Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIO SEIMO NARIO  
 BUVĘS SEIMO NARYS  
 BŪRELIO NARIAI  
 BŪTI JŲ VALDYMO ORGANŲ NARIAIS JEIGU ĮSTATYMAI NENUMATO KITAIP  
 CENTRO SĄJUNGOS NARIAI  
 DALYVAUJANT PAREIŠKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS ATSTOVAMS SEIMO NARIAMS  
 DALYVAVO KOMISIJOS NARIAI K BARANAUSKAS A DZIENIENĖ 
 DARBO GRUPĖS NARIAI  
 DAUGELIO MŪSŲ VISUOMENĖS NARIŲ  
 DAUGUMA SEIMO NARIŲ  
 DAUGUMA TARYBOS NARIŲ  
 DELEGACIJOS NARIAI  
 DELEGACIJOS NARIŲ  
 DELEGACIJOS NARYS  
 DRAUGIJOS NARIAI  
 DRAUGIJOS NARIAMS  
 DRAUGIJOS NARIŲ  
 DRAUGIJOS NARYS  
 DĖL BALSAVIMO MOTYVŲ KALBĖJO SEIMO NARIAI F KOLOSAUSKAS; V LIUTIKAS 
 DĖL POSĖDŽIO VEDIMO TVARKOS KALBĖJO SEIMO NARYS A KUNČINAS; S PEČELIŪNAS; V JARMOLENKA; A KUBILIUS; A ENDRIUKAITIS 
 DĖL SEIMO NARIŲ SKAIČIAUS SUMAŽINIMO  
 ES NARIŲ  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIAI  
 EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 EUROPOS TARYBOS PARLAMENTINĖS ASAMBLĖJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS DELEGACIJOS NARIUS ALGIRDĄ GRICIŲ; VYTAUTĄ LANDSBERGĮ 
 FRAKCIJOS NARIAI  
 FRAKCIJOS NARIŲ  
 GARBĖS NARIU  
 GARBĖS NARYS  
 GAUJOS NARIAI  
 GAUJOS NARIŲ  
 GAUJOS NARYS  
 GERBIAMAJAM SEIMO NARIUI  
 GERBIAMASIS PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMASIS POSĖDŽIO PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMASIS SEIMO NARY  
 GERBIAMASIS SEIMO NARYS A BALEŽENTIS 
 GERBIAMASIS SEIMO PIRMININKE GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI PRAŠAU REGISTRUOTIS  
 GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 GERBIAMOJO SEIMO NARIO J VESELKOS 
... MIESTO TARYBOS NARIAI  
... MIESTO TARYBOS NARIAMS  
... MIESTO TARYBOS NARIO  
... MIESTO TARYBOS NARIUS  
 GRUPĖ SEIMO NARIŲ  
 GRUPĖS NARIAI  
 GRUPĖS NARIAMS  
 GRUPĖS NARIO  
 GRUPĖS NARIUS  
 GRUPĖS NARIŲ  
 GRUPĖS NARYS  
 GRUPĖS SEIMO NARIŲ  
... MIESTO TARYBOS NARIŲ  
... MIESTO TARYBOS NARYS  
 GYVENAMOJO NAMO BUTO NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 GYVENANTIEMS JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 INICIATYVINĖS GRUPĖS NARIAI  
 INICIATYVINĖS GRUPĖS NARYS  
 IŠKELTAS KANDIDATU Į SEIMO NARIUS  
 IŠRINKTAS SEIMO NARYS  
 IŠRINKTI SEIMO NARIAI  
 IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 JIEMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 KAI KURIE SEIMO NARIAI  
 KAI KURIE TARYBOS NARIAI  
 KAI KURIUOS ŠIOS PARTIJOS NARIUS  
 KAI KURIŲ SEIMO NARIŲ  
 KALBĖJO IR Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
 KALBĖJO SEIMO NARIAI J Beinortas A PATACKAS 
 KALBĖJO SEIMO NARYS G PAVIRŽIS; A SADKAUSKAS; P JAKUČIONIS 
pajamų TENKANČIŲ VIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 KANDIDATAI Į LIETUVOS MOKSLO TARYBOS NARIUS  
 KANDIDATAI Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATAIS Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATAS Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATO Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATO Į TARYBOS NARIUS  
 KANDIDATU Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATU Į TARYBOS NARIUS  
 KANDIDATUS Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATUS Į TARYBOS NARIUS TURI TEISĘ KELTI ... 
