Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas. Žodyne atsispindi didelė pastoviųjų junginių įvairovė: kolokacijos, frazeologizmai, ilgesnės teksto atkarpos (kartais net keli sakiniai).
Daiktavardinės frazės nustatytos statistiškai apskaičiavus žodžių traukos tekste įvertį (gravity counts) 100 mln. žodžių apimties Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, reprezentuojančiame 1991–2002 m. rašytinę lietuvių kalbą. Iš automatiškai nustatytų teksto atkarpų buvo atrinktos prasmingos ir gramatiškai taisyklingos frazės, kuriose yra bent vienas daiktavardis. Žodyną sudaro beveik 69 tūkst. daiktavardinių frazių.

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas

Paieška


Galima ieškoti konkretaus žodžio (žodžio formos), pvz., kompiuteris arba kompiuterio ir kt.
Įvedus žodžio pradžią, pvz., kompiuter, bus pateiktos frazės su formomis kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių ir kt.
Įvedus dalį žodžio, pvz., kel, bus pateiktos frazės su formomis keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai ir kt.
Įvedus žodžio pabaigą, pvz., ris, bus pateiktos frazės su formomis seseris, sandoris, duris, kuris, numeris ir kt.

Galima ieškoti vieno arba daugiau tikslaus (-ių) žodžio (-ių). Galima ieškoti žodžio dalių nurodant žvaigždutes (pvz., *nam, nam*, *nam*).
Ieškant iš dviejų arba daugiau žodžių sudarytos frazės, galima nurodyti tik tų žodžių dalis (pvz., nam* gamyb*).
Galima ieškoti žodžio su tarpais, pvz., tarpas, namas, tarpas; tada bus pateikiamos frazės, kuriose prieš namas ir po jo eina kiti žodžiai.
Įrašius lemą (pagrindinę žodžio formą), pvz., ministras, bus pateiktos frazės su kitomis šios lemos formomis, pvz., ministro, ministrą, ministru ir t. t.
Galima ieškoti pirmojo frazės žodžio, pvz., įrašius atominė, bus pateikti junginiai atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika ir kt.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Paieška pagal gramatinius požymius
Paieška pagal gramatinius požymius(BETA)

Rezultatai
Frazės papildymas iš kairėsFrazėFrazės papildymas iš dešinės
 BUVO NUSTATYTAS VIDUTINIS GIRTUMO LAIPSNIS  
 CIVILINIO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA  
 CUKRŲ IR PREKES KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 DALYVAVUSIŲ RINKIMUOSE RINKĖJŲ SKAIČIUS NUSTATOMAS PAGAL apylinkių rinkimų balsadėžėse rastų biuletenių skaičių 
 DARBUOTOJUI NUSTATYTO VALANDINIO atlygio 
 DIREKTORIAMS TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ GALI BŪTI NUSTATOMOS ... 
 DYDIS NUSTATOMAS  
 DĖL KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJOS BEI MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA tvarka 
 EKSPERTAI NUSTATĖ KAD ... 
 EKSPORTUOJAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 FINANSŲ MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 FORMĄ NUSTATO ... 
 FORMĄ NUSTATO VALSTYBINĖ VAISTŲ KONTROLĖS TARNYBA  
 GIRTUMO LAIPSNIUI NUSTATYTI  
lito komitetas NUSTATO LITO IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ datą 
 GRĄŽINIMO TVARKĄ IR TERMINUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 IKI NUSTATYTOS DATOS  
 INDIVIDUALIŲ PERSONALINIŲ ĮMONIŲ SAVININKAI KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTI SAVARANKIŠKAI DIRBANTYS ASMENYS  
 INSTITUCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 INVALIDUMĄ NUSTATANČIOS KOMISIJOS IŠVADĄ  
 INVALIDUMĄ NUSTATANČIŲ KOMISIJŲ  
 IR KITUS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTUS MOKESČIUS  
 IŠSKYRUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 IŠTIRTŲ IR NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTŲ naudingųjų iškasenų telkinių teritorijoje 
 JEIGU DĖL TO NEBUVO GALIMA VISIŠKAI AR IŠ DALIES NUSTATYTI ĮMONĖS VEIKLOS  
 JEIGU NUSTATYTA KAD ĮMONĖ NE KARTĄ YRA pažeidusi įstatymų ar kitų teisės aktų miškų inventorizavimo ir miškotvarkos projektų rengimo klausimais reikalavimus 
 JURIDINIAI ASMENYS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ĮSIGIJĘ ... 
