Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪTINA NURODYTI IŠVEŽANT PREKES IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS ĮFORMINTO BENDROJO DOKUMENTO EKSPORTO ARBA EKSPORTO IR TRANZITO RINKINIO  
 CUKRŲ IR PREKES KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 DAIKTAI PREKĖS  
 DAIKTUS PREKES  
 DAIKTŲ PREKIŲ  
 DEKLARUOJAMA PREKIŲ VERTĖ  
 DEKLARUOJAMŲ PREKIŲ PAVADINIMŲ  
 DEKLARUOJAMŲ PREKIŲ VERTĖS  
 DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS MUITINĖJE  
 DEKLARUOTI PREKES PAGAL SUTARTĮ  
 DISPONAVIMO PREKĖMIS  
 DĖL BENDROS PREKIŲ IMPORTO IR EKSPORTO tarifinių kvotų administravimo tvarkos 
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ PREKIŲ  
 DĖL PREKIŲ eksporto ir importo reguliavimo Lietuvos Respublikoje tvarkos; ir paslaugų; klasifikavimo; ir paslaugų ženklų registracijos; kokybės 
 EKSPORTUOJAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 EKSPORTUOJAMOMS PREKĖMS  
 EKSPORTUOJAMOS PREKĖS SKIRTOS KELIEMS GAVĖJAMS ARBA SIUNČIAMOS KELIŲ SIUNTĖJŲ  
 EKSPORTUOJAMŲ PREKIŲ  
 EKSPORTUOJANT PREKES IR ESANT REIKALUI  
 EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTOSIOS PREKIŲ NOMENKLATŪROS  
 GABENAMAS PREKES  
 GABENAMOMS PREKĖMS  
 GABENANT PREKES GELEŽINKELIU  
 GABENANT PREKES KURIOMS TAIKOMA MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA  
 GABENANT PREKES TRANZITU  
 GAMINIŲ AR PREKIŲ ATSARGŲ  
 GAMYBA KURIOJE VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
maisto PREKIŲ PARDUOTUVĖS  
 GYVENTOJAI UŽ PREKES AR PASLAUGAS ATSISKAITO GRYNAIS PINIGAIS  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TARIFŲ NOMENKLATŪROS  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS ĮVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 HARMONIZUOTOS PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMOS  
naudojant IMPORTUOTAS PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 IMAMAS NUO VISŲ PREKIŲ GAMYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO  
 IMASI VISŲ BŪTINŲ PRIEMONIŲ ĮSKAITANT PREKIŲ sulaikymą 
 IMPORTINIŲ PREKIŲ  
 IMPORTUOJAMI ANKSČIAU NEGU PREKĖS LAIKINAI IŠVEŽAMOS PERDIRBTI  
 IMPORTUOJAMIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMPORTUOJAMIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE IMPORTUOJAMI VIETOJ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 IMPORTUOJAMOMS PREKĖMS  
 IMPORTUOJAMOS PREKĖS  
 IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ GAMYBAI  
 IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ VERTĖ  
 IMPORTUOJAMŲ PREKIŲ  
 IMPORTUOTIEMS PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 IMPORTUOTŲ PREKIŲ GABENIMO IR DRAUDIMO IŠLAIDOS  
 IMPORTUOTŲ PREKIŲ  
 IŠRADIMŲ PRAMONINIŲ PAVYZDŽIŲ IR PREKIŲ ŽENKLŲ  
 IŠSKYRUS ATVEJUS KAI PREKĖS NUO MUITO ARBA MOKESČIO MOKĖJIMO ATLEISTOS  
 IŠSKYRUS PREKES KURIOS GALI BŪTI GABENAMOS  
 IŠSKYRUS PREKIŲ GABENIMĄ  
 IŠSKYRUS TAS PREKES  
 JEI PREKES DEKLARUOJA ... 
