Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAR KARTĄ PATVIRTINA  
 DAR KARTĄ PATVIRTINO  
 DARBOTVARKĖ PATVIRTINTA  
 DOKUMENTAI PATVIRTINANTYS asmens tapatybę; naujus transporto priemonės registravimo duomenis; nuolatinę gyvenamąją vietą 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS autoriaus teisių perdavimą 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS UŽ ... 
 DOKUMENTAS PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS MOKESTIS  
 DOKUMENTO PATVIRTINANČIO kad sumokėtas mokestis 
 DOKUMENTUS PATVIRTINANČIUS asmens tapatybę 
 DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ jo asmenybę 
 DĖL KAI KURIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINANČIŲ NUOSAVYBĖS TEISĘ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ  
 DĖL TEISINĖS PAGALBOS TURI BŪTI PATVIRTINTI ... 
 FINANSUOJAMA IŠ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAGAL SUSISIEKIMO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ SĄMATĄ  
 GALI KREIPTIS Į KOMERCINIUS BANKUS IR FINANSINIO MAKLERIO ĮMONES KURIEMS PAGAL FINANSŲ MINISTERIJOS IR LIETUVOS BANKO PATVIRTINTĄ VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ EMISIJOS IR APYVARTOS LAIKINĄJĄ TVARKĄ SUTEIKTA TEISĖ DALYVAUTI  
 GALI PATVIRTINTI DAUGYBĖ PAVYZDŽIŲ  
 GALIOJA IKI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PATVIRTINS  
 IR KITŲ ŽEMĖS NUOSAVYBĘ PATVIRTINANČIŲ planų 
 IŠBRAUKTI IŠ NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOS ... 
 IŠTIRTŲ IR NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTŲ naudingųjų iškasenų telkinių teritorijoje 
 KAIP NUMATYTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOJE ... 
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 LEIDŽIA ĮSAKYMUS IR ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS TIKRINA KAIP JIE VYKDOMI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIA PATVIRTINTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA indeksuota minimali mėnesinė alga 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTŲ vidutinių mėnesinių draudžiamųjų pajamų 
 MINISTRO LEIDŽIAMI ĮSAKYMAI IR KITI TEISĖS AKTAI REGISTRUOJAMI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO NUSTATYTA TVARKA PRIREIKUS LEIDŽIA KARTU SU KITAIS MINISTRAIS BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS  
 MOKAMĄJĮ PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 MOKĖJIMO PAVEDIMĄ SU BANKO ŽYMOMIS ARBA KVITĄ PATVIRTINANTĮ KAD SUMOKĖTAS žyminis mokestis 
 NEGALI BŪTI MAŽESNI UŽ ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
 NOTARIŠKAI PATVIRTINTĄ ĮGALIOJIMĄ  
 NOTARO PATVIRTINTAS  
 NOTARO PATVIRTINTOS PARDAVIMO DOVANOJIMO MAINŲ ar santuokinio turto padalijimo sutartys 
 NOTARO PATVIRTINTĄ įmonės įregistravimo pažymėjimo nuorašą 
 NOTARO PATVIRTINTĄ SUTARTĮ  
 NOTARO PATVIRTINTĄ ĮGALIOJIMĄ  
 NUORAŠĄ PATVIRTINA SAVO PARAŠU IR ANTSPAUDU  
 NUOSAVYBĖS TEISĘ PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI GALI BŪTI PRIDEDAMI  
 NUOSTATAI PATVIRTINTI MIŠKŲ ŪKIO MINISTRO  
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOJE ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOS ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTOSE ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTĄ ... 
 NURODYTUOJU NUTARIMU PATVIRTINTŲ ... 
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS IR MIŠKŲ ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATOMAS PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ METODIKĄ  
 NUSTATYTA TVARKA PATVIRTINTUS DOKUMENTUS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA SUDERINTI IR PATVIRTINTI  
 PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTUS nuostatus 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ regioninio parko planavimo schemą; vertinimo metodiką 
 PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 PAGAL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ ... priedėlį 
 PAGAL VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTĄ tvarką; formą; sąrašą 
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS NORMATYVUS  
 PAGAL ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PATVIRTINTUS SĄRAŠUS  
 PATVIRTINANT VISŲ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS  
 PATVIRTINANTIS KAD SUMOKĖTAS ŽYMINIS MOKESTIS  
 PATVIRTINANTYS DOKUMENTAI  
 PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 PATVIRTINANČIO DOKUMENTO  
 PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS  
 PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ  
 PATVIRTINTA FINANSŲ MINISTERIJOS RAŠTU NR ... 
