Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DRAUDŽIAMA NAUDOTI PRIEŠ MOTERIS NEPILNAMEČIUS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMI TIK VIDAUS RINKOS  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GYVULINĖS KILMĖS MEDŽIAGOS SKIRTOS NAUDOTI TERAPIJOJE  
 GYVULIUS IR ĮRENGINIUS NAUDOJAMUS ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKYJE  
 ILGIAU KAIP METUS NAUDOTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  
 KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PASKIRTOJI AVIAKOMPANIJA NAUDOJA ... 
 LEIDŽIAMŲ NAUDOTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 LĖŠOS NAUDOJAMOS ... 
 LĖŠOS NAUDOJAMOS PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATĄ  
 MATAVIMO VIENETO KODAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROJE REKOMENDACINIO registro 
 MATAVIMO VIENETO KODAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ UŽSIENIO PREKYBOJE REGISTRO  
 MATO VIENETO PAVADINIMAS IŠ MATAVIMO VIENETŲ NAUDOJAMŲ UŽSIENIO PREKYBOJE  
 MEDICINOS TECHNIKOS ĮRENGIMŲ NAUDOJAMŲ VAISTAMS GAMINTI  
 MINA NAUDOJAMA IR JAV KARIUOMENĖJE  
 MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMO BŪDAS GALI BŪTI NAUDOJAMAS ... 
 NAUDOJAMA ŽEMĖ  
 NAUDOJAMA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖ AR MIŠKAS  
 NAUDOJAMAS NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ PRADINEI 1 kvadratinio metro nuomos kainai apskaičiuoti 
 NAUDOJAMI PASTATAI STATINIAI AR JŲ DALYS  
 NAUDOJAMI SUKLASTOTI DOKUMENTAI  
 NAUDOJAMI ŽEMĖS SKLYPAI  
 NAUDOJAMO ŽEMĖS SKLYPO  
 NAUDOJAMOS MEDŽIAGOS  
 NAUDOJAMĄ ŽEMĖS SKLYPĄ  
 NAUDOJAMŲ DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS muitinei 
 NAUDOJAMŲ PATALPŲ IR VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 NAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NAUDOJANT SPECIFIKACIJOS LAPUS  
 NAUDOJANTIS TARNYBINE PADĖTIMI  
 NAUDOJANTIS ŠIOMIS TEISĖMIS  
 NAUDOTI JAS KARTU SU KITŲ TIPŲ minomis 
 NAUDOTI PAGAL PASKIRTĮ  
 NAUDOTI ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIUS IR ERTMES  
 NAUDOTŲ AUTOMOBILIŲ  
 NAUDOTŲ PADANGŲ  
 NETINKAMŲ NAUDOTI PESTICIDŲ UTILIZAVIMO  
 NETINKAMŲ NAUDOTI PESTICIDŲ  
 PERIODINIŲ LEIDINIŲ LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ LEIDYKLŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ KURIOS NUOMOJA AR KITAIP TEISĖTAI FAKTIŠKAI NAUDOJA VALSTYBINIO REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTAS PATALPAS  
 PERPARDUODANT NAUDOJANT PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 AKCIJOMS ĮSIGYTI TURI TEISĘ NAUDOTI pinigus 
 PRAMONĖS ĮMONĖS IR KITOS ORGANIZACIJOS NAUDOJANČIOS KATILINES  
 PRIĖMIMO NAUDOTI ... 
 REGIONINIO PARKO DIREKCIJA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 SAVANORIŠKI ĮNAŠAI NAUDOJAMI (...  
 STATINIO PRIĖMIMO NAUDOTI  
 STATINIŲ PRIĖMIMO NAUDOTI  
 TRĘŠIANT NPK TRĄŠOMIS IR NAUDOJANT PESTICIDUS  
 TURTĄ VALDO NAUDOJA BEI DISPONUOJA JUO  
 VALSTYBINIUS MIŠKUS VALDO NAUDOJA PAGAL MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS JUOS SAUGO IR TVARKO  
 ATIDAVIMO NAUDOTI  
 ĮMONIŲ PASTATŲ IR KITŲ STATINIŲ PRIĖMIMO NAUDOTI  
 ĮRENGTI BEI NAUDOTI TELEVIZIJOS IR RADIJO stotis 
 ŠIOS LĖŠOS NAUDOJAMOS