Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
džiaugiasi PERGALE PRIEŠ kryžiuočius; mirtį 
eiti; plaukti; irtis PRIEŠ SROVĘ  
 DAR PRIEŠ ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 DAR PRIEŠ GERĄ DEŠIMTMETĮ  
 DAR PRIEŠ KALĖDAS  
 DAR PRIEŠ KARĄ  
 DAR PRIEŠ KELETĄ METŲ  
 DAR PRIEŠ METUS  
 DAR PRIEŠ PIRMĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 DAR PRIEŠ SAVAITĘ  
gyvenęs ... AMŽIUJE PRIEŠ MŪSŲ ERĄ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ DEŠIMTMETĮ  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU KAIP PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ METUS  
 DAUGIAU NEI PRIEŠ PUSĘ AMŽIAUS  
imtis PRIEMONIŲ PRIEŠ Rusiją; kontrabandą; kaltuosius 
imtis SANKCIJŲ PRIEŠ komandas 
imtis VEIKSMŲ PRIEŠ Afganistaną; albanų sukilėlius; Iraką; kovotojus; teroristus 
... METAIS PRIEŠ KRISTŲ  
... METAIS PRIEŠ MŪSŲ ERĄ  
iškilo MAN PRIEŠ AKIS  
 DRAUDŽIAMA NAUDOTI PRIEŠ MOTERIS NEPILNAMEČIUS  
išpuoliai PRIEŠ ŽYDUS  
jaudinomės PRIEŠ KONCERTĄ  
karas PRIEŠ TERORIZMĄ  
kelia PRIEŠ AUŠRĄ  
kova PRIEŠ RŪKYMĄ  
kova; kovoti PRIEŠ KORUPCIJĄ  
kova; kovoti PRIEŠ OKUPANTUS  
kovojo PRIEŠ LENKUS  
kovojo PRIEŠ LIETUVOS nepriklausomybę 
kovojo; nukreipta PRIEŠ VALDŽIĄ  
kovoti; pergalė PRIEŠ BLOGĮ  
kovoti; pergalė PRIEŠ VOKIEČIUS  
kovoti; sukilo PRIEŠ BOLŠEVIKUS  
kovoti; veikė PRIEŠ SOVIETŲ VALDŽIĄ  
maištas; atsakomybė; sukilti PRIEŠ DIEVĄ  
mitingas; akcija; kova PRIEŠ SKURDĄ  
naktis PRIEŠ MŪŠĮ  
 IMTIS PRIEMONIŲ PRIEŠ kaltuosius 
nukreipta; laimėti PRIEŠ RUSIJĄ  
nukreipta; nusiteikusi; kariauti PRIEŠ LENKIJĄ  
nukreiptos; pergalės PRIEŠ LIETUVIUS  
 IŠPUOLIAI PRIEŠ žydus 
 IŠPUOLIS PRIEŠ JAV; kolonijos darbuotoją 
 IŠPUOLIUS PRIEŠ žydus; Rusijos kariuomenę 
 IŠPUOLIŲ PRIEŠ bažnyčią 
 IŠPUOLĮ PRIEŠ Ameriką; JAV; JAV ambasadą 
 IŠRINKTO PAGAL LIETUVOS DEMOKRATINĖS DARBO PARTIJOS KANDIDATŲ SĄRAŠĄ RAŠTIŠKĄ PRAŠYMĄ PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 JEI PRIEŠ TAI JAM NORS VIENĄ KARTĄ PER PASKUTINIUOSIUS dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos 
 KAMPANIJA PRIEŠ terorizmą; mane; ... 