 KANDIDATĄ Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATŲ Į SEIMO NARIUS  
 KANDIDATŲ Į TARYBOS NARIUS  
 KARALIŠKOSIOS ŠEIMOS NARIAI  
 KAUNO MIESTO TARYBOS IR VALDYBOS NARIO  
 KAUNO MIESTO TARYBOS NARIAI  
 KAUNO MIESTO TARYBOS NARYS  
 KELI SEIMO NARIAI  
pateikė KOMITETO DARBO ATASKAITĄ IR ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS SEIMO NARYS ANTANAS BASKAS 
 KIEKVIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 KIEKVIENAS KANDIDATAS Į TARYBOS NARIUS GALI BŪTI ĮRAŠYTAS  
 KIEKVIENAS SEIMO NARYS  
 KITI ŠEIMOS NARIAI  
 KITIEMS ŠEIMOS NARIAMS  
 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IŠRINKTO PAGAL KOALICIJOS "Tėvynės sąjunga" keltų kandidatų sąrašą 
 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIU IŠRINKTU PAGAL KOALICIJOS "Klaipėdos kelias" kandidatų sąrašą 
 KLAIPĖDOS RAJONO TARYBOS NARIO SOCIALDEMOKRATO  
 KLAUSĖ SEIMO NARIAI J LISTAVIČIUS; A SALAMAKINAS; K KUBERTAVIČIUS; A IVAŠKEVIČIUS; L MILČIUS; V JARMOLENKA 
 KLUBO NARIAI  
 KLUBO NARIAIS  
 KLUBO NARIŲ  
 KLUBO NARYS  
 KOLEGOS SEIMO NARIAI  
 KOMANDOS NARIAI  
 KOMANDOS NARIŲ  
 KOMANDOS NARYS  
 KOMISIJOS NARIAI  
 KOMISIJOS NARIAIS  
 KOMISIJOS NARIAMS  
 KOMISIJOS NARIO  
 KOMISIJOS NARIU  
 KOMISIJOS NARIUI  
 KOMISIJOS NARIUS  
 KOMISIJOS NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 KOMISIJOS NARIŲ  
 KOMISIJOS NARYS  
 KOMITETO NARIAI APTARĖ IR PRITARĖ ... 
 KOMITETO NARIAI  
 KOMITETO NARIAMS  
 KOMITETO NARIO  
 KOMITETO NARIUS  
 KOMITETO NARIŲ  
 KOMITETO NARYS  
 KOMUNISTŲ PARTIJOS NARYS  
 KONSERVATORIŲ LYDERIS SEIMO NARYS VYTAUTAS LANDSBERGIS 
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ DĖL SEIMO NARIO  
 KVIEČIU Į TRIBŪNĄ GERBIAMĄJĮ SEIMO NARĮ  
 KVIEČIU Į TRIBŪNĄ SEIMO NARĮ V ANDRIUKAITĮ 
 LABA DIENA GERBIAMIEJI SEIMO NARIAI  
 LAISVĖS SĄJUNGOS NARYS GEDIMINAS BUDNIKAS 
 LASS NARIAI  
 LASS NARIŲ  
 LCS KAUNO SKYRIAUS TARYBOS NARYS  
 LDDP FRAKCIJOS NARIAI  
 LDDP FRAKCIJOS NARIŲ  
 LDDP FRAKCIJOS NARYS  
 LDDP NARIAI  
 LIETUVOS IR LENKIJOS SEIMO NARIŲ  
 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS NARYS KORESPONDENTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS DEKRETAS DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARYS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUTARIA PRITARTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ... kelionei 
 LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS NARĮ  
 LKM AKADEMIJOS NARIAMS  
 LMA NARYS KORESPONDENTAS  
 LR SEIMO NARYS  
 MANDATŲ IR ETIKOS KOMISIJOS NARIAIS  
 MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS NARIAI  
 MINISTRŲ KABINETO NARIAI  
 MINISTRŲ KABINETO NARIŲ  
 MINISTRŲ KABINETO NARYS  
 MIRUS DARBUOTOJUI AR JO ŠEIMOS NARIUI  
 MOKSLŲ AKADEMIJOS NARYS  
 MOTINYSTĖS PAŠALPĄ UŽ NĖŠTUMO IR GIMDYMO LAIKOTARPĮ BEI ŠEIMOS NARIO slaugos pašalpą 
 NARIO MOKESTIS  
 NARIO MOKESTĮ  
 NARIO MOKESČIO  
 NARIUI KORESPONDENTUI  
 NARIŲ SKAIČIAUS  
 NARIŲ SKAIČIUS  
 NARIŲ SKAIČIŲ  
 NARYS KURIS NĖRA KURIOS NORS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 NATO NARIŲ  
 NAUJOSIOS SĄJUNGOS SOCIALLIBERALŲ FRAKCIJOS NARIAI  
 NAUJUS NARIUS  
 NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMAS  
 NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO Į ES  
