Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL RESPUBLIKINIO IR AUKŠTESNIOSIOS PAKOPOS SAVIVALDYBIŲ PRIVATIZAVIMO FONDŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ IR RAJONŲ MIESTŲ VAIKŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBŲ  
 DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖ ELEKTRINĖ EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ  
 KONKURSO NUOSTATUS  
 LAIKINUOSIUS NUOSTATUS  
 LAIKINŲJŲ NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMO IR ŠIŲ NUOSTATŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO NUOSTATŲ AR KITO SPRENDIMO  
 MORALINIŲ NUOSTATŲ  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA  
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ  
 NEPRIEŠTARAUJANČIĄ ĮSTATYMAMS IR ŠIEMS NUOSTATAMS  
 NUOSTATAI BEI KITI NORMINIAI DOKUMENTAI  
 NUOSTATAI PATVIRTINTI MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 NUOSTATAI SPECIALIOSIOS ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOS  
 NUOSTATUS TVIRTINA APLINKOS APSAUGOS MINISTRAS  
 NUOSTATUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUOSTATŲ DALINIO PAKEITIMO  
 NUOSTATŲ PATVIRTINIMO DALINIO PAKEITIMO  
 NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 PAGAL KONKURSO NUOSTATUS  
 PAGAL NUOSTATUS  
 PATVIRTINTUS NUOSTATUS  
 PROGRAMINIŲ NUOSTATŲ  
 REFERENDUMUI TEIKIAMAS ĮSTATYMO NUOSTATŲ PROJEKTAS  
 REGIONINIO PARKO NUOSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUS  
 SOCIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ  
 SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ NUOSTATUS  
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATAI PATVIRTINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA SĄLYGOS  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 VERTYBINIŲ NUOSTATŲ  
 ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ĮSTEIGIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATŲ  
 ŠIOS SUTARTIES NUOSTATŲ  
 ŠIUOSE NUOSTATUOSE VARTOJAMOS SĄVOKOS ... 
 BAIGIAMIEJI NUOSTATAI  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BENDRIEJI NUOSTATAI  
 BENDRUOSIUS NUOSTATUS  
 BENDRŲJŲ NUOSTATŲ