 KAMPANIJĄ PRIEŠ palestiniečius; Talibaną 
 KARĄ PRIEŠ čečėnus; Lenkiją; Vokietiją 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJA PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJA ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
 KAS PRIEŠ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS PRIEŠ NĖRA PIRMININKAS PRIEŠ NĖRA KAS SUSILAIKĖ BALSŲ SKAIČIUOTOJAS ... 
papūsti; eina PRIEŠ VĖJĄ  
parašyta ... AMŽIUJE PRIEŠ KRISTŲ  
pareikšti PROTESTĄ PRIEŠ ... 
pasisakyti PRIEŠ PERTRAUKĄ  
 KELIOS DIENOS PRIEŠ mirtį 
pažiūrėjo PRIEŠ ŠVIESĄ  
pergalė PRIEŠ MIRTĮ  
pradėjo; surengė PUOLIMĄ PRIEŠ partizanus; talibus 
pradėti KARINIUS VEIKSMUS PRIEŠ Afganistaną; teroristines grupuotes 
 KONSTITUCINĖ PATAISA UŽ IR PRIEŠ  
 KONVENCIJOS DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU NETEISĖTAIS VEIKSMAIS PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KONVENCIJĄ DĖL KOVOS SU SMURTU PRIEŠ CIVILINĖS AVIACIJOS SAUGUMĄ  
 KOVA PRIEŠ bažnyčią; komunizmą; korupciją; rūkymą; skurdą 
 KOVAI PRIEŠ sovietų valdžią 
 KOVOJE PRIEŠ bolševizmą; okupantus 
 KOVOJĘ PRIEŠ BAŽNYČIĄ IR TIKĖJIMĄ  
 KOVOS PRIEŠ caro valdžią; okupantus; terorizmą 
 KOVĄ PRIEŠ bolševizmą; okupantus 
... DIENĄ PRIEŠ valgį 
protestuodami PRIEŠ KARĄ Afganistane; Čečėnijoje 
purkšti; tręšiami; skinami PRIEŠ ŽYDĖJIMĄ  
reidai; antpuoliai; agresija; veiksmai PRIEŠ PALESTINIEČIUS  
stoti PRIEŠ TEISMĄ  
stovi PRIEŠ ALTORIŲ  
suokalbis PRIEŠ GYVYBĘ  
 LYGIAI PRIEŠ METUS  
 LYGTINIS ATLEIDIMAS NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 MAIŠTAS PRIEŠ lemtį; Dievą; tėvus; absurdą 
 MAIŠTĄ PRIEŠ Dievą; civilizaciją 
sąmokslas; nusikaltimas PRIEŠ VALSTYBĘ  
 MAŽDAUG PRIEŠ DEŠIMTMETĮ  
 MAŽDAUG PRIEŠ METUS  
 MAŽDAUG PRIEŠ MĖNESĮ  
 MAŽDAUG PRIEŠ SAVAITĘ  
 MAŽIAUSIAI PRIEŠ ŠEŠIS MĖNESIUS  
sėjama PRIEŠ ŽIEMĄ  
teikia PIRMENYBĘ PRIEŠ ... 
turėti PRIEŠ AKIS  
vakar PRIEŠ PIETUS  
vartoti; gerti; malda; plauti rankas PRIEŠ VALGĮ  
 NAKTIS PRIEŠ ATAKĄ  
volungė PRIEŠ LIETŲ šaukia 
 NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI PARAIŠKOS GAUTI LICENCIJĄ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ DVI SAVAITES  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ  
 NE VĖLIAU KAIP PRIEŠ TRIS MĖNESIUS  
įtvirtina žodžio PIRMUMĄ PRIEŠ daiktą 
 NUKREIPTA PRIEŠ PAČIĄ GYVYBĘ  
šeriama ... kartus per; gerkite ... kartus per DIENĄ PRIEŠ valgį 
šildosi PRIEŠ SAULĘ  
šildytis PRIEŠ SAULUTĘ  
 NUSIKALSTAMOJE VEIKLOJE PRIEŠ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 PAKELTI RANKĄ PRIEŠ save; beginklį; žmogų 
 PAKILO PRIEŠ SAVO BROLĮ IR JĮ UŽMUŠĖ  
 PAVASARĮ PRIEŠ sėją 
 PAŽYMA TURI BŪTI IŠDUOTA NE ANKSČIAU KAIP PRIEŠ MĖNESĮ IKI ... 