 NAUJŲ NARIŲ PRIĖMIMO  
 NAUJŲ NARIŲ  
 NE MAŽIAU KAIP DU KOMISIJOS NARIUS  
 NUOMININKAS IR JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKAS JO ŠEIMOS NARIAI  
 NUOMININKO IR JO ŠEIMOS NARIŲ  
 NUTARIMO DĖL SEIMO NARIO K BOBELIO 
 NĖ VIENAS SEIMO NARYS  
 ORGANIZACIJOS NARIAI  
 ORGANIZACIJOS NARIAMS  
 ORGANIZACIJOS NARIŲ  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PARLAMENTO NARIAI  
 PARLAMENTO NARIŲ  
 PARLAMENTO NARYS  
 PARTIJOS NARIAI  
 PARTIJOS NARIAMS  
 PARTIJOS NARIŲ  
 PARTIJOS NARYS  
 PASAK SEIMO NARIO  
 PASIIMTI SAU IR SAVO ŠEIMOS NARIUI  
 PATEIKIMO TĘSINYS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS L MILČIUS 
 PENSININKAMS IR JŲ ŠEIMOS NARIAMS  
 PER RESPUBLIKOS PREZIDENTO AR SEIMO NARIŲ rinkimus 
 PILNAMEČIŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 PONIOS IR PONAI SEIMO NARIAI  
 POSĖDYJE DALYVAUJANČIŲ NARIŲ BALSŲ DAUGUMA  
 PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A ENDRIUKAITIS; A SADKAUSKAS; F KOLOSAUSKAS; A RUDYS; G PAVIRŽIS; J VESELKA; R DAGYS 
 PREZIDIUMO NARIAI  
 PREZIDIUMO NARIO  
 PREZIDIUMO NARIU  
 PREZIDIUMO NARIŲ  
 PREZIDIUMO NARYS  
 PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKĄ BEI JOS NARIUS SKIRIA IR ATLEIDŽIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS  
 PRIĖMIMO TĘSINYS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A LOZURAITIS 
 PROFSĄJUNGOS NARIŲ  
 RAJONO TARYBOS NARIAI  
 RAJONO TARYBOS NARYS  
 RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS NARYS  
 REDAKCIJOS DARBUOTOJAI IR VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI  
 REDAKCINĖS KOLEGIJOS NARYS  
 REDKOLEGIJOS NARYS  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS IR REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS NARIAI  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS NARIŲ  
 REPLIKAVO SEIMO NARYS A ENDRIUKAITIS; A BALEŽENTIS; J LISTAVIČIUS; J VESELKA; L MILČIUS; S PEČELIŪNAS 
 REVIZIJOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMISIJOS NARYS  
 RINKIMŲ APYLINKĖS KOMISIJOS NARIŲ SKAIČIŲ  
 RINKIMŲ KOMISIJOS NARYS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI AR KITI ASMENYS  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI KITI PAREIGŪNAI  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ PIRMININKAI IR NARIAI  
 RINKTINĖS NARYS  
 SAKĖ SEIMO NARYS  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIU  
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS  
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO NARYS  
 SEIMO IR VYRIAUSYBĖS NARIAI  
 SEIMO NARIAI  
 SEIMO NARIAIS  
 SEIMO NARIAMS  
 SEIMO NARIO AUDRIAUS BUTKEVIČIAUS; J VESELKOS; VYTAUTO ŠUSTAUSKO 
 SEIMO NARIO MANDATO  
 SEIMO NARIO MANDATĄ  
 SEIMO NARIO NUOMONE  
 SEIMO NARIO PADĖJĖJAS  
 SEIMO NARIO PAŽYMĖJIMĄ  
 SEIMO NARIU  
 SEIMO NARIUI  
 SEIMO NARIUS  
 SEIMO NARIŲ DARBO SĄLYGŲ  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖ  
 SEIMO NARIŲ GRUPĖS  
 SEIMO NARIŲ MANDATŲ DAUGIAMANDATĖJE RINKIMŲ APYGARDOJE  
 SEIMO NARIŲ PARAŠŲ  
 SEIMO NARIŲ  
 SEIMO NARY  
 SEIMO NARYS K ANTANAVIČIUS; V LANDSBERGIS; S PEČELIŪNAS; A BALEŽENTIS 
 SEIMO NARYS ALGIRDAS ENDRIUKAITIS PERSKAITĖ PAREIŠKIMĄ  
 SEIMO NARYS GALI BŪTI SKIRIAMAS ... 
