Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DIPLOMATINĖMS KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS VADOVO IR VYR FINANSININKO VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO  
 DĖL KULTŪROS IR ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ TARIFINIŲ ATLYGIŲ  
 DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 DĖL VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 DĖL ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 EKONOMIKOS MINISTERIJOS ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJA  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS OECD  
 EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS  
 EKSPLOATUOJANTI ORGANIZACIJA  
 EKSPLOATUOJANČIOS ORGANIZACIJOS  
 ESANČIOMIS ĮMONĖMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 ESANČIUS DUOMENIS APIE ĮMONES ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJA ESBO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJA  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJAI  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS ESBO  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS MISIJOS  
 EUROPOS SAUGUMO IR BENDRADARBIAVIMO ORGANIZACIJOS  
 FIRMŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS EKSPLOATUOJANČIOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS ORGANIZACIJOMS IR BENDRIJOMS  
naftą eksportuojančių VALSTYBIŲ ORGANIZACIJOS OPEC  
 INFORMUOJA VISAS TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARES  
 INVALIDŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 IŠIEŠKOTI IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ ARBA FIZINIŲ ASMENŲ  
 IŠSKYRUS BIUDŽETINES ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 JAUNALIETUVIŲ SPORTO ORGANIZACIJOS  
 JAUNIMO ORGANIZACIJOS  
 JAUNIMO ORGANIZACIJŲ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJA  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJAI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOJE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS DIREKTORIUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINIAM SEKRETORIUI  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINIS SEKRETORIUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINĮ SEKRETORIŲ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS GENERALINĖS ASAMBLĖJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS ĮSTATUOSE  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJĄ  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ŠVIETIMO MOKSLO IR KULTŪROS ORGANIZACIJOS  
 JUNGTIS Į ORGANIZACIJAS  
 KANDIDATŲ SĄRAŠUS KELIANČIOS ORGANIZACIJOS AR KOALICIJOS  
 KANDIDATŲ SĄRAŠUS KELIANČIOS ORGANIZACIJOS  
 KATALIKIŠKŲ ORGANIZACIJŲ  
 KATALIKIŠKŲJŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITI ASMENYS AR ORGANIZACIJOS  
 KITOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 KITOS ORGANIZACIJOS  
 KITOS PARTIJOS IR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 KITŲ IŠ BIUDŽETO FINANSUOJAMŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ  
 KITŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ VALSTYBIŲ AR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KITŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ IR POLITINIŲ PARTIJŲ  
 KITŲ ŠALIES IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 KOMUNALINES IR RYŠIŲ PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮMONĖMS ORGANIZACIJOMS  
 KRAŠTO APSAUGOS POLICIJOS VALSTYBĖS SAUGUMO IR KITOSE ORGANIZACIJOSE  
 KREIPTIS Į TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 KREIPTIS Į VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVUS DĖL APLINKYBIŲ IR SĄLYGŲ  
 KŪRYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 KŪRYBINĖS ORGANIZACIJOS  
 LABDAROS ORGANIZACIJA  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS IR LABDAROS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS LABDAROS IR PARAMOS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDAI  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS IR LABDAROS FONDO  
 LABDAROS ORGANIZACIJOS  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ AR LABDAROS FONDĄ  
 LABDAROS ORGANIZACIJĄ IR LABDAROS FONDĄ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ STEIGIMO  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ IR LABDAROS FONDŲ  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LASS RAJONŲ ORGANIZACIJOSE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ PARTIJŲ JUDĖJIMŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE ESANČIOSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE BEI UŽSIENYJE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 MAISTO IR ŽEMĖS ŪKIO ORGANIZACIJOS FAO  
