Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVIŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO IR VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO  
 DIDESNĘ PARAMĄ  
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS LICENCIJOS NR ... 
 DĖL LICENCIJŲ RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR LOŠIMŲ KOMISIJOS TEIKIMU ĮSAKAU IŠDUOTI LICENCIJAS ORGANIZUOTI LOTERIJAS ŠIOMS ĮMONĖMS ĮMONĖS PAVADINIMAS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL PARAMOS mirties atveju; suteikimo; teikimo; Baltarusijos lietuviams; Lenkijos lietuviams; žemės ūkiui 
 DĖL VALSTYBINĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI IR MIŠKŲ ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 DĖL VALSTYBĖS PARAMOS  
 DĖMESIO IR PARAMOS  
 FINANSINE PARAMA  
 FINANSINĘ PARAMĄ  
 FINANSINĖ PARAMA  
 FINANSINĖS PARAMOS  
negauna JOKIOS PARAMOS  
 JOKIOS PARAMOS nesulaukia 
 KONKURSO TVARKA BUS SUTEIKIAMA PARAMA  
 LABDARAI IR PARAMAI  
 LABDAROS AR PARAMOS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDO  
 LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LABDAROS IR PARAMOS  
 LABDAROS ORGANIZACIJAS LABDAROS IR PARAMOS FONDUS  
 LABDAROS ORGANIZACIJŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ  
 LABDARĄ IR PARAMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYME ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS ŠEIMAI valstybinių pašalpų įstatyme 
 MATERIALINĘ PARAMĄ  
 MATERIALINĖ PARAMA  
 MATERIALINĖS PARAMOS  
 METODINĘ PARAMĄ  
 MORALINĖS PARAMOS  
 OKUPACIJOMS DALYVIŲ TEISINIO STATUSO PRIPAŽINIMO IR VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO  
 PAGALBOS IR PARAMOS  
 PAGEIDAUJANČIŲ GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 PARAMOS FONDAS  
 PARAMOS FONDO  
 PARAMOS GAVĖJAI YRA MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS  
 PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 PARAMOS IR LABDAROS  
 PARAMOS ŠEIMAI  
 PARAMOS ŽEMĖS ŪKIUI  
 PILIEČIAMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 ALMOS ADAMKIENĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDAS  
 ALMOS ADAMKIENĖS LABDAROS IR PARAMOS FONDO  
 RENGTI PINIGINES IR PINIGINES DAIKTINES LOTERIJAS SKIRTAS LABDAROS IR PARAMOS TIKSLAMS  
 SAPARD PARAMAI GAUTI  
 SOCIALINEI PARAMAI  
 SOCIALINĘ PARAMĄ  
 SOCIALINĖ PARAMA  
 SOCIALINĖS PARAMOS IR GLOBOS ĮSTAIGAS  
 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJOS PAVADUOTOJA  
 SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS  
 SOCIALINĖS PARAMOS  
 SUTEIKTI FINANSINĘ PARAMĄ  
 SUTEIKTI PARAMĄ  
 TEIKIAMA PARAMA  
 TEIKTI PARAMĄ  
 UŽIMTUMO IR PARAMOS VERSLUI  
 VALSTYBĖS PARAMA  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI  
 VALSTYBĖS PARAMOS  
 VALSTYBĖS PARAMĄ  
 ASMENIMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ PARAMOS GYVENAMIESIEMS NAMAMS BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI  
 VISOKERIOPĄ PARAMĄ  
 VISUOMENĖS PARAMOS  
atsilyginti; dėkoja UŽ PARAMĄ per rinkimus 
 BE VALSTYBĖS PARAMOS