Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
esant nukrypimams PAGAL KONKREČIUS DARBUS AR DARBŲ RŪŠIS nuo vidutinės darbų kategorijos 
gamina; dirba PAGAL UŽSAKYMĄ  
gaminami; dirbanti PAGAL LICENCIJĄ  
gaunamas PAGAL SUTARTIS  
gauti telefoną PAGAL EILĘ  
 DALYVAVUSIŲ RINKIMUOSE RINKĖJŲ SKAIČIUS NUSTATOMAS PAGAL apylinkių rinkimų balsadėžėse rastų biuletenių skaičių 
 DARBO PAGAL SPECIALYBĘ  
 DARBO VALANDOS KAINOS PAGAL DARBŲ RŪŠIS  
ieško; susirasdavo PAGAL SKELBIMUS laikraštyje 
 DEKLARUOTI PREKES PAGAL SUTARTĮ  
 DIFERENCIJUOTI PAGAL LAIKO INTERVALUS  
 DIRBANT PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
išrinktas PAGAL SĄRAŠĄ  
 DYDIS SKAIČIUOJAMAS PAGAL FORMULĘ ... 
judėjimas PAGAL PRIGIMTĮ  
kalbos PAGAL TEMATIKĄ suskirstytos 
 ELEKTROS ENERGIJOS TARIFUS PAGAL VARTOTOJŲ grupes 
 EVANGELIJA PAGAL MATĄ  
 EVANGELIJOJE PAGAL JONĄ  
 EVANGELIJOJE PAGAL LUKĄ  
 EVANGELIJOJE PAGAL MATĄ  
 EVANGELIJOS PAGAL JONĄ  
 EVANGELIJOS PAGAL LUKĄ  
 EVANGELIJOS PAGAL MATĄ  
kiekvienam PAGAL POREIKIUS ir galimybes 
kiekvienam; atlyginti PAGAL NUOPELNUS  
 FAKTŪRINĖ VERTĖ PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 FILMAS SUKURTAS PAGAL ... 
 FINANSUOJAMA IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAGAL SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ SĄMATĄ  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GAMINAMA PAGAL TĄ PATĮ PROJEKTĄ  
lemuojant ne PAGAL NUTYLĖJIMĄ  
 GYVENTI PAGAL EVANGELIJĄ  
 IR KITOS INSTITUCIJOS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 IŠKELTA BAUDŽIAMOJI BYLA PAGAL BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsnį 
 IŠRINKTAS PAGAL TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ SĄRAŠĄ  
 IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
nustatyti JAS PAGAL ŠIO ĮSTATYMO NUOSTATAS  
 JAV DOLERIAIS AR KITA KONVERTUOJAMA VALIUTA PAGAL JAV DOLERIO KURSĄ  
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JEIGU PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS BUVO NUMATYTA ... 
