Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 EUROPOS TARYBOS GENERALINIAM SEKRETORIUI ADRESUOTĄ PAREIŠKIMĄ  
 GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 IEŠKININIAME PAREIŠKIME  
 IEŠKININIO PAREIŠKIMO  
 IEŠKININĮ PAREIŠKIMĄ  
 IŠPLATINO PAREIŠKIMĄ  
 IŠPLATINTAME PAREIŠKIME  
 KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL SEIMO DAUGUMOS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 PADARĖ PAREIŠKIMĄ  
 PARAŠĖ PAREIŠKIMĄ POLICIJAI  
 PARAŠĖ PAREIŠKIMĄ  
 PAREIŠKIMAS ARBA VEIKSMAS  
 PAREIŠKIMAS DĖL buvusios sovietų kariuomenės išvedimo; jūrinio protesto akto surašymo 
 PAREIŠKIMAS DĖL AUTORYSTĖS  
 PAREIŠKIMAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKUI  
 PAREIŠKIME POLICIJAI  
 PAREIŠKIMO AUTORIAI  
 PAREIŠKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA ... 
 PAREIŠKIMĄ DĖL atsistatydinimo 
 PAREIŠKIMĄ DĖL BANKO NEMOKUMO  
 PAREIŠKIMĄ PASIRAŠĖ ... 
 PASIŲSDAMA TARPTAUTINIO DARBO BIURO GENERALINIAM DIREKTORIUI UŽREGISTRUOTI PAREIŠKIMĄ DĖL DENONSAVIMO  
 PASKELBTAME PAREIŠKIME  
 PASKELBĖ PAREIŠKIMĄ  
 PERSKAITĖ PAREIŠKIMĄ DĖL neleistino pareigūnų elgesio; nepasitikėjimo vyriausybe; Dž Dudajevo žūties 
 PERSKAITĖ PAREIŠKIMĄ  
 POPIEŽIUS LAIŠKAI AUDIENCIJOS PAREIŠKIMAI  
 RATIFIKAVIMO RAŠTUS IR PAREIŠKIMUS DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JIS YRA UŽREGISTRAVĘS  
 RATIFIKAVIMO RAŠTŲ IR PAREIŠKIMŲ DĖL DENONSAVIMO KURIUOS JAM ATSIUNTĖ  
 RAŠOMA PAREIŠKIME  
 RAŠTIŠKU PAREIŠKIMU  
 RAŠTIŠKĄ PAREIŠKIMĄ  
 SAKOMA PAREIŠKIME  
 SEIMO NARYS ALGIRDAS ENDRIUKAITIS PERSKAITĖ PAREIŠKIMĄ  
 SEIMO NARYS VYTENIS ANDRIUKAITIS PERSKAITĖ LSDP FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL KURO KAINŲ DIDINIMO  
 SEIMO NARĖ ROMUALDA HOFERTIENĖ PERSKAITĖ TĖVYNĖS SĄJUNGOS KONSERVATORIŲ FRAKCIJOS PAREIŠKIMĄ DĖL MUITŲ  
 SKUNDUS PAREIŠKIMUS PRAŠYMUS IR PAN  
 TEIGIAMA PAREIŠKIME  
 TOKS PAREIŠKIMAS TURI BŪTI PASKELBTAS  
 UŽ PAREIŠKIMUS DĖL ŽALOS PADARYTOS ... 
 ĮSTATYMO REIKALAVIMAI DĖL PAREIŠKIMŲ BEI PRANEŠIMŲ  
 ATSISTATYDINIMO PAREIŠKIMO  
 ATSISTATYDINIMO PAREIŠKIMĄ