Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 DAR TURI PATEIKTI BANKO PAŽYMĄ APIE SAVO FINANSINĘ BŪKLĘ  
 DUOMENYS PATEIKIAMI  
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 GALI BŪTI PATEIKTI VISI DUOMENYS  
 INFORMACIJA PATEIKIAMA  
 INSTITUCIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 INSTITUTAS PATEIKIA ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI  
 IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS  
 IŠSIAIŠKINTI IŠKILUSIUS KLAUSIMUS IR PATEIKTI DEKLARACIJĄ  
 JEIGU PATEIKIAMAS BENDRASIS DOKUMENTAS  
 JEIGU ŠIŲ DOKUMENTŲ NĖRA GALI BŪTI PATEIKIAMI DOKUMENTAI APIE MOKYMĄSI  
 JIE TURI PATEIKTI IR VADOVĖLIO PROSPEKTĄ  
 KONTROLIUOJANČIOMS INSTITUCIJOMS BUVO PATEIKTA TIKROVĖS neatitinkanti informacija 
 LENTELĖJE PATEIKTI ... 
 LICENCIJAI GAUTI BUVO PATEIKTI klaidinantys duomenys; neteisingi duomenys 
 LRYTAS LT VISA MEDŽIAGA PATEIKTA ŠIAME LAIKRAŠTYJE YRA ŠIO LAIKRAŠČIO NUOSAVYBĖ KOPIJUOTI PLATINTI BE UAB LIETUVOS RYTAS SUTIKIMO DRAUDŽIAMA  
 MALONIĄ STAIGMENĄ PATEIKĖ ... 
 MEDŽIAGA PATEIKIAMA  
 MUITINIAM TIKRINIMUI PATEIKTI DOKUMENTAI  
 MUITINĖS DEKLARACIJĄ PATEIKIA JO ATSTOVAS  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NURODYTOS ĮMONĖS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI TURI PATEIKTI ... 
 NUSTATYTA TVARKA PATEIKIA ... 
 PAGAL SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS įstatymus 
 PAPILDOMA INFORMACIJA PATEIKIAMI DOKUMENTAI SERTIFIKATAI IR LEIDIMAI  
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ ... 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS K RATKEVIČIUS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ PATEIKĖ PROJEKTO RENGIMO DARBO GRUPĖS ATSTOVAS G ŠVEDAS 
 PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ SVARSTOMU KLAUSIMU PATEIKĖ ... 
 PARENGTI IR PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI  
 PATEIKIA APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJAI  
 PATEIKIA FINANSŲ MINISTERIJAI  
 PATEIKIA IŠVADAS DĖL ŠIŲ PROJEKTŲ  
 PATEIKIA LIETUVOS BANKO BANKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTUI  
 PATEIKIA ĮMONĖS REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMO NUORAŠĄ  
 PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS  
 PATEIKIAMA INFORMACIJA APIE ... 
 PATEIKIAMA INFORMACIJA  
 PATEIKIAME INFORMACIJĄ APIE AUKSO konvertuojamosios užsienio valiutos atsargas 
 PATEIKIAMI DUOMENYS APIE ... 
 PATEIKIAMI KARTU SU VERTIMAIS Į VALSTYBINĘ KALBĄ  
 PATEIKIAMI TOKIE REIKALAVIMAI  
 PATEIKIAMOS INFORMACIJOS  
 PATEIKIAMŲ DUOMENŲ  
 PATEIKS SAVO IŠVADAS  
 PATEIKSIU TIK VIENĄ PAVYZDĮ  
 PATEIKTA INFORMACIJA  
 PATEIKTA MEDŽIAGA  
 PATEIKTAIS DUOMENIMIS  
 PATEIKTAME PROJEKTE  
 PATEIKTAME SĄRAŠE  
 PATEIKTAS DOKUMENTAS DOKUMENTO PAVADINIMAS  
 PATEIKTAS KALTINIMAS  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKTAS NE VĖLIAU KAIP PER DVEJUS METUS  
 PATEIKTAS PARAIŠKAS  
 PATEIKTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PATEIKTAS PROJEKTAS  
 PATEIKTI AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI DOKUMENTAI  
 PATEIKTI DOKUMENTUS  
 PATEIKTI DUOMENYS TVIRTINAMI  
 PATEIKTI DUOMENYS  
 PATEIKTI FAKTAI  
 PATEIKTI GARANTIJĄ  
 PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ... 
