Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP DVIEM TREČDALIAMS  
 DALYVAUJANT NE MAŽIAU KAIP PUSEI visų rinkėjų 
 DALYVAVO NE DAUGIAU KAIP DU KANDIDATAI  
 DAR NE KARTĄ  
 DAR NE LAIKAS  
 DAR NE TAIP SENIAI  
 DAR NE VAKARAS  
 DARBAIS O NE ŽODŽIAIS  
 DELSPINIGIŲ UŽ NE LAIKU SUMOKĖTUS importo muitus 
išieškoti NE GINČO TVARKA IŠ ĮMONIŲ SĄSKAITŲ komerciniuose bankuose 
 DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS IR BENDROMS SU UŽSIENIO KAPITALU  
 ESAME NE KARTĄ rašę 
 ESU NE KARTĄ girdėjusi; kalbėjęs 
kišasi NE Į SAVO REIKALUS  
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 GINK DIEVE NE  
 GYVENA NE PAČIUS GERIAUSIUS LAIKUS  
 INDIVIDUALIAI STATYBAI AR KITAI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 IŠGYVENA NE PAČIUS GERIAUSIUS LAIKUS  
 IŠNUOMOTI NE KONKURSO TVARKA  
 JEI NE PASLAPTIS  
 JEI NE VIENA APLINKYBĖ  
 JEIGU JOSE DALYVAUJA NE MAŽIAU KAIP DU DALYVIAI  
 JEIGU NUSTATYTA KAD ĮMONĖ NE KARTĄ YRA pažeidusi įstatymų ar kitų teisės aktų miškų inventorizavimo ir miškotvarkos projektų rengimo klausimais reikalavimus 
 JOKIU BŪDU NE  
 KAIP JAU NE KARTĄ RAŠĖME  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 LEIDŽIAMAS MAKSIMALUS SVORIS NE DIDESNIS KAIP ... 
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE NE MAISTO PREKIŲ KEITIMO  
teikti tradicinės medicinos LIAUDIES MEDICINOS IR NE MEDICINOS SVEIKATOS atgavimo paslaugas 
 MOKESTIS UŽ NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DAUGIAU KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 MOKESČIŲ SUMĄ BET NE DIDESNĘ KAIP SUMA SKAIČIAIS IR ŽODŽIAIS  
 NAUDOTIS NE TARNYBOS REIKALAMS DARBOVIETĖS turtu 
 NE ANKSČIAU KAIP PO MĖNESIO  
 NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ  
 NE AUKCIONO TVARKA  
 NE BE PAGRINDO  
 NE BE PASIDIDŽIAVIMO  
 NE BĖDA  
 NE DARBO METU  
 NE DAUGIAU KAIP UŽ DVEJUS PRAĖJUSIUS METUS  
 NE DIEVO O ŽMONIŲ MINTIMIS  
 NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS  
 NE DĖL JO KALTĖS  
 NE DĖL JŲ KALTĖS  
 NE DĖL PINIGŲ  
 NE DĖL SAVO KALTĖS  
 NE GINČO TVARKA IŠIEŠKOTI IŠ ŪKIO SUBJEKTŲ  
 NE GINČO TVARKA  
 NE ILGESNIAM KAIP TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIUI  
 NE ILGESNIAM KAIP VIENERIŲ METŲ LAIKOTARPIUI  
 NE ILGIAU KAIP VIENERIEMS METAMS  
 NE IŠ GERO GYVENIMO  
 NE IŠ KELMO SPIRTAS  
 NE IŠIMTIS BUVO IR ... 
 NE IŠIMTIS IR ŠIE METAI  
 NE IŠIMTIS  
 NE JUOKAIS  
 NE JUOKAS  
 NE KARTAIS  
 NE KARTĄ BUVO PRASITARĘS  
 NE KARTĄ IR NE DU  
 NE KARTĄ LANKĖSI  
 NE KARTĄ TEKO  
 NE KARTĄ  
 NE KLIŪTIS  
 NE KONKURSO TVARKA  
 NE LAIKAS  
 NE LAIKU IR NE VIETOJE  
 NE LAIKU  
 NE MAISTO PREKIŲ  
 NE MAŽIAU KAIP DU KOMISIJOS NARIUS  
 NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIAI  
 NE MAŽIAU KAIP DU TREČDALIUS  
 NE MAŽIAU KAIP KETURIASDEŠIMT METŲ  
 NE MAŽIAU KAIP MĖNESIUI  
 NE MAŽIAU KAIP PUSĘ  
 NE MAŽIAU KAIP PUSĖ  
 NE MAŽIAU KAIP TREJIEMS METAMS  
 NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS  
 NE MAŽIAU KAIP TRIS KETVIRTADALIUS  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS IKI JO MIRTIES  
 NE MAŽIAU KAIP VIENERIUS METUS ŠIE DOKUMENTAI ATIDUODAMI Į ARCHYVĄ  
 NE MAŽIAU KAIP VIENĄ TREČDALĮ  
 NE MIESTŲ IR PILIŲ  
 NE NAUJIENA  
 NE PAGAL KIŠENĘ  
 NE PAGAL METUS  
 NE PAGAL NUTYLĖJIMĄ  
 NE PAGAL PASKIRTĮ  
 NE PASLAPTIS JOG ... 
 NE PASLAPTIS KAD ... 
 NE PASLAPTIS  
 NE PATS GERIAUSIAS LAIKAS  
 NE PELNO ORGANIZACIJA  
 NE PELNO ORGANIZACIJOS  
 NE PELNO ORGANIZACIJĄ  
 NE PELNO ORGANIZACIJŲ  
 NE PELNO ĮMONĖ ŠIAURĖS MIESTELIS  
 NE PELNO ĮMONĖS ŠIAURĖS MIESTELIS  
 NE PELNO  
 NE PIRMAS KARTAS  
 NE PIRMI METAI  
 NE PIRMOS JAUNYSTĖS  
 NE PIRMUS METUS  
 NE PIRMĄ KARTĄ  
 NE PIRMĄ SYKĮ  
 NE PRO ŠALĮ  
 NE REČIAU KAIP DU KARTUS PER METUS  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER KETVIRTĮ  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER METUS  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE REČIAU KAIP KARTĄ PER SAVAITĘ  
 NE REČIAU KAIP VIENĄ KARTĄ PER MĖNESĮ  
 NE SAVO BALSU  
 NE SAVO NORU  
 NE SAVO VALIA  
 NE STIPRIAUSIOS SUDĖTIES  
 NE SYKĮ  
 NE TAIP SENIAI  
 NE TAVO REIKALAS  
 NE TRUMPIAU KAIP MĖNESIUI  
 NE TUO ADRESU  
 NE TUO KELIU  
 NE TUO PAČIU METU  
 NE UŽ KALNŲ  
 NE VIENAS ŽMOGUS  
 NE VIENERI METAI  
 NE VIENERIUS METUS  
 NE VIENOJE VIETOJE  
 NE VIENU ATVEJU  
 NE VIENU METU  
 NE VIENUS METUS  
 NE VIENĄ DEŠIMTMETĮ  
 NE VIENĄ DEŠIMTĮ  
 NE VIENĄ DIENĄ  
 NE VIENĄ KARTĄ  
 NE VIENĄ KNYGĄ  
 NE VIENĄ MĖNESĮ  
 NE VIENĄ PERGALĘ  
 NE VIENĄ TŪKSTANTĮ  
 NE VIENĄ ŠIMTMETĮ  
 NE VIENĄ ŠIMTĄ  
 NE VIETA  
 NE VIETOJE  
 NE VISKAS AUKSAS KAS AUKSU ŽIBA  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP KITĄ DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PASKUTINĘ DARBO DIENĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS PO JŲ ATSIRADIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO KREIPIMOSI DĖL REGISTRAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PER SEPTYNIAS DIENAS NUO JO GAVIMO  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS DARBO DIENAS  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS DIENAS  
 NE VĖLIAU KAIP PER TRIS MĖNESIUS  
 NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PO METŲ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ DVI SAVAITES  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ TRIS MĖNESIUS  
 NE Į NAUDĄ  
 NE Į TĄ PUSĘ  
 NE ŠIO PASAULIO žmogus; būtybė; gyventojas 
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS  
 NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NE ŽODŽIAIS O DARBAIS  
 NEPAGAUTAS NE VAGIS  
 NETEKĘ DARBO NE DĖL DARBUOTOJO KALTĖS  
 NIEKAM NE PASLAPTIS KAD ... 
