Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAIKTĄ KURIS BUVO ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIS ARBA TIESIOGINIS OBJEKTAS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMAS  
 DARBŲ SAUGOS IR DARBO HIGIENOS NORMINIŲ AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS ŠIO AR KITŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 DĖL PAŽEIDIMŲ autotransporte; automobilių transporte; ar nusikaltimų 
 DĖL ŠIO IR KITŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS TAIKYMO  
 EKONOMINIŲ SANKCIJŲ UŽ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 FINANSINIUS PAŽEIDIMUS  
 GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO PAŽEIDIMO NUSTATYMO  
 HIGIENOS NORMŲ PAŽEIDIMŲ  
 HIGIENOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI  
 INSTRUKCIJŲ IR FINANSINIŲ OPERACIJŲ PAŽEIDIMUS  
 IŠNYKĘS TEISTUMAS UŽ PAŽEIDIMUS NUOSAVYBEI ŪKININKAVIMO TVARKAI  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAI  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 KIRTIMO MIŠKO NAUDOJIMO TVARKOS PAŽEIDIMŲ IR KITŲ VEIKSMŲ  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS TURI PAŠALINTI NE VĖLIAU KAIP PER MĖNESĮ NUO LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMO  
 LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PAŽEIDIMUS  
... ORGANŲ VARDU NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS TURI TEISĘ ... 
su PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU AR BE KONFISKAVIMO  
su PAŽEIDIMO PADARYMO ĮRANKIŲ KONFISKAVIMU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RIBŲ TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO  
 LR ĮSTATYMO DĖL LR BAUDŽIAMOJO KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI BEI LR ĮSTATYMO DĖL LR ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO PAKEITIMO PROJEKTUI  
 MECHANINIAMS PAŽEIDIMAMS  
 MEDŽIOKLĖS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
... STRAIPSNIUOSE NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PASKIRTŲ BAUDŲ UŽ MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 MUITINĖS ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMAI  
 NAGRINĖJA ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS IR SKIRTI ADMINISTRACINES NUOBAUDAS  
 NAGRINĖTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NEBLAIVŪS VAIRUOTOJAI UŽ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI ... 
 NUMATYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
 NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 NUMATYTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 NUSIKALTIMŲ IR KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 NUSTATYTOS TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 NUSTATYTUS PAŽEIDIMUS  
 NUSTATYTUS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 PADARYTUS PAŽEIDIMUS  
 PADARYTŲ PAŽEIDIMŲ  
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
 ADMINISTRACINIAI TEISĖS PAŽEIDIMAI  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOJE  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLOS  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO BYLĄ  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLĄ  
 ADMINISTRACINIO TEISĖS PAŽEIDIMO  
 ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLAS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS NAGRINĖJAMOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO TERMINAI  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSAS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE NUMATYTOS BAUDOS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSE  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS TURI TEISĘ SURAŠYTI ... 
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLĄ  
 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 ADMINISTRACINĮ TEISĖS PAŽEIDIMĄ  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA GALI BŪTI SKIRIAMA NE VĖLIAU KAIP PER DU MĖNESIUS NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO DIENOS  
 ADMINISTRACINĖ NUOBAUDA UŽ MUITINĖS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ IR KONTRABANDĄ  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMO  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMĄ  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLAI  
 ADMINISTRACINĖS TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 PROCESINIŲ PAŽEIDIMŲ  
 PROCESO TEISĖS NORMŲ PAŽEIDIMUS  
 PROCESO TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 SIEKDAMOS SUDARYTI SUTARTĮ DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SKAIČIUOJANT NUO TEISĖS PAŽEIDIMO PADARYMO  
 SKIRTOS BAUDOS UŽ MOKESČIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNIO ANTROJOJE DALYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNIS DĖL MIESTŲ IR GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 STRAIPSNYJE DĖL AUTOMOBILIŲ TRANSPORTE PADARYTŲ PAŽEIDIMŲ  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS ADMINISTRACINIUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 STRAIPSNYJE NUMATYTUS TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLAI  
 SURAŠYTI ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 SUTARTIS DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SUTARTĮ DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SVEIKATINIMO VEIKLOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ  
 TEISIŲ PAŽEIDIMO  
 TEISIŲ PAŽEIDIMĄ  
 TEISĖS PAŽEIDIMUS  
 TEISĖS PAŽEIDIMŲ PROTOKOLUS  
 TEISĖS PAŽEIDIMŲ  
 APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 APSAUGOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 TUO ATVEJU JEIGU PADARYTAS PAŽEIDIMAS  
 TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 TVARKOS PAŽEIDIMUS  
 UŽ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS NUBAUSTI  
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUMATYTUS PAŽEIDIMUS  
 UŽ ŠĮ PAŽEIDIMĄ numatyta bauda 
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SPRENDIMĄ ARBA JOS ATSISAKYMĄ NAGRINĖTI SKUNDUS DĖL SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ  
 ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMUS  
 ĮSTATYMŲ PAŽEIDIMŲ  
 ĮTRAUKIMO Į AKTYVIĄ KOVĄ SU NUSIKALSTAMUMU IR KITAIS TEISĖS PAŽEIDIMAIS  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI PADARYTI RINKIMŲ APYLINKĖJE  
 ŠIO ĮSTATYMO PAŽEIDIMAI  
atsakomybės; bausti UŽ PAŽEIDIMUS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAIS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMUS  
 ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ  
 ŽVEJYBOS IR ŽUVŲ IŠTEKLIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMAS  
 ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ  
 ATSAKOMYBĖ UŽ ŠIŲ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS  
 BAUDŲ UŽ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS