
 NACIONALINĖS M MAŽVYDO BIBLIOTEKOS  
 NACIONALINĖS PARTIJOS JAUNOJI LIETUVA  
 NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATAI  
 NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATAS  
 NACIONALINĖS PREMIJOS LAUREATO  
 NACIONALINĖS PREMIJOS  
 NACIONALINĖS RINKTINĖS  
 NACIONALINĖS SAVIMONĖS  
 NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PIRMININKAS PROFESORIUS VILIUS GRABAUSKAS 
 NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS  
 NACIONALINĖS TELEVIZIJOS  
 NACIONALINĖS VALIUTOS  
 NACIONALINĖS VALSTYBĖS  
 NACIONALINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS NVPB  
 NACIONALINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS OFICIALIAJAME SĄRAŠE  
 NACIONALINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS PREKYBA IŠLIKO ... 
 NACIONALINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS PREKYBA  
 NACIONALINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS PREKYBOS  
 NACIONALINĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOS  
 NACIONALINĖS VEŽĖJŲ AUTOMOBILIAIS ASOCIACIJOS LINAVA  
 NACIONALINĖS VIENYBĖS  
 PALESTINOS NACIONALINĖS ADMINISTRACIJOS  
 PATARĖJAS NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS  
 PENSILVANIJOS NACIONALINĖS GVARDIJOS  
 PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STOJIMO Į NACIONALINES IR TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 ALBANŲ NACIONALINĖS IŠLAISVINIMO ARMIJOS  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETAS  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO PIRMININKAS ALGIRDAS KATKUS; ALVYDAS SADECKAS 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS KOMITETO  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO IR GYNYBOS  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETAS  
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO PIRMININKAS V PETKEVIČIUS 
 SEIMO NACIONALINIO SAUGUMO KOMITETO  
 SU LIETUVOS NACIONALINIU SIMFONINIU ORKESTRU  
 SVEIKATOS MINISTERIJOS IR NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS  
 TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO  
 URĖDIJŲ IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 VILNIAUS PILIŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO STEIGIMO  
 VILNIAUS PILIŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO  
 ŠIAURĖS AMERIKOS NACIONALINĖS KREPŠINIO ASOCIACIJOS NBA ČEMPIONATE  
 ŠIAURĖS AMERIKOS NACIONALINĖS KREPŠINIO ASOCIACIJOS NBA  
 ŠIAURĖS AMERIKOS NACIONALINĖS LEDO RITULIO LYGOS NHL  
 ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO  
 AUKŠTAITIJOS DZŪKIJOS IR ŽEMAITIJOS NACIONALINIŲ PARKŲ  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIS PARKAS  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINĮ PARKĄ  
 BEI KITI GAMTOS IŠTEKLIAI YRA LIETUVOS NACIONALINIS TURTAS