Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEMOKRATINIAIS PAGRINDAIS  
 DIRBANT PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 DUODA PAGRINDĄ  
 ETAPŲ IR VISŲ GAUTŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMAS KAIP PAGRINDAS  
klijuojamos PRIE PAGRINDO  
 GEODEZINIO PAGRINDO  
ne; sulaikyti BE PAGRINDO  
 IŠ PAGRINDŲ keisti 
 JEIGU YRA PAGRINDO MANYTI KAD ... 
 JEIGU YRA PAGRINDO ĮTARTI KAD ... 
 JURIDINIO PAGRINDO  
 JURIDINIS PAGRINDAS  
nėra JOKIO PAGRINDO manyti 
 KOMERCINIAIS PAGRINDAIS  
 KOMISIJA SVARSTO KANDIDATŪRAS IR PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ PAGRINDU  
 KOMISO PAGRINDAIS  
 KONSIGNACIJOS PAGRINDAIS  
 KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 LAISVŲJŲ EKONOMINIŲ ZONŲ PAGRINDŲ ĮSTATYMO IR LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS STEIGIMO  
 LIETUVIŲ KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ  
 LYGIAIS PAGRINDAIS  
 MOKESČIO PAGRINDAS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJAMAS AKCIZAS  
 MOKESČIO PAGRINDAS  
 MOLEKULINIAI BIOTECHNOLOGIJOS PAGRINDAI  
 NAUJAIS PAGRINDAIS  
 NE BE PAGRINDO  
 NEDUODA PAGRINDO TEIGTI ... 
 NETURI JOKIO PAGRINDO  
 NETURI PAGRINDO  
 NUMATYTAIS PAGRINDAIS  
 NĖRA JOKIO PAGRINDO  
 NĖRA PAGRINDAS PERSKAIČIUOTI RINKIMŲ BIULETENIUS  
 NĖRA PAGRINDO abejoti; manyti; teigti 
 PADĖJO PAGRINDUS  
 PAGAL DARBO SUTARTĮ NARYSTĖS AR TARNYBOS PAGRINDU  
 PAGRINDO PRINCIPO  
 PAGRINDO PRINCIPUI  
 PAGRINDU IR TVARKA  
 PAGRINDĄ SUDARO paramos šeimai pašalpos ir socialinė pašalpa; daržovės ir vaisiai 
 PAGRINDĄ SUDARĖ aukštos kvalifikacijos specialistai ir profesionalai; jauni krepšininkai 
 PANAUDOS PAGRINDAIS  
 PARITETINIAIS PAGRINDAIS  
 PARITETO PAGRINDAIS  
 ABIPUSIO SUSITARIMO PAGRINDU  
 PAŽEIDIMAS KURIO PAGRINDU YRA PRAŠOMA SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PILIETINĖS VISUOMENĖS PAGRINDŲ  
 AKCINIO KAPITALO PAGRINDU VEIKIANTI ĮMONĖ  
 REALŲ PAGRINDĄ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI  
 RIMTO PAGRINDO  
 SUTARČIŲ PAGRINDU  
 TAIKANT KOEFICIENTUS KURIŲ PAGRINDAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA MINIMALI MĖNESINĖ ALGA  
 TAIS PAČIAIS PAGRINDAIS  
 TARP TŲ PAČIŲ ŠALIŲ DĖL TO PATIES DALYKO IR TUO PAČIU PAGRINDU  
 TAS MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS ARBA MOKESTIS YRA DIDESNIS JEIGU IMPORTO MUITAS ARBA MOKESTIS MIŠRUS  
 TAS MUITO PAGRINDAS VERTĖ ARBA KIEKIS PAGAL KURĮ APSKAIČIUOJANT MUITAS YRA DIDESNIS JEIGU EKSPORTO MUITAS MIŠRUS  
 TEISINIAI PAGRINDAI  
 TEISINIO PAGRINDO  
 TEISINIS PAGRINDAS  
 TEISINIU PAGRINDU  
 TEISINIUS PAGRINDUS  
 TEISINĮ PAGRINDĄ  
 TRAKTATE APIE PAGRINDO PRINCIPĄ  
 TUO PAGRINDU  
 TVIRTĄ PAGRINDĄ  
 VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIO GEODEZINIO PAGRINDO  
 VALSTYBĖS PRIVATAUS IR UŽSIENIO KAPITALO PAGRINDU  
 VISUOMENINIAIS PAGRINDAIS  
 ATLEIDIMO NUO MUITO ARBA MOKESČIO PAGRINDAS  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ TURTO PAGRINDU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS TURTO PAGRINDU  
 BE JOKIO PAGRINDO  
 BE SVARBIOS PRIEŽASTIES ARBA BE TEISĖTO PAGRINDO  
 BENDRAIS PAGRINDAIS