Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
išnuomojamos ...; parduodamos ... KV M PATALPOS  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ UŽIMAMŲ PATALPŲ PRIVATIZAVIMO TVARKOS  
 GAMYBINES PATALPAS  
 GAMYBINIŲ PATALPŲ  
 GAMYBINĖS PATALPOS  
 GERAI VĖDINAMOJE PATALPOJE  
 GYVENAMOJI PATALPA  
 GYVENAMOJOJE PATALPOJE  
 GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS ŠILDYTI  
 GYVENAMOSIOMS PATALPOMS  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS IR KITI OBJEKTAI  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIS GALI BŪTI PRIPAŽINTA NEGALIOJANČIA  
 GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 GYVENAMOSIOSE PATALPOSE  
 GYVENAMĄJA PATALPA  
 GYVENAMĄJĄ PATALPĄ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS EKSPLOATUOJANČIOMS ĮMONĖMS ĮSTAIGOMS ORGANIZACIJOMS IR BENDRIJOMS  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS IŠ FIZINIŲ ASMENŲ  
 GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS BEI JŲ EKSPLOATAVIMO IŠLAIDŲ  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKAI  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SAVININKŲ ATSISKAITYMO UŽ PASTATO EKSPLOATAVIMĄ IR KOMUNALINES BEI LAIDINIO RADIJO PASLAUGAS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI KOMPENSAVIMO MAŽAS PAJAMAS TURINČIOMS ŠEIMOMS  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ IR IŠLAIDŲ KARŠTAM VANDENIUI  
 GYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
 GYVENTOJAMS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ KURIOSE NĖRA šiluminės energijos 
 GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 IŠLAIDAS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 IŠNUOMOTUS PASTATUS AR PATALPAS  
 IŠNUOMOTŲ NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ IR PATALPŲ  
 IŠNUOMOTŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS PROJEKTĄ  
 KARŠTO VANDENS IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMO IŠLAIDŲ  
 KARŠTO VANDENS KIEKĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 KITA GYVENAMOJI PATALPA  
 KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 KITAS PATALPAS  
 KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
perkelti Į KITAS PATALPAS  
persikėlė Į NAUJAS PATALPAS  
persikėlė; įsiveržė Į PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKIAMAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVA VALIA SUTINKA PERSIKELTI Į JIEMS SUTEIKTAS KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 LAISVU NUO PATALPŲ NAUDOJIMO PAGAL TIESIOGINĘ PASKIRTĮ laiku 
 LENGVOSIOS ATLETIKOS UŽDARŲ PATALPŲ  
skolos UŽ PATALPŲ NUOMĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 MOKESTIS UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESTIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ BEI PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 MOKESČIO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 NAUDOJAMAS NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ PRADINEI 1 kvadratinio metro nuomos kainai apskaičiuoti 
 NAUDOJAMŲ PATALPŲ IR VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 NAUJOSE PATALPOSE  
 NEGYVENAMIEJI PASTATAI STATINIAI IR PATALPOS  
 NEGYVENAMOSIOS PATALPOS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS BEI PATALPAS  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS IR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 NEGYVENAMUOSIUS PASTATUS STATINIUS IR PATALPAS  
 NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ AR PATALPŲ ATSKYRIMO NUO VALSTYBINĖS ĮMONĖS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS BEI PASKIRSTYMO  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMĄ  
 NEGYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ  
 NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS  
 NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ VILNIUJE  
 NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
 NUOMOJA PATALPAS  
 NUOMOJAMAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 NUOMOJAMAS PATALPAS  
 NUOMOJAMOS PATALPOS  
 NUOMOJAMŲ PATALPŲ  
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
 PAGALBINES PATALPAS  
 PAGALBINIŲ PATALPŲ  
 PAGALBINĖS PATALPOS  
 PAGALBINĖSE PATALPOSE  
 PAGEIDAUJANČIŲ GAUTI VALSTYBĖS PARAMĄ APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 PASTATUS AR PATALPAS  
 PASTATUS STATINIUS AR PATALPAS IŠNUOMOJA  
 PASTATŲ STATINIŲ IR PATALPŲ NUOMOS KONKURSUS  
 PATALPAS ESANČIAS VILNIUJE  
 PATALPAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 PATALPOMS ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI  
 PATALPOMS ŠILDYTI  
 PATALPOS JŲ ĮRANGA TURI ATITIKTI HIGIENOS SAUGOS DARBE priešgaisrinės apsaugos ir kitus maitinimo įmonei keliamus reikalavimus 
 PATALPŲ IŠNUOMOJIMO  
 PATALPŲ NUOMA  
 PATALPŲ NUOMAI  
 PATALPŲ NUOMOS  
 PATALPŲ PLOTAS  
 PATALPŲ REMONTUI  
 PERIODINIŲ LEIDINIŲ LAIKRAŠČIŲ ŽURNALŲ LEIDYKLŲ PERIODINIŲ LEIDINIŲ REDAKCIJŲ KURIOS NUOMOJA AR KITAIP TEISĖTAI FAKTIŠKAI NAUDOJA VALSTYBINIO REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTAS PATALPAS  
 PERTVARKYTI Į NEGYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 SAVIVALDYBIŲ AR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO GYVENAMĄSIAS PATALPAS  
 SAVIVALDYBIŲ VALSTYBINIŲ ĮMONIŲ IR ORGANIZACIJŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ PARDAVIMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS ĮSTATYMĄ  
Vagystė, padaryta įsibraunant Į GYVENAMĄJĄ PATALPĄ  
 SKYRIUI NUOMOJAMAS PATALPAS  
 SUDARO ŠIŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS SU SAVININKU  
 SUTEIKTOS KITOS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 TARNYBINES PATALPAS  
 TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ  
 TARNYBINIŲ PATALPŲ  
 TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS  
 TARNYBINĖSE PATALPOSE  
 TOJE PAČIOJE PATALPOJE  
 TOSE PAČIOSE PATALPOSE  
 APSIRŪPINIMO GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 APSIRŪPINTI GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 UŽDAROJE PATALPOJE  
 UŽDAROSE PATALPOSE  
 UŽDARŲ PATALPŲ  
 VALSTYBĖS PARAMAI GAUTI APSIRŪPINANT GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS  
 VEIKLA PASIENIO APSAUGOS TARNYBOS PATALPOSE TURI BŪTI SUDERINTA  
 VIENOJE PATALPOJE  
 VĖSIOJE PATALPOJE  
 Į PATALPĄ įėjo; įsiveržė; patenka 
 ŠILTOJE PATALPOJE  
 ŠIUOS PASTATUS PATALPAS  
 ATSISKAITYMO SU GYVENTOJAIS UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMO UŽ KARŠTĄ VANDENĮ IR PATALPŲ ŠILDYMĄ  
 ATSISKAITYMŲ UŽ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMĄ IR KOMUNALINES BEI RYŠIŲ PASLAUGAS  
 ATSKIROJE PATALPOJE  
 BALSAVIMO PATALPOJE  
 BALSAVIMO PATALPOS