 JEIGU VALDYBA SUDAROMA Į JĄ PAGAL PAREIGAS ĮEINA meras ir mero pavaduotojas 
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ BUVIMO VIETĄ O FIZINIŲ ASMENŲ PAGAL JŲ NUOLATINĘ ar laikiną gyvenamąją vietą 
 JŪRŲ UOSTUS PAGAL JŲ FUNKCINĘ PASKIRTĮ  
pakėlė PAGAL KOMANDĄ  
panaudoti; naudoti PAGAL PASKIRTĮ  
paraišką PAGAL FORMĄ  
 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARE IŠRINKTA PAGAL TĖVYNĖS SĄJUNGOS LIETUVOS KONSERVATORIŲ IR LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ SĄJUNGOS KOALICIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
paskolos išduotos PAGAL ŠIŲ BANKŲ laidavimus 
paveldėti; gauti PAGAL TESTAMENTĄ  
 KITAI SUSITARIANČIAJAI ŠALIAI PAGAL SAVO ĮSTATYMUS  
pažinti PAGAL ANALOGIJĄ  
 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IŠRINKTO PAGAL KOALICIJOS "Tėvynės sąjunga" keltų kandidatų sąrašą 
 KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIU IŠRINKTU PAGAL KOALICIJOS "Klaipėdos kelias" kandidatų sąrašą 
 KODAI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KODAS PAGAL muitinės įstaigų klasifikatorių 
 KODAS PAGAL EEB  
 KODAS PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KODAS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪRĄ  
pirkti PAGAL PRIEDĄ  
pirmauja PASAULYJE PAGAL savižudybių skaičių 
posėdžiai rengiami PAGAL REIKALĄ  
 KULTŪROS VERTYBĖMS IŠSAUGOTI PAGAL TIKSLINES PROGRAMAS  
 LAIKINAI NEATLYGINTINAI NAUDOTIS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ  
 LAISVU NUO PATALPŲ NAUDOJIMO PAGAL TIESIOGINĘ PASKIRTĮ laiku 
skirsto PAGAL TAUTYBĘ  
 LENGVATINĖMIS SĄLYGOMIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL DARBUOTOJŲ PIRMENYBĖS ĮSIGYTI PRIVATIZUOJAMŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ  
 LIETUVA PAGAL SAVO ĮSTATYMUS IR TARPTAUTINĘ TEISĘ GALI NAUDOTIS TEISĖMIS Į JŪROS DUGNĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL PILIETYBĖS ĮSTATYMĄ  
sukurtas PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ ir panašumą 
sukurtas PAGAL JO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
supirkimas PAGAL KVOTAS  
surašyti; išdėstytas PAGAL ABĖCĖLĘ  
 LĖŠOS NAUDOJAMOS PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATĄ  
tikrinti PAGAL JŲ KOMPETENCIJĄ  
 MOKESČIAI PERSKAIČIUOJAMI PAGAL IMPORTO MUITINĖS DEKLARACIJOS PATEIKIMO DIENĄ  
 MOKESČIO PAGRINDAS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS AKCIZAS  
 MOKĖJIMŲ PERTEKLIUS APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS susitariančios valstybės įstatymus 
 MOKĖJIMŲ PERTEKLIUS APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
vandens; skirstoma PAGAL SVORĮ  
 MUITO SUMA NURODOMA APSKAIČIUOTA MUITO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
veikti PAGAL APLINKYBES  
veikti PAGAL INSTRUKCIJĄ  
veikti PAGAL PLANĄ  
vyksta PAGAL SCENARIJŲ  
 NAUDOTI PAGAL PASKIRTĮ  
vyriausias PAGAL AMŽIŲ  
įdėti; įberti PAGAL SKONĮ DRUSKOS  
įgijo; mokėjo PAGAL SUTARTĮ  
 NE PAGAL KIŠENĘ  
 NE PAGAL METUS  
 NE PAGAL NUTYLĖJIMĄ  
 NE PAGAL PASKIRTĮ  
 NEATLYGINTINAI NAUDOTIS PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ  
įsigyti arba valdyti; perduotos naudoti PAGAL ĮGALIOJIMĄ  
 NORMATYVINĖS KURO SĄNAUDOS APSKAIČIUOJAMOS PAGAL FORMULĘ ... 
