Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DĖL GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 GAUTI DALYKINIAI PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 GAUTI PASIŪLYMAI  
 GAUTUS PASIŪLYMUS  
 GAVO PASIŪLYMĄ  
 GYVENTOJŲ PAREIŠKIMŲ SKUNDŲ IR PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMO  
 IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS  
 IŠVADAS IR PASIŪLYMUS  
 KONKREČIŲ PASIŪLYMŲ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 PAREIKŠTOMIS PASTABOMIS IR PASIŪLYMAIS  
 PASIŪLYMAI BUS NAUDINGI  
 PASIŪLYMAI DĖL akcininkų sutarties 
 PASIŪLYMUI NEPRITARTA NUTARTA GRĄŽINTI  
 PASIŪLYMUI NEPRITARTA  
 PASIŪLYMUS DĖL įstatymų 
 PASIŪLYMĄ DĖL darbotvarkės; referendumo paskelbimo 
 PASTABAS IR PASIŪLYMUS  
 PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIŪLYMUS  
 PATEIKTI PASIŪLYMAI  
 PATEIKTUS PASIŪLYMUS  
 PLANĄ BEI PASIŪLYMUS DĖL KARIUOMENĖS DALINIŲ DISLOKAVIMO  
 PRIIMTI TAM TIKRUS PASIŪLYMUS  
 PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI  
 PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS  
 PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ  
 RENGTI ĮSTATYMŲ PROJEKTUS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS KONTROLĖS SISTEMOS TOBULINIMO  
 RESPUBLIKOS PREZIDENTO TEIKIAMOMIS PATAISOMIS IR PASIŪLYMAIS  
 SU PASIŪLYMAIS ar prašymais; sutiko; kreiptis 
 SU PASIŪLYMU sutiko; nesutiko 
 SVARBIAUSIAS REGIONINIO PARKO PROBLEMAS PAGAL KOMPETENCIJĄ GALI NAGRINĖTI IR TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL JŲ SPRENDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGOMŲ TERITORIJŲ MOKSLINĖ KONSULTACINĖ TARYBA PRIE APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS KULTŪROS MINISTERIJA STATYBOS IR URBANISTIKOS MINISTERIJA ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA KITOS MINISTERIJOS  
 SVARSTYTI IR TEIKTI IŠVADAS BEI PASIŪLYMUS DĖL VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ  
 TEIKIA PASIŪLYMUS DĖL APLINKOS APSAUGOS IR GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO  
 TEIKIA PASIŪLYMUS  
 TEIKTI PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMO  
 TEIKTI PASIŪLYMUS  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJA TEIKIA PASIŪLYMUS  
 TURIZMO KLAUSIMAIS RENGIA PASIŪLYMUS DĖL ŠIŲ ĮSTATYMŲ IR NUTARIMŲ  
atlikti energetikos bei ryšių ir transporto VALDYMO INSTITUCIJŲ PARLAMENTINĘ KONTROLĘ TEIKTI PASIŪLYMUS IR REKOMENDACIJAS DĖL JŲ VEIKLOS GERINIMO  
 ATITINKAMUS PASIŪLYMUS  
 ĮPAREIGOTI PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJĄ PATEIKTI PASIŪLYMUS  
 ŠIAM PASIŪLYMUI NEPRITARTA  
 ŠIAM PASIŪLYMUI PRITARTA  
 ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PASIŪLYMUI