Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBO PAJAMAS NUO KURIŲ SKAIČIUOJAMOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS  
 DARBO UŽMOKESČIO PAJAMŲ  
 DEKLARUOJA TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOTI SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 DEKLARUOTI TURTĄ IR PAJAMAS  
 DIDELES PAJAMAS  
 DIDESNES PAJAMAS  
 DRAUDŽIAMOSIOMS PAJAMOMS  
 DRAUDŽIAMOSIOS PAJAMOS  
 DRAUDŽIAMĄSIAS PAJAMAS  
 DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ KOEFICIENTAS  
 DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ  
 DĖL FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BRANGŲ TURTĄ ĮSIGIJUSIŲ ARBA ĮSIGYJANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 EKONOMINIO REGULIAVIMO IR ŪKININKŲ BEI ŽEMĖS ŪKIO ĮMONIŲ PAJAMŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTIS  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESTĮ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO LAIKINOJO ĮSTATYMO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU NEAPMOKESTINAMOS ... 
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIUS  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ  
 GALI BŪTI NAUDOJAMOS IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO VALDYBOS VEIKLOS PAJAMOS  
 GAUNAMAS PAJAMAS  
 GAUNAMOS PAJAMOS  
 GAUNAMŲ PAJAMŲ  
 GAUTAS PAJAMAS  
 GAUTOS PAJAMOS  
 GAUTŲ PAJAMŲ  
 GRYNOSIOS PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ UŽSIENIO VALIUTOMIS  
 GRYNŲJŲ PAJAMŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 GYVENTOJŲ PAJAMOS  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ MINIMUMAS  
 GYVENTOJŲ PAJAMŲ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 IŠDUOTA PAŽYMA APIE PAJAMŲ DEKLARAVIMĄ  
 IŠLAIDŲ IR PAJAMŲ  
 KASOS APARATO AR KASOS PAJAMŲ ORDERIO  
 KASOS PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ  
 KASOS PAJAMŲ ORDERIO  
 KASOS PAJAMŲ ORDERIS  
 KASOS PAJAMŲ  
... MLN LITŲ PAJAMŲ  
... MLRD LITŲ PAJAMŲ  
 MAŽAS PAJAMAS GAUNANTIEMS žmonėms 
 MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 MAŽAS PAJAMAS  
 MAŽINTI PAJAMŲ MOKESTĮ ARBA IŠ VISO NUO JO ATLEISTI  
 METINIŲ PAJAMŲ  
 METINĖS PAJAMOS  
... TŪKST LITŲ PAJAMŲ  
 NACIONALINIO BIUDŽETO PAJAMŲ  
 NACIONALINIŲ PAJAMŲ  
... TŪKST LT PAJAMOS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE GAUTAS PAJAMAS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS ARBA PELNĄ  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS PATEIKIMAS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ GARANTIJŲ įstatymą 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO ĮSTATYMĄ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ BRANGIAM TURTUI ĮSIGYTI  
 PAJAMAS IR IŠLAIDAS  
 PAJAMAS IŠ AKCIJŲ  
 PAJAMOS DEKLARUOJAMOS  
 PAJAMOS IR IŠLAIDOS  
 PAJAMOS IŠ investicijų užsienio valiutomis; turizmo; kilnojamojo turto; nekilnojamojo turto 
 PAJAMOS IŠ BAUDŲ ir konfiskacijų 
 PAJAMOS IŠ PARKO rekreacinės, leidybinės, kultūrinės, ūkinės - komercinės ir kitos veiklos 
 PAJAMOS UŽ paslaugas ir sutartinius darbus 
 PAJAMOS UŽ PARDUOTĄ produkciją; turtą 
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTAS PREKES  
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTĄ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ  
 PAJAMOS VIENAM ŠEIMOS NARIUI YRA MAŽESNĖS UŽ VALSTYBĖS REMIAMAS  
 PAJAMŲ BEI IŠLAIDŲ  
 PAJAMŲ DALĮ  
 PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 PAJAMŲ DEKLARACIJOS  
 PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 PAJAMŲ DEKLARAVIMĄ  
 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATĄ  
 PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ  
 PAJAMŲ IR KAPITALO MOKESČIAMS  
 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMO  
 PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ  
 PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMO  
 PAJAMŲ IR TURTO  
 PAJAMŲ MINIMUMĄ  
 PAJAMŲ MOKESTIS  
 PAJAMŲ MOKESTĮ  
 PAJAMŲ MOKESČIAMS IR KAPITALO MOKESČIAMS  
 PAJAMŲ MOKESČIO IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO  
 PAJAMŲ MOKESČIO SUMA  
 PAJAMŲ MOKESČIO TARIFAI  
 PAJAMŲ MOKESČIO TARIFAS  
 PAJAMŲ MOKESČIO  
 PAJAMŲ MOKESČIU  
 PAJAMŲ MOKESČIUI  
