Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 BŪSIMO STATYBOS OBJEKTO  
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  
 DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
 DERYBŲ OBJEKTAS  
 DISKUSIJŲ OBJEKTAS  
 DĖL BUVUSIŲ RUSIJOS FEDERACIJOS KARIUOMENĖS OBJEKTŲ ESANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKIRSTYMO MINISTERIJOMS IR SAVIVALDYBĖMS  
 DĖL OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į REGISTRĄ  
 DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SFEROJE ESANČIŲ OBJEKTŲ  
 ENERGETIKOS OBJEKTŲ  
 GAMTOSAUGOS OBJEKTAMS FINANSUOTI  
 GAMYBINĖS IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI  
 GATVIŲ PASTATŲ STATINIŲ IR KITŲ OBJEKTŲ  
 GINČO OBJEKTAS  
 GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS IR KITI OBJEKTAI  
 INDEKSAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ ŠIUOS OBJEKTUS ĮMONIŲ AKCIJAS  
 IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠBRAUKTI IŠ OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠO  
 IŠBRAUKTI IŠ PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO  
 KARINIAI OBJEKTAI  
 KARINIUS OBJEKTUS  
 KARINIŲ OBJEKTŲ  
 KOMPIUTERIZUOJAMO OBJEKTO  
 KOMPLEKSŲ BEI OBJEKTŲ APSAUGOS REIKALAMS  
 KOMUNALINIO ŪKIO OBJEKTŲ  
 KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS BEI OBJEKTUS  
 KULTŪROS OBJEKTŲ  
 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ  
 KŪRINIO AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTO  
 KŪRINIŲ AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪRINIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTŲ  
 KŪRINYS AR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTAS  
savarankiškai valdyti JIEMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS OBJEKTUS  
 MINI OBJEKTAI PLUNKSNOS FOTOGRAFIJŲ PARODA  
 MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 NEBAIGTI STATYTI OBJEKTAI  
 NEBAIGTŲ STATYTI OBJEKTŲ  
 NEGAMYBINĖS PASKIRTIES IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ STATYBOS FINANSAVIMO  
 NEKILNOJAMASIS TURTAS ŽEMĖ IR SU JA SUSIJĘ OBJEKTAI KURIŲ BUVIMO VIETOS NEGALIMA PAKEISTI  
 NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ  
įtrauktas Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ  
 OBJEKTO IR SUBJEKTO  
 OBJEKTO JO DALIES  
 OBJEKTO KAINOS  
 OBJEKTO ĮMONĖS AR JOS AKCIJŲ PAKETO  
 OBJEKTŲ APŽIŪRA ORGANIZUOJAMA ... 
 OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
 OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ  
 OBJEKTŲ SĄRAŠĄ  
 PADIDINTI ŽEMĖS ŪKIO OBJEKTŲ PRIEMONIŲ parduodamų už pinigus, pradines pardavimo aukcionuose kainas 
 PAJUOKOS OBJEKTU  
 PASTATAMS STATINIAMS IR KITIEMS OBJEKTAMS  
 PAVIENIŲ OBJEKTŲ VARDAI  
 PAVOJINGO OBJEKTO  
 PAVOJINGŲ OBJEKTŲ IR KRITERIJŲ  
 PAVOJINGŲ OBJEKTŲ  
 PIRKIMO PARDAVIMO OBJEKTAS YRA VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO gyvenamieji namai 
 PRADINĖ OBJEKTO PARDAVIMO KAINA TŪKST LT  
 PRAMONĖS OBJEKTŲ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS KURIŲ SĄRAŠUS TVIRTINA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIE VANDENS TELKINIŲ AR GYVENVIEČIŲ ESANTIEMS MIŠKAMS MIŠKŲ MOKSLINIO TYRIMO IR MOKYMO BEI SELEKCINĖS SĖKLININKYSTĖS OBJEKTAMS  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS DARBUOTOJAS ATSAKINGAS UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTO  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS AKCIJAS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS ĮMONES AR JŲ AKCIJŲ PAKETUS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTUS  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTĄ  
 PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO  
 PRIVATIZUOJAMOS ĮMONĖS OBJEKTO  
 PRIVATIZUOJAMĄ OBJEKTĄ  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠĄ  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ĮMONIŲ TURTO VERTĖS  
 PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ  
 PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ OBJEKTŲ  
 REORGANIZAVIMO SKAIDYMO Į SMULKESNIUS OBJEKTUS  
 SANTYKIS SU OBJEKTU  
 SAUGOMŲ OBJEKTŲ  
 SOCIALINĖS IR GAMYBINĖS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTAVIMO IR STATYBOS  
 SOCIALINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ  
 STATOMO OBJEKTO KURĮ BŪTINA PASTATYTI AR REKONSTRUOTI  
 STATYBOS OBJEKTUOSE  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ KAINĄ  
 STATYBOS OBJEKTŲ DARBŲ  
 STATYBOS OBJEKTŲ  
 STRATEGINIUS OBJEKTUS  
 STRATEGINIŲ OBJEKTŲ PRIVATIZAVIMO  
 STRATEGINIŲ OBJEKTŲ PRIVATIZAVIMĄ  
 STRATEGINIŲ OBJEKTŲ  
 SUBJEKTO IR OBJEKTO PRIEŠSTATĄ  
 SUBJEKTO IR OBJEKTO  
 SUBJEKTO OBJEKTO  
 TIRIAMOJO OBJEKTO  
 TO PATIES OBJEKTO  
 APSAUGOS POLICIJOS SKYRIAUS SAUGOMUOSE OBJEKTUOSE VAGYSČIŲ NEBUVO  
 TYRIMO OBJEKTAS  
 TYRIMO OBJEKTU  
 TYRIMO OBJEKTŲ  
 TYRIMŲ OBJEKTAS  
 TYRINĖJIMO OBJEKTAS  
 TYRINĖJIMŲ OBJEKTAS  
 VALSTYBINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTAI IR ŽEMĖS SKLYPAI  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS ISTORIJOS ARCHEOLOGIJOS IR KULTŪROS OBJEKTŲ SĄRAŠO  
 VERTINAMO OBJEKTO  
 VIEŠO AUKCIONO BŪDU PRIVATIZUOJAMO OBJEKTO PAVADINIMAS  
 ĮTRAUKTI Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ  
 ĮTRAUKTOS Į OBJEKTŲ PRIVATIZUOJAMŲ UŽ LAISVAI KONVERTUOJAMĄ VALIUTĄ SĄRAŠĄ ARBA Į SPECIFINĖS PASKIRTIES VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠĄ  
 ŪKINĖS IR KITOS VEIKLOS OBJEKTŲ STATYBĄ  
 ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTUS  
 ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTŲ  
 ATOMINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ŠIŲ OBJEKTŲ PRADINES PARDAVIMO AUKCIONUOSE KAINAS  
 ATSAKINGA UŽ GATVIŲ BEI KITŲ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ PAVADINIMŲ apskaitos tvarkymą 
 ATSAKINGAM UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 AUKCIONO OBJEKTO KAINA  
 BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTO  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTUOSE  
 BRANDUOLINĖS ENERGETIKOS OBJEKTŲ