Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
gyventi IŠ PENSIJOS  
išėjimo Į PENSIJĄ  
 GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 IEŠKINIUS DĖL PENSIJŲ IR PAŠALPŲ  
 IKI TO MĖNESIO UŽ KURĮ MOKAMA PENSIJA  
 INVALIDUMO PENSIJA  
 INVALIDUMO PENSIJAI  
 INVALIDUMO PENSIJAS  
 INVALIDUMO PENSIJOS  
 INVALIDUMO PENSIJĄ  
 IŠEINA Į PENSIJĄ  
 IŠEITI Į PENSIJĄ  
 IŠĖJIMO Į PENSIJĄ  
 IŠĖJO Į PENSIJĄ  
 IŠĖJUS Į PENSIJĄ  
 IŠĖJUSI Į PENSIJĄ  
 IŠĖJĘ Į PENSIJĄ  
 IŠĖJĘS Į PENSIJĄ  
 JEIGU PENSIJA BUVO PASKIRTA  
 KAUPIAMUOSIUS PENSIJŲ FONDUS  
 KAUPIAMŲJŲ PENSIJŲ FONDŲ  
 LAIKINĄSIAS PRIEMOKAS PRIE PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 MAITINTOJO NETEKIMO PENSIJAS  
 MAITINTOJO NETEKIMO PENSIJOS  
 MAITINTOJO NETEKIMO PENSIJĄ  
 MOKSLININKŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 MOKĖTI TIK BAZINĘ PENSIJĄ  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJA  
 NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ UŽ KIEKVIENĄ IŠ MIRUSIŲ TĖVŲ  
 NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ MAITINTOJO NETEKIMO PENSIJOS  
 NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJA  
 NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJAS  
 NAŠLIŲ PENSIJA  
 NAŠLIŲ PENSIJAS  
 NEVALSTYBINIŲ PENSIJŲ FONDŲ  
 NĖRA ASMENŲ TURINČIŲ TEISĘ GAUTI NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 PAGAL VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PAPILDOMAI PENSIJOS DALIAI  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS UŽ TARNYBĄ  
 PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINĖS PENSIJOS  
 PENSIJAI GAUTI  
 PENSIJAI SKIRTI  
 PENSIJOMS IŠMOKĖTI  
 PENSIJOMS MOKĖTI  
 PENSIJOS BYLOJE ESANČIUS DUOMENIS APIE UŽDARBĮ  
 PENSIJOS DYDIS  
 PENSIJOS DYDĮ  
 PENSIJOS DYDŽIUI  
 PENSIJOS IR ATLYGINIMAI  
 PENSIJOS IR PAŠALPOS  
 PENSIJOS PERSKAIČIAVIMO  
 PENSIJŲ DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ DRAUDIMO  
 PENSIJŲ DRAUDIMUI  
 PENSIJŲ DYDĮ  
 PENSIJŲ FONDAI  
 PENSIJŲ FONDAMS  
 PENSIJŲ FONDAS  
 PENSIJŲ FONDO  
 PENSIJŲ FONDUI  
 PENSIJŲ FONDUOSE  
 PENSIJŲ FONDUS  
 PENSIJŲ FONDĄ  
 PENSIJŲ FONDŲ  
 PENSIJŲ IR PAŠALPŲ  
 PENSIJŲ IR VIETOJ PENSIJŲ MOKAMŲ MĖNESINIŲ KOMPENSACIJŲ  
 PENSIJŲ MOKĖJIMAS  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO TVARKA  
 PENSIJŲ MOKĖJIMO  
 PENSIJŲ MOKĖJIMĄ DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 PENSIJŲ PERSKAIČIAVIMO  
 PENSIJŲ REFORMA  
 PENSIJŲ REFORMAI  
 PENSIJŲ REFORMOS  
 PENSIJŲ REFORMĄ  
 PENSIJŲ SISTEMOS REFORMOS  
 PENSIJŲ SISTEMOS  
 PENSIJŲ SISTEMĄ  
 PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PERSONALINES PENSIJAS  
 PERSONALINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO  
 PERSONALINĖS PENSIJOS  
 PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJAS  
 PIRMOJO AR ANTROJO LAIPSNIO VALSTYBINĘ PENSIJĄ  
 PIRMOJO LAIPSNIO VALSTYBINES PENSIJAS  
 PO PENSIJOS PASKYRIMO AR PENSIJOS PERSKAIČIAVIMO  
 PO PENSIJOS PASKYRIMO  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRIVATŪS PENSIJŲ FONDAI  
 PRIVAČIUS PENSIJŲ FONDUS  
 PRIVAČIŲ PENSIJŲ FONDŲ  
 SAVANORIŠKUOJU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJOS  
 SENATVĖS PENSIJA  
 SENATVĖS PENSIJAI GAUTI  
 SENATVĖS PENSIJAI  
 SENATVĖS PENSIJOS AMŽIAUS  
 SENATVĖS PENSIJOS AMŽIUS  
 SENATVĖS PENSIJOS AMŽIŲ  
 SENATVĖS PENSIJOS  
 SENATVĖS PENSIJĄ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO IR PENSIJŲ  
 SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ PENSIJAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS AR INVALIDUMO PENSIJA  
 SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJĄ  
 TEISĖ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
apriboti; sumažinti PENSIJAS DIRBANTIEMS PENSININKAMS  
 TURI TEISĘ GAUTI PENSIJĄ  
 TURI TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO NAŠLIŲ PENSIJĄ  
 VAIKAMS TURINTIEMS TEISĘ GAUTI NAŠLAIČIŲ PENSIJĄ  
 VALSTYBINEI SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJAI SKIRTI  
 VALSTYBINES PENSIJAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ PAŠALPŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽAS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽO  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ INVALIDUMO PENSIJAI  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO STAŽĄ  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO ĮMOKOS  
 VALSTYBINIO SOCIALINIO PENSIJŲ DRAUDIMO  
 VALSTYBINIU SOCIALINIU PENSIJŲ DRAUDIMU  
 VALSTYBINIŲ PENSIJŲ  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYME  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PATAISAS  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO STRAIPSNIUOSE  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMU  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMUI  
 VALSTYBINIŲ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMĄ  
 VALSTYBINĘ PENSIJĄ  
 VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 VALSTYBINĖ PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJA  
 VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO SENATVĖS PENSIJA  
 VALSTYBINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO PRIEDAS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO BAZINĖS PENSIJOS  
 VALSTYBINĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJOS  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS ARBA TURINTIEMS TEISĘ GAUTI VALSTYBINĘ SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJĄ  
 ASMENIMS GAUNANTIEMS PENSIJAS IŠ KITŲ INSTITUCIJŲ  
 VIDUTINĖ NEDIRBANČIO PENSININKO SENATVĖS PENSIJA  
 VIDUTINĖ PENSIJA  
 VIDUTINĖ SENATVĖS PENSIJA  
 VISA PASKIRTA VALSTYBINĖ SOCIALINIO DRAUDIMO INVALIDUMO PENSIJA  
 ŠALPOS PENSIJĄ  
 ŠALPOS SOCIALINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO  
 ŠALPOS SOCIALINIŲ PENSIJŲ  
 ATLYGINIMAI IR PENSIJOS  
 ATLYGINIMŲ IR PENSIJŲ  
 BAZINEI PENSIJAI  
 BAZINĘ PENSIJĄ IR KITAS SOCIALINES IŠMOKAS  
 BAZINĘ PENSIJĄ  
 BAZINĖ PENSIJA  
 BAZINĖS PENSIJOS DYDŽIO  
 BAZINĖS PENSIJOS