Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DARBĄ PRADĖJO ... 
 DELSPINIGIAI PRADEDAMI SKAIČIUOTI NUO KITOS DIENOS PO TO KAI ... 
 IEŠKOTI REIKIA PRADĖTI NUO TOS VIETOS KUR MAŽIAUSIAI TIKIESI  
 KARJERĄ PRADĖJO ... 
 KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS INFORMAVO PREZIDENTĄ KAD ŠIUO METU LIETUVOJE JAU PRADĖTAS karo prievolininkų surašymas 
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PALANKU PRADĖTI SVEIKATOS STIPRINIMO KURSĄ  
 PAREIGAS PRADĖJO EITI ... 
 PASPAUDŽIA MYGTUKĄ UŽ BALSAVIMAS PRADĖTAS  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRADEDA DIRBTI KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS nustatytu laiku 
 PRADEDAMAS SKAIČIUOTI NUO TOS DIENOS  
 PRADEDANT VAKARINIAIS RAJONAIS  
 PRADĖJO DARBĄ  
 PRADĖJO SAVO VEIKLĄ  
 PRADĖTAS REFORMAS  
 PRADĖTI APKALTOS PROCESĄ  
 PRADĖTI ARBA PERIMTI BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ  
 PRADĖTI BAUDŽIAMĄJĮ PERSEKIOJIMĄ  
 PRADĖTI DERYBAS DĖL bevizio režimo; karo pabaigos; narystės ES 
 PRADĖTI DERYBAS  
 PRADĖTI NAUJUS DARBUS  
 PRADĖTI SAVO VERSLĄ  
 PRADĖTI VERSLĄ  
 PRADĖTI ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRADĖTO DARBO  
 PRADĖTUS DARBUS  
 PRADĖTĄ DARBĄ  
 PRADĖTĄ TEISENĄ BYLOJE NUTRAUKTI  
 PRADĖTŲ DARBŲ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 RUNGTYNES PRADĖJO ... 
 SAVO VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SEZONĄ PRADĖJO ... 
 TAIS PAČIAIS METAIS PRADĖJO DIRBTI ... 
 TYRIMAS BUVO PRADĖTAS  
 UOGOS PRADEDA NOKTI  
 VAIKAS PRADEDA ... 
 VARŽYBAS PRADĖJO ... 
 VEIKLĄ PRADĖJO ... 
 ĮGALIOTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĘ PRADĖTI DERYBAS SU ... 
 ŠI KONVENCIJA PRADEDA GALIOTI PO DVYLIKOS MĖNESIŲ NUO JOS RATIFIKAVIMO RAŠTO  
 ŽMOGUS PRADEDA ... 
 ŽMONĖS PRADEDA ... 
 ŽMONĖS PRADĖJO ... 
 BALSAVIMAS PRADEDAMAS  
 BALSAVIMAS PRADĖTAS