 JURIDINIS AR FIZINIS ASMUO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 JURIDINIS ASMUO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ... 
 KILMEI NUSTATYTI  
 KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA JIEMS PRILYGINTŲ savarankiškai dirbančių asmenų 
 KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 KOMISIJA NUSTATĖ KAD ... 
 KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 KONKRETŲ RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MINISTERIJA VALSTYBINĖ TARNYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA  
 KONKRETŲ ŠIOS VALSTYBINĖS RINKLIAVOS DYDĮ NUSTATO MIESTO RAJONO VALDYBA UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI ... 
 KONSTITUCIJOJE IR ĮSTATYMUOSE YRA TIKSLIAI NUSTATYTI ... 
 KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 KONSTITUCINIS TEISMAS NUSTATĖ ... 
 KOVINĖS TARNYBOS LAIKAS NUSTATOMAS IŠ ANKSTO  
 KURIAIS VADOVAUJAMASI NUSTATANT DARBO UŽMOKESČIO FONDĄ  
 LAIKANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTOS tvarkos 
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PERDIRBTI PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ATOSTOGŲ ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ GALI NUSTATYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA kaina 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA MOKESČIŲ MOKĖJIMO MUITINĖJE TVARKA ŠI NUOSTATA NETAIKOMA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ MAKSIMALIŲ DYDŽIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PRIVALOMAS REGISTRUOTI TURTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA BUS TAIKOMOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 MATERIALINĖS IR MORALINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS TAIP PAT ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTO DYDŽIO KOMPENSACIJOS  
... DYDŽIUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDYBIŲ NUSTATYTA TVARKA  
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
... STRAIPSNIUOSE NUSTATYTA TVARKA  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 MOKESČIO MOKĖTOJAS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKESČIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 MOKSLININKAI NUSTATĖ KAD ... 
 MUITINĖ TURI TEISĘ NUSTATYTI  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 MŪSŲ DARBO TIKSLAS BUVO NUSTATYTI ... 
vidurkių KURIAIS VADOVAUJAMASI NUSTATANT DARBO APMOKĖJIMO fondą 
 NEATITINKA NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 NEGALI BŪTI DIDESNIS NEGU LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYME NUSTATYTAS ... 
 NEGALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA ... 
 NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA  
 NEPERDIRBTOMS PREKĖMS NUSTATYTAS MIŠRUS AKCIZAS  
 NEVIRŠIJANT NUSTATYTŲ NORMATYVŲ  
 NORMATYVUS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS IR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 NUOSAVYBĖ GALI BŪTI PAIMAMA TIK ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA VISUOMENĖS POREIKIAMS IR TEISINGAI ATLYGINAMA  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUSTATANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ  
 NUSTATANT JŲ LIKUTINĘ VERTĘ  
 NUSTATANT PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 NUSTATO IR KEIČIA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEIKIMU  
