Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBUOTOJO PAREIGOS V PAVARDĖ PARAŠAS SPAUDAS  
 DATA PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ OPERATORIUS  
 DATA PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO ORGANIZACIJOS VADOVO IR VYR FINANSININKO VARDAS PAVARDĖ  
 DRAUDIMO ĮMONĖS VADOVAS VARDO RAIDĖ PARAŠAS PAVARDĖ  
 DĖL VARDO PAVARDĖS ar kitų anketinių duomenų pakeitimo 
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 GAVĖJŲ PAVADINIMAI VARDAI PAVARDĖS IR BUVEINIŲ ADRESAI  
nenorėjęs SKELBTI SAVO PAVARDĖS  
 JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 JURIDINIO ASMENS PAVADINIMAS ARBA FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 KELEIVIO VARDAS PAVARDĖ GYVENAMOJI vieta 
prašęs; nurodęs NESKELBTI JO PAVARDĖS  
 MERGAUTINĖ PAVARDĖ  
 MUITINĖS PAREIGŪNO VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 NEI VARDO NEI PAVARDĖS  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ MINIMA  
 NENORĖJĘS KAD JO PAVARDĖ BŪTŲ SKELBIAMA  
 NENORĖJĘS SKELBTI SAVO PAVARDĖS  
 NURODOMAS JO VARDAS IR PAVARDĖ ADRESAS  
 PARAŠAS V PAVARDĖ  
 PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ A V  
 PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 PAREIGOS PARAŠAS VARDAS PAVARDĖ  
 PAREIGOS V PAVARDĖ  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS  
 PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ  
 PAVADINIMAI VARDAI PAVARDĖS IR BUVEINIŲ ADRESAI  
 PAVADINIMAS FIZINIO ASMENS VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ BUVEINĖS ADRESAS IR ASMENĮ IDENTIFIKUOJANTIS KODAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ IR BUVEINĖS ADRESAS  
 PAVADINIMAS VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 PAVARDĖ IR VARDAS  
 PAVARDĖ PAREIGOS ADRESAS TELEFONAS IR FAKSAS  
 PAVARDĖ REDAKCIJAI ŽINOMA  
 PAVARDĖ VARDAS  
 PAVARDĖS IR ADRESAI  
 PAVARDĖS NENORĖJĘS SKELBTI ... 
 PAVARDŽIŲ LYČIŲ  
 PAVESTI VILNIAUS MIESTO CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUI SUTEIKTI JAI DVIGUBĄ PAVARDĘ  
 PRAŠĘS NESKELBTI JO PAVARDĖS  
 PRIESAIKOS TEKSTAS AŠ VARDAS PAVARDĖ PRISIEKIU BŪTI IŠTIKIMAS LIETUVOS RESPUBLIKAI  
 SAVO VARDĄ IR PAVARDĘ  
 SUTEIKTI JAI DVIGUBĄ PAVARDĘ  
 SVETIMA PAVARDE  
 TIKROJI PAVARDĖ  
 TOS PAČIOS PAVARDĖS  
 VADOVAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VANDENS TRANSPORTO VALSTYBINĖS KONTROLĖS IR SAUGAUS PLAUKIOJIMO INSPEKCIJOS VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 VARDAI IR PAVARDĖS  
 VARDAI PAVARDĖS PARAŠAI  
 VARDAI PAVARDĖS  
 VARDAIS IR PAVARDĖMIS  
 VARDAS IR PAVARDĖ ARBA PAVADINIMAS  
 VARDAS IR PAVARDĖ  
 VARDAS PAVARDĖ ADRESAS TELEFONAS FAKSAS  
 VARDAS PAVARDĖ ADRESAS  
 VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 VARDAS PAVARDĖ GIMIMO DATA  
 VARDAS PAVARDĖ GIMIMO METAI  
 VARDAS PAVARDĖ PARAŠAS  
 VARDAS PAVARDĖ PAREIGOS  
 VARDAS PAVARDĖ PAVADINIMAS  
 VARDAS PAVARDĖ  
 VARDO IR PAVARDĖS  
 VARDU IR PAVARDE  
 VARDUS IR PAVARDES  
 VARDĄ IR PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDĄ IR PAVARDĘ  
 VARDĄ PAVARDĘ ASMENS KODĄ  
 VARDĄ PAVARDĘ  
 VARDŲ IR PAVARDŽIŲ RAŠYMO  
 VARDŲ IR PAVARDŽIŲ  
 ASMENS PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ IR PARAŠAS  
 ASMENS PAVARDĖ ADRESAS IR KITI DUOMENYS  
 ASMENS VARDAS IR PAVARDĖ  
 ASMENS VARDAS PAVARDĖ ASMENS KODAS  
 VIRŠININKAS PARAŠAS VARDO PIRMOJI RAIDĖ PAVARDĖ  
 VYKDYTOJAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ TELEFONAS  
 VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS ASMUO VARDAS PAVARDĖ  
 ĮMONĖS ĮSTAIGOS VADOVAS PARAŠAS VARDO RAIDĖ PAVARDĖ  
 ATSTOVO VARDAS IR PAVARDĖ  
 AUTORIAUS PAVARDĖ  
 AŠ VARDAS PAVARDĖ