 PATVIRTINTA KOMISIJOS PRIVALOMAM REGISTRUOTI BRANGIAM TURTUI ĮVERTINTI  
 PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS  
 PATVIRTINTAME SĄRAŠE  
 PATVIRTINTAS KOPIJAS  
 PATVIRTINTAS NOTARO ARBA LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS ATSTOVYBĖS AR KONSULINĖS ĮSTAIGOS PAREIGŪNO  
 PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO  
 PATVIRTINTO SĄRAŠO  
 PATVIRTINTOS FORMOS  
 PATVIRTINTOS KOPIJOS  
 PATVIRTINTUS NUOSTATUS  
 PATVIRTINTĄ MINIMALIĄ MĖNESINĘ ALGĄ MINIMALŲ VALANDINĮ ATLYGĮ  
 PATVIRTINTĄ NOTARO  
 PATVIRTINTĄ REGLAMENTĄ  
 PATVIRTINTĄ ĮGALIOJIMĄ  
 PATVIRTINTŲ ATITINKAMAIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS  
 PATVIRTINTŲ MĖNESINIŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ  
 PATVIRTINTŲ VALSTYBINIO IR VISUOMENINIO BUTŲ FONDO PRIVATIZAVIMO  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO NUOSTOLIO PASKIRSTYMO  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO PELNO NUOSTOLIO PASKIRSTYMO  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO PELNO PASKIRSTYMO  
 PRIVATIZUOJAMIEMS OBJEKTAMS ESANTIEMS REGIONINIO PARKO TERITORIJOJE TAIKOMOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTOS PRIVATIZUOJAMŲ OBJEKTŲ ESANČIŲ VALSTYBĖS SAUGOMOSE TERITORIJOSE NAUDOJIMO PRIVALOMOSIOS SĄLYGOS  
 PROFESINĮ PASIRENGIMĄ SVEIKATOS BŪKLĘ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS  
 SEIMAS PATVIRTINO ... 
 SUDAROMAS PAGAL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PATVIRTINTĄ pavyzdį 
 SUDARYMO IR JŲ PRIEŽIŪROS NUOSTATAI PATVIRTINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS  
 SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 SĄRAŠAS TURI BŪTI ATSPAUSDINTAS ANT DEKLARANTO FIRMINIO BLANKO IR PATVIRTINTAS DEKLARANTO ANTSPAUDU ARBA SPAUDU SUDERINTU SU MUITINĖS ĮSTAIGA  
 TAIKANT KOEFICIENTUS KURIŲ PAGRINDAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PATVIRTINTA MINIMALI MĖNESINĖ ALGA  
 TARYBA PATVIRTINO  
 APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS PATVIRTINTI ... 
 TURI BŪTI PATVIRTINTAS NOTARO  
 TURI BŪTI PATVIRTINTI NOTARO  
 VADOVAUJANTIS NUSTATYTĄJA TVARKA PATVIRTINTAIS VALSTYBINIO TURTO PRIVATIZAVIMO SKELBIANT VIEŠĄ ARBA UŽDARĄ AKCIJŲ PASIRAŠYMĄ NUOSTATAIS  
 VALDYBA NUTARIA PATVIRTINTI ... 
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJA NUTARIA PATVIRTINTI  
 VILNIUS ELTA VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO ... 
 ASMUO PRIVALO PATEIKTI DOKUMENTĄ PATVIRTINANTĮ papildomą pasirengimą 
 VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA PER SEPTYNIAS DIENAS TURI PATVIRTINTI ... 
 VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO ... 
 ĮTRAUKTUS Į CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PATVIRTINTĄ SĄRAŠĄ  
 ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTOS Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos 6 punkte 
 ŠIUO NUTARIMU PATVIRTINTŲ akcizų tarifų; nuostatų 
 BENDRUS ĮSAKYMUS ARBA ĮSAKYMAIS PATVIRTINTUS KITUS TEISĖS AKTUS