Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 CENTRINĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS A ŠIMĖNAS SEKRETORĖ N JADEVIČ  
 DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS KOMERCIJAI  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU  
 DIREKTORIAUS PAVADUOTOJĄ  
 FINANSŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJU  
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJAS KĘSTUTIS BETINGIS; ARTŪRAS PAULAUSKAS; VYTAUTAS BARKAUSKAS; A PĖSTININKAS 
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJO KĘSTUČIO BETINGIO; ARTŪRO PAULAUSKO 
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU  
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJUI A PAULAUSKUI 
 GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJĄ ARTŪRĄ PAULAUSKĄ 
 GENERALINIS PROKURORAS IR JO PAVADUOTOJAI  
 GIRININKO PAVADUOTOJU  
 GRUPIŲ VADOVAI IR PADALINIŲ VADOVŲ PAVADUOTOJAI  
 GYNYBOS MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 INSTITUTO DIREKTORIUS AR JO PAVADUOTOJAS  
 JAV VALSTYBĖS SEKRETORIAUS PAVADUOTOJAS  
 KANDIDATUS Į SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJŲ IR KANCLERIO PAREIGAS  
 KARIUOMENĖS VADO PAVADUOTOJAS PLK  
 KARIUOMENĖS VADO PAVADUOTOJO  
 KARTU VYKSTA AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO PADĖJĖJAS  
 KAUNO MIESTO MERO PAVADUOTOJAS  
 KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ IR SEKRETORIŲ  
 KOMISIJOS PIRMININKĄ IR PAVADUOTOJĄ  
 KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS ZENONAS GIRČYS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS RIMAS GIRSKIS; ALGIRDAS RASLANAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ALGIRDAS RASLANAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS PIRMASIS PAVADUOTOJAS ARŪNAS KAZLAUSKAS 
 KŪNO KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS  
 LASS CENTRO TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 LDDP FRAKCIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJAS A KUNČINAS; JUSTINAS KAROSAS 
 LFF GENERALINIO SEKRETORIAUS PAVADUOTOJAS R MACKEVIČIUS 
 LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO PAVADUOTOJU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A DOBRAVOLSKAS; Z VAIŠVILA 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 LIGONINĖS VYRIAUSIĄJĮ GYDYTOJĄ AR JO PAVADUOTOJĄ  
 MERO PAVADUOTOJAS  
 MERO PAVADUOTOJĄ  
 MERO PIRMASIS PAVADUOTOJAS GEDIMINAS BUDNIKAS 
 MINISTRAS PIRMININKAS LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS BRONISLOVAS LUBYS 
 MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 MINISTRO PIRMININKO PAVADUOTOJO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS J JACEVIČIUS 
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 NAUJOSIOS SĄJUNGOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS GEDIMINAS DALINKEVIČIUS 
 PADALINIŲ VADOVAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 PASAK KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO ZENONO GIRČIO 
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ MINISTRAS PIRMININKAS  
 PAVADUOTOJUS KURIUOS SKIRIA PAREIGOMS IR ATLEIDŽIA IŠ PAREIGŲ  
 PIRMASIS IR ANTRASIS SVARSTYMAS PRANEŠĖJAS EKONOMIKOS MINISTRO PAVADUOTOJAS V NAVICKAS 
 PIRMASIS PAVADUOTOJAS  
 PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 PIRMININKO PAVADUOTOJO  
 PIRMININKO PAVADUOTOJU  
 PIRMININKĄ IR PAVADUOTOJĄ  
 PIRMOJO PAVADUOTOJO  
 PIRMUOJU PAVADUOTOJU  
 PIRMĄJĮ PAVADUOTOJĄ  
 PREMJERO PAVADUOTOJAS  
 RYŠIŲ IR INFORMATIKOS MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 SAKĖ KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS ZENONAS GIRČYS 
 SAKĖ KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS  
 SAVIVALDYBĖS ADMINISTRATORIAUS PAVADUOTOJAS R YLA 
 SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIO ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS ZENONAS GIRČYS 
 SEIMO BIUDŽETO IR FINANSŲ KOMITETO PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTAUTAS ŠIVICKAS 
 SEIMO PIRMININKAS ARBA JO PAVADUOTOJAS  
 SEIMO PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTARAS STEPONAVIČIUS; JUOZAS BERNATONIS; ARVYDAS VIDŽIŪNAS 
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS LIBERALAS GINTARAS STEPONAVIČIUS 
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS SOCIALDEMOKRATAS ČESLOVAS JURŠĖNAS 
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJO PAREIGAS  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJO  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJU  
 SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJUI  
 SEIMO PIRMININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS ANDRIUS KUBILIUS; ARVYDAS VIDŽIŪNAS 
 SENIŪNO PAVADUOTOJAS  
 SKAT VADO PAVADUOTOJAS  
 SKYRIAUS VIRŠININKO PAVADUOTOJAS  
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS PETRAS ADLYS 
 STATISTIKOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 SUSISIEKIMO MINISTRO PAVADUOTOJAS A ŠAKALYS 
 TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 TERITORINIŲ SKYRIŲ VEDĖJAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 TOLIAU POSĖDŽIUI PIRMININKAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS J BERNATONIS; E BIČKAUSKAS; A SAKALAS 
 TRIJŲ JO PAVADUOTOJŲ IR SEIMO KANCLERIO  
 TVIRTINA SAVIVALDYBĖS MERAS AR JO PAVADUOTOJAS  
 URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJAS  
 URBANISTIKOS IR ARCHITEKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO  
 URĖDO PAVADUOTOJAS  
 APSKRIČIŲ VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS S KROPAS 
 UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS V DOMARKAS; A JANUŠKA 
 VADO PAVADUOTOJAS  
 APYGARDŲ IR APYLINKIŲ PROKURATŪRŲ VADOVAI JŲ PAVADUOTOJAI IR PROKURORAI  
 VAKARINIS POSĖDIS POSĖDŽIO PIRMININKAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS A SAKALAS 
 VALDYBOS PIRMININKO IR JO PAVADUOTOJŲ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS DIREKTORIUS IR JO PAVADUOTOJAI  
 VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS JUOZAS RAGUCKAS 
 VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 VALSTYBINĖS ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 VALSTYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJŲ  
 VEDĖJO PAVADUOTOJAS  
 VERTYBINIŲ POPIERIŲ KOMISIJOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 VIDAUS REIKALŲ MINISTRO PAVADUOTOJAS  
 VIENAS IŠ JO PAVADUOTOJŲ  
 VILNIAUS BANKO VALDYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJAS GINTAUTAS BAREIKA 
 VIRŠININKAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 VIRŠININKO PAVADUOTOJAS  
 VIRŠININKO PAVADUOTOJO  
 VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS JO PAVADUOTOJAS  
 VYRIAUSIEJI VALSTYBINIAI GYDYTOJAI HIGIENISTAI IR JŲ PAVADUOTOJAI  
 VYRIAUSIOJO REDAKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO VETERINARIJOS INSPEKTORIAUS PAVADUOTOJAS  
 VYTAUTAS LANDSBERGIS SEIMO PIRMININKAS ANDRIUS KUBILIUS SEIMO PIRMININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS ROMUALDAS OZOLAS SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJAS  
 ĮSAKYMO VYKDYMO KONTROLĘ PAVESTI DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI  
 ŽEMĖTVARKOS IR GEODEZIJOS TARNYBOS VIRŠININKO PAVADUOTOJUI  
 ATSTOVUI SEIMO PIRMININKO PAVADUOTOJUI JUOZUI BERNATONIUI 
 AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKO PAVADUOTOJO  
 BAIGIAMĄJĮ ŽODĮ PASAKĖ PRANEŠĖJAS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PAVADUOTOJAS V PUTVINSKIS