 SEIMO NARYS KRIKŠČIONIS DEMOKRATAS PETRAS GRAŽULIS 
 SEIMO NARYS LIBERALAS  
 SEIMO NARYS SOCIALDEMOKRATAS  
 SEIMO NARYS VYTENIS ANDRIUKAITIS PERSKAITĖ LSDP FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL KURO KAINŲ DIDINIMO  
 SEIMO NARĮ  
 SEIMO TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETO NARYS  
 SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO NARIAIS  
 SEIMO VALDYBOS NARIAI IR FRAKCIJŲ ATSTOVAI  
 SENATO NARIŲ  
 SLAUGO SERGANTĮ ŠEIMOS NARĮ  
 SOCIALDEMOKRATINĖS KOALICIJOS FRAKCIJOS NARIAI  
 SODININKŲ BENDRIJŲ NARIŲ  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS BEI VALDYBOS NARYS  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI TURI LYGIAS TEISES  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAI  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS NARYS  
 STEBĖTOJŲ TARYBOS VALDYBOS NARIŲ AR ADMINISTRACIJOS VADOVŲ  
 STEIGIAMOJO SEIMO NARYS  
 SUINTERESUOTO ASMENS SEIMO ATSTOVAMS SEIMO NARIUI  
 SUKARINTŲ GRUPUOČIŲ NARIAI  
 SVARSTYMAS IR BALSAVIMAS PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS L LINKEVIČIUS 
 SĄJUNGOS NARIAI  
 SĄJUNGOS NARIŲ  
 TAPTI SEIMO NARIU  
 TARP EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ ŠALIŲ NARIŲ  
 TARYBOS NARIAI  
 TARYBOS NARIAIS  
 TARYBOS NARIAMS  
 TARYBOS NARIO MANDATO  
 TARYBOS NARIO  
 TARYBOS NARIU  
 TARYBOS NARIUI  
 TARYBOS NARIUS  
 TARYBOS NARIŲ MANDATŲ  
 TARYBOS NARIŲ  
 TARYBOS NARYS  
 TARYBOS NARĮ  
 TARYBOS SENATO NARIŲ SĄRAŠĄ  
 TARYBŲ IR VALDYBŲ NARIAI  
 TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS AL QAEDA NARIŲ  
 APYLINKĖS RINKIMŲ KOMISIJOS PIRMININKAS IR NARIAI  
 VALDANČIOSIOS SOCIALDEMOKRATINĖS KOALICIJOS FRAKCIJOS NARIAI  
 VALDYBOS IR STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIAMS  
 VALDYBOS NARIAI PRITARĖ ... 
 VALDYBOS NARIAI  
 VALDYBOS NARIAIS  
 VALDYBOS NARIAMS  
 VALDYBOS NARIO  
 VALDYBOS NARIU  
 VALDYBOS NARIUS  
 VALDYBOS NARIŲ  
 VALDYBOS NARYS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARIAI  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ  
 VERTINIMO KOMISIJOS NARYS  
 VGTU GARBĖS NARYS MONSINJORAS KAZIMIERAS VASILIAUSKAS 
 VIENAM NAMŲ ŪKIO NARIUI  
 VIENAM SEIMO NARIUI  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI PER MĖNESĮ  
 VIENAM ŠEIMOS NARIUI  
 VIENAS SEIMO NARYS  
 VIETOJ JŲ GALI PAPILDOMAI SKIRTI KOMISIJOS NARIAIS  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIO ... kelionei į ... 
 VILNIUS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA NUSPRENDŽIA PRITARTI SEIMO NARIŲ ... kelionei į ... 