 NUSTATO JOS FUNKCIJAS ORGANIZUOJANT IR VYKDANT kitus rinkimus ir referendumą 
 NUSTATO KAINAS IR TARIFUS  
 NUSTATO KITOKIAS TAISYKLES  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI  
 NUSTATO SUSISIEKIMO MINISTERIJA  
 NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA JEIGU KITAIP NENUSTATYTA  
 NUSTATO TEISMAS SKIRDAMAS BAUSMĘ  
 NUSTATO TVARKĄ  
 NUSTATO VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA  
 NUSTATO VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI  
 NUSTATO ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI  
 NUSTATOMA REMIANTIS INFORMACIJA APIE APLINKYBES  
 NUSTATOMAS MATUOJANT NUO SNUKIO pradžios iki uodegos peleko galo 
 NUSTATOMAS NEPRIKLAUSOMAI NUO PEDAGOGINIO DARBO STAŽO  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATOMI TOKIE ŠIOS OBLIGACIJŲ EMISIJOS parametrai 
 NUSTATOMOS KONKREČIU ATVEJU  
 NUSTATYTA MUITO ARBA MOKESČIO NORMA  
 NUSTATYTA MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS  
 NUSTATYTA RINKOS KAINA BENDRA BIRŽOS PREKYBOS APYVARTA  
 NUSTATYTA TVARKA GALI BŪTI ĮFORMINTA  
 NUSTATYTA TVARKA IR TERMINAIS  
 NUSTATYTA TVARKA IŠPIRKTI VISAS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS AKCIJAS  
 NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 NUSTATYTA TVARKA PATVIRTINTUS DOKUMENTUS  
 NUSTATYTA TVARKA SKIRIA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 NUSTATYTA TVARKA  
 NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 NUSTATYTAIS MARŠRUTAIS  
 NUSTATYTAIS TERMINAIS  
 NUSTATYTAS AKCIZAS  
 NUSTATYTAS MARŠRUTAS  
 NUSTATYTAS NORMAS  
 NUSTATYTAS RIBAS IR PAGRINDINĘ TIKSLINĘ ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTĮ  
 NUSTATYTAS SĄLYGAS  
 NUSTATYTAS VIDUTINIS GIRTUMO LAIPSNIS  
 NUSTATYTI IMPORTO MUITAI IR KITI MOKESČIAI  
 NUSTATYTI JO MIRTIES FAKTĄ  
 NUSTATYTI ŠIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 NUSTATYTI ŠIOS UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS AKCIJOS PARDAVIMO KAINĄ  
 NUSTATYTO DYDŽIO MOKESTĮ  
 NUSTATYTO DYDŽIO VALSTYBINĘ RINKLIAVĄ  
 NUSTATYTO DYDŽIO ŽYMINĮ MOKESTĮ  
 NUSTATYTO DYDŽIO  
 NUSTATYTO PAVYZDŽIO ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 NUSTATYTO PAVYZDŽIO  
 NUSTATYTO TERMINO  
 NUSTATYTOJO DYDŽIO ŽYMINĮ MOKESTĮ  
 NUSTATYTOMIS KAINOMIS  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TERMINAIS  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS IR TVARKA  
 NUSTATYTOMIS SĄLYGOMIS  
 NUSTATYTOS FORMOS PARAIŠKĄ  
 NUSTATYTOS FORMOS PAŽYMAS IŠ BANKŲ  
 NUSTATYTOS FORMOS PRAŠYMĄ  
 NUSTATYTOS FORMOS  
 NUSTATYTOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKOS  
 NUSTATYTOS TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 NUSTATYTOS TVARKOS  
 NUSTATYTOSE RIBOSE  
 NUSTATYTOSIOS FORMOS  
 NUSTATYTU LAIKU NEPATEIKĖ ... 
 NUSTATYTU LAIKU  
 NUSTATYTU MARŠRUTU  
 NUSTATYTU TERMINU  
 NUSTATYTUOJU LAIKU  
 NUSTATYTUOSE GYVULIŲ PAVOJINGŲ LIGŲ ŽIDINIUOSE AFRIKOS AZIJOS AMERIKOS IR EUROPOS KAI KURIOSE VALSTYBĖSE  
 NUSTATYTUS IMPORTO MUITUS IR MOKESČIUS  
 NUSTATYTUS KRITERIJUS  
 NUSTATYTUS PAŽEIDIMUS  
 NUSTATYTUS REIKALAVIMUS  
 NUSTATYTUS TERMINUS  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 NUSTATYTĄ LAIKĄ  
 NUSTATYTĄ MOKESTĮ  
 NUSTATYTĄ TERMINĄ  
 NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 NUSTATYTĄJA TVARKA PERDUOTI ... 
