Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DIDAKTINĖS NUOSTATOS  
 ESTETINES NUOSTATAS  
nustatyti JAS PAGAL ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 KONVENCIJOS NUOSTATAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATOS AR KITAS SPRENDIMAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 MORALINES NUOSTATAS  
 MORALINĖS NUOSTATOS  
 NUOSTATA DĖL valstybės turto panaudojimo 
 NUOSTATA JOG VALSTYBEI ATSTOVAUJA APSKRITIES VALDYTOJAS  
 PAGRINDINES NUOSTATAS  
 PAGRINDINĖS NUOSTATOS  
 PARAGRAFŲ NUOSTATOS  
 POLITINES NUOSTATAS  
 POLITINĖS NUOSTATOS  
 PRINCIPINĖS NUOSTATOS  
 PRIPAŽINTI NETEKUSIAIS GALIOS AR SUDERINTI SU KONSTITUCIJOS NUOSTATOMIS  
 PROGRAMINES NUOSTATAS  
 PROGRAMINĖS NUOSTATOS  
 REGIONINIO PARKO NUOSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS  
 REGIONINIO PARKO ZONAVIMO SCHEMOS PAGRINDINĖS NUOSTATOS  
 REIKIA ATSIŽVELGTI Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 ANKSTESNIŲ STRAIPSNIŲ NUOSTATAS  
 TAIKOMOS ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 VERTYBINES NUOSTATAS  
 VERTYBINĖS NUOSTATOS  
 ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 ĮSTATYMO NUOSTATOS  
 ŠI NUOSTATA NEGALI BŪTI AIŠKINAMA KAIP ... 
 ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA ... 
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŠI NUOSTATA TAIP PAT TAIKOMA ... 
 ŠIO STRAIPSNIO NUOSTATAS  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATOMS  
 ŠIOS NUOSTATOS TAIKOMOS  
 ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 ATSIŽVELGIANT Į KITAS ŠIOS SUTARTIES NUOSTATAS  
 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  
 BENDROSIOS NUOSTATOS