 JEI PREKES DEKLARUOJA MUITINĖS TARPININKO ATSTOVAS  
 JEI PREKĖS EKSPORTUOJAMOS Į BALTIJOS ŠALIS  
 JEI PREKĖS EKSPORTUOJAMOS Į EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIS  
 JEI PREKĖS EKSPORTUOJAMOS Į LIKUSIAS pasaulio šalis 
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS  
 JEIGU LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS TAIKOMAS SPECIFINIS AKCIZO TARIFAS  
 JEIGU LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS TAIKOMAS SPECIFINIS IMPORTO MUITO TARIFAS  
 JEIGU PREKES DEKLARUOJA MUITINĖS TARPININKAS  
 JEIGU PREKĖS GABENAMOS PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ SIENĄ  
 JEIGU Į TERMINALĄ PADEDAMOS PREKĖS SKIRTOS KELIEMS GAVĖJAMS ARBA SIUNČIAMOS KELIŲ SIUNTĖJŲ  
 KAI KURIŲ PREKIŲ KAINOS JAV DOLERIAIS PASAULIO BIRŽOSE  
padalinyje atsakingame UŽ PREKIŲ KLASIFIKAVIMĄ  
 KASDIENĖS PAKLAUSOS PREKĖMIS  
 KASOS APARATO NUMERIS PREKĖS PASLAUGOS PAVADINIMAS ARBA KODAS PREKĖS ARBA PASLAUGOS KAINA  
 KELIŲ PAVADINIMŲ PREKĖS  
 KITAS PREKES  
 KITOS PREKĖS  
 KITOS ĮMONĖS PREKĖS ŽENKLO  
 KITŲ PAVADINIMŲ PREKĖS AR DAIKTAI  
 KLASIFIKUOJAMOS PREKĖS EX KITOSE POZICIJOSE  
 KODAI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KODAS IR PREKĖS EILĖS NUMERIS  
 KODAS PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KOMBINUOTOSIOS PREKIŲ NOMENKLATŪROS  
 KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 KOMPENSACINIAI PRODUKTAI PAGAMINTI IŠ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIAMS PRODUKTAMS PAGAMINTIEMS IŠ LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIUS PRODUKTUS PAGAMINTUS IŠ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KOMPENSACINIŲ PRODUKTŲ PAGAMINTŲ IŠ LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 KONTRABANDINES PREKES  
 KONTRABANDINIŲ PREKIŲ  
 KONTROLIUOJAMĄSIAS PREKES  
 KROVINIO VIETOS IR PREKĖS APRAŠYMAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PERDIRBTI PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PERDIRBTI PREKĖMS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMOMS PREKĖMS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS IR PROCENTO ŽENKLAS  
 LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 LAIKINAI IŠVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 LAIKINAI IŠVEŽTOMS PERDIRBTI PREKĖMS  
 LAIKINAI IŠVEŽTOMS PREKĖMS  
 LAIKINAI IŠVEŽTOS PERDIRBTI PREKĖS APRAŠYTOS TREČIOJOJE SKILTYJE  
 LAIKINAI IŠVEŽTOS PERDIRBTI PREKĖS EILĖS NUMERIS  
 LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI ARBA MUITINĖS SANDĖLYJE LAIKOMŲ PREKIŲ  
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ PERDIRBIMO OPERACIJAS  
 LAIKINAI ĮVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 LAIKINO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS  
 LAIKINOJO PREKIŲ IŠVEŽIMO PERDIRBTI TIKSLINGUMO  
rinkliavos MOKAMOS UŽ PREKIŲ ŽENKLŲ IR FIRMŲ VARDŲ registravimą 
 LAIKINOJO PREKIŲ SAUGOJIMO  
 LAIKINOJO PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 LAIKINŲJŲ TAISYKLIŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 LANGELYJE APRAŠYTOS PREKĖS SVORIS BRUTO KILOGRAMAIS  
 LANGELYJE PREKĖS KODAS  
 LIETUVIŠKAS PREKES  
 LIETUVIŠKOMS PREKĖMS  
 LIETUVIŠKOS PREKĖS  
 LIETUVIŠKĄ PREKĘ  
 LIETUVIŠKŲ PREKIŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE NE MAISTO PREKIŲ KEITIMO  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS PREKYBOS ĮMONĖSE PIRKTŲ PREKIŲ KEITIMO  
 MAISTO PREKES  
 MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVIŲ  
 MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĘ  
 MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĖ  
 MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĖJE  
 MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĖS  
 MAISTO PREKIŲ PARDUOTUVĖSE  
 MAISTO PREKIŲ  
 MAISTO PREKĖMS  
 MAISTO PREKĖS  
 MAŽMENINĖ PREKIŲ APYVARTA  
 MUITAI APSKAIČIUOJAMI APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 MUITAI IR MOKESČIAI SUMOKĖTI UŽ PREKES  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PREKIŲ KLASIFIKAVIMO  
 MUITINĖS PRIŽIŪRIMŲ PREKIŲ SAUGOJIMO VIETOS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS IŠVEŽAMOS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS PAVADINIMAS  
 MUITINĖS ĮSTAIGOS PER KURIĄ PREKĖS ĮVEŽAMOS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ  
 MUITO SUMA LITAIS IR CENTAIS UŽ VIENĄ PREKIŲ KIEKIO MATO VIENETĄ  
 MUITŲ UŽ IMPORTUOJAMAS PREKES TARIFŲ  
 MUZIKOS PREKIŲ PARDUOTUVĖSE  
 NAUDOJAMŲ DEKLARUOJANT PREKES LIETUVOS muitinei 
 NE MAISTO PREKIŲ  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO LAIKINOJO IŠVEŽIMO LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRAS PREKĖMS  
įrengimų SU PREKĖMIS išdėstymo būdas 
 NEPERDIRBTAS PREKES PREKES IŠ MUITINĖS SANDĖLIŲ  
 NEPERDIRBTAS PREKES  
 NEPERDIRBTOMS PREKĖMS NUSTATYTAS MIŠRUS AKCIZAS  
 NURODOMAS LAIKINAI IŠVEŽTOS PERDIRBTI PREKĖS PAVADINIMAS  
 NURODYTAS PREKES  
 NURODYTŲ PREKIŲ SVORIS BRUTO KILOGRAMAIS  
 NUSTATANT PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 NUSTATYTĄJA TVARKA PREKIŲ PARDAVIMAS ĮFORMINAMAS  
 PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAGAL PREKIŲ MATAVIMO VIENETĄ  
 PAGAMINTOS PREKĖS  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ BEI PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAGRINDINIŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ KAINŲ INDEKSAI  
 PAJAMOS UŽ REALIZUOTAS PREKES  