šalys VEIKS PAGAL TARPTAUTINĖS CIVILINĖS AVIACIJOS ORGANIZACIJOS nustatytus ir Konvencijos Prieduose numatytus aviacijos saugumo reikalavimus 
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSTATOMAS PAGAL ĮSTATYMUS ŠALIES KURIOS TERITORIJOJE TURTAS BUVO TUO MOMENTU kai įvyko veiksmas arba kitokia aplinkybė 
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
žaisti PAGAL TAISYKLES  
 PADALIJIMAS Į DVI DALIS DAŽNAI PAGAL PRIEŠPRIEŠĄ  
 PAGAL ABIEJŲ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ ĮSTATYMUS  
 PAGAL ABIEJŲ ŠALIŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSĄ  
 PAGAL APIBRĖŽIMĄ  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS iki sveiko skaičiaus 
 PAGAL ATSKIRAS NUOMOS SUTARTIS  
 PAGAL BAUDŽIAMĄJĮ KODEKSĄ  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS JEIGU MUITAS ARBA MOKESTIS SPECIFINIS  
 PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PAGAL BUHALTERINĖS APSKAITOS DUOMENIS  
 PAGAL CIVILINĮ KODEKSĄ  
 PAGAL DABAR GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 PAGAL DARBO SUTARTIS  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ  
 PAGAL DIEVO PLANĄ  
 PAGAL DIEVO VALIĄ  
 PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS NUSTATYTĄ FORMĄ  
 PAGAL GALIMYBES padėti; dirbti; stengiuosi; atlyginti; dalyvauti 
 PAGAL GALIMYBĘ dalinių vadai sudaro sąlygas 
 PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS  
 PAGAL GAMTOS DĖSNIUS  
 PAGAL GRAFIKĄ mokėjo 
 PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 PAGAL GYVENTOJŲ SKAIČIŲ  
 PAGAL H K ANDERSENO PASAKĄ  
 PAGAL INDIVIDUALIUS UŽSAKYMUS  
 PAGAL IŠ ANKSTO SUDARYTĄ GRAFIKĄ  
 PAGAL IŠGALES dalyvauti; dirbti; padėti 
 PAGAL IŠSILAVINIMĄ teisininkas; inžinierius 
 PAGAL JUNGTINIŲ TAUTŲ TARPTAUTINĖS PREKYBOS TEISĖS KOMISIJOS arbitražo taisykles 
 PAGAL JŲ APSKAIČIAVIMO BŪDĄ  
 PAGAL JŲ SKAIČIŲ IR JUDĖJIMO KRYPTĮ  
 PAGAL KITĄ VERSIJĄ  
 PAGAL KOKIUS KRITERIJUS  
 PAGAL KOMANDĄ pasiruošti kautynėms 
 PAGAL KOMPETENCIJĄ gali nagrinėti ir teikti pasiūlymus 
 PAGAL KONKURSO NUOSTATUS  
 PAGAL KONSTITUCIJĄ prasidės pavasario sesija 
 PAGAL KRISTAUS įstatymą; mokslą; paveikslą; pavyzdį; žodžius 
 PAGAL LAIKO INTERVALUS  
 PAGAL LAIKRODŽIO RODYKLĘ  
 PAGAL LIETUVOJE galiojančius įstatymus 
 PAGAL LIETUVOS Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas; respublikos užduotis; apskaitos principus; apskaitos standartus 
 PAGAL LIETUVOS BANKO įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą; gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO teikimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BUTŲ PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO ... straipsnį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ VALSTYBIŲ GRUPIŲ laisvosios prekybos sutartis 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJĄ IR ĮSTATYMUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINĄJĮ ĮSTATYMĄ DĖL PRIVATAUS KAPITALO KAUPIMO VALSTYBINĖSE ĮMONĖSE  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ... nutarimą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS ... 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTUS nuostatus 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ regioninio parko planavimo schemą; vertinimo metodiką 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS yra Lietuvos Respublikos piliečiai 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS IR KITUS TEISĖS AKTUS UŽ KURIŲ VYKDYMĄ ATSAKO MUITINĖ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS SOCIALINIO TEISINGUMO SĄJUNGOS PIRMININKO skundą 
 PAGAL LIETUVOS ĮSTATYMUS  
 PAGAL LPS WEEKLY NEWSLETTER PARENGĖ ILONA SAJIENĖ  
 PAGAL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO III SKYRIŲ  
 PAGAL NATO PROGRAMĄ PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 PAGAL NATO STANDARTUS  
 PAGAL NAUJAS TAISYKLES  
 PAGAL NAUJĄJĄ TVARKĄ  
 PAGAL NAUJĄJĮ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL NUOSAVYBĖS TEISĘ  
 PAGAL NUOSTATUS  
 PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ  
 PAGAL PAREIGAS įeina; priklauso 
 PAGAL PAREIGAS IŠ KURIŲ JIE BUVO PASIŲSTI  
 PAGAL PAREIŠKĖJO ... prašymą; šalies reikalavimus 
 PAGAL PARTIJŲ SĄRAŠUS  
 PAGAL PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI PROGRAMĄ  
 PAGAL PASAULINĖS SVEIKATOS APSAUGOS ORGANIZACIJOS klasifikaciją; rekomendacijas 
 PAGAL PASAULIO ŠALIS  
 PAGAL PHARE PROGRAMĄ  
 PAGAL POLICIJOS SUVESTINES PARENGĖ LEONARDAS JOKŠAS  
 PAGAL POREIKIUS pasirinkti 
 PAGAL PREKIŲ MATAVIMO VIENETĄ  
 PAGAL PRIDEDAMĄ FORMĄ  
 PAGAL PRINCIPĄ akis už akį 
 PAGAL PROGRAMĄ dirba; rengiami ... 
 PAGAL PROJEKTĄ numatyta ... 
 PAGAL REGLAMENTO ... straipsnio reikalavimus 
 PAGAL REGLAMENTĄ balsuojama 
 PAGAL RUSIJOS įstatymus; federacijos įstatymus; konstituciją; spaudą 
 PAGAL SAVO AMŽIŲ  
 PAGAL SAVO GALIMYBES  
 PAGAL SAVO IŠGALES  
 PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ  
 PAGAL SAVO NORUS  
 PAGAL SAVO NORĄ  
 PAGAL SAVO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
 PAGAL SAVO PAVEIKSLĄ  
 PAGAL SAVO POREIKIUS  
 PAGAL SAVO PRIGIMTĮ  
 PAGAL SAVO SKONĮ  
 PAGAL SAVO SUPRATIMĄ  
 PAGAL SAVO SĄŽINĘ  
 PAGAL SAVO ĮSITIKINIMUS  
 PAGAL SCHEMĄ  
 PAGAL SEIMO STATUTO ... straipsnį 
 PAGAL SEIMO STATUTĄ  
 PAGAL SENĄ TRADICIJĄ  
 PAGAL SKELBIMĄ susipažino; surado 
 PAGAL SKONĮ maltų pipirų; druskos; pasūdyti 
 PAGAL SPECIALIĄ PROGRAMĄ  
 PAGAL SPECIALYBĘ dirbo 
 PAGAL STATISTIKOS DEPARTAMENTO duomenis 
 PAGAL STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS skelbiamą ... 
 PAGAL STATISTIKĄ  
 PAGAL STATUTĄ  
 PAGAL SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS įstatymus 
 PAGAL SUSITARIMĄ su kitais akcininkais 
 PAGAL SUTARTIES KONTRAKTO SĄLYGAS  
 PAGAL SUTARTYJE NUMATYTAS SĄLYGAS  
 PAGAL SUTARTĮ SU autoriumi; savivaldybe 
 PAGAL SVEIKATOS BŪKLĘ  
 PAGAL TAM TIKRAS TAISYKLES  
 PAGAL TARPTAUTINIUS APSKAITOS STANDARTUS  
 PAGAL TARPTAUTINIUS STANDARTUS  
 PAGAL TARPTAUTINĖS DARBO ORGANIZACIJOS STATUTO ... straipsnį 
 PAGAL TECHNINES TAISYKLES TT  
 PAGAL TEMPUS PROJEKTĄ  
 PAGAL TIKSLINĘ PASKIRTĮ  
 PAGAL TO METO papročius; įstatymus; galimybes; tradiciją 
 PAGAL TO PATIES PAVADINIMO romaną 
 PAGAL TRADICIJĄ  
 PAGAL UŽSAKOVO pageidavimą; projektą 
 PAGAL UŽSAKYMUS atlieka; gamina 
 PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ PARENGĖ JONAS RUGELIS 
 PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ PARUOŠĖ JONAS RUGELIS 
 PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ  
 PAGAL VAIKŲ ENCIKLOPEDIJĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS TERITORINIŲ SKYRIŲ inkasavimo pavedimus 
 PAGAL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL VATIKANO II SUSIRINKIMO dvasią; nutarimus; nuostatus 
 PAGAL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ ... priedėlį 
 PAGAL VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES ĮSTATYMUS  
 PAGAL VIENĄ SUTARTĮ  
 PAGAL VIENĄ VERSIJĄ  
 PAGAL VISAS TAISYKLES  
 PAGAL VOKIETIJOS įstatymus; technologiją 
 PAGAL VOKIEČIŲ kalbą; bangą; technologiją; spaudą parengė ... 