 PERGALĘ PRIEŠ blogį; Maskvą; kryžiuočius; mirtį; rusus 
 PERGALĖ PRIEŠ Žalgirį; Lietuvos rytą; fašizmą; mirtį 
 PERGALĖS PRIEŠ lietuvius; blogį; ... 
 PERGALĖS PRIEŠ FAŠIZMĄ  
 AGRESIJA PRIEŠ Čečėniją; Lietuvą 
 AKCIJA PRIEŠ skurdą ir skurdintojus; JAV 
 PLAUKTI PRIEŠ SROVĘ  
 AKCIJOS PRIEŠ SKURDĄ  
 AKCIJĄ PRIEŠ skurdą ir skurdintojus 
 PO PERGALĖS PRIEŠ ... 
 PRANAŠUMAS PRIEŠ kitus; konkurentus; varžovus 
 PRANAŠUMAS PRIEŠ KITUS  
 PRANAŠUMĄ PRIEŠ kitus; konkurentus; varžovus; žmogų 
 PRIEŠ AKIS IŠKYLA  
 PRIEŠ ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 PRIEŠ AŠTUONERIUS METUS  
 PRIEŠ BALSAVIMĄ  
 PRIEŠ DAUG METŲ  
 PRIEŠ DAUGELĮ METŲ  
 PRIEŠ DEVYNERIUS METUS  
 PRIEŠ DEŠIMT DIENŲ  
 PRIEŠ DEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ DEŠIMTMETĮ  
 PRIEŠ DEŠIMTĮ METŲ  
 PRIEŠ DU DEŠIMTMEČIUS  
 PRIEŠ DU MĖNESIUS  
 PRIEŠ DU ŠIMTUS METŲ  
 PRIEŠ DVEJUS METUS  
 PRIEŠ DVI DIENAS  
 PRIEŠ DVI SAVAITES  
 PRIEŠ DVIDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ DVYLIKA METŲ  
 PRIEŠ GERĄ DEŠIMTMETĮ  
 PRIEŠ GERĄ PUSMETĮ  
 PRIEŠ GERĄ SAVAITĘ  
 PRIEŠ JO AKIS atsivėrė ... 
 PRIEŠ JO VALIĄ  
 PRIEŠ JOS VALIĄ  
 PRIEŠ JŲ VALIĄ  
 PRIEŠ KALĖDAS IR NAUJUOSIUS METUS  
 PRIEŠ KALĖDAS  
 PRIEŠ KARĄ dirbo; garsėjo; gyveno 
 PRIEŠ KELERIUS METUS  
 PRIEŠ KELETĄ DEŠIMTMEČIŲ  
 PRIEŠ KELETĄ DIENŲ  
 PRIEŠ KELETĄ METŲ  
 PRIEŠ KELETĄ MĖNESIŲ  
 PRIEŠ KELETĄ SAVAIČIŲ  
 PRIEŠ KELIAS DIENAS  
 PRIEŠ KELIAS MINUTES  
 PRIEŠ KELIAS SAVAITES  
 PRIEŠ KELIOLIKA METŲ  
 PRIEŠ KELIONĘ į Vilnių; prisėsti; į Lietuvą 
 PRIEŠ KELIS DEŠIMTMEČIUS  
 PRIEŠ KELIS METUS  
 PRIEŠ KELIS MĖNESIUS  
 PRIEŠ KELIS ŠIMTMEČIUS  
 PRIEŠ KETURIASDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ KETURIS DEŠIMTMEČIUS  
 PRIEŠ KETURIS MĖNESIUS  
 PRIEŠ KETVERIUS METUS  
 PRIEŠ KETVERTĄ METŲ  
 PRIEŠ KETVIRTĮ AMŽIAUS  
 PRIEŠ KIEK LAIKO  
 PRIEŠ LAIKRODŽIO RODYKLĘ  
 PRIEŠ LAIKĄ gimti; atestuoti 
 PRIEŠ LIETUVIŲ TAUTOS INTERESUS  
 PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR JOS TERITORIJOS VIENTISUMĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS RYTO REDAKCIJĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS RYTĄ  
 PRIEŠ LIETUVOS VALSTYBĘ  
 PRIEŠ METUS KITUS  
 PRIEŠ METUS  
 PRIEŠ MIEGĄ išgerti; pasivaikščioti 
 PRIEŠ MIRTĮ paprašė; prisipažino 
 PRIEŠ MĖNESĮ  
 PRIEŠ MŪSŲ AKIS atsistoja; iškyla; atsiveria 
 PRIEŠ MŪSŲ ERĄ  
 PRIEŠ NAUJUOSIUS METUS  
 PRIEŠ OPERACIJĄ  
 PRIEŠ PASAULIO ČEMPIONATĄ  
 PRIEŠ PENKERIUS METUS  
 PRIEŠ PENKETĄ METŲ  
 PRIEŠ PENKIASDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ PENKIOLIKA METŲ  
 PRIEŠ PENKIS MĖNESIUS  
 PRIEŠ PIRMĄJĮ PASAULINĮ KARĄ  
 PRIEŠ PORĄ DEŠIMTMEČIŲ  
 PRIEŠ PORĄ DIENŲ  
 PRIEŠ PORĄ METŲ  
 PRIEŠ PORĄ MĖNESIŲ  
 PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ  
 PRIEŠ POSĖDĮ  
 PRIEŠ PREMJERĄ sakė 
 PRIEŠ PUSANTRO MĖNESIO  
 PRIEŠ PUSANTROS SAVAITĖS  
 PRIEŠ PUSANTRŲ METŲ  
 PRIEŠ PUSMETĮ  
 PRIEŠ PUSTREČIŲ METŲ  
 PRIEŠ PUSĘ AMŽIAUS  
 PRIEŠ PUSĘ METŲ  
 PRIEŠ RINKIMUS žadėjo; į Seimą 
 PRIEŠ RUNGTYNES ir po jų; Kaune 
 PRIEŠ RUSIJOS kariuomenę; krizę; prezidento rinkimus 
 PRIEŠ SAVAITĘ  
 PRIEŠ SAVIVALDYBIŲ RINKIMUS  
 PRIEŠ SAVO MIRTĮ  
 PRIEŠ SAVO VALIĄ daryti 
 PRIEŠ SEIMO RINKIMUS  
 PRIEŠ SEPTYNERIUS METUS  
 PRIEŠ SODINIMĄ mirkyti 
 PRIEŠ STARTĄ  
 PRIEŠ SUSITIKIMĄ pabrėžė; Nicoje; su ES lyderiais 
 PRIEŠ SĖJĄ ar sodinimą 
 PRIEŠ TELEVIZIJOS KAMERAS  
 PRIEŠ TREJETĄ METŲ  
 PRIEŠ TREJUS METUS  
 PRIEŠ TRIS DEŠIMTMEČIUS  
 PRIEŠ TRIS DIENAS  
 PRIEŠ TRIS MĖNESIUS  
 PRIEŠ TRIS SAVAITES  
 PRIEŠ TRISDEŠIMT METŲ  
 PRIEŠ TŪKSTANČIUS METŲ  
 PRIEŠ VARŽYBAS kalbėjo ... 
 PRIEŠ VELYKAS  
 PRIEŠ VESTUVES  
 PRIEŠ VIDURNAKTĮ  
 PRIEŠ VIENUOLIKA METŲ  
 PRIEŠ VYRIAUSYBĘ nuteikti 
 PRIEŠ VĖJĄ NEPAPŪSI  
 PRIEŠ ŠEŠERIUS METUS  
 PRIEŠ ŠIAS RUNGTYNES  
 PRIEŠ ŠIMTMETĮ  
 PRIEŠ ŠIMTĄ METŲ  
 PRIEŠ ŠIOS DIENOS rungtynes; dvikovą 
 PRIEŠ ŠV KALĖDAS  
 PRIEŠ ŠV VELYKAS  
 PRIEŠ ŠVENTES  
 PRIEŠ ŠĮ SEZONĄ  
 PRIEŠ ŽODĮ ... įrašyti ... 
 PRIPAŽINTI NUTRŪKUSIAIS PRIEŠ TERMINĄ SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO ĮGALIOJIMUS  
 PROTESTAS PRIEŠ okupaciją 
 PROTESTO PRIEŠ globalizaciją 
 PUOLIMAS PRIEŠ mane 
 REAKCIJA PRIEŠ modernizavimą 
 REPETICIJA PRIEŠ Europos čempionatą 
 RUSIJA PRIEŠ RINKIMUS  
 RYTE IR VAKARE PRIEŠ VALGĮ  
agresija PRIEŠ LIETUVĄ nukreipta ... 
 STOS PRIEŠ TEISMĄ  
 STOTI PRIEŠ TEISMĄ  
 SUKILIMĄ PRIEŠ Izraelio okupaciją 
 TAVO BROLIS TURI ŠĮ TĄ PRIEŠ TAVE  
 TRIS KARTUS PER DIENĄ PRIEŠ VALGĮ  
 TRYS PRIEŠ TRIS Į VIENĄ KREPŠĮ  
apsijuokti PRIEŠ VISĄ PASAULĮ  
 TURĖDAMI PRIEŠ AKIS  
 TYLA PRIEŠ AUDRĄ  
 UŽ VEIKSMUS NUKREIPTUS PRIEŠ TEISĖTĄ ... 
 UŽSIIMA VEIKLA NUKREIPTA PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKĄ  
 VILNIUS PRIEŠ karą 
 VISUOMENĖ PRIEŠ Larry Flyntą 
 ATAKŲ PRIEŠ PASAULIO PREKYBOS CENTRĄ NIUJORKE  
 VOS PRIEŠ DU MĖNESIUS  
 VOS PRIEŠ DVEJUS METUS  
 VOS PRIEŠ KELETĄ DIENŲ  
 VOS PRIEŠ KELETĄ SAVAIČIŲ  
 VOS PRIEŠ KELIAS DIENAS  
 VOS PRIEŠ KELIS MĖNESIUS  
 VOS PRIEŠ METUS  
 VOS PRIEŠ MĖNESĮ  
 VOS PRIEŠ PORĄ MĖNESIŲ  
 VOS PRIEŠ PORĄ SAVAIČIŲ  
 VOS PRIEŠ SAVAITĘ  
atleisti nuo bausmės; pripažinti nutrūkusiais PRIEŠ TERMINĄ  
 ĮRODĖ SAVO PRANAŠUMĄ PRIEŠ ... 
 ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ PRIEŠ TERMINĄ  
 ŠAUNAMOJO GINKLO PANAUDOJIMO PRIEŠ ASMENĮ  
 ATLEIDIMO NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEIDIMO PRIEŠ TERMINĄ IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO ARBITRAŽO  
 ATLEIDIMĄ NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEISTAS NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ AR PAKEISTI  
 ATLEISTI NUO BAUSMĖS PRIEŠ TERMINĄ ARBA PAKEISTI  
 ATSAKYTI PRIEŠ DIEVĄ PRIEŠ SĄŽINĘ IR PRIEŠ VISĄ VISUOMENĘ  
atsistojo PRIEŠ VEIDRODĮ  
atsistoti PRIEŠ AUDITORIJĄ  
bylą PRIEŠ LIETUVĄ laimėjo ... 
... savaitės PRIEŠ MIRTĮ  
 BEVEIK PRIEŠ DVEJUS METUS  
 BEVEIK PRIEŠ METUS  
 BEVEIK PRIEŠ MĖNESĮ