 PAKAITOS PRODUKTAMS KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE BUVO IMPORTUOTI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PAKAITOS PRODUKTŲ KURIE IMPORTUOJAMI ANKSČIAU UŽ LAIKINAI IŠVEŽAMŲ PERDIRBTI PREKIŲ IŠVEŽIMĄ  
 PALŪKANOS UŽ LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 PARDUOTŲ PREKIŲ IR ATLIKTŲ DARBŲ SAVIKAINA  
 PARDUOTŲ PREKIŲ SAVIKAINOS  
 PARDUOTŲ PREKIŲ  
 PATEIKTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PATEIKTI PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PAVADINIMAS IR ADRESAS ĮMONĖS KODAS PREKIŲ BUVIMO VIETA  
 PERDIRBTI LAIKINAI ĮVEŽTAS PREKES  
 PERDIRBTI PREKES MUITINEI PRIŽIŪRINT  
 PERDIRBTI PREKES  
 PERKANT PREKES  
 PERPARDUODANT NAUDOJANT PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 PERPARDUODANT PREKES AR KITAIP JOMIS DISPONUOJANT  
 PILDOMAS JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 PIRKTŲ PREKIŲ  
 PLATAUS VARTOJIMO PREKIŲ  
 PLATAUS VARTOJIMO PREKĖS  
 PO GARANTINIO REMONTO PREKĖMS NUSTATYTAS MIŠRUS AKCIZAS  
 PO GARANTINIO REMONTO PREKĖMS NUSTATYTAS MIŠRUS IMPORTO MUITAS  
 PRAMONINIŲ PREKIŲ  
 PRAMONINĖMIS PREKĖMIS  
 PREKES IR PASLAUGAS  
 PREKES IR VERTYBES  
 PREKES IŠ TERMINALO  
 PREKES PASLAUGAS  
 PREKIAUTI NE ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJA IR NE MAISTO PREKĖMIS  
 PREKIŲ APRAŠYMAS  
 PREKIŲ APRAŠYMO IR KODAVIMO SISTEMĄ  
 PREKIŲ APYVARTA  
 PREKIŲ APYVARTOS  
 PREKIŲ APYVARTĄ  
 PREKIŲ AR PASLAUGŲ  
 PREKIŲ ASORTIMENTAS  
 PREKIŲ ASORTIMENTĄ  
 PREKIŲ ATSARGŲ  
 PREKIŲ BEI PASLAUGŲ  
 PREKIŲ BUVIMO VIETA  
 PREKIŲ DEKLARAVIMO IR MUITINIO TIKRINIMO  
 PREKIŲ EKSPORTO IR IMPORTO  
 PREKIŲ EKSPORTO  
 PREKIŲ GABENIMO  
 PREKIŲ GAVIMO  
 PREKIŲ IMPORTO IR EKSPORTO  
 PREKIŲ IMPORTO  
 PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ GRUPIŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINAS  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ KLASIFIKACIJOS  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ BEI FIRMŲ VARDŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ REGISTRACIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ ŽENKLŲ  
 PREKIŲ IR PASLAUGŲ  
 PREKIŲ IŠVEŽIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ IŠVEŽIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJOS  
 PREKIŲ JUDĖJIMO  
 PREKIŲ KAINAS  
 PREKIŲ KAINOS  
 PREKIŲ KAINŲ  
 PREKIŲ KIEKIO MATAVIMO VIENETĄ  
 PREKIŲ KIEKIS  
 PREKIŲ KILMĖS DOKUMENTAI  
 PREKIŲ KILMĖS DOKUMENTUS  
 PREKIŲ KILMĖS SERTIFIKATUS  
 PREKIŲ KILMĖS VIETOS  
 PREKIŲ KILMĖS  
 PREKIŲ KLASIFIKACIJOS PAGAL EUROPOS EKONOMINĖS BENDRIJOS KOMBINUOTĄJĄ PREKIŲ NOMENKLATŪRĄ  
 PREKIŲ KODAI  
 PREKIŲ MUITINEI VERTEI NUSTATYTI  
 PREKIŲ MUITINIAM ĮVERTINIMUI  
 PREKIŲ MUITINIO ĮVERTINIMO  
 PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS DEKLARACIJOS PILDYMO IR MUITINIO ĮFORMINIMO  
 PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 PREKIŲ PARDAVIMAS  
 PREKIŲ PARDAVIMO EKSPORTUI Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PREKIŲ PARDAVIMO  
 PREKIŲ PASLAUGŲ IR KITO TURTO  
 PREKIŲ PASLAUGŲ KAINAS  
 PREKIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO PARDAVIMO KVITUS  
 PREKIŲ PASLAUGŲ PIRKIMO PARDAVIMO  
 PREKIŲ PASLAUGŲ  
 PREKIŲ PIRKIMO PARDAVIMO PASLAUGŲ SUTEIKIMO  
 PREKIŲ PIRKIMO  
 PREKIŲ PRISTATYMO  
 PREKIŲ SIUNTOS  
 PREKIŲ TIEKIMO  
 PREKIŲ TIKRINIMAS  
 PREKIŲ TRANSPORTAVIMO  
 PREKIŲ UŽ ... mln litų 
 PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 PREKIŲ ĮVEŽIMO  
 PREKIŲ ŽENKLINIMO  
 PREKIŲ ŽENKLŲ IR AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA  
 PREKIŲ ŽENKLŲ IR FIRMŲ VARDŲ  
 PREKIŲ ŽENKLŲ  
 PREKYBOS LIBERALIZAVIMO IR PREKIŲ KILMĖS NUSTATYMO PRINCIPUS  
 PREKĘ AR PASLAUGĄ  
 PREKĖ AR PASLAUGA  
 PREKĖ TURI BŪTI APRAŠOMA TAIP KAD PAKAKTŲ DUOMENŲ  
 PREKĖMIS IR PASLAUGOMIS  
 PREKĖMS AR PASLAUGOMS  
 PREKĖMS GAMINTI IR PASLAUGOMS TEIKTI  
 PREKĖMS IR PASLAUGOMS  
 PREKĖS APRAŠYMAS  
 PREKĖS AR PASLAUGOS  
 PREKĖS EX WORKS KAINOS  
 PREKĖS EX WORKS  
 PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 PREKĖS GALI BŪTI LAIKINAI ĮVEŽAMOS  
 PREKĖS IR KITOS VERTYBĖS  
 PREKĖS IR PASLAUGOS  
 PREKĖS KODO  
 PREKĖS PASLAUGOS  
 PREKĖS PAVADINIMAS  
 PREKĖS TURI BŪTI PARDUOTOS  
 PREKĖS Į NAMUS  
 PREKĖS ŽENKLAS  
 PREKĖS ŽENKLO  
 PREKĖS ŽENKLĄ  
 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS APSKAIČIUOJAMAS NUO PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS MUITO IR AKCIZO  
 PVM PREKĖMS GAMINTI PASLAUGOMS TEIKTI  
 PVM SUMOS UŽ PARDUOTAS PREKES BEI SUTEIKTAS PASLAUGAS  
 PVM UŽ PREKES IR PASLAUGAS  
 PVM UŽ REALIZUOTAS PREKES IR PASLAUGAS  
 REIMPORTUOJANT KOMPENSACINIUS PRODUKTUS PAGAMINTUS IŠ LAIKINAI IŠVEŽTŲ PERDIRBTI PREKIŲ  
 RINKIS PREKĘ LIETUVIŠKĄ  
PVM UŽ PARDUOTAS PREKES AR SUTEIKTAS PASLAUGAS  
PVM UŽ PREKES IR PASLAUGAS  
 SIUNČIANT PREKES PAŠTU ARBA GABENANT jas stacionariu transportu 
 SIŪLYMUS DĖL PREKIŲ EKSPORTO IR IMPORTO REGULIAVIMO TVARKOS BEI MUITŲ TARIFŲ  
 SKIRTŲ PREKIŲ  
 SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SPECIALIAI PAŽYMĖTAME LANGELIO LAUKE NURODOMAS PREKIŲ SVORIS  
 STRATEGINIŲ PREKIŲ IR TECHNOLOGIJŲ  
 STRATEGINIŲ PREKIŲ TECHNOLOGIJŲ IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS  
 SU PREKĖMIS atlikti veiksmus 
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪRA  
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SUMOKĖTAS PVM UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 SUMOKĖTI UŽ IMPORTUOTAS PREKES  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ TURI BŪTI GABENAMOS PREKĖS  
 TAIS ATVEJAIS KAI PREKĖS GABENAMOS IŠ VIENOS MUITINĖS ĮSTAIGOS Į KITĄ NE PER LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITŲ TERITORIJĄ  
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SUSIJUSIŲ SU IMPORTUOTŲ PREKIŲ GAMYBA IR PARDAVIMU  
 TEISIŲ Į PREKIŲ IR PASLAUGŲ ženklą 
 TIK SU POLICIJOS APSAUGA IŠSKYRUS ATVEJUS KAI ŠIOS PREKĖS GABENAMOS SU CARNET TIR KNYGELE  
 APMOKESTINAMOMS PREKĖMS GAMINTI PARDUOTI  
 APMOKESTINAMOMS PREKĖMS GAMINTI PASLAUGOMS TEIKTI  
 APMOKESTINAMOMS PREKĖMS GAMINTI  
 TOKIOMS PREKĖMS SUTINKAMAI SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAIS  
 APMOKESTINAMŲ PREKIŲ IR KITŲ VERTYBIŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ KURIA PREKĖS ATGABENTOS Į TERMINALĄ  
 TUO ATVEJU KAI PREKĖS PERKRAUNAMOS  
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ siuntėjų pavadinimai 
 TURI BŪTI NURODYTI PREKIŲ PAVADINIMAI  
 APSKAIČIUOTA SUMA BEI MOKĖJIMO BŪDAS UŽ PREKĘ  
 APSKAIČIUOTAS UŽ LAIKINAI IŠVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 APSKAIČIUOTOS UŽ PARDUOTAS PREKES SUTEIKTAS PASLAUGAS PVM SUMOS  
 UAB PREKĖS Į NAMUS  
 UŽ LAIKINAI ĮVEŽTAS PERDIRBTI PREKES  
 UŽSIENIO VALSTYBIŲ DIPLOMATINĖMS IR KONSULINĖMS ATSTOVYBĖMS BEI TARPTAUTINĖMS ORGANIZACIJOMS UŽ ĮSIGYTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 VARTOJAMŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSO  
 VARTOJAMŲJŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSAS  
 VARTOJIMO PREKIŲ IR PASLAUGŲ KAINŲ INDEKSĄ  
 VARTOJIMO PREKIŲ  
 VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS  
 VIETOS IR PREKĖS APRAŠYMAS  
 VISOS PANAUDOTOS MEDŽIAGOS KLASIFIKUOJAMOS KITOJE POZICIJOJE NEGU PREKĖ  
 VISOS PREKĖS KURIOMS NUSTATYTAS AKCIZAS  
 ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ UŽ PREKES  
 ĮTRAUKIAMOS Į PREKIŲ MUITINĘ VERTĘ  
 ŠIOJE DALYJE NURODOMA PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ  
 ŠIOS PREKĖS GABENAMOS Į KITĄ MUITINĖS ĮSTAIGĄ  
 ŠIOS PREKĖS ĮSKAITANT TRANSPORTO PRIEMONES  
 ŠIUO ATVEJU PREKIŲ MUITINĖ VERTĖ TURI BŪTI PATIKSLINTA  
 ŠIĄ SUMĄ REIKIA PRIDĖTI PRIE PREKIŲ MUITINĖS VERTĖS  
 ŽALIAVŲ IR VAISTINIŲ PREKIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ IR IŠ JOS PAGAMINTAS PREKES  
 ATSAKINGĄ UŽ PREKIŲ KLASIFIKAVIMĄ  
 ATSARGŲ PREKIŲ KROVINIŲ IR PAŠTO SIUNTŲ  
atsiskaityti UŽ PREKES  
 ATSIŽVELGDAMA Į PREKIŲ GABENIMO sąlygas; aplinkybes 
 ATSKAITOMA PVM SUMA YRA DIDESNĖ UŽ PARDUOTŲ PREKIŲ IR SUTEIKTŲ PASLAUGŲ PVM SUMĄ  
 ATSKAITYTI PVM UŽ PIRKTAS PREKES GAUTAS PASLAUGAS  
 AUGALINĖS KILMĖS PREKIŲ ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU  
 AUGALINĖS KILMĖS PREKĖS  
 BANDEROLIŲ PREKĖMS AR KITŲ SPECIALIŲ ŽENKLŲ