 MENO KŪRĖJŲ ORGANIZACIJŲ  
 MIESTŲ AR RAJONŲ VALDYBŲ VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 MINISTERIJAI PAVALDŽIOMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS PER ŠIŲ INSTITUCIJŲ VADOVUS  
 MINISTERIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DEPARTAMENTŲ TARNYBŲ IR INSPEKCIJŲ PRIE MINISTERIJOS KITŲ JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ JOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ VADOVUS  
 MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IŠ VISO IŠ JŲ VALSTYBINIŲ TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS IŠLAIDOS PAVADINIMAS IŠ VISO IŠ JŲ DARBO UŽMOKESČIUI  
 MOKAMOS IŠ LABDAROS FONDŲ BEI LABDAROS ORGANIZACIJŲ  
 MOTERŲ ORGANIZACIJOS  
 MOTERŲ ORGANIZACIJŲ  
 NAFTĄ EKSPORTUOJANČIŲ ŠALIŲ ORGANIZACIJA OPEC  
 NAFTĄ EKSPORTUOJANČIŲ ŠALIŲ ORGANIZACIJOS OPEC  
 NARYSTĖS ŠIOJE ORGANIZACIJOJE  
 NE PELNO ORGANIZACIJA  
 NE PELNO ORGANIZACIJOS  
 NE PELNO ORGANIZACIJĄ  
 NE PELNO ORGANIZACIJŲ  
 NEPELNO ORGANIZACIJA  
 NEPELNO ORGANIZACIJOS  
 NEPELNO ORGANIZACIJŲ  
įstoti Į ŠIĄ ORGANIZACIJĄ  
 NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS  
 NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI  
 NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 NEVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA  
 NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS AR GRUPĖS ASMENŲ  
 NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS  
 NEĮTRAUKTAS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
šalys VEIKS PAGAL TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS nustatytus ir Konvencijos Prieduose numatytus aviacijos saugumo reikalavimus 
 NUOLATINĖS MISIJOS PRIE JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BIURO  
 NURODOMAS SUTRUMPINTAS GARANTIJOS PAVADINIMAS DP DRAUDIMO POLISAS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS GARANTINIS RAŠTAS BG BANKO LAIDAVIMO DOKUMENTAS BB BENDROJI GARANTIJA PG PATIKIMO ŪKIO SUBJEKTO GARANTINIS RAŠTAS GN KAI GARANTIJA NETAIKOMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS MUITINĖS DEPARTAMENTO AR KITOS VALSTYBINĖS INSTITUCIJOS SPRENDIMU  
 ORGANIZACIJOS AL QAEDA  
 ORGANIZACIJOS NARIAI  
 ORGANIZACIJOS NARIAMS  
 ORGANIZACIJOS NARIŲ  
 ORGANIZACIJOS NARĖ  
 ORGANIZACIJOS NARĖS  
 ORGANIZACIJOS TIKSLUS  
 ORGANIZACIJOS TIKSLŲ  
 ORGANIZACIJOS VADOVAS  
 ORGANIZACIJOS VEIKLOS  
 ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI  
 ORGANIZACIJŲ IR FIZINIŲ BEI JURIDINIŲ ASMENŲ  
 ORGANIZACIJŲ KONKURENCINGUMO PLĖTOJIMO  
 ORGANIZACIJŲ VADOVAI  
 ORGANIZACIJŲ VADYBA SISTEMINIAI TYRIMAI  
 ORGANIZACIJŲ VEIKLOS  
 ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ  
 ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 PAGAL PASAULINĖS SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZACIJOS klasifikaciją; rekomendacijas 
 PAGAL TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS STATUTO ... straipsnį 
 PALAIKO RYŠIUS SU UŽSIENIO VALSTYBĖMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 PALESTINOS IŠSIVADAVIMO ORGANIZACIJOS  
 PARTIJA POLITINĖ ORGANIZACIJA AR KANDIDATAS  
 PARTIJA POLITINĖ ORGANIZACIJA  
 PARTIJOS AR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 PARTIJOS POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 PARTIJŲ POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 PARTINĖS ORGANIZACIJOS SEKRETORIUS  
 PARTINĖS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖ SVEIKATOS ORGANIZACIJA PSO  
 PASAULINĖ SVEIKATOS ORGANIZACIJA  
 PASAULINĖS PREKYBOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS DUOMENIMIS  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS PSO  
 PASAULINĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOJE  
 PASAULIO PREKYBOS ORGANIZACIJOS  
 PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS  
 PELNO NESIEKIANTI ORGANIZACIJA  
 PELNO SIEKIANČIOMS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS  
 PER TARPINES ORGANIZACIJAS  
 PERKANČIOJI ORGANIZACIJA  
 PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS  
 PILIEČIŲ AR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ IR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ IR VISUOMENINIŲ JUDĖJIMŲ  
 POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 POLITINIŲ PARTIJŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 POLITINĘ ORGANIZACIJĄ  
 POLITINĘ PARTIJĄ AR POLITINĘ ORGANIZACIJĄ  
 POLITINĖ ORGANIZACIJA  
 POLITINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 POLITINĖMS PARTIJOMS IR KITOMS VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 POLITINĖMS PARTIJOMS VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 POLITINĖS ORGANIZACIJOS LIETUVOS RUSŲ SĄJUNGA  
 POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 POLITINĖS PARTIJOS IR POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 POLITINĖS PARTIJOS KITOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KITOS INSTITUCIJOS AR ASMENYS  
 POLITINĖS PARTIJOS POLITINĖS ORGANIZACIJOS  
 POLITINĖS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS IR VISUOMENINIAI JUDĖJIMAI  
 PRAMONĖS ĮMONĖMS BEI KITOMS ORGANIZACIJOMS  
 PRAMONĖS ĮMONĖS IR KITOS ORGANIZACIJOS NAUDOJANČIOS KATILINES  
 PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STOJIMO Į NACIONALINES IR TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ NENAUDOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO  
 RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 RYŠIUS SU ATITINKAMOMIS KITŲ ŠALIŲ INSTITUCIJOMIS IR TARPTAUTINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 RYŠIŲ SU UŽSIENIU IR VISUOMENINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 SKAITMENINIS KODAS IŠ ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT  
 ANTIVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 SOCIALINĖS ORGANIZACIJOS  
 SPORTO ORGANIZACIJOS  
 SPORTO ORGANIZACIJŲ  
 STATYBINĖS ORGANIZACIJOS  
 STOJIMO Į PASAULINĘ PREKYBOS ORGANIZACIJĄ  
 STOTI Į ŠIĄ ORGANIZACIJĄ  
 SUDAROMOS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 SUSIRINKUSIEMS KONCERTAVO LASS KĖDAINIŲ RAJONO ORGANIZACIJOS FOLKLORINIS ANSAMBLIS TEMELA  
 TARNYBŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ ASIGNAVIMŲ  
 TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 TARPTAUTINIŲ EKONOMINIŲ SANTYKIŲ MINISTERIJOS TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 TARPTAUTINĖ DARBO ORGANIZACIJA  
 TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA  
 TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS ICAO  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS GENERALINĖ KONFERENCIJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ KURI RATIFIKUOJA  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS NARĖ  
 TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS JŪRŲ ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS IR JŲ PADALINIAI  
 TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE  
 TEATRŲ KONCERTINIŲ ORGANIZACIJŲ IR MUZIKINIŲ KOLEKTYVŲ  
 TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS AL QAEDA NARIŲ  
 TERORISTINĖS ORGANIZACIJOS AL QAEDA  
 TURI KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 UŽSIENIO JURIDINIAMS ASMENIMS IR KITOMS ORGANIZACIJOMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINIŲ ATSTOVYBIŲ KONSULINIŲ ĮSTAIGŲ IR TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJĄ  
 VALSTYBINIŲ BEI VALSTYBINIŲ AKCINIŲ IR KITŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ IR VISUOMENINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VALSTYBINIŲ AKCINIŲ ĮMONIŲ VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ VISUOMENINIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ KITOKIŲ KOOPERATINIŲ ORGANIZACIJŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ KOLŪKIŲ IR KITOKIŲ KOOPERATINIŲ bei visuomeninių organizacijų 
 VALSTYBINĖMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 VALSTYBINĖMS ĮSTAIGOMS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 VALSTYBINĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ BEI KITŲ BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ INFORMACIJOS  
 VALSTYBĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VALSTYBĖS VIETOS SAVIVALDYBĖS ĮMONĖJE ĮSTAIGOJE ORGANIZACIJOJE  
 ASMENIMS ĮTRAUKTIEMS Į ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 VISOS ORGANIZACIJOS  
 VISUOMENINEI ORGANIZACIJAI  
 VISUOMENINES ORGANIZACIJAS  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ARBA VISUOMENINIŲ SAVAVEIKSMIŲ ORGANŲ ATSTOVAI  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 VISUOMENINĘ ORGANIZACIJĄ  
 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA VIENIJANTI ... 
 VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA  
 VISUOMENINĖMIS ORGANIZACIJOMIS  
 VISUOMENINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS ĮSTATAI  
 VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS ĮSTATUS  
 VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS  
 VISUOMENINĖS POLITINĖS ORGANIZACIJOS IR VISUOMENINIAI POLITINIAI JUDĖJIMAI  
 VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE  
 VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ BEI FIZINIŲ ASMENŲ  
 VISŲ RŪŠIŲ ĮMONĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONES IR ORGANIZACIJAS  
 ĮMONES ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 ĮMONIŲ BEI ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ  
 ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ ORGANIZACIJŲ ĮSTAIGŲ IR KT REJESTRĄ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAI BEI FIZINIAI ASMENYS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ VADOVAMS  
 ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONĖ ĮSTAIGA AR ORGANIZACIJA  
 ĮMONĖ ĮSTAIGA ORGANIZACIJA  
 ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS  
 ĮMONĖMS ORGANIZACIJOMS IR KITIEMS VARTOTOJAMS  
 ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS ORGANIZACIJOMS  
 ĮMONĖS IR ORGANIZACIJOS  
 ATITINKAMŲ MINISTERIJŲ ŽINYBŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS ORGANIZACIJOS  
 ĮMONĖSE IR ORGANIZACIJOSE  
 ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE BEI ORGANIZACIJOSE  
 ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 ĮMONĖSE ĮSTAIGOSE ORGANIZACIJOSE  
 ĮREGISTRUOTOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS BEI ORGANIZACIJOMS  
 ĮSIGALIOJA PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO TOS DIENOS KAI GENERALINIS DIREKTORIUS UŽREGISTRUOJA DVIEJŲ ORGANIZACIJOS NARIŲ ratifikavimo raštus 
 ĮSTAIGAS IR ORGANIZACIJAS  
 ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 ĮSTAIGOSE AR ORGANIZACIJOSE TAIP PAT VALSTYBINĖSE AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE  
 ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ PAPRASTOSIOS NEPAPRASTOSIOS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ IŠLAIDOS  
 ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ĮSTEIGTA IR VEIKIANTI ĮMONĖ ĮSTAIGA AR ORGANIZACIJA  
 ĮVAIRIOMS ORGANIZACIJOMS  
 ĮVAIRIŲ ORGANIZACIJŲ  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES ORGANIZACIJOS NATO  
 ŠIOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 ŠIOS TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠIOS VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS  
 ŠIŲ FONDŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS  
 ŠVIETIMO KULTŪROS IR KITOS ĮSTAIGOS BEI ORGANIZACIJOS  
 ŽINIŲ PATEIKIMO DIENĄ IŠ ĮMONIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 ŽMOGAUS TEISIŲ GYNIMO ORGANIZACIJA  
 ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJOS  
 ŽYDŲ ORGANIZACIJOS  
 ATSTOVAUJA LIETUVOS RESPUBLIKAI TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE  
 ATSTOVAUJANČIOMIS ORGANIZACIJOMIS  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS  
 AUTORINĮ ATLYGINIMĄ IŠ LIETUVOS ĮMONĖS ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS AR DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS ARBA DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BANKO ĮSTAIGOS DRAUDIMO ORGANIZACIJOS  
 BAŽNYČIŲ IR KITŲ RELIGINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS ĮSTAIGOMIS IR ORGANIZACIJOMIS  
 BIUDŽETINIŲ ORGANIZACIJŲ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBO UŽMOKESČIO FONDO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJAMS DARBO UŽMOKESTIS DIDINAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIUI PADIDINTI  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ KURIŲ DARBO APMOKĖJIMAS REGULIUOJAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ  
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ IŠSKYRUS TAS KURIŲ DARBUOTOJŲ DARBAS APMOKAMAS ... 
 BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ  
 BIUDŽETINĖMS ORGANIZACIJOMS  
 BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS  
 BIUDŽETINĖS ORGANIZACIJOS  
 BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS IR ORGANIZACIJOS  
 BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE