Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 BŪDAI IR PRIEMONĖS  
 BŪDAMAS APSVAIGĘS NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDAMI APSVAIGĘ NUO ALKOHOLIO NARKOTINIŲ AR TOKSINIŲ PRIEMONIŲ  
 BŪDUS IR PRIEMONES  
 BŪDŲ IR PRIEMONIŲ  
 BŪTINIAUSIŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO  
 BŪTINŲJŲ MEDIKAMENTŲ BEI MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ IŠLAIDOS ARBA JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS AMBULATORINIO GYDYMO METU KOMPENSUOJAMOS IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ LĖŠŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ KURIŲ VISOS IŠLAIDOS AR JŲ DALIS KOMPENSUOJAMA IŠ VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO IR LIETUVOS VALSTYBĖS BIUDŽETO BEI SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ  
 BŪTINŲJŲ VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 CHEMINIŲ IR BIOLOGINIŲ AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ  
 CIVILINĖS SAUGOS PRIEMONIŲ  
 DANTŲ IR BURNOS HIGIENOS PRIEMONĖS  
 DARBO IR DARBŲ SAUGOS PRIEMONIŲ  
 DARBO PRIEMONIŲ  
 DARBO PRIEMONĖS  
imtis PRIEMONIŲ PRIEŠ Rusiją; kontrabandą; kaltuosius 
 DEKRETAS DĖL VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ  
 DIPLOMATINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 DRASTIŠKŲ PRIEMONIŲ  
 DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 DĖL PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ IR NEBAIGTŲ KAPITALINIŲ DARBŲ  
 DĖL PRIEMONIŲ atsiskaitymo tvarkai pagerinti; agrarinei reformai plėtoti; komercinių bankų likvidumui palaikyti; Lietuvos Respublikai ginti; užsienio prekybos reguliavimui tobulinti 
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINĖS PREKYBOS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ BEI TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 EINAMUOSIUS ŪKINĖS VEIKLOS IR PRIEMONIŲ ... planus 
 EISMO REGULIAVIMO PRIEMONIŲ  
 EISMO SAUGUMO AR TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 EKONOMINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 EUROPOS ŠALIŲ SUSITARIMĄ DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽŲ  
 GAISRO GESINIMO PRIEMONIŲ  
 GALI IMTIS TOKIŲ PRIEMONIŲ A ĮSPĖTI VEŽĖJĄ ... 
kraunami Į TRANSPORTO PRIEMONES  
 GAMYBOS PRIEMONES  
 GAMYBOS PRIEMONIŲ  
 GINKLŲ ŠAUDMENŲ SPROGMENŲ KOVINĖS TECHNIKOS AR SPECIALIŲJŲ PRIEMONIŲ  
 GRIEŽTESNIŲ PRIEMONIŲ  
muitinė IMASI VISŲ BŪTINŲ PRIEMONIŲ KAD PASKIRTIES ĮSTAIGOJE būtų įmanoma identifikuoti prekes ir nustatyti visus su jomis atliktus veiksmus 
 IMASI PRIEMONIŲ  
 IMASI VISŲ BŪTINŲ PRIEMONIŲ ĮSKAITANT PREKIŲ sulaikymą 
 IMTIS PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ PAŠALINTI ... 
 IMTIS PRIEMONIŲ PRIEŠ kaltuosius 
 IMTIS PRIEMONIŲ  
 IMTIS SKUBIŲ PRIEMONIŲ  
 IMTIS VISŲ PRIEMONIŲ  
 INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 INFORMAVIMO PRIEMONES  
 INFORMAVIMO PRIEMONIŲ  
 INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 INVALIDUMO NUSTATYMO IR SOCIALINĖS APSAUGOS PRIEMONIŲ  
nesiima JOKIŲ PRIEMONIŲ  
 IR KITAS PRIEMONES  
 IŠDUOTAS LICENCIJAS UŽSIIMTI TRANSPORTO PRIEMONIŲ KOMISINE PREKYBA  
 IŠRAIŠKOS PRIEMONIŲ  
 IŠRAIŠKOS PRIEMONĖMIS  
 IŠRAIŠKOS PRIEMONĖS  
 IŠSKYRUS BYLAS DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 IŠVEŽAMŲ IŠ JOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
nutarimo Nr ... DĖL PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
 KARDOMOJI PRIEMONĖ RAŠYTINIS PASIŽADĖJIMAS NEIŠVYKTI  
 KARDOMOJI PRIEMONĖ RAŠYTINIS PASIŽADĖJIMAS NIEKUR NEIŠVYKTI  
 KARDOMOJI PRIEMONĖ SUĖMIMAS  
 KARDOMOJI PRIEMONĖ  
 KARDOMOSIOS PRIEMONĖS SUĖMIMO  
 KARDOMOSIOS PRIEMONĖS  
 KARDOMĄJA PRIEMONE PARINKTAS SUĖMIMAS  
 KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ SUĖMIMĄ  
 KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ  
 KARINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 KELEIVINIO TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 KELEIVINIO TRANSPORTO PRIEMONĖSE  
 KELIŲ EISME DALYVAUJANČIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONEI  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ CENTRŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RUOŠIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO įstaigos 
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALSTYBINIŲ TECHNINIŲ APŽIŪRŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS  
 KIEKYBINIAI APRIBOJIMAI IR PRIEMONĖS TURINČIOS LYGIAVERTĮ POVEIKĮ  
 KITOMIS PRIEMONĖMIS  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS VYKDYTI  
 KITOMS SU REGIONINIO PARKO VEIKLA SUSIJUSIOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 KITOS PRIEMONĖS  
 KITOSE VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 KITOSE ŠALYSE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
perkraunamos IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
perkraunamos Į KITĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 KODAS NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ  
 KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ  
 KONFISKUOTI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI IR PLAUKIOJIMO PRIEMONĖS  
 KONKREČIAS PRIEMONES  
 KONTEINERIŲ VAGONŲ IR KITŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 KONTRACEPTINES PRIEMONES  
 KONTRACEPTINIŲ PRIEMONIŲ  
 KOSMETIKOS IR ASMENS HIGIENOS PRIEMONIŲ  
 KOSMETIKOS PRIEMONES  
 KOSMETIKOS PRIEMONIŲ  
 KOSMETINIŲ PRIEMONIŲ  
 KOVOS SU TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSTĖMIS  
 KRAŠTUTINIŲ PRIEMONIŲ  
 LAIVUS IR KITAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 LAIVŲ IR KITŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 LIETUVOJE IR UŽSIENIO ŠALYSE TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS MATMENIS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO DĖL VILNIAUS MIESTO TARYBOS PALEIDIMO IR KAI KURIŲ PRIEMONIŲ TVARKAI SAVIVALDYBĖSE PAGERINTI  
... PASAULINĖS VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ DIENOS PROGA  
 MASINIŲ INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONES  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ ATSTOVAMS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ ATSTOVŲ AKREDITAVIMO  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ VEIKLĄ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖ  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖMIS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖMS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖS  
 MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONĖSE  
 MASINĖSE INFORMACIJOS PRIEMONĖSE  
 MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS  
 MATAVIMO PRIEMONIŲ  
 MATAVIMO PRIEMONĖS  
 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS  
 MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
 METODINIŲ PRIEMONIŲ  
 METODUS IR PRIEMONES  
 METODŲ IR PRIEMONIŲ  
 MOKESTIS UŽ NE LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ BUVIMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE  
 MOKYMO PRIEMONES  
 MOKYMO PRIEMONIŲ  
 MOKYMO PRIEMONĖ  
 MOKYMO PRIEMONĖMIS  
 MOKYMO PRIEMONĖMS  
 MOKYMO PRIEMONĖS  
 MUITINĖS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 NARKOTINIŲ PRIEMONIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ  
 NARKOTINIŲ PRIEMONIŲ  
 NAUJOS TRANSPORTO PRIEMONĖS KAINĄ  
 NESIĖMĖ JOKIŲ PRIEMONIŲ  
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
 NUMATYTOMS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 NUMATYTOS PRIEMONĖS  
 NURODOMI DUOMENYS APIE TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 NUSIDĖVĖJUSIŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ TOLESNIO PANAUDOJIMO TVARKOS  
 NUSTATYTĄJA TVARKA NAGRINĖJA GYVENTOJŲ PAREIŠKIMUS SKUNDUS BEI PASIŪLYMUS IR IMASI REIKIAMŲ PRIEMONIŲ KAD BŪTŲ IŠSPRĘSTI JUOSE KELIAMI KLAUSIMAI  
 NUTARIMO DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ BANKININKYSTĖS PROBLEMOMS SPRĘSTI  
 PADIDINTI ŽEMĖS ŪKIO OBJEKTŲ PRIEMONIŲ parduodamų už pinigus, pradines pardavimo aukcionuose kainas 
 PAGALBINĖ PRIEMONĖ  
 PAGRINDINES PRIEMONES  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ LIKUTINĘ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PRADINĘ LIKUTINĘ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PRADINĖ LIKUTINĖ VERTĖ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ VERTĘ  
 PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 PAGRINDINĖ PRIEMONĖ  
 PAGRINDINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI  
 PAGRINDINĖS PRIEMONĖS  
 PAKEISTI KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ  
 PARINKTA KARDOMOJI PRIEMONĖ SUĖMIMAS  
 PASKIRTA KARDOMOJI PRIEMONĖ RAŠYTINIS PASIŽADĖJIMAS NEIŠVYKTI  
 PASKIRTI AR PAKEISTI KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ  
 PATALPAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 PAČIŲ GRIEŽČIAUSIŲ PRIEMONIŲ  
 PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ADMINISTRACINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 PER MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONES  
 PER VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 PERDUOTI PER VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 PIROTECHNIKOS PRIEMONIŲ  
 PLAUKIOJIMO PRIEMONĖS BEI ŽVEJYBOS ĮRANKIAI  
 PLAUKIOJIMO PRIEMONĖS  
 PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS  
 POLITINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 POPIEŽIŠKOJI VISUOMENĖS BENDRAVIMO PRIEMONIŲ TARYBA  
 POPIEŽIŠKOJI VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ TARYBA  
 POVEIKIO PRIEMONES  
 POVEIKIO PRIEMONIŲ  
 POVEIKIO PRIEMONĖ  
 POVEIKIO PRIEMONĖS  
 PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ  
 PRIEMONES IR BŪDUS  
 PRIEMONIŲ IR METODŲ  
 PRIEMONIŲ PLANAS  
 PRIEMONIŲ PLANĄ  
 PRIEMONIŲ TAIKYMO  
 PRIEMONIŲ VISUMA  
 PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ  
 PRIEMONĖ PAGAL NUSTATYTĄ TVARKĄ  
 PRIEMONĖMS FINANSUOTI  
 PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI  
 AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ VYKSTANT PER SIENĄ  
 AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 AKTYVIOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 AKTYVIĄJA TRANSPORTO PRIEMONE LAIKOMAS VILKIKAS  
 AKTYVIĄJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 PRIVERČIAMŲJŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO  
 PROFILAKTIKOS PRIEMONIŲ  
 PROFILAKTINIŲ PRIEMONIŲ  
 RADIJO RYŠIO PRIEMONIŲ  
 RADIKALIŲ PRIEMONIŲ  
 RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS IR KABELINĖS TELEVIZIJOS PRIEMONIŲ MONTAVIMO STATYMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ  
 RADIOELEKTRONINĖS APARATŪROS IR KABELINĖS TELEVIZIJOS PRIEMONIŲ MONTAVIMO STATYMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS  
 RAIŠKOS PRIEMONES  
 RAIŠKOS PRIEMONIŲ  
 RAIŠKOS PRIEMONĖMIS  
 RAIŠKOS PRIEMONĖS  
 REIKALINGŲ PRIEMONIŲ  
 REKLAMOS PRIEMONIŲ  
 RYŠIO PRIEMONES  
 RYŠIO PRIEMONIŲ  
 RYŠIO PRIEMONĖMIS  
 RYŠIO PRIEMONĖS  
 RYŠIŲ PRIEMONĖMIS  
 SAUGOS PRIEMONIŲ  
 SAUGUMO PRIEMONES  
 SAUGUMO PRIEMONIŲ  
 SAUSUMOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 SKIRTI KARDOMĄJĄ PRIEMONĘ SUĖMIMĄ  
 SOCIALIAI REMTINŲ ASMENŲ SOCIALINĖS BŪKLĖS IR NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ JAI PAGERINTI  
 SPAUDOS IR KITŲ MASINĖS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 SPAUDOS IR KITŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ  
 STATYTI PALAPINES KURTI LAUŽUS VAŽINĖTI IR STATYTI TRANSPORTO PRIEMONES LEIDŽIAMA TIK NUSTATYTOSE VIETOSE  
 STIPRIAI VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AR NARKOTINIŲ PRIEMONIŲ  