 PAGAL VYRIAUSYBĖS ... nutarimą 
 PAGAL VYRIAUSYBĖS NUTARIMĄ  
 PAGAL VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ tvarką; formą; sąrašą 
 PAGAL ZODIAKĄ esu Avinas 
 PAGAL ĮGALIOJIMĄ naudojosi 
 PAGAL ĮMONĖS darbo grafiką; įstatus 
 PAGAL ĮSTATYMO PROJEKTĄ  
 PAGAL ĮSTATYMUS negali; savivaldybės įpareigojamos 
 PAGAL ĮSTATYMĄ neturi teisės 
 PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ĮVERTINIMO AKTĄ UŽ ... litų 
 PAGAL ŠIAS KAINAS  
 PAGAL ŠIAS TAISYKLES  
 PAGAL ŠIO KODEKSO ... straipsnį; taisykles 
 PAGAL ŠIO NUTARIMO nuostatas; reikalavimus 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO ... straipsnį 
 PAGAL ŠIO ĮSTATYMO REIKALAVIMUS  
 PAGAL ŠIOS SUTARTIES ... straipsnį 
 PAGAL ŠIUOS DUOMENIS  
 PAGAL ŠIUOS KRITERIJUS  
 PAGAL ŠIUOS RODIKLIUS  
 PAGAL ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ  
 PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ IŠKELTA BYLA  
 PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ  
 PAGAL ŠIĄ TEORIJĄ  
 PAGAL ŠIĄ TVARKĄ  
 PAGAL ŠĮ DOKUMENTĄ  
 PAGAL ŠĮ IR KITUS ĮSTATYMUS BEI TEISĖS AKTUS  
 PAGAL ŠĮ NUTARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ PRINCIPĄ  
 PAGAL ŠĮ PROJEKTĄ  
 PAGAL ŠĮ PROTOKOLĄ  
 PAGAL ŠĮ RODIKLĮ  
 PAGAL ŠĮ STRAIPSNĮ  
 PAGAL ŠĮ SUSITARIMĄ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ NESUKELIA TEISINIŲ PASEKMIŲ  
 PAGAL ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS NUSTATYTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS SĄRAŠUS  
 PANAUDOJO NE PAGAL PASKIRTĮ  
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Viešųjų ryšių sekretoriato pranešimus 
 PARENGTA PAGAL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS INFORMACIJĄ  
 PARENGTA PAGAL UŽSIENIO SPAUDĄ  
 PASAULIS PAGAL Garpą; mus 
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASIRAŠYTI IR PERIMTI PAGAL AKCIJŲ PASIRAŠYMO SUTARTĮ IŠ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS  
 PASISKIRSTYMAS PAGAL amžių 
10 min. iki išvykimo PAGAL TVARKARAŠTĮ  
 PATEIKTI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 PAVELDĖTI PAGAL ĮSTATYMUS  
 PAVELDĖTI PAGAL ĮSTATYMĄ  
 PAŽEIDĘ ŠĮ ĮSTATYMĄ ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 AKCIZO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 AKCIZO TARIFAS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS AKCIZAS  
 PREKIŲ KLASIFIKACIJOS PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PRIDĖJUS BAUSMĘ PAGAL ANKSTESNĮ TEISMO NUOSPRENDĮ  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO SUMA LITAIS PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTA IKI SVEIKO SKAIČIAUS  
 PRIEMONĖ PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIVALOMOJO PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 PRIVATIZUOTI PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO TURTO PIRMINIO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMĄ  
Lietuvos pilietis PAGAL KILMĘ  
 REGIONINIO PARKO MIŠKUS PAGAL MIŠKOTVARKOS IR KITUS PROJEKTUS SAUGO IR TVARKO PAGAL SUTARTIS  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ BEI KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO ... 