 PAJAMŲ UŽ REALIZUOTĄ BENZINĄ  
 PAJAMŲ ŠALTINIO  
 PAJAMŲ ŠALTINIS  
 PAJAMŲ ŠALTINIU  
 PAJAMŲ ŠALTINIŲ  
 PAJAMŲ ŠALTINĮ  
 PAPILDOMŲ PAJAMŲ  
 PATEIKTI TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PATEIKUS PAŽYMĄ APIE ŠEIMOS PAJAMAS  
 PAŽYMAS APIE JŲ PAJAMAS  
 PELNO PAJAMŲ MOKESTĮ  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIO SUMĄ  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIO  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIU  
 PINIGINIŲ PAJAMŲ  
 PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO PAJAMŲ  
 REALIZAVIMO PAJAMAS  
 REALIŲ PAJAMŲ  
 REZIDENTAS GAUNA PAJAMAS ARBA TURI KAPITALO  
 SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ  
 SAVO TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 SAVO TURTĄ IR PAJAMAS  
 SIEKDAMOS SUDARYTI SUTARTĮ DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SKIRTUMO TARP VALSTYBĖS REMIAMŲ PAJAMŲ IR VIDUTINIŲ šeimos pajamų 
 SKIRTUMO TARP VISŲ ŠEIMOS PAJAMŲ IR NUSTATYTŲ šeimai minimalių pajamų 
 SPECIALIŲJŲ LĖŠŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATAS  
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIOS PAJAMOS  
 SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ PAJAMŲ  
 SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIO LAIKOTARPIO PAJAMOS  
 SUTARTIS DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 SUTARTĮ DĖL PAJAMŲ IR KAPITALO DVIGUBO APMOKESTINIMO IR FISKALINIŲ PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMO  
 TARIFŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
 TERITORINĖS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAŽYMA KAD DEKLARUOTOS PAJAMOS IR SUMOKĖTI MOKESČIAI  
 APMOKESTINAMOS FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIU  
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS IŠ NUSTATYTA TVARKA ĮREGISTRUOTOS komercinės -ūkinės veiklos 
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS NE GINČO TVARKA  
 APMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS  
 APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ PAJAMAS  
 APMOKESTINAMĄSIAS PAJAMAS  
 APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ DALIAI  
 APMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ  
 TURTAS IR PAJAMOS  
 TURTO BEI PAJAMŲ  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJAS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJOJE  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJOS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJŲ  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMAS  
 TURTO IR PAJAMŲ DEKLARAVIMO  
 TURTO IR PAJAMŲ  
 TURTĄ BEI PAJAMAS  
 TURTĄ IR PAJAMAS DEKLARUOJA ... 
 TURTĄ IR PAJAMAS  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ  
 VALSTYBĖS REMIAMOS PAJAMOS  
 VIDUTINES PAJAMAS  
 VIDUTINES ŠEIMOS VIENIŠO ASMENS PAJAMAS  
 VIDUTINIŲ MĖNESINIŲ DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ  
 VIDUTINĖS MĖNESINĖS DRAUDŽIAMOSIOS PAJAMOS  
 VIDUTINĖS ŠEIMOS PAJAMOS PER MĖNESĮ  
 ASMENS DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ KOEFICIENTAS  
 ASMENS DRAUDŽIAMŲJŲ PAJAMŲ  
 ASMENŲ TURTĄ IR PAJAMAS DEKLARUOJA ... 
 VISO KAPITALO ARBA NUO PAJAMŲ AR KAPITALO DALIES  
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 ATIMAMOS IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ ĮPLAUKŲ  
 Į VALSTYBĖS PAJAMAS paimtas turtas 
 Į VALSTYBĖS PAJAMAS PAIMTO ARBA PERDUOTO TURTO IR LOBIŲ PERĖMIMO APSKAITOS ĮKAINOJIMO SAUGOJIMO REALIZAVIMO IR GRĄŽINIMO  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ŠEIMOS PAJAMŲ UŽ ŠIAS PASLAUGAS  
 ŪKININKŲ RĖMIMO FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOJE  
 ŽALIAVOS IR GAUTŲ PAJAMŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS  
 ATSKAITYMAI NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ FONDO įstatymą 
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ TARIFUS  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ ĮPLAUKŲ Į KELIŲ FONDĄ  
 ATSKAITYMŲ Į KELIŲ FONDĄ NUO REALIZAVIMO PAJAMŲ  
 BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 BIUDŽETO PAJAMAS  
 BIUDŽETO PAJAMOS  
 BIUDŽETO PAJAMŲ DALĮ  
 BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO  
 BIUDŽETO PAJAMŲ