Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl PILIEČIŲ PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ padavimo tvarkos 
grąžinama NUOSAVYBĖN NATŪRA ARBA EKVIVALENTINE NATŪRA  
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL ŽEMĖS VALDYMO NUOSAVYBĖS TEISE  
 GALI BŪTI TIK TOS VERTYBĖS KURIOS YRA NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 GAVUSI PRAŠYMĄ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPĄ  
 INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ  
 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS  
 INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS  
 INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS  
 INTELEKTUALINĖS NUOSAVYBĖS  
 IR KITŲ ŽEMĖS NUOSAVYBĘ PATVIRTINANČIŲ planų 
 IŠDUOTI PAVELDĖJIMO TEISĖS AR NUOSAVYBĖS TEISĖS liudijimai 
 IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMĄ  
 IŠNYKĘS TEISTUMAS UŽ PAŽEIDIMUS NUOSAVYBEI ŪKININKAVIMO TVARKAI  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 IŠVADŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ ATSTATYMO  
 KIEKVIENAS FIZINIS AR JURIDINIS ASMUO TURI TEISĘ DISPONUOTI SAVO NUOSAVYBE  
 KIEKVIENAS IŠ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 KILO GINČAS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 KITŲ ASMENŲ NUOSAVYBĖN  
 KONVENCIJĄ DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 LAIKOMA KAD ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ susidaro 
savarankiškai valdyti JIEMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS OBJEKTUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 MOKAMI ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 MOKĖTI ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO ATĖMIMO IKI SPRENDIMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ NUOSAVYBĖS FORMOS IR PAVALDUMO  
 NEPRIKLAUSOMAI NUO JŲ NUOSAVYBĖS FORMOS  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMĄ  
 NETENKA TEISĖS Į NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMĄ  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖ IR VALSTYBINĖ NUOSAVYBĖ  
 NUOSAVYBĖ NELIEČIAMA  
 NUOSAVYBĖS ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS DALIS  
 NUOSAVYBĖS FORMA  
 NUOSAVYBĖS FORMOS  
 NUOSAVYBĖS FORMŲ  
 NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMO  
 NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMĄ  
 NUOSAVYBĖS NELIEČIAMUMO IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ GYNIMO  
 NUOSAVYBĖS SANTYKIŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE  
 NUOSAVYBĖS TEISES Į gyvenamuosius namus 
 NUOSAVYBĖS TEISES  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ APRIBOJIMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO TVARKĄ IR SĄLYGAS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į dailės kūrinį; pramoninį dizainą 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į GYVENAMUOSIUS NAMUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ ATSTATOMA ... 
 NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKURIAMOS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATKŪRIMO Į ŽEMĖS SKLYPUS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS LIUDIJIMAS  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į žemės ūkio paskirties žemę ar mišką atstatymo; gyvenamąjį namą 
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į DALĮ BENDRO TURTO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į PASTATUS IR BUTUS SUTEIKIMO IR DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ ATSTATYMO  
 NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 NUOSAVYBĖS Į ŽEMĘ  
 PAGAL NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 PANEVĖŽIO APYGARDOS PROKURATŪROS NUSIKALTIMŲ NUOSAVYBEI IR EKONOMIKAI tyrimų skyriaus prokurorė 
 PARYŽIAUS KONVENCIJOS DĖL PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS APSAUGOS RATIFIKAVIMO  
 PERDUOTI SAVIVALDYBĖMS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL DALIES VALSTYBĖS TURTO PRISKYRIMO IR PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISAS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISOS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMĄ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ PRAŠYMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO nagrinėjimo terminai 
 PRAŠYMUS ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 PRIVATI NUOSAVYBĖ  
 PRIVATINĘ NUOSAVYBĘ  
 PRIVATINĖ NUOSAVYBĖ  
 PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 PRIVATINĖS NUOSAVYBĖS  
 PRIVAČIA NUOSAVYBE  
 PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS TEISE  
 PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS  
 PRIVAČIĄ NUOSAVYBĘ  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ĮGALIOTI ASMENYS VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 REZIDENTAS GAUNA ATLYGINIMĄ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 SANATORINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ IR POILSIO NAMŲ VALDYTŲ BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NUOSAVYBĖS NUSTATYMO  
 SAVININKO PRIEVOLĖS IR NUOSAVYBĖS TEISIŲ APRIBOJIMAI  
 SAVININKŲ NUOSAVYBĖS IR ĮSIPAREIGOJIMŲ  
 SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TURTAS  
 SAVIVALDYBIŲ NUOSAVYBĖN  
 SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATKŪRIMO  
 SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 SPRENDIMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĘ AR MIŠKĄ ATSTATYMO  
 TURĖTOS ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ IR GIMINYSTĖS RYŠĮ  
 VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS ... 
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTAI IR ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS  
 VALSTYBĖS NUOSAVYBE  
 VALSTYBĖS NUOSAVYBĖN  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS turtas 
 ASMENINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ  
 ĮSTATYMO DĖL NUOSAVYBĖS TEISIŲ ATSTATYMO  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 ATKURTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 ATLYGINIMAI UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMUS UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ATLYGINIMŲ UŽ NUOSAVYBĖS TEISIŲ PERLEIDIMĄ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĘ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 ŽEMĖS NUOSAVYBĖS  
 ŽEMĖS SKLYPAS ARBA TOKIO ŽEMĖS SKLYPO DALIS BENDROJOJE NUOSAVYBĖJE  
 ŽEMĖS SKLYPO NUOSAVYBĖS BEI NAUDOJIMO TEISĖS  
 ŽEMĖS SKLYPŲ ĮSIGIJIMO NUOSAVYBĖN  
 ATSAKINGA UŽ GATVIŲ BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PAVADINIMŲ apskaitos tvarkymą 
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISES  
 ATSTATANT NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATOMA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATOMA NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 ATSTATYTA NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTA NUOSAVYBĖS TEISĖ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į GYVENAMĄJĮ NAMĄ JO DALĮ BUTĄ NATŪRA  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŠIOJE TERITORIJOJE VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ AR MIŠKĄ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ  
 ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 AUKCIONO REZULTATŲ TVIRTINIMAS IR NUOSAVYBĖS TEISĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE ŽEMĖS SKLYPAI  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS JUNGTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS  
 BENDROSIOS NUOSAVYBĖS TEISE  
 BENDROSIOS NUOSAVYBĖS