 STRAIPSNYJE DĖL VAIRUOTOJŲ PANAUDOJIMO TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 SUSISIEKIMO KELIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 SUSISIEKIMO PRIEMONĖ  
 SVARSTYMO REZULTATUS ARBA PRIEMONES KURIŲ IMTASI  
 SVORIS VIRŠIJA LEIDŽIAMĄ AŠIES APKROVĄ AR TRANSPORTO PRIEMONĖS BENDRĄJĄ MASĘ  
 TAIKIOMIS PRIEMONĖMIS  
 TECHNINES PRIEMONES  
 TECHNINIŲ PRIEMONIŲ  
 TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 TECHNINĖS PRIEMONĖS  
 TEISINĖMIS PRIEMONĖMIS  
 TEISĖS ATĖMIMO PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 TELEKOMUNIKACIJŲ TECHNINIŲ PRIEMONIŲ  
 TERMINAI IR KITOS PRIEMONĖS TURI BŪTI NUSTATYTOS  
 TIKSLAS PATEISINA PRIEMONES  
 APRIBOJIMAI IR PRIEMONĖS TURINČIOS LYGIAVERTĮ POVEIKĮ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ NEATITINKA NUSTATYTŲ REIKALAVIMŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONE  
 TRANSPORTO PRIEMONEI  
 TRANSPORTO PRIEMONES NUMERUOJAMUOSIUS AGREGATUS  
 TRANSPORTO PRIEMONES VAIRAVO NEBLAIVŪS  
 TRANSPORTO PRIEMONES ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONES  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ BEI PAVOJINGŲ KROVINIŲ VEŽIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERIAI NETELPA Į LANGELĮ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKAI  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKAMS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMU  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVININKŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAGYSČIŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ IR KITŲ ASMENŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 TRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 TRANSPORTO PRIEMONĘ NUMERUOJAMĄJĮ AGREGATĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ IR JOS PRIKLAUSOMYBĖ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ KURIA PREKĖS ATGABENTOS Į TERMINALĄ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ TURI BŪTI PAŽYMĖTA  
 TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 TRANSPORTO PRIEMONĖJE  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS KURIŲ MATMENYS SU KROVINIU AR BE JO VIRŠIJA LEIDŽIAMUS matmenis 
 TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖMS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS GEDIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS NUMERUOJAMOJO AGREGATO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMAS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS LIUDIJIMO TALONAS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRAVIMO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKAS JO ĮGALIOTAS ASMUO  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS SAVININKUI  
 TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 TRANSPORTO PRIEMONĖSE  
 TRANSPORTU ARBA KELIŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS  
 TREJIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 APSAUGOS PRIEMONES  
 APSAUGOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO  
 APSAUGOS PRIEMONIŲ  
 APSAUGOS PRIEMONĖMIS  
 APSAUGOS PRIEMONĖS  
 VADOVĖLIŲ IR MOKYMO PRIEMONIŲ  
 VAIRAVO TRANSPORTO PRIEMONES NEBLAIVŪS  
 VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ  
 VAISTAI IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
 VAISTAMS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS  
 VAISTUS AR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES  
 VAISTUS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES  
 VAISTŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ  
 VAIZDINES PRIEMONES  
 VAIZDINIŲ PRIEMONIŲ  
 VAIZDINĖS PRIEMONĖS  
 VALSTYBINĖS AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONES  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONIŲ VIDUTINĖS RINKOS KAINOS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS PAVADINIMAS  
 VANDENS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 VIENA TRANSPORTO PRIEMONE  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PRIEMONIŲ  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PRIEMONĖS  
 VIEŠOSIOS INFORMACIJOS PRIEMONĖSE  
 VISOMIS PRIEMONĖMIS  
 VISOMIS ĮMANOMOMIS PRIEMONĖMIS  
 VISOS PRIEMONĖS  
 VISOS ŠIOS PRIEMONĖS  
 VISUOMENĖS BENDRAVIMO PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONES  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATSTOVAI  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATSTOVAMS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ ATŽVILGIU  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ IR LEIDYBOS