Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 EILĖS NUMERIS NURODOMAS ... 
... DALYJE NURODOMAS SKAITMUO  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODOMI  
 IDENTIFIKAVIMO ŽENKLAI TURI BŪTI NURODYTI  
 IKI NURODYTO TERMINO  
 INSTRUKCIJOS DALYJE NURODYTAIS ATVEJAIS  
 IŠBRAUKTI IŠ NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOS ... 
 IŠBRAUKTI IŠ NURODYTUOJU NUTARIMU SUDARYTOS ... 
 KODAS NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KODO SKAITMENYS NURODO ... 
 LANGELYJE NURODOMA ... 
 LANGELYJE NURODOMA DALIS DĖŽĖS DALIS KONTEINERIO  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 LANGELYJE NURODOMAS ... 
 LANGELYJE NURODOMAS MUITINĖS TARPININKO PAVADINIMAS BUVEINĖS ADRESAS  
 LANGELYJE NURODOMAS MUITINĖS ĮSTAIGOS ĮFORMINUSIOS muitinio tranzito procedūrą pavadinimas 
 LANGELYJE TURI BŪTI NURODYTAS ... 
 LITERATŪROJE NURODOMA KAD ... 
 MOKSLEIVIO PAŽYMĖJIME NURODYTU MARŠRUTU  
 MUITO SUMA NURODOMA APSKAIČIUOTA MUITO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
 NURODOMAS IR PVM MOKĖTOJO KODAS PAVADINIMAS ADRESAS  
 NURODOMAS JO VARDAS IR PAVARDĖ ADRESAS  
 NURODOMAS LAIKINAI IŠVEŽTOS PERDIRBTI PREKĖS PAVADINIMAS  
 NURODOMAS MUITO KODAS IŠ EKSPORTO IR IMPORTO MOKESČIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 NURODOMAS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO kodas 
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 NURODOMI DUOMENYS APIE aktyviąją transporto priemonę 
 NURODOMI DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 NURODOMI ŠIE DUOMENYS ... 
 NURODYDAMAS SAVO PAREIGAS  
 NURODYTA TVARKA  
 NURODYTA VEIKLA  
 NURODYTAIS ATVEJAIS  
 NURODYTAS PREKES  
 NURODYTAS SĄLYGAS  
 NURODYTAS SĄSKAITAS JŲ PRADINIUS ĮNAŠUS  
 NURODYTI DOKUMENTAI GALI BŪTI PAKEISTI  
 NURODYTO VIEŠOJO PIRKIMO KAINŲ  
 NURODYTOJE TERITORIJOJE AR TERITORIJOSE  
 NURODYTOJE VIETOJE  
 NURODYTOMIS SĄLYGOMIS  
 NURODYTOS SUMOS  
 NURODYTOS ĮMONĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI TURI PATEIKTI ... 
 NURODYTU ADRESU  
 NURODYTU BŪDU  
 NURODYTU LAIKU  
 NURODYTU TELEFONU  
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOJE ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOS ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOSE ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTĄ ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTŲ ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU  
 NURODYTUS TRŪKUMUS  
 NURODYTĄ DIENĄ IR VALANDĄ  
 NURODYTĄ LAIKĄ  
 NURODYTĄ SUMĄ  
 NURODYTĄ SĄSKAITĄ  
 NURODYTŲ PREKIŲ SVORIS BRUTO KILOGRAMAIS  
 NURODYTŲ ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE  
 ORGANIZATORIAI TAI PRIVALO NURODYTI  
 PAKROVIMO VIETA KODAS NURODOMAS ŠALIES SIUNTĖJOS  
 PARAIŠKĄ KURIOJE NURODOMA ĮMONĖS PAVADINIMAS KODAS ADRESAS TELEFONO NUMERIS  
 PASIRAŠO UŽDEDA SPAUDĄ IR NURODO DATĄ  
 PASKUTINĖJE SKILTYJE NURODYTU PROCENTU  
 PASLAUGAS KURIŲ SĄRAŠAS IR TECHNINĖS SĄLYGOS YRA NURODYTOS  
 PIRMOJOJE SKILTYJE NURODOMAS ... 
 AKCIZO NURODYTO ANTROS EILUTĖS DALYJE SUMA  
 PRANEŠIME NURODOMA ... 
 PRAŠYME NURODOMA PERMOKĖTA SUMA  
 PRAŠYME NURODYTU ADRESU  
 PRAŠYME TURI BŪTI NURODYTA ... 
 AKTE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PROJEKTE TURI BŪTI NURODYTAS įstaigos pavadinimas 
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 SPECIALIAI PAŽYMĖTAME LANGELIO LAUKE NURODOMAS PREKIŲ SVORIS  
 SPECIALIAI PAŽYMĖTAME LANGELIO LAUKE NURODOMAS TRANSPORTO RŪŠIES SKAITMENINIS KODAS IŠ TRANSPORTO TIPŲ IR RŪŠIŲ KLASIFIKATORIAUS  
 SUTARTYJE NURODYTĄ galią 
 SUTARTYJE TURI BŪTI NURODYTA ... 
 TAISYKLĖ NURODO  
 TOKIA PAT TVARKA IKI NURODYTO TERMINO  
 TREČIOJOJE SKILTYJE NURODOMA ... 
 TURI BŪTI NURODYTAS TIKSLUS gavėjo adresas 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ siuntėjų pavadinimai 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ PAVADINIMAI  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 TURI BŪTI NURODYTI ŠIE DUOMENYS  
 Į AUKCIONĄ VYKDANČIOS TARNYBOS NURODYTĄ SĄSKAITĄ  
 ŠI NUOSTATA TAIKOMA JEIGU NURODYTOSIOS PAŠALPOS BUVO PASKIRTOS IKI GRUODŽIO MĖN ARBA BUS SKIRIAMOS  
 ŠIAME LANGELYJE NURODOMA ... 
 ŠIAME LANGELYJE NURODOMAS bendras padedamų prekių vietų skaičius 
 ŠIAME LANGELYJE NURODOMI naujosios aktyviosios transporto priemonės vilkiko 
 ŠIAME LANGELYJE TURI BŪTI NURODOMI visų transporto priemonių numeriai 
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTAS darbdavio įgaliotas asmuo 
 ŠIO STRAIPSNIO PIRMOJOJE DALYJE NURODYTŲ ASMENŲ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA IMPORTO MUITO ARBA MOKESČIO TARIFAS PROCENTAIS IR PROCENTO ŽENKLAS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS VERTYBINIS  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA VERTĖ  
 ŽEMIAU PRIDEDAMAME SĄRAŠE NURODYTAS privalomo registruoti brangaus turto vidutines rinkos kainas