 ASOCIACIJOS NARIAI  
 ASOCIACIJOS NARIŲ  
 VISI SEIMO NARIAI  
 VISI ŠEIMOS NARIAI  
 ASOCIACIJOS NARYS  
 VISIEMS SEIMO NARIAMS  
 VISIEMS VISUOMENĖS NARIAMS  
 VISUOMENĖS NARIAI  
 VISUOMENĖS NARIAIS  
 VISUOMENĖS NARIAMS  
 VISUOMENĖS NARIUS  
 VISUOMENĖS NARIŲ  
 VISUOTINIAME NARIŲ SUSIRINKIME  
 VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO  
 VISUOTINIS BENDRIJOS NARIŲ ĮGALIOTINIŲ SUSIRINKIMAS  
 VISŲ SEIMO NARIŲ BALSŲ DAUGUMA SLAPTU BALSAVIMU  
 VISŲ SEIMO NARIŲ  
 VISŲ ŠEIMOS NARIŲ  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARIAI  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARIU  
 VYKDOMOJO KOMITETO NARYS ARTŪRAS POVILIŪNAS 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NARIŲ  
 VYRIAUSYBĖS NARIAI  
 VYRIAUSYBĖS NARIAMS  
 VYRIAUSYBĖS NARIO  
 VYRIAUSYBĖS NARIUS  
 VYRIAUSYBĖS NARIŲ  
 VYRIAUSYBĖS NARYS  
 VYRIAUSYBĖS PUSVALANDIS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ finansų ministras 
 XXVII KNYGOS MĖGĖJŲ DRAUGIJOS NARYS  
 Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS ATSAKĖ ... 
 ĮGULOS NARIAI  
 ĮGULOS NARIŲ  
 ĮMONĖJE VEIKIANČIOS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIO  
 ĮMONĖS STEBĖTOJŲ TARYBOS IR VALDYBOS NARIAI  
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIU IŠRINKTU PAGAL LIETUVOS CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO  
 ŠAULIŲ SĄJUNGOS NARYS  
 ŠEIMOS NARIAI ARBA ARTIMIEJI GIMINAIČIAI  
 ŠEIMOS NARIAI  
 ŠEIMOS NARIAIS  
 ŠEIMOS NARIAMS  
 ŠEIMOS NARIO AR ARTIMO GIMINAIČIO  
 ŠEIMOS NARIO  
 ŠEIMOS NARIUI  
 ŠEIMOS NARIUS DIRBANČIUS ŪKYJE  
 ŠEIMOS NARIUS  
 ŠEIMOS NARIŲ SKAIČIAUS  
 ŠEIMOS NARIŲ  
 ŠEIMOS NARYS  
 ŠEIMOS NARĮ  
 ŠEIMŲ NARIAI BUVĘ POLITINIAI KALINIAI IR TREMTINIAI  
 ŠEIMŲ NARIAI  
 ŠEIMŲ NARIAMS  
 ŪKINIŲ SUBJEKTŲ VADOVAI IR JŲ ŠEIMŲ NARIAI  
 ATSAKYDAMAS Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 ATSAKYMAI Į SEIMO NARIŲ PAKLAUSIMUS  
 ATSAKĖ Į SEIMO NARIŲ KLAUSIMUS  
 ATSTOVUI SEIMO NARIUI  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS  
 ATSTOVŲ RŪMŲ NARYS  
 AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKAS IR JO NARIAI  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS SEIMO NARYS A RAŽAUSKAS; J BERNATONIS; A RAŠKINIS 
bendrauti; santykiai SU ŠEIMOS NARIAIS  
 BALSAVIMO METU KIEKVIENAS NARYS TURI VIENĄ BALSĄ  
 BALSUOJA MANO ŠEIMOS NARIAI KITI MAN ARTIMI ŽMONĖS  
darbo nesuderinamo SU SEIMO NARIO pareigomis 
 BENDRIJOS NARIAI  
 BENDRIJOS NARIŲ ĮGALIOTINIŲ  
 BENDRIJOS NARIŲ  
 BENDRIJOS NARYS  
 BENDROVĖS NARIAI  
 BENDROVĖS NARIŲ  
 BENDRUOMENĖS NARIAI  
 BENDRUOMENĖS NARIAIS  
 BENDRUOMENĖS NARIAMS  
 BENDRUOMENĖS NARIŲ  
 BENDRUOMENĖS NARYS