 PATEIKTI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI JĮ KULTŪROS MINISTERIJAI IR GAUTI JOS LEIDIMĄ  
 PATEIKTI JĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI  
 PATEIKTI KALTINIMAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIAJAI TARYBAI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI PASIŪLYMUS  
 PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI TVIRTINTI  
 PATEIKTI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PATEIKTI PASIŪLYMAI  
 PATEIKTI PAVYZDŽIAI  
 PATEIKTI TURTO IR PAJAMŲ DEKLARACIJĄ  
 PATEIKTI VALSTYBINEI PAMINKLOSAUGOS KOMISIJAI INFORMACIJĄ  
 PATEIKTI VISĄ JŲ TURIMĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKTO PROJEKTO  
 PATEIKTOJE LENTELĖJE  
 PATEIKTOS INFORMACIJOS  
 PATEIKTOS MEDŽIAGOS  
 PATEIKTUOSE DOKUMENTUOSE  
 PATEIKTUS DOKUMENTUS  
 PATEIKTUS DUOMENIS  
 PATEIKTUS KALTINIMUS  
 PATEIKTUS KLAUSIMUS  
 PATEIKTUS PASIŪLYMUS  
 PATEIKTĄ INFORMACIJĄ  
 PATEIKTĄ MEDŽIAGĄ  
 PATEIKTĄ PROJEKTĄ  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ ORIGINALŲ  
 PATEIKTŲ DOKUMENTŲ  
 PATEIKTŲ DUOMENŲ TEISINGUMĄ  
 PATEIKTŲ DUOMENŲ TIKSLUMĄ IR PAGRĮSTUMĄ  
 PATEIKTŲ DUOMENŲ  
 PATEIKTŲ KALTINIMŲ  
 PATEIKTŲ KLAUSIMŲ  
 PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ VERTIMO  
 PATEIKUS PAŽYMĄ APIE ŠEIMOS PAJAMAS  
 PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES  
 PATEIKĘ TARNYBINĮ PAŽYMĖJIMĄ  
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ APIE EKONOMINĘ IR SOCIALINĘ šalies padėtį 
 PATEIKĖ INFORMACIJĄ  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO ... 
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ PAGRINDINIO ŠĮ PROJEKTĄ NAGRINĖJANČIO KOMITETO IŠVADĄ  
 PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PATEIKĖ SEIMUI  
 PATEIKĖ STAIGMENĄ  
 PATEIKĖ ULTIMATUMĄ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PATEIKĖ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PRAŠYMĄ PATEIKUSIAI susitariančiajai šaliai prašant 
 PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 PRIVALO PATEIKTI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUSTATYTUS DOKUMENTUS  
 PRIVALO PATEIKTI MUITINEI  
 PRIVALO PATEIKTI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJAI  
 REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGAI TURI PATEIKTI ... 
 SEIMUI BUS PATEIKTAS svarstyti; nutarimo projektas 
 SERTIFIKATUI GAUTI PATEIKIA ĮMONĖS VADOVAS ARBA ASMUO ATSAKINGAS UŽ TARPTAUTINIUS VEŽIOJIMUS  
 SKAITYTOJAMS PATEIKIAME ... 
 SPECIALISTAS TAIP PAT PATEIKIA IŠVADĄ  
 STAIGMENĄ PATEIKĖ ... 
 SUSITARIANČIOJI ŠALIS KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOJI ŠALIS KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 TOKIE KLAUSIMAI BUVO PATEIKTI  
 TURI BŪTI NURODYTI VISŲ PATEIKTŲ MUITINIAM TIKRINIMUI DOKUMENTŲ PAVADINIMAI NUMERIAI  
 TURI BŪTI PATEIKIAMI KARTU SU PRAŠYMU  
 TURI BŪTI PATEIKTA GARANTIJA UŽSTATAS  
 TURI BŪTI PATEIKTI MUITINIAM TIKRINIMUI  
 TURI TEISĘ PATEIKTI ... 
 VAKAR MIESTO VALDYBAI BUVO PATEIKTI SVARSTYTI ... svarstymų projektai 
 VALIUTA KURIA REMIANTIS PATEIKTA SĄSKAITA FAKTŪRA  
 ARTIMIAUSIU METU JAM PATEIKTI VISĄ SU TUO SUSIJUSIĄ INFORMACIJĄ  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 ASMENYS PATEIKĘ aukciono dalyvio registracijos dokumentus 
 ASMUO PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ papildomą pasirengimą 
 VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS PATEIKTUS KLAUSIMUS SEIMAS SVARSTO  
 VYRIAUSYBĖS PUSVALANDŽIO METU PATEIKĖ INFORMACIJĄ  
 ATITINKAMOS TARNYBOS PATEIKIA VALSTYBINĖMS MOKESČIŲ INSPEKCIJOMS ... 
 ĮPAREIGOTI PRAMONĖS IR PREKYBOS MINISTERIJĄ PATEIKTI PASIŪLYMUS  
 ĮSTATYMAS PATEIKTAS SEIMUI  
 ŠALIES GYVENTOJAMS BUVO PATEIKTAS KLAUSIMAS  
 ŠIUO ATVEJU JOS GALI BŪTI PATEIKTOS  
 ŽEMIAU PATEIKIAMOJE LENTELĖJE  
 AUTORIUS PATEIKIA  
 GRĮŠ Į TERITORIJĄ TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS