Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALINIO PAKEITIMO IŠ DALIES PAKEIČIANT IR PAPILDANT  
grąžinti BYLĄ TARDYMUI PAPILDYTI  
 DĖL KAI KURIŲ STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO PAKEISTI IR PAPILDYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTĄ  
 IMAMAS PAPILDOMAS MOKESTIS  
nutarimo Nr ... DĖL PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIA PAPILDYTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PAPILDYTI ... 
... STRAIPSNIU PAPILDYTI KODEKSĄ  
... STRAIPSNIU PAPILDYTI ĮSTATYMĄ  
 NUO PAPILDOMOSIOS BAUSMĖS TURTO KONFISKAVIMO NEATLEISTI  
 PAKEISTI IR PAPILDYTI KAI KURIUOS LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS REGLAMENTO straipsnius 
 PAPILDOMA INFORMACIJA PATEIKIAMI DOKUMENTAI SERTIFIKATAI IR LEIDIMAI  
 PAPILDOMA INFORMACIJA  
 PAPILDOMA MEDŽIAGA  
 PAPILDOMAIS ĮNAŠAIS  
 PAPILDOMAISIAIS LAPAIS  
 PAPILDOMAJAME LAPE  
 PAPILDOMAM TYRIMUI  
 PAPILDOMAM UGDYMUI  
 PAPILDOMAS DARBO VIETAS  
 PAPILDOMAS MOKESTIS  
 PAPILDOMAS PRIZAS AUTOMOBILIS NISSAN ALMERA  
 PAPILDOMAS UŽIMTUMO GARANTIJAS  
 PAPILDOMI REIKALAVIMAI  
 PAPILDOMO DARBO TEL  
 PAPILDOMO DARBO  
 PAPILDOMO FINANSAVIMO  
 PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO PROJEKTAS NR ... 
 PAPILDOMO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO  
 PAPILDOMO UGDYMO  
 PAPILDOMOJO LAPO DALYJE  
 PAPILDOMOJO UGDYMO  
 PAPILDOMOS BAUSMĖS  
 PAPILDOMOS INFORMACIJOS  
 PAPILDOMOS IR SPECIALIOS PERTRAUKOS  
 PAPILDOMOS IŠLAIDOS  
 PAPILDOMOS MEDŽIAGOS  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ ... 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ SVARSTOMU KLAUSIMU PATEIKĖ ... 
 PAPILDOMĄ MEDŽIAGĄ  
 PAPILDOMŲ DARBO VIETŲ  
 PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PAPILDOMŲ DUOMENŲ  
 PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ  
 PAPILDOMŲ LĖŠŲ  
 PAPILDOMŲ PAJAMŲ  
 PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  
 PAPILDOMŲ PINIGŲ  
 PAPILDOMŲ PROBLEMŲ  
 PAPILDOMŲ RŪPESČIŲ  
 PAPILDOMŲJŲ BAUSMIŲ TURTO KONFISKAVIMO IR ATĖMIMO TEISĖS  
 PAPILDOMŲJŲ LAPŲ LANGELIUOSE  
 PAPILDOMŲJŲ LAPŲ  
 PAPILDYTI KODEKSĄ  
 PAPILDYTI ŽODŽIAIS UŽSIIMTI TRANSPORTO ŪKINE VEIKLA JEIGU TO REIKALAUJA ĮSTATYMAI  
 PAREIKALAUTI PAPILDOMŲ DOKUMENTŲ  
 PASKUTINIĄJĄ PASTRAIPĄ PAPILDYTI TOKIU SAKINIU ... 
 PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PRIVALOMA PAPILDOMA KONTROLĖ  
 SAUGOJIMO IR KITŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ  
 SPECIALIŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ PRIVALOMIEJI PAPILDOMI REKVIZITAI  
 ANTRASIS PATAISYTAS IR PAPILDYTAS LEIDIMAS  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI ANTRĄJA DALIMI  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI TOKIA ANTRĄJA DALIMI  
 STRAIPSNĮ PAPILDYTI  
 TEORIJOS YRA SKIRTINGOS VIENA KITĄ PAPILDANČIOS  
 UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ  
 APYVARTINĖMS LĖŠOMS PAPILDYTI  
 ĮSTATINĮ KAPITALĄ IŠ PAPILDOMŲ ĮNAŠŲ