Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUITINIŲ BEI BENDROJO NAUDOJIMO patalpų; vandenų zonas 
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
 DAUGKARTINIAM NAUDOJIMUI  
 DAUGKARTINIO NAUDOJIMO  
 DĖL PALŪKANŲ UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 EKOLOGINIŲ PROBLEMŲ IR GAMTINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR APLINKOS APSAUGOS  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ EMISIJOS Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO IR TERŠALŲ IŠMETIMO Į APLINKĄ  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 GAMYBA IR NAUDOJIMAS  
 GYVENAMŲJŲ NAMŲ BUTŲ RENOVACIJOS IR ŠILTINIMO KREDITAVIMO FONDO FORMAVIMO VALDYMO IR NAUDOJIMO  
 INTENSYVIAM REKREACINIAM NAUDOJIMUI LANKYMUI  
 ISTORIJOS IR KULTŪROS PAMINKLŲ APSAUGOS IR NAUDOJIMO  
 IŠ UŽSIENIO GAMYBOS NAUDOJIMO BEI PREKYBOS JAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 LAIKYMO IR NAUDOJIMO  
 LAISVU NUO PATALPŲ NAUDOJIMO PAGAL TIESIOGINĘ PASKIRTĮ laiku 
 LENGVŲJŲ TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ VEIKLĄ SUSIJUSIĄ SU GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMU  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 LĖŠŲ NAUDOJIMO  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MIŠKO NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR PRIEŽIŪROS DARBUS  
 MIŠKO NAUDOJIMO  
 MIŠKŲ BŪKLĖS NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 MUITŲ TARIFŲ IR UŽSIENIO PREKYBOS STATISTIKOS NOMENKLATŪROS NAUDOJIMO  
 NAUDINGO NAUDOJIMO LAIKAS SKAIČIUOJANT NUSIDĖVĖJIMĄ GALI BŪTI TRUMPINAMAS  
 NAUDINGŲJŲ IŠKASENŲ NAUDOJIMO  
 NAUDOJIMO BEI VEIKLOS ŠIOJE TERITORIJOJE  
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 NUOSTOLIUS DĖL PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES  
 NUSTATYTAS RIBAS IR PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 PAGRINDINIO NAUDOJIMO  
 PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 PAGRINDINĖ TIKSLINĖ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIS  
 PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES KEITIMO  
 PAGRINDINĖS TIKSLINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES  
 PAKEISTI PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANOS UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ UŽ VALSTYBINIO KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PALŪKANŲ UŽ VALSTYBĖS KAPITALO NAUDOJIMĄ  
 PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GAMYBA IR NAUDOJIMAS  
 PLOTĄ IR VERTĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGAS IR APRIBOJIMUS  
 PRIEŽIŪRĄ APSAUGĄ BEI MIŠKO IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ BŪKLĖS NAUDOJIMO ATKŪRIMO IR APSAUGOS  
 PRIVAČIŲ MIŠKŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ BEI KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO REŽIMO  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 RIBOTAM TIKSLINIAM NAUDOJIMUI  
 SAUGOJIMO TVARKYMO TYRIMO IR NAUDOJIMO  
 SAULĖS ENERGIJOS IR JOS NAUDOJIMO  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ BLANKŲ UŽSAKYMO GAMYBOS TECHNOLOGINĖS APSAUGOS PLATINIMO ĮSIGIJIMO NAUDOJIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKĄ  
 SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGŲ  
 ANTRINIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 STRAIPSNĮ PRIEŠTANKINĖS MINOS IR JŲ NAUDOJIMAS  
 SVARBIAUSIAS LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO tarptautines sutartis 
 TARNYBINIAM NAUDOJIMUI  
 TARPINIO NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS BEI GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 TEIKIA PASIŪLYMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS PROJEKTUS ORGANIZUOJA ... 
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KLAUSIMAIS  
 APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 APLINKOS NAUDOJIMO VALDYMO  
 APLINKOS NAUDOJIMO  
 APSAUGOS IR NAUDOJIMO REŽIMĄ NUSTATO ... 
 APSAUGOS IR NAUDOJIMO  
 VALSTYBINĮ GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO REGULIAVIMĄ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO KONTROLĘ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS VALDYMO NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO  
 VALSTYBĖS FINANSINIŲ IR MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TEISĖTUMĄ  
 VERSLINĮ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ  
 ASMENINIAM NAUDOJIMUI  
 ASMENINIO NAUDOJIMO  
 VIEŠAM NAUDOJIMUI  
 VIEŠOJO NAUDOJIMO GELEŽINKELIŲ  
 VIEŠOJO NAUDOJIMO  
 ĮSTATYMO DĖL BUVUSIOS SAVANORIŠKOSIOS DRAUGIJOS ARMIJAI AVIACIJAI IR LAIVYNUI REMTI TURTO TOLESNIO NAUDOJIMO PAKEITIMO PROJEKTO SVARSTYMAS ATIDĖTAS  
 ŠIŲ MIŠKŲ MIŠKOTVARKOS PROJEKTŲ RENGIMĄ JŲ NAUDOJIMĄ  
 ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGAS  
 ŽEMĖS NAUDOJIMO  
 ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS BEI NAUDOJIMO TEISĖS  
 ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ NAUDOJIMO  
 BENDRAM NAUDOJIMUI  
 BENDRO NAUDOJIMO  
 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
 BENDROJO NAUDOJIMO  
 BIOLOGINIŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS IR STABILAUS NAUDOJIMO