 REIKALUS PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ tvarko ... 
 REKONSTRUOJAMI PAGAL TEISĖS AKTUOSE IR TERITORINIO PLANAVIMO DOKUMENTUOSE NURODYTUS REIKALAVIMUS ATSIŽVELGIANT Į REGIONO ARCHITEKTŪROS SAVITUMUS AUKŠTINGUMĄ POBŪDĮ FORMAS TRADICINES STATYBINES MEDŽIAGAS BEI KRAŠTOVAIZDŽIO POBŪDĮ  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 SAVIVALDYBĖS PAGAL KONSTITUCIJOS BEI ĮSTATYMŲ APIBRĖŽTĄ KOMPETENCIJĄ  
 SAVO TEISIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PAGAL TARPTAUTINĘ TEISĘ  
 ANTRA PAGAL DYDĮ  
 ANTRAJAME PAGAL DYDĮ  
 ANTRAME PAGAL DYDĮ Čečėnijos mieste 
 ANTRAS PAGAL DYDĮ Lietuvos komercinis bankas 
 SPRENDIMUS PRIIMTUS PAGAL AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO TEIKIMĄ IŠNAGRINĖTOSE bylose 
 STANDARTUS KURIE GALI BŪTI NUSTATYTI PAGAL KONVENCIJĄ  
 ANTROJI PAGAL DYDĮ frakcija; išlaidų grupė 
 ANTROJO PAGAL DYDĮ Lietuvos miesto; šalies miesto 
 SUDAROMAS PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 SUKURTA PAGAL NATO REIKALAVIMUS  
 SUKURTAS PAGAL DIEVO PAVEIKSLĄ IR PANAŠUMĄ  
antras PAGAL RANGĄ  
antras PAGAL REZULTATYVUMĄ  
antras PAGAL SVARBĄ  
 ANTRĄJĮ PAGAL DYDĮ  
antras; trečias PAGAL DYDĮ  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
antroji PAGAL POPULIARUMĄ  
antrojo PAGAL PAJĖGUMĄ diviziono 
 SĄRAŠĄ PAGAL ... priedėlį 
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TEISINIŲ SANTYKIŲ SRITYJE PAGAL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMĄ  
 TEISMAS PAGAL organo, kurio žinioje yra bausmės vykdymas, teikimą 
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL JŲ PRAŠYMĄ  
apmokestinti PAGAL RŪŠIS  
 TEKSTAS PARENGTAS PAGAL ... 
 APMOKESTINAMAS PAGAL KIEKVIENOS SUSITARIANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS  
 TURI BŪTI PAGAL BENDRĄSIAS APVALINIMO TAISYKLES SUAPVALINTAS  
 TURINTIEMS MOKSLO LAIPSNĮ ARBA PEDAGOGINĮ MOKSLO VARDĄ IR DIRBANTIEMS PAGAL SPECIALYBĘ  
 APSKAIČIUOJAMA PAGAL FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMA PAGAL ŠIĄ FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ NUSTATYTAS KAINAS  
 APSKAIČIUOJAMAS PAGAL ŠIĄ FORMULĘ ... 
