Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl PILIEČIŲ PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ padavimo tvarkos 
 DAUGIAU KAIP PUSĖ ĮTRAUKTŲ Į SĄRAŠUS PILIEČIŲ  
 DOKUMENTAI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 DUOMENŲ APIE ASMENS NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ ĮRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 DĖL KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIŲ  
 EILINIAI PILIEČIAI  
 EILINIAM PILIEČIUI  
 EILINIO PILIEČIO  
 EILINIS PILIETIS  
 EILINIŲ PILIEČIŲ  
 ESTIJOS PILIETIS  
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI ... 
 GALI BŪTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS TURINTIS AUKŠTĄJĮ IŠSILAVINIMĄ  
 GARBĖS PILIEČIO  
 JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMUS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JIE YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 JO SUTUOKTINIUI IR VAIKAMS JEIGU JIE PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMĄ YRA LIETUVOS PILIEČIAI  
 JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ PILIEČIUI GYVENANČIAM JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE  
 KAUNO MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDĄ  
 KAUNO MIESTO GARBĖS PILIEČIO  
 KIEKVIENAM LIETUVOS PILIEČIUI  
 KIEKVIENAM PILIEČIUI  
 KIEKVIENAS PILIETIS  
 KIEKVIENAS TURINTIS TEISĘ RINKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 KIEKVIENO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO TEISĖ IR PAREIGA  
 KIEKVIENO PILIEČIO  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETĮ  
 KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIO  
 KITOS VALSTYBĖS PILIEČIO PASĄ ARBA KITĄ TOS VALSTYBĖS PILIETYBĘ PATVIRTINANTĮ DOKUMENTĄ  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIAMS  
 KONVENCIJOS DĖL INVESTICINIŲ GINČŲ TARP ATSKIRŲ VALSTYBIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ  
 LATVIJOS PILIETIS  
 LATVIJOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS PILIETIS  
 LIETUVOS PILIETĮ  
 LIETUVOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS PILIEČIAIS  
 LIETUVOS PILIEČIAMS  
 LIETUVOS PILIEČIO PASĄ  
 LIETUVOS PILIEČIO  
 LIETUVOS PILIEČIUI  
 LIETUVOS PILIEČIUS  
 LIETUVOS PILIEČIŲ IR JŲ VALSTYBĖS LABUI  
 LIETUVOS PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ  
 LIETUVOS PILIEČIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS JEIGU JIS TURI TEISĘ BŪTI RENKAMAS SEIMO NARIU  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASE  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASĄ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 LR PILIEČIO PASĄ  
... PROCENTO ĮTRAUKTŲ Į SĄRAŠUS PILIEČIŲ  
 MIESTO GARBĖS PILIEČIO  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 MŪSŲ ŠALIES PILIEČIŲ  
 NARYS KURIS NĖRA KURIOS NORS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 NAUDOTIS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA GYNYBA  
 NAUJI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAI  
 NUOLAT GYVENA LIETUVOJE IR NĖRA KITOS VALSTYBĖS PILIEČIAI  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSTOLIŲ KOMPENSAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS BEI ASMENIMS NUOLAT IR LEGALIAI GYVENANTIEMS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 PANAIKINANT PILIEČIO PINIGINES PRIEVOLES VALSTYBEI  
 PAPRASTAM PILIEČIUI  
 PAPRASTIEMS PILIEČIAMS  
 PAPRASTŲ PILIEČIŲ  
 PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS YRA LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PASAS  
 PILIEČIAI KURIE TEISMO PRIPAŽINTI NEVEIKSNIAIS  
 PILIEČIAMS TURINTIEMS TEISĘ Į VALSTYBĖS PARAMĄ  
 PILIEČIAMS VYKSTANTIEMS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 PILIEČIO ASMENS BYLA DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS Į ŽEMĘ MIŠKĄ ATSTATYMO  
 PILIEČIŲ AR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ CHARTIJA  
 PILIEČIŲ CHARTIJOJE  
 PILIEČIŲ CHARTIJOS  
 PILIEČIŲ IR ORGANIZACIJŲ TEISES  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYME  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISAS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISOS  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO PATAISŲ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMĄ  
 PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ PRAŠYMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO nagrinėjimo terminai 
 PILIEČIŲ TEISES IR LAISVES  
 PILIEČIŲ TEISES  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJA  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJAI  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS PIRMININKU  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMISIJOS  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ VALSTYBĖS ATKŪRIMO  
 PILIEČIŲ TEISIŲ IR TAUTYBIŲ REIKALŲ  
 PILIEČIŲ TEISIŲ  
 PILIEČIŲ TEISĘ GAUTI SENATVĖS IR INVALIDUMO PENSIJAS  
 PILIEČIŲ TURINČIŲ TEISĘ DALYVAUTI REFERENDUME  
 PRIĖMUSI SPRENDIMĄ NUTRAUKTI SUTARTĮ SU PILIEČIU  
 REFERENDUME DALYVAVO MAŽIAU KAIP PUSĖ Į SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ PILIEČIŲ  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINTYS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI  
 RINKIMŲ TEISĘ TURINČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ  
 RUSIJOS PILIETIS  
 RUSIJOS PILIEČIAI  
 RUSIJOS PILIEČIŲ  
 SEIMO ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 SU ASMENIU KURIS YRA KITOS VALSTYBĖS PILIETIS ARBA ASMUO BE PILIETYBĖS  
 SU KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAIS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS JIS YRA  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIETIS YRA VAIKAS  
 SUSITARIMO DĖL ABIEJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ KELIONIŲ  
 TAIKOMI ĮSTATYMAI TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIOS PILIEČIAIS SUTUOKTINIAI BUVO  
 TREČIŲJŲ VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO PILIEČIAI IR ASMENYS BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO PILIEČIAMS  
 UŽSIENIO PILIEČIŲ  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAI  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS IR ASMENIMS BE PILIETYBĖS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIAMS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIUS  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ IR ASMENŲ BE PILIETYBĖS  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ PILIEČIAMS IKI VIENO ŠIMTO LITŲ IR PAREIGŪNAMS IKI TRIJŲ ŠIMTŲ LITŲ  
 UŽTRAUKIA BAUDĄ PILIEČIAMS NUO PENKIASDEŠIMTIES IKI DVIEJŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ IR PAREIGŪNAMS NUO VIENO ŠIMTO IKI PENKIŲ ŠIMTŲ RUBLIŲ  
 VALSTYBINĖS VALDŽIOS IR VALDYMO INSTITUCIJŲ SEIMO NARIŲ IR KITŲ PAREIGŪNŲ POLITINIŲ PARTIJŲ POLITINIŲ IR VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ AR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS IR JOS PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS IR PILIEČIŲ  
 VALSTYBĖS PILIEČIŲ  
 VIENAS IŠ SUTUOKTINIŲ YRA VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS IR VIENAS IŠ JŲ GYVENA VIENOS ŠALIES O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VIENAS YRA VIENOS O ANTRASIS KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIETIS  
 VIENOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PILIEČIAI KITOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 VILNIAUS MIESTO GARBĖS PILIEČIO VARDAS  
 VISI JOS PILIEČIAI TURI TEISĘ Į TEISMINĘ GYNYBĄ  
 VISI PILIEČIAI  
 VISIEMS LIETUVOS PILIEČIAMS  
 VISIEMS PILIEČIAMS  
 VISŲ LIETUVOS PILIEČIŲ  
 VISŲ PILIEČIŲ  
 VOKIETIJOS PILIETIS  
 VOKIETIJOS PILIEČIO  
 YPATINGAIS ATVEJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI GALI BŪTI ... 
 YRA VIENOS IŠ SUSITARIANČIŲJŲ ŠALIŲ PILIETIS  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ĮSTATYMO DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ  
 ĮSTATYMĄ DĖL PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATSTATYMO TVARKOS IR SĄLYGŲ  
 ŠALIES PILIEČIAI  
 ŠALIES PILIEČIŲ  
 ŠIOS RINKIMŲ APYGARDOS TERITORIJOJE NUOLAT GYVENANTYS PILIEČIAI  
 ŠVEDIJOS KARALYSTĖS IR AUSTRIJOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS SVARSTĖ ... 
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETAS  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETO  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO TEISIŲ BEI TAUTYBIŲ REIKALŲ KOMITETUI  
 ŽMOGAUS IR PILIEČIO  
 AZERBAIDŽANO RESPUBLIKOS IR MOLDOVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS