Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLOS KURIOJE PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 BŪTINIAUSIŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  
 BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA  
 BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS  
 BŪTINŲJŲ MEDIKAMENTŲ BEI MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 DIEVO PAGALBOS  
ištiesti PAGALBOS RANKĄ  
 DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRAS  
 DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRO SAVANORIAI  
 DVASINĖS PAGALBOS JAUNIMUI CENTRO  
 DVIŠALĖS PAGALBOS KOORDINAVIMO TARYBOS  
 DĖL PAGALBOS privatizuojant ...; teikimo; tiriant Sausio 13 -osios žudynių bylą 
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 EKONOMINĘ PAGALBĄ  
 ELGESIO IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO  
 FINANSINĘ PAGALBĄ  
 FINANSINĖ PAGALBA  
 FINANSINĖS PAGALBOS  
kreiptis PAGALBOS Į medikus; policiją; gydytoją; kitus asmenis; draugus 
kvieskite Į PAGALBĄ  
 GREITAJAI PAGALBAI  
 GREITOJI MEDICINOS PAGALBA  
 GREITOJI PAGALBA  
 GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MEDIKAI  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES GYDYTOJA  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES MEDIKAI  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOČIAI  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TARNYBOS  
 GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIAI  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIS  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIU  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILIŲ  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILYJE  
 GREITOSIOS PAGALBOS AUTOMOBILĮ  
 GREITOSIOS PAGALBOS LIGONINĖS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MAŠINA  
 GREITOSIOS PAGALBOS MAŠINOS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKAI  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKAMS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKUS  
 GREITOSIOS PAGALBOS MEDIKŲ  
 GREITOSIOS PAGALBOS  
 GREITĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ  
 GREITĄJĄ PAGALBĄ  
 HIGIENINIO IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MOKYMO  
 HIGIENOS IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO  
 HUMANITARINĘ PAGALBĄ  
 HUMANITARINĖ PAGALBA  
 HUMANITARINĖS LABDAROS AR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTA  
 HUMANITARINĖS LABDAROS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTAS  
 HUMANITARINĖS LABDAROS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS SIUNTŲ  
 HUMANITARINĖS PAGALBOS  
 IEŠKOTI PAGALBOS  
 IŠKVIESTA GREITOJI MEDICINOS PAGALBA  
 IŠKVIESTA GREITOJI PAGALBA  
 IŠKVIETĖ GREITĄJĄ PAGALBĄ  
 IŠTIESTI PAGALBOS RANKĄ  
 IŠTIESĖ PAGALBOS RANKĄ  
 JIEMS Į PAGALBĄ atskubėjo; stoja 
 JOKIOS PAGALBOS nereikia; neteikia 
organizuotos PAGALBOS LIETUVAI  
 KARINĘ PAGALBĄ  
 KAUNO GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES  
 KREIPTIS PAGALBOS Į draugus; kitus asmenis 
 KREIPĖSI PAGALBOS Į kaimynus; medikus; Rusiją 
 KREIPĖSI PAGALBOS Į POLICIJĄ  
 KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 KVALIFIKUOTĄ PAGALBĄ  
 KVIESTIS Į PAGALBĄ  
 MALTOS ORDINO PAGALBOS TARNYBOS  
 MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS  
 MATERIALINĘ PAGALBĄ  
 MATERIALINĖS PAGALBOS  
 MEDICININĘ PAGALBĄ SUTEIKĖ IR IŠNEŠĖ IŠ PAVOJINGOS ZONOS  
 MEDICININĘ PAGALBĄ  
 MEDICININĖ PAGALBA  
 MEDICININĖS PAGALBOS  
 MEDICINOS PAGALBA  
 MEDICINOS PAGALBAI  
 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS  
 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
 MEDICINOS PAGALBOS SKYRIAUS VIRŠININKAS A POŠKUS 
 MEDICINOS PAGALBOS  
 MEDICINOS PAGALBĄ  
 MEDIKŲ PAGALBOS NEPRIREIKĖ ... 
 MEDIKŲ PAGALBOS PRIREIKĖ ... 
 MEDIKŲ PAGALBOS  
teikti VIENA KITAI PAGALBĄ  
 METODINĘ PAGALBĄ  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR PREVENCIJOS  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR SKIRSTYMO CENTRO  
 NEPILNAMEČIŲ SOCIALINĖS PAGALBOS IR SKIRSTYMO  
 PAGALBA VAIKAMS ŠALYJE IR UŽSIENYJE  
 PAGALBOS IR PARAMOS  
 PAGALBOS KREIPĖSI ... 
 PAGALBOS RANKA  
 PAGALBOS TEIKIMO  
 PAGALBOS ŠAUKSMAS  
 PAGALBOS ŠAUKSMO  
 PALAIKŲ PERKĖLIMO IR SOCIALINĖS PAGALBOS  
 PASIKVIESTI Į PAGALBĄ  
 PASITELKTI Į PAGALBĄ  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PIRMOJI PAGALBA  
 PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS  
 PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MOKYMĄ  
 PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS  
 PIRMOSIOS PAGALBOS  
 PIRMĄJĄ PAGALBĄ  
 POLICIJOS PAGALBOS  
 PRAŠYMO SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PRAŠYMĄ SUTEIKTI PAGALBĄ  
 PRAŠYTI PAGALBOS  
 PRIREIKĖ MEDIKŲ PAGALBOS  
 PRIVALOMOJO HIGIENINIO IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MOKYMO  
 PSICHOLOGINĘ PAGALBĄ  
 PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU  
 PSICHOLOGINĖ PAGALBA  
 PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TELEFONAS  
 PSICHOLOGINĖS PAGALBOS  
 SAVITARPIO PAGALBOS SUTARTĮ  
 SAVITARPIO PAGALBOS  
 SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS  
 SKUBIOS PAGALBOS  
 SKUBIĄ MEDICINOS PAGALBĄ  
 SKUBIĄ PAGALBĄ  
 SOCIALINĖ PAGALBA  
 SOCIALINĖS PAGALBOS  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS PASLAUGŲ IR PATARNAVIMŲ  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO  
 STOMATOLOGINĖS PRIEŽIŪROS PAGALBOS  
 SUTARTĮ DĖL TEISINĖS PAGALBOS IR TEISINIŲ SANTYKIŲ CIVILINĖSE ŠEIMOS IR BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE  
 SUTEIKTI PAGALBĄ  
 SUTEIKTI PIRMĄJĄ MEDICINOS PAGALBĄ  
 SUTEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ IŠTIKUS ... 
 SUTEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ  
 SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 SUTEIKUS MEDICINOS PAGALBĄ  
 TARPUSAVIO PAGALBA  
 TARPUSAVIO PAGALBOS  
 TECHNINĘ PAGALBĄ  
 TECHNINĖS PAGALBOS  
 TEIKIA PAGALBĄ  
 TEIKIAMA PAGALBA  
 TEIKIANT PAGALBĄ  
 TEIKIANT TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEIKTI PAGALBĄ  
 TEIKTI PIRMĄJĄ PAGALBĄ  
 TEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEISINĘ PAGALBĄ  
 TEISINĖ PAGALBA IR TEISINIAI SANTYKIAI  
 TEISINĖ PAGALBA  
 TEISINĖS PAGALBOS  
 APLINKOS APSAUGOS KRAŠTO APSAUGOS POLICIJOS GREITOSIOS PAGALBOS IR GELBĖJIMO TARNYBŲ  
 VAISTAI IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
 VAISTAMS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS  
 VAISTUS AR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES  
 VAISTUS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES  
 VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 VALSTYBINĘ TEISINĘ PAGALBĄ  
 VILNIAUS UNIVERSITETINĖS GREITOSIOS PAGALBOS LIGONINĖS  
 VISOKERIOPĄ PAGALBĄ  
 ATEINA Į PAGALBĄ  
 ATEITI Į PAGALBĄ  
 YRA REIKALINGI MŪSŲ PAGALBOS  
 Į PAGALBĄ atvyko; buvo iškviesti; dėstytojams; pasikvietė 
 Į PAGALBĄ ATEINA  
 Į PAGALBĄ ATSKUBĖJO  
 Į PAGALBĄ ATĖJO  
 ĖMĖ ŠAUKTIS PAGALBOS  
 ŠAUKIASI PAGALBOS  
 ŠAUKTIS PAGALBOS  
 ŠVČ M MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS  
 ŠVČ MERGELĖS MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS  
atsiliepė į PAGALBOS ŠAUKSMĄ  
 ATĖJO Į PAGALBĄ  
atėjo JAM Į PAGALBĄ  
atėjo MUMS Į PAGALBĄ  
 BE KITŲ PAGALBOS  
dėkoja UŽ PAGALBĄ Lietuvai; rengiant ...; žydams