 NIEKAM NE PASLAPTIS  
 NORĖDAMI ĮSIGYTI NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPĄ  
 PANAUDOJO NE PAGAL PASKIRTĮ  
 PATEIKTAS NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO SPRENDIMO  
 PO VIENERIŲ METŲ BET NE ILGIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 POSĖDŽIAI ŠAUKIAMI NE REČIAU KAIP DU KARTUS PER SEMESTRĄ  
 PREKIAUTI NE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA IR NE MAISTO PREKĖMIS  
 PRIEŽASTYS NE VISAI AIŠKIOS  
 PRIIMAMI NE ANKSČIAU KAIP PO VIENERIŲ METŲ  
 PRIVALĖS TURĖTI NE MAŽIAU KAIP TREJUS METUS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO STAŽO  
 RENKAMAS NE DAUGIAU KAIP DVIEM KADENCIJOMS  
 ANKSČIAU NE KARTĄ teistas; teisti 
 SIŪLYMŲ NUKABINTI BET KOKIUS NE LIETUVIŠKUS UŽRAŠUS BEI PRITAIKYTI UŽSIENIETIŠKUS PAVADINIMUS LIETUVIO AUSIAI  
 SKYRIMO NE KONKURSO TVARKA  
 SKYSTI DEGŪS NUODINGI PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA NE ŽEMESNĖ NEI ... 
 SUMA NE MAŽESNĖ ... 
 SUSIDĖTI IŠ NE DAUGIAU KAIP TRIJŲ PAGRINDINIŲ KOMPONENTŲ  
 TAI JAU NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAI NE PIRMAS ATVEJIS KAI ... 
 TAI NE PIRMAS KARTAS KAI ... 
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TEIKTI PASLAUGAS O VĖLIAU NE REČIAU KAIP KAS PENKERI METAI  
 TEMPERATŪRA YRA NE AUKŠTESNĖ KAIP ... 
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS NE GINČO TVARKA  
 UŽ NE LAIKU PERVESTUS MOKESČIUS PER BANKUS KURIŲ VEIKLA SUSTABDYTA  
apskrities valdytojas gali parduoti arba išnuomoti naujus VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE AUKCIONO TVARKA kaimo vietovėje 
 VALSTYBINĘ ŽEMĘ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS NE MAISTO PRODUKTŲ inspekcijos 
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI NUOMOS UŽSIENIO VALSTYBIŲ JURIDINIAMS BEI FIZINIAMS ASMENIMS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS AUKCIONŲ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS NE AUKCIONO TVARKA  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI PARDAVIMO IR NUOMOS TVARKĄ  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI  
 VIENA BĖDA NE BĖDA  
 VIENAS LAUKE NE KARYS  
 VIETINIAI KAIMO IR VIENKIEMIŲ GYVENTOJAI GYVENANTYS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIETINIAMS KAIMO GYVENTOJAMS GYVENANTIEMS NE TOLIAU KAIP UŽ KILOMETRO NUO VANDENS TELKINIO  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 VOS NE JĖGA  
 VOS NE KIEKVIENAME ŽINGSNYJE  
 VOS NE PUSĘ  
 VOS NE PUSĖ  
 VĖL GALI BŪTI SUTEIKTA NE ANKSČIAU KAIP PO METŲ  
 ATITINKAMOS SRITIES SPECIALISTAI TURINTYS NE MAŽIAU KAIP ... 
 ĮSIGIJIMO RINKOS KAINA NE MAŽESNĖ KAIP ... 
 ŪKIO IR NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES  
atsiskaito NE PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU nurodytosiomis šiluminę energiją ir dujas tiekiančiomis įmonėmis 
 BENDROVĖS IR MIESTO VADOVAI NE KARTĄ KREIPĖSI Į VYRIAUSYBĘ