Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
eiti Į PARKĄ  
 DZŪKIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 DZŪKIJOS NACIONALINIO PARKO  
 GRŪTO PARKE  
 GRŪTO PARKO  
 HAID PARKAS  
 HAID PARKUI  
 HIDROGRAFINIS DRAUSTINIS YRA ŠIAURĖS VAKARINĖJE PARKO DALYJE  
 ISTORINĮ NACIONALINĮ PARKĄ  
 JUROS PERIODO PARKAS  
 KALNŲ PARKE  
 KAUNO MOKSLINIO TECHNOLOGINIO PARKO NOVA  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 KLAUSIMUS SUSIJUSIUS SU REGIONINIO PARKO interesais 
 KURTUVĖNŲ REGIONINIO PARKO  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAM PARKUI  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMA  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO TERITORIJA  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO  
 KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINĮ PARKĄ  
 LEDO SKULPTŪRŲ PARKAS  
 MARKET PARKO  
 MIESTO PARKE  
 MIŠKO PARKAS APIMA ... 
 MIŠKO PARKAS APIMA ŠIAURĖS RYTUOSE nuo ... 
 MIŠKŲ URĖDIJOMS IR NACIONALINIAMS PARKAMS  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIAI PARKAI  
 MIŠKŲ URĖDIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJOSE IR NACIONALINIUOSE PARKUOSE  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ IR VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 MIŠKŲ URĖDIJŲ VALSTYBINIŲ PARKŲ IR KITŲ MIŠKO VALDYTOJŲ  
 MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 MOKSLINIO IR TECHNOLOGINIO PARKO NOVA  
 MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS  
vaikščioti; vaikštinėja PO PARKĄ  
 NACIONALINIAI IR REGIONINIAI PARKAI  
 NACIONALINIAI PARKAI  
 NACIONALINIAM PARKUI  
 NACIONALINIAME PARKE  
 NACIONALINIO PARKO  
 NACIONALINIS PARKAS  
 NACIONALINIU PARKU  
 NACIONALINIUOSE PARKUOSE  
 NACIONALINIUS PARKUS  
 NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ PARKŲ REZERVATŲ  
 NACIONALINIŲ IR REGIONINIŲ PARKŲ  
 NACIONALINIŲ PARKŲ TERITORIJOSE IR JŲ APSAUGOS ZONOSE  
 NACIONALINIŲ PARKŲ VANDENS TELKINIUOSE  
 NACIONALINIŲ PARKŲ  
 NACIONALINĮ PARKĄ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 PAJAMOS IŠ PARKO rekreacinės, leidybinės, kultūrinės, ūkinės - komercinės ir kitos veiklos 
 PARKE ANT SUOLIUKO  
 PARKO DALYJE  
 PARKO TERITORIJOJE VEIKIANTIEMS JURIDINIAMS IR FIZINIAMS ASMENIMS  
 PARKO TERITORIJOJE  
 PARKO TERITORIJĄ  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI PARKUI REKLAMUOTI  
 PAŽINTINEI REKREACIJAI PLĖTOTI REGIONINIO PARKO VERTYBĖMS JŲ APSAUGAI POPULIARINTI  
 PIETINĖJE PARKO DALYJE APIMA ... 
 PRIEŽIŪRĄ IR KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO APLINKOS APSAUGOS KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS KONTROLĖS STATYBŲ PRIEŽIŪROS IR MIŠKŲ INSPEKCIJOS BEI REGIONINIO PARKO TARNYBOS  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 RAMYBĖS PARKE  
 REGIONINIAI PARKAI  
 REGIONINIAM PARKUI TVARKYTI  
 REGIONINIAM PARKUI  
 REGIONINIAME PARKE  
 REGIONINIO PARKO DIREKCIJA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS IR REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS NARIAI  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS SKIRIAMAS MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 REGIONINIO PARKO DIREKTORIUS  
 REGIONINIO PARKO FINANSINIAI IŠTEKLIAI  
 REGIONINIO PARKO FUNKCIJOMS VYKDYTI  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS NARIŲ  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS POSĖDŽIUOSE  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS POSĖDŽIUS  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAI PRIIMAMI BALSŲ DAUGUMA  
 REGIONINIO PARKO LANKYMO TAISYKLES  
 REGIONINIO PARKO LANKYMO TVARKĄ IR TVIRTINA PARKO LANKYMO TAISYKLES  
 REGIONINIO PARKO MIŠKUS PAGAL MIŠKOTVARKOS IR KITUS PROJEKTUS SAUGO IR TVARKO PAGAL SUTARTIS  
 REGIONINIO PARKO NUOSTATAI BENDROSIOS NUOSTATOS  
 REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMAI  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA BEI SAVIVALDOS INSTITUCIJOMIS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA TURI IŠIMTINĘ TEISĘ NAUDOTI PARKO SIMBOLIUS  
 REGIONINIO PARKO TARNYBA  
 REGIONINIO PARKO TARNYBAI VADOVAUJA ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJA PAGAL GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBES JO POBŪDĮ APSAUGOS FORMAS IR NAUDOJIMO GALIMYBES SKIRSTOMA Į konservacinę, apsauginę, rekreacinę 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS GALI VERSTIS VEIKLA NEPRIEŠTARAUJANČIA ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS ASMENYS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYMĄ TURI ŠIAS TEISES ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO PRIEŽIŪRĄ BEI KONTROLĘ PAGAL KOMPETENCIJĄ VYKDO ... 