 APSKAIČIUOTĄ PAGAL ŠIŲ METŲ ANTROJO AR PIRMOJO KETVIRČIO draudžiamąsias pajamas 
apskaičiuojama PAGAL FORMULĘ  
 UŽ ELEKTROS ENERGIJĄ PAGAL APSKAITOS PRIETAISUS  
 VAIKO KELIONĖS DOKUMENTĄ PAGAL GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VALSTYBINIUS MIŠKUS VALDO NAUDOJA PAGAL MIŠKOTVARKOS PROJEKTUS JUOS SAUGO IR TVARKO  
 VEIKIANČIŲ BANKŲ STATUTŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR VEIKLOS PERTVARKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KOMERCINIŲ BANKŲ ĮSTATYMĄ  
 VEIKS PAGAL AVIACIJOS SAUGUMO REIKALAVIMUS  
 VEIKTŲ PAGAL SUTARTYJE NUSTATYTAS SĄLYGAS  
 ASMENIMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS valstiečio ūkio įstatymą 
 VIDUTINIUS PATENTO MOKESČIO PAGAL VEIKLOS RŪŠIS  
 VIENERIŲ METŲ DARBO STAŽĄ PAGAL SPECIALYBĘ  
 ASMENIS PAGAL JŲ NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ  
 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KELTŲ KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 VIRŠUTINĖS METINĖS PALŪKANŲ NORMOS RIBOS PAGAL KURIĄ BUS TENKINAMOS KONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PAGAL MIESTŲ RAJONŲ RINKIMŲ KOMISIJŲ BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS IR PAGAL BALSŲ SKAIČIAVIMO PROTOKOLUS  
 ATIMAMA MOKESČIŲ SUMA APSKAIČIUOJAMA PAGAL ... 
 ATITINKAMŲ INSTITUCIJŲ PAGAL JŲ VIDAUS TEISĖS REIKALAVIMUS  
 ĮSIGYTI ARBA VALDYTI PAGAL ĮGALIOJIMĄ  
 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIU IŠRINKTU PAGAL LIETUVOS CENTRO SĄJUNGOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ  
 ŠEIMOS KURIOS UŽ ŠILUMINĘ ENERGIJĄ ATSISKAITO PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU VALSTYBINĖS ĮMONĖS LIETUVOS ENERGETIKOS SISTEMA  
atsako PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ATLIKTI BAUSMĖS PAGAL TEISMO PASKIRTĄ nuosprendį 
 ATLYGINIMAS PAGAL SUSITARIMĄ  
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 190 straipsnį 
 ATSAKO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
 ATSAKO PAGAL ĮSTATYMUS  
atsiskaito NE PAGAL TIESIOGINES SUTARTIS SU nurodytosiomis šiluminę energiją ir dujas tiekiančiomis įmonėmis 
 ATSISKAITO PAGAL VIENĄ SĄSKAITĄ  
 ATSKAITYMAI NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ FONDO įstatymą 
 AUKLĖTI VAIKUS PAGAL SAVO ĮSITIKINIMUS  
atvykusiam PAGAL IŠKVIETIMĄ Į KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES atitinkamą įstaigą savo noru 
aukštesniajam PAGAL PAVALDUMĄ organui 
 AVANSU GAUTOS SUMOS PAGAL PASIRAŠYTAS SUTARTIS  
byla PAGAL BAUDŽIAMOJO KODEKSO ... straipsnį 
 BAUDŽIAMOJON ATSAKOMYBĖN PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS  
darbas PAGAL SPECIALYBĘ  
detalizuodama SUMAS PAGAL MOKESČIŲ rūšis 
dirba LIETUVOJE PAGAL darbo sutartį 
dirbo PAGAL PROFESIJĄ  
dirbti PAGAL DARBOTVARKĘ  
dirbti PAGAL KONTRAKTĄ  
dirbti PAGAL PASKYRIMĄ