Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALĮ PELNO  
 DIDELIO PELNO  
 DIDELĮ PELNĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO  
 DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ ĮSTATŲ  
 FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ MOKESČIO IR JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO  
 GAUTAS PELNAS  
 GAUTO PELNO  
 GAUTĄ PELNĄ  
 GRYNASIS PELNAS  
 GRYNO PELNO  
 GRYNOJO PELNO  
 GRYNĄJĮ PELNĄ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESTIS  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESTĮ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO APYSKAITOS  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO ĮSTATYMĄ  
 JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO MOKESČIO  
... MLN LITŲ AUDITUOTO GRYNOJO PELNO  
... MLN LITŲ GRYNOJO PELNO  
... MLN LITŲ NEAUDITUOTO GRYNOJO PELNO  
 NE PELNO ORGANIZACIJA  
 NE PELNO ORGANIZACIJOS  
 NE PELNO ORGANIZACIJĄ  
 NE PELNO ORGANIZACIJŲ  
 NE PELNO ĮMONĖ ŠIAURĖS MIESTELIS  
 NE PELNO ĮMONĖS ŠIAURĖS MIESTELIS  
 NE PELNO  
 NEMAŽĄ PELNĄ  
 NEPASKIRSTYTASIS PELNAS NUOSTOLIS  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS ARBA PELNĄ  
 NETEISINGŲ DUOMENŲ APIE PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS  
 NUSTATANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ  
 PELNAS KURĮ JI GALĖTŲ GAUTI JEIGU BŪTŲ ATSKIRA IR SAVARANKIŠKA ĮMONĖ  
 PELNAS NUOSTOLIS IŠ OPERACIJŲ UŽSIENIO VALIUTA  
 PELNAS NUOSTOLIS  
 PELNAS PER PIRMĄJĮ ŠIŲ METŲ PUSMETĮ  
 PELNO DALIS  
 PELNO DALĮ  
 PELNO IR NUOSTOLIŲ  
 PELNO MOKESTIS  
 PELNO MOKESTĮ  
 PELNO MOKESČIO LENGVATOS  
 PELNO MOKESČIO SUMĄ  
 PELNO MOKESČIO TARIFAS  
 PELNO MOKESČIO TARIFĄ  
 PELNO MOKESČIO  
 PELNO MOKESČIU  
 PELNO NESIEKIANTI ORGANIZACIJA  
 PELNO NORMA  
 PELNO NUOSTOLIO  
 PELNO PAJAMŲ MOKESTĮ  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIO SUMĄ  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIO  
 PELNO PAJAMŲ MOKESČIU  
 PELNO PASKIRSTYMAS  
 PELNO PASKIRSTYMO  
 PELNO SIEKIANČIOMS ĮMONĖMS IR ORGANIZACIJOMS  
 PELNO SIEKIANČIOMS ĮMONĖMS  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO PELNO NUOSTOLIO PASKIRSTYMO  
 PO AKCININKŲ PATVIRTINTO IR APSKAITOJE UŽFIKSUOTO PELNO PASKIRSTYMO  
 APMOKESTINAMAJAM PELNUI  
 APMOKESTINAMASIS PELNAS  
 APMOKESTINAMOJO PELNO  
 APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ PAJAMAS  
 APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ IŠ BENDRŲJŲ PAJAMŲ  
 APSKAIČIUOJANT APMOKESTINAMĄJĮ PELNĄ  
 VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL NE PELNO ORGANIZACIJŲ ĮMONIŲ PERTVARKYMO  
 ATASKAITOS IR KITO DOKUMENTO APIE SAVO ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ  
 ATASKAITŲ IR DOKUMENTŲ APIE SAVO FIZINIO ASMENS ARBA ĮMONĖS PAJAMAS PELNĄ IR MOKESČIUS PATEIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 ĮSISENĖJUSIŲ SKOLŲ BIUDŽETUI ĮSTATYME NUMATYTUS JURIDINIŲ ASMENŲ PELNO FIZINIŲ ASMENŲ PAJAMŲ BEI PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIUS IR BENDRĄJĮ AKCIZĄ ĮVYKDĖ  
 ĮSKAITOMAS Į TOKIOS ĮMONĖS PELNĄ  
 BALANSINIO PELNO