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS APSAUGOS IR NAUDOJIMO REŽIMO  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS PROGRAMOMS REALIZUOTI  
 REGIONINIO PARKO TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS  
 REGIONINIO PARKO TVARKYMO  
 REGIONINIO PARKO VEIKLAI ORGANIZUOTI  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS EKONOMINIAI PAGRINDAI  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS IR BŪKLĖS ATASKAITĄ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLOS  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ IR BŪKLĘ  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA REGIONINIO PARKO DIREKCIJA  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA REGIONINIO PARKO TARNYBA  
 REGIONINIO PARKO VEIKLĄ ORGANIZUOJA  
 REGIONINIO PARKO ZONAVIMO SCHEMOS PAGRINDINIAI TEIGINIAI  
 REGIONINIO PARKO ZONAVIMO SCHEMOS PAGRINDINĖS NUOSTATOS  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI FIZINIAI IR JURIDINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE SPECIALIOSIOSE ŽEMĖS IR MIŠKO NAUDOJIMO SĄLYGOSE SAUGOMŲ TERITORIJŲ NUOSTATUOSE BEI KITUOSE TEISĖS AKTUOSE  
 REGIONINIO PARKO ŽEMĖS NAUDOTOJAI KITI JURIDINIAI IR FIZINIAI ASMENYS PRIVALO LAIKYTIS VEIKLOS APRIBOJIMŲ NUSTATYTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ ĮSTATYME LIETUVOS RESPUBLIKOS NEKILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS ĮSTATYME BEI KITUOSE ĮSTATYMUOSE REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOJE  
 REGIONINIO PARKO  
 REGIONINIS PARKAS  
 REGIONINIUOSE PARKUOSE  
 REGIONINIUS PARKUS  
 REGIONINIŲ PARKŲ IR JŲ ZONŲ RIBAS  
 REGIONINIŲ PARKŲ  
 REGIONINĮ PARKĄ  
 REKREACINĘ IR ŠVIETĖJIŠKĄ BEI PROPAGANDINĘ REGIONINIO PARKO VEIKLĄ  
 SEREIKIŠKIŲ PARKE  
 SEREIKIŠKIŲ PARKO  
 SOSTINĖS VINGIO PARKE  
 STATYBOS IR REKONSTRAVIMO DARBAI REGIONINIAME PARKE GALI BŪTI VYKDOMI TIK TURINT LEIDIMĄ IŠDUOTĄ ĮGALIOTOS STATYBOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS  
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIAI TURI BŪTI DERINAMI SU REGIONINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS SPRENDINIAIS  
 TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO  
 TROLEIBUSŲ PARKO  
 URĖDIJŲ IR NACIONALINIŲ PARKŲ  
 VALSTYBINIŲ PARKŲ  
 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ  
 VILNIAUS AUTOBUSŲ PARKAS  
 VILNIAUS AUTOBUSŲ PARKO  
 VILNIAUS PILIŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO STEIGIMO  
 VILNIAUS PILIŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO  
 VILNIAUS VINGIO PARKE  
 VINGIO PARKAS  
 VINGIO PARKE  
 VINGIO PARKO  
 VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO VYR EKOLOGAS  
 VIŠTYČIO REGIONINIO PARKO  
 ŽEMAITIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 ŽEMAITIJOS NACIONALINIO PARKO  
 ŽEMĖ VIDAUS VANDENYS MIŠKAI PARKAI  
 ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS  
 AUKŠTAITIJOS DZŪKIJOS IR ŽEMAITIJOS NACIONALINIŲ PARKŲ  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIAME PARKE  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIS PARKAS  
 AUKŠTAITIJOS NACIONALINĮ PARKĄ  
 AUTOBUSŲ IR TROLEIBUSŲ PARKŲ  
 AUTOBUSŲ PARKAI  
 AUTOBUSŲ PARKAMS  
 AUTOBUSŲ PARKAS  
 AUTOBUSŲ PARKE  
 AUTOBUSŲ PARKO  
 AUTOBUSŲ PARKUI  
 AUTOBUSŲ PARKĄ  
 AUTOBUSŲ PARKŲ