Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
dėl PILIEČIŲ PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISĘ Į ŽEMĘ padavimo tvarkos 
 DĖL KREIPIMOSI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĄ SU PRAŠYMU PATEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI RATIFIKUOTI  
 DĖL PRAŠYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI  
 DĖL PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 GALI BŪTI PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ  
kreiptis SU PRAŠYMAIS bei pasiūlymais 
 GAVUSI PRAŠYMĄ LEISTI ĮSIGYTI NUOSAVYBĖN ŽEMĖS SKLYPĄ  
 IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS  
 IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 JO PATIES PRAŠYMU  
patenkinu ŠIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS ATSISAKYTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS  
 KITA SUSITARIANČIOJI ŠALIS TURI ATSAKYTI Į ŠĮ PRAŠYMĄ NE VĖLIAU KAIP PER VIENĄ MĖNESĮ ŠIS TERMINAS DĖL SVARBIŲ PRIEŽASČIŲ GALI BŪTI PRATĘSTAS  
 KITOS ŠALIES MUITINĖS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ  
 KONSULTACIJOS IR PASIKEITIMAS INFORMACIJA BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU  
 LAIKOMA KAD PRAŠYMAS SUTEIKTI PRIORITETĄ NEBUVO paduotas 
 MALONĖS PRAŠYMĄ  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 NEGALĖJO IŠVYKTI IŠ PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOS DĖL NEPRIKLAUSANČIŲ NUO JO APLINKYBIŲ  
 NUSIKALSTAMU BŪDU ŠIE DAIKTAI PERDUODAMI PAGAL PRAŠYMĄ IR TUO ATVEJU KAI ASMUO NEGALI BŪTI IŠDUOTAS  
 NUSTATYTOS FORMOS PRAŠYMĄ  
 PADUOTI PRAŠYMUS  
 PAGAL SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS įstatymus 
Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Prezidentą SU PRAŠYMU pateikti Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti ... 
 PILIEČIŲ PRAŠYMŲ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO nagrinėjimo terminai 
 PRAŠYMAI SUTEIKTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PRAŠYMAS BUVO ATMESTAS  
 PRAŠYMAS IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRAŠYMAS IŠDUOTI  
 PRAŠYMAS NEBUVO PATENKINTAS  
 PRAŠYME IŠDUOTI PATENTĄ  
 PRAŠYME IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRAŠYME NURODOMA PERMOKĖTA SUMA  
 PRAŠYME NURODYTU ADRESU  
 PRAŠYME TURI BŪTI NURODYTA ... 
 PRAŠYMO IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRAŠYMO IŠTIRTI TEISĖS AKTO ATITIKIMĄ KONSTITUCIJAI  
 PRAŠYMO SUTEIKTI TEISINĘ PAGALBĄ  
 PRAŠYMUS ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES Į ŽEMĘ  
 PRAŠYMUS DĖL IŠLIKUSIO NEKILNOJAMOJO TURTO SUGRĄŽINIMO  
 PRAŠYMĄ DĖL kliūčių sudaryti santuoką; nuosavybės teisės; leidimo 
 PRAŠYMĄ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PRAŠYMĄ GAVUSI MUITINĖS ADMINISTRACIJA  
 PRAŠYMĄ GAVUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 PRAŠYMĄ IŠDUOTI ... 
 PRAŠYMĄ IŠDUOTI PRAMONINIO DIZAINO LIUDIJIMĄ  
 PRAŠYMĄ LEISTI ... 
 PRAŠYMĄ PATEIKUSIAI susitariančiajai šaliai prašant 
 PRAŠYMĄ PATEIKUSIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES TERITORIJOJE  
 PRAŠYMĄ SUTEIKTI PAGALBĄ  
 PRAŠYMĄ ĮREGISTRUOTI ... 
 PRAŠYMŲ ATSTATYTI NUOSAVYBĖS TEISES  
 PRAŠYMŲ DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 PRAŠYMŲ PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS  
 PRAŠYMŲ REGISTRAVIMO KNYGOJE  
 PRAŠYMŲ ĮREGISTRUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ IR TEISES Į JĮ  
 PRIE PRAŠYMO suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę; išduoti baudžiamojo persekiojimo vykdymui 
 PRIE PRAŠYMO TURI BŪTI PRIDĖTAS ... 
 RAŠTIŠKU PRAŠYMU  
 RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ  
 SAVO PRAŠYME TURI ATKREIPTI DĖMESĮ Į ŠĮ FAKTĄ  
 SAVO PRAŠYMĄ GRINDŽIA ŠIAIS ARGUMENTAIS  
 SKUNDUS PAREIŠKIMUS PRAŠYMUS IR PAN  
 SUINTERESUOTO ASMENS PRAŠYMU  
 SUSITARIANČIOJI ŠALIS KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOJI ŠALIS KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKIAMAS PRAŠYMAS  
 SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 TA PAČIA TVARKA KAIP IR PRAŠYMAS  
 TEISĖ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ PAGAL JŲ PRAŠYMĄ  
 TURI BŪTI PATEIKIAMI KARTU SU PRAŠYMU  
 ASMENIMS KURIE PATEIKĖ PRAŠYMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 ASMENS PRAŠYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ATSISAKYMO  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMU  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ... 
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS LAIKINOSIOS ADMINISTRACIJOS PRAŠYMĄ PADIDINTI ŠIŲ OBJEKTŲ PRADINES PARDAVIMO AUKCIONUOSE KAINAS  
 ATSIŽVELGS Į BET KURĮ KITOS SUSITARIANČIOS ŠALIES PRAŠYMĄ  
 GRĮŠ Į TERITORIJĄ TOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES KURIAI PATEIKTAS PRAŠYMAS  
 BET KURIOS SUSITARIANČIOSIOS ŠALIES PRAŠYMU TURI BŪTI KEIČIAMASI INFORMACIJA