Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BYLĄ TIRIANTYS PAREIGŪNAI  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO AR TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 BYLĄ TIRIANČIO PAREIGŪNO ARBA TEISMO KURIO ŽINIOJE YRA BYLA  
 CENTRINIO MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PAREIGŪNO  
 DĖL VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 DĖL VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU LENGVATŲ IR KAI KURIŲ KATEGORIJŲ PAREIGŪNŲ TARNAUTOJŲ BEI KITŲ ASMENŲ VAŽIAVIMO KELEIVINIU TRANSPORTU IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS  
 EKONOMINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 EKONOMINĖS POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 ENERGETIKOS MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS PAREIGŪNAI  
 GENERALINĖS PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ  
 GREITOJO REAGAVIMO RINKTINĖS ARAS PAREIGŪNAI  
 IZRAELIO IR PALESTINIEČIŲ SAUGUMO PAREIGŪNAI  
 JAV PAREIGŪNAI  
 KAI KURIE PAREIGŪNAI  
 KAI KURIŲ PAREIGŪNŲ  
... MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 KELIŲ POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 KELIŲ POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 KITI PAREIGŪNAI  
 KOMISIJOS ŠALČININKŲ RAJONO IR IGNALINOS RAJONO SNIEČKAUS GYVENVIETĖS TAIP PAT KAI KURIŲ KITŲ SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ JŲ ORGANŲ BEI PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 KOMUNALINIO ŪKIO IR PASLAUGŲ DEPARTAMENTO PRIE STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 KONSULINIS PAREIGŪNAS  
 KORUMPUOTŲ PAREIGŪNŲ  
 KRIMINALINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 KVOTOS ORGANO PAREIGŪNAS AR TARDYTOJAS  
 LANGELIO DUOMENIS GALI TAISYTI TIK MUITINĖS PAREIGŪNAS  
 LANGELĮ PILDO MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS KURIS BUVO IŠKVIESTAS Į AVARIJOS NELAIMINGO ATSITIKIMO vietą 
... ORGANŲ PAREIGŪNAI  
stoti kitos valstybės KARINĖN TARNYBON AR DIRBTI PAREIGŪNU VALSTYBINĖJE TARNYBOJE  
 LIETUVOS PAREIGŪNAI  
 MILICIJOS PAREIGŪNAI  
 MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PAREIGŪNAS  
 MOKESČIO ADMINISTRATORIAUS PAREIGŪNO  
 MOKESČIŲ POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJO VEŽĖJO ATSTOVO PARAŠU IR PASKIRTIES ĮSTAIGOS MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO KOVOS SU KONTRABANDA SKYRIAUS PAREIGŪNAI  
 MUITINĖS PAREIGŪNAI  
 MUITINĖS PAREIGŪNAMS  
 MUITINĖS PAREIGŪNAS  
 MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠAS SPAUDAS DATA  
 MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU IR ASMENINIU SPAUDU  
 MUITINĖS PAREIGŪNO VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 MUITINĖS PAREIGŪNO  
 MUITINĖS PAREIGŪNUI  
 MUITINĖS PAREIGŪNŲ  
 MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNAS  
 MUITINĖS POLICIJOS PAREIGŪNO PARAŠU IR SPAUDU  
 NAUJŲ NUSIKALTIMŲ POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 NUKENTĖJUSYSIS PAGULDYTAS Į LIGONINĘ POLICIJOS PAREIGŪNAI ĮTARIAMĄJĮ SULAIKĖ  
 NĖ VIENAS PAREIGŪNAS  
 ORGANIZUOTO NUSIKALSTAMUMO TYRIMO TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 PARAŠU IR PAREIGŪNO ANTSPAUDU  
 PAREIGŪNAI APTIKO ... 
 PAREIGŪNAI MANO KAD ... 
 PAREIGŪNAI NEGALI BŪTI SEIMO NARIAIS IR SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIAIS JIE NEGALI UŽIMTI RENKAMŲ AR SKIRIAMŲ PAREIGŲ  
 PAREIGŪNAI NUSTATĖ KAD ... 
 PAREIGŪNAI PRIVALO STENGTIS IŠVENGTI SUNKIŲ PASEKMIŲ  
 PAREIGŪNAI RADO ... 
 PAREIGŪNAI SAKĖ KAD ... 
 PAREIGŪNAI SULAIKĖ ... 
 PAREIGŪNAI SURADO ... 
 PAREIGŪNAI TIRIA ... 
 PAREIGŪNAMS IR JIEMS PRILYGINTIEMS ASMENIMS  
 PAREIGŪNAMS IR KARIAMS  
 PAREIGŪNO TEIGIMU  
 PAREIGŪNŲ DUOMENIMIS  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS UŽ TARNYBĄ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ  
 PAREIGŪNŲ IR TARNAUTOJŲ  
 PAREIGŪNŲ KURIE ĮEINA Į APSKRITIES TARYBĄ  
 PAREIGŪNŲ NUOMONE  
 PAREIGŪNŲ TEIGIMU  
 PAREIGŪNŲ VEIKSMUS  
 PASAK PAREIGŪNO  
 PASAK PAREIGŪNŲ  
 PASAK POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 PASIENIO POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 PASIENIO POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNAS  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 POLICIJOS IR ARBA VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 POLICIJOS IR KITŲ VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNAMS  
 POLICIJOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS VIDAUS TARNYBOS BEI VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAMS  
 POLICIJOS NUOVADOS PAREIGŪNAI  
 POLICIJOS PAREIGŪNAI RADO IR PAĖMĖ ... 
 POLICIJOS PAREIGŪNAI SULAIKĖ ... 
 POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 POLICIJOS PAREIGŪNAMS  
 POLICIJOS PAREIGŪNAS  
 POLICIJOS PAREIGŪNO  
 POLICIJOS PAREIGŪNUI  
 POLICIJOS PAREIGŪNUS  
 POLICIJOS PAREIGŪNĄ  
 POLICIJOS PAREIGŪNŲ  
 POLICIJOS ĮSTAIGŲ PAREIGŪNAI  
 PRANEŠA APIE TAI APLINKOS APSAUGOS PAREIGŪNAMS  
 PROKURATŪROS PAREIGŪNAI  
 PROKURATŪROS PAREIGŪNAMS  
 PROKURATŪROS PAREIGŪNŲ  
 RINKIMŲ KOMISIJŲ NARIAI KITI PAREIGŪNAI  
 RUSIJOS PAREIGŪNAI  
 RUSIJOS PAREIGŪNŲ  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 SAKĖ PAREIGŪNAS  
 SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAI  
 SAUGUMO PAREIGŪNAI  
 SAVIVALDYBĖS PAREIGŪNAI  
 SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ REIKALAVIMŲ DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKŲ MOKĖJIMO  
 STT PAREIGŪNAI  
 STT PAREIGŪNŲ  
 SU POLICIJOS PAREIGŪNAIS  
 SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 TARNAUTOJAI IR PAREIGŪNAI TURI MOKĖTI VALSTYBINĘ KALBĄ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTAS kategorijas 
 TARYBŲ JŲ ORGANŲ IR PAREIGŪNŲ ANTIKONSTITUCINEI VEIKLAI IŠTIRTI  
 TAURIŲJŲ METALŲ IR BRANGAKMENIŲ VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAI PADARIUS ŠIO KODEKSO 193 -0 1 straipsnyje numatytus teisės pažeidimus 
 TEIGĖ PAREIGŪNAS  
 TEISINGUMO IR TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ  
 APLINKOS APSAUGOS INSTITUCIJŲ BEI JŲ PAREIGŪNŲ  
 APLINKOS APSAUGOS KITŲ VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS ARBA VANDENS TELKINIŲ naudotojams ir savininkams 
 TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAI SULAIKĖ KETURIS ASMENIS  
 TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAI  
 TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAMS PAVYKO RASTI IR KELIS KŪRINIUS  
 TEISĖSAUGOS PAREIGŪNAMS  
 TEISĖSAUGOS PAREIGŪNUS  
 TEISĖSAUGOS PAREIGŪNŲ  
 TEISĖTVARKOS PAREIGŪNAI  
 TEISĖTVARKOS PAREIGŪNŲ  
 TIK ŠIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNAMS  
 TIRIANTIEMS PAREIGŪNAMS  
 TIRIANTYS PAREIGŪNAI  
 APSAUGOS POLICIJOS PAREIGŪNAI  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAS  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ PILIEČIAMS IKI VIENO ŠIMTO LITŲ IR PAREIGŪNAMS IKI TRIJŲ ŠIMTŲ LITŲ  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ PILIEČIAMS NUO PENKIASDEŠIMTIES IKI DVIEJŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ IR PAREIGŪNAMS NUO VIENO ŠIMTO IKI PENKIŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ  
 VADOVUS IR KITUS PAREIGŪNUS BEI KRAŠTO APSAUGOS IR VIDAUS REIKALŲ SISTEMŲ KARIUOMENIŲ karininkus 
 VALDŽIOS PAREIGŪNAI  
 VALDŽIOS PAREIGŪNAMS  
 VALDŽIOS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIAI NOTARAI IR KITI PAREIGŪNAI ATLIEKANTYS NOTARINIUS VEIKSMUS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINIŲ INSTITUCIJŲ PAREIGŪNŲ IR SOCIALIAI REMTINŲ ŽMONIŲ GRUPIŲ  
 VALSTYBINĘ APLINKOS APSAUGOS KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĘ MIŠKŲ KONTROLĘ VYKDANČIŲ PAREIGŪNŲ TEISĖTŲ NURODYMŲ NEVYKDYMO  
 VALSTYBINĖS AUGALŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS AUGALŲ KARANTINO INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS MIŠKŲ TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBINĖS PAMINKLOSAUGOS KOMISIJOS KONTROLĖS TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNAI  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNAIS  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNAMS  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNUS  
 VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ  
 VALSTYBĖS POLITIKŲ TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAI  
 VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO PAREIGŪNAMS  
 VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNAI  
 ARO PAREIGŪNAI  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PAREIGŪNAI  
 VIDAUS REIKALŲ SISTEMOS PAREIGŪNAMS  
 VIDAUS TARNYBOS PAREIGŪNŲ  
 VIENAS PAREIGŪNAS  
 VIETOS SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ PAREIGŪNŲ VEIKLAI TIRTI  
 VSD PAREIGŪNAI PADARĖ KRATĄ  
 ĮMONIŲ VADOVAI BEI KITI PAREIGŪNAI PRIVALO IŠNAGRINĖTI ... 
 ĮSTATYMUI TEISMUI IR KITOMS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS AR PAREIGŪNAMS  
 ĮVYKĮ TIRIANTYS PAREIGŪNAI  
 ŠIŲ ORGANŲ PAREIGŪNAI  
 ATSAKINGI PAREIGŪNAI  
 ATSAKINGŲ PAREIGŪNŲ  
 ATSTOVYBIŲ IR ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAMS BEI JŲ ŠEIMŲ NARIAMS  
 ATVYKĘ PAREIGŪNAI  
 AUKŠTAS PAREIGŪNAS  
 AUKŠTI PAREIGŪNAI  
 AUKŠTI VALSTYBĖS PAREIGŪNAI  
 AUKŠTIEMS PAREIGŪNAMS  
 AUKŠTO RANGO PAREIGŪNAI  
 AUKŠTO RANGO PAREIGŪNAS  
 AUKŠTO RANGO PAREIGŪNŲ  
 AUKŠTŲ PAREIGŪNŲ  
 AUKŠTŲ VALDŽIOS PAREIGŪNŲ  
 AUKŠTŲ VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ  
 AUKŠČIAUSI ŠALIES PAREIGŪNAI  
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS APSAUGOS SKYRIAUS DARBUOTOJŲ PAREIGŪNŲ IR KARIŲ  
 AUKŠČIAUSIŲ PAREIGŪNŲ  
 AUKŠČIAUSIŲ VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ  
 AUKŠČIAUSIŲ ŠALIES PAREIGŪNŲ  
 AUTOTRANSPORTO VAGYSČIŲ TYRIMO SKYRIAUS PAREIGŪNAI  
bendrauti SU PAREIGŪNAIS