 NUSTATYTĄJA TVARKA PREKIŲ PARDAVIMAS ĮFORMINAMAS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUDERINTI IR PATVIRTINTI  
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUTEIKTAS muitinės garanto statusas 
 NUSTATYTĄJA TVARKA  
 NUSTATYTŲ IMPORTO MUITŲ IR ARBA MOKESČIŲ SUMĄ  
 NUSTATYTŲ IMPORTO MUITŲ IR MOKESČIŲ  
 NUSTATYTŲ NORMŲ  
 NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 NUSTATYTŲ SĄLYGŲ  
 NUSTATYTŲ TAISYKLIŲ  
 NUTARIMO NUSTATYTA TVARKA  
 OFICIALUS LIETUVOS BANKO NUSTATYTAS KURSAS  
 ORGANIZAVIMO TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ TARYBOS  
 PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS NUSTATYTĄ FORMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTUS NORMATYVUS  
 PAGRINDINIAMS KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS NUSTATYTAS MIŠRUS AKCIZAS  
 PAGRINDINIAMS KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS NUSTATYTAS MIŠRUS IMPORTO MUITAS  
 PAREIGŪNAI NUSTATĖ KAD ... 
 PARENGTINIO TARDYMO METU NUSTATYTA KAD ... 
 ABIPUSIU SUSITARIMU GALI NUSTATYTI  
 PATENTŲ IŠDAVIMO TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PAŽEIDŽIANT NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PER NUSTATYTĄ LAIKĄ  
 PER NUSTATYTĄ TERMINĄ  
 PER NUSTATYTĄJĮ LAIKĄ NEPAŠALINA LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ  
 PO GARANTINIO REMONTO PREKĖMS NUSTATYTAS MIŠRUS AKCIZAS  
 PO GARANTINIO REMONTO PREKĖMS NUSTATYTAS MIŠRUS IMPORTO MUITAS  
 PREKIŲ MUITINEI VERTEI NUSTATYTI  
 PRIEMONĖ PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PRIEŽASČIAI NUSTATYTI  
 PRIVALO PATEIKTI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS DOKUMENTUS  
 PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO TARYBOS NUSTATYTA TVARKA  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REIKALAVIMUS NUSTATO VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBA  
 ANALIZĖS TIKSLAS BE KITA KO YRA NUSTATYTI TAISYKLES  
 SEIMAS GALI NUSTATYTI ... 
 SKAIČIŲ GALIMA NUSTATYTI  
 SKIRTUMO TARP VISŲ ŠEIMOS PAJAMŲ IR NUSTATYTŲ šeimai minimalių pajamų 
 STANDARTUS KURIE GALI BŪTI NUSTATYTI PAGAL KONVENCIJĄ  
 STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 STATYTI PALAPINES KURTI LAUŽUS VAŽINĖTI IR STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES LEIDŽIAMA TIK NUSTATYTOSE VIETOSE  
 STRAIPSNYJE NUSTATYTA TVARKA  
 STRAIPSNYJE NUSTATYTĄ LAIKĄ  
 SUMOKĖTUS NUSTATYTO DYDŽIO MOKESČIUS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS NUSTATYTO DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 SUTARTYJE NUSTATYTA TVARKA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTO SĄRAŠO  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTOS FORMOS PARAIŠKĄ  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTOS FORMOS ... 
 TAIKANT LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTĄ skaičiuojamąjį keitimo kursą 
 TAIS ATVEJAIS KAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE YRA NUSTATYTOS KITOKIOS TAISYKLĖS  
 TARIFAI NUSTATOMI  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TARNYBINIAI ATLYGINIMAI NUSTATOMI ... 
 TARPTAUTINĖSE SUTARTYSE ARBA KITUOSE TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 TEISES IR PAREIGAS NUSTATO ... 
 TEISMAS NUSTATĖ KAD ... 
 TEISMO MEDICINOS EKSPERTAI NUSTATĖ KAD ... 
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ NUSTATYTA TVARKA SĄLYGOS  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TIKSLAS NUSTATYTI ... 
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS IŠ NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRUOTOS komercinės -ūkinės veiklos 
 TRANSPORTO PRIEMONĖ NEATITINKA NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 TRAUKIAMI ATSAKOMYBĖN ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 APSAUGOS IR NAUDOJIMO REŽIMĄ NUSTATO ... 
 TRUKMĘ IR MASTĄ NUSTATO SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA  
 TRUKMĘ NUSTATO ... 
 TURI TEISĘ NUSTATYTI ... 
 TVARKA NUSTATOMA ... 
 TVARKĄ IR SĄLYGAS NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO ... 
 TVARKĄ NUSTATO FINANSŲ MINISTERIJA IR ENERGETIKOS MINISTERIJA  
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ NUSTATYTAS KAINAS  
 TVARKĄ NUSTATO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 TVARKĄ NUSTATO MIESTŲ RAJONŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJOS  
 TVARKĄ NUSTATO VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA  
 TYRIMAIS NUSTATYTA KAD ... 
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI AR KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 UŽ KURIUOS NUSTATYTI IMPORTO EKSPORTO MUITAI IR MOKESČIAI ARBA KURIEMS TAIKOMI ĮVEŽIMO IŠVEŽIMO DRAUDIMAI BEI APRIBOJIMAI  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VANDENS TELKINIUOSE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA GALI NUSTATYTI kitokį žvejybos režimą 
 VEIKTŲ PAGAL SUTARTYJE NUSTATYTAS SĄLYGAS  
 VERTINTI JO VIDUTINĖMS KAINOMS NUSTATYTI SKELBTI IR INDEKSUOTI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUSTATYTUS REIKALAVIMUS TAIP PAT KITUS TEISĖS AKTUS  
 VIEŠOSIOS TVARKOS AR NUSTATYTŲ PAREIGŲ  
 ASMENYS PAŽEIDĘ ŠIAS TAISYKLES ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ASMUO ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 VISOS PREKĖS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 ATGAL PER MUITINĖS NUSTATYTĄ LAIKOTARPĮ  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 VYRIAUSYBĖ NUSTATĖ ... 
 VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 YPATUMUS NUSTATO ĮSTATYMAI IR KITI NORMINIAI AKTAI REGULIUOJANTYS ... 
 ĮMONIŲ REJESTRO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAI GALI NUSTATYTI IR KITAS ŠIŲ ASMENŲ TEISES  
 ĮSTATYMAIS KITAIS TEISĖS AKTAIS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMAS NUSTATO ... 
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA TURI TEISĘ STEIGTI ... 
 ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMO NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTŲ ... 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA ATSAKO UŽ bendrovės ūkinės veiklos pažeidimų nuslėpimą 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA STEIGIA IR TVARKO  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTAS baudas; funkcijas; lengvatas 
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS BAUDOS IR DELSPINIGIAI  
 ĮSTATYMŲ NUSTATYTŲ įgaliojimų 
 ŠALUTINIAMS KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS NUSTATYTAS MIŠRUS AKCIZAS  
 ŠALUTINIAMS KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS NUSTATYTAS MIŠRUS IMPORTO MUITAS  
 ŠALUTINIAMS KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS NUSTATYTAS SPECIFINIS AKCIZAS  
 ATLEIDŽIAMI IŠ DARBO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI NUSTATO ... 
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO KODEKSO TAIKYMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTAIS ATVEJAIS ŠIOS DALIES NUOSTATŲ TAIKYMO TVARKA GALI BŪTI PAKEISTA  
 ŠIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTĄ ... 
 ŠIO ĮSTATYMO NUSTATYTŲ ... 
 ŠIS ĮSTATYMAS NUSTATO Lietuvos Respublikos piliečių ... 
 ŽEMĘ KURI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA BUVO PRISKIRTA ... 
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTA TVARKA  
 ATSAKO LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 ATSAKO ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA  
 AUKCIONE NUSTATYTOS objekto kainos; sklypo kainos 
bus skiriama ne daugiau kaip 20 procentų NUSTATYTOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS APIMTIES  
 BANDYMAIS NUSTATYTA KAD ... 
 BAUDŽIAMOJO PROCESO ĮSTATYMO NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN NUSTATYTA TVARKA  
 BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ NUSTATO ... 
 BAUDŽIAMĄSIAS BYLAS IR BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO NUSTATYTA TVARKA ATLIEKA KVOTĄ  
 BAZINĖS VALIUTOS JAV DOLERIO IR OFICIALŲ LITO KURSĄ BEI LIETUVOS BANKO NUSTATYTĄ LITO IR UŽSIENIO VALIUTOS SANTYKĮ  
 BENDRA ŠIUOSE NUOSTATUOSE NUSTATYTA TVARKA TAIS ATVEJAIS ... 
 BIURAS PRANEŠĖ KAD NUSTATYTI NAUJI PAVOJINGŲ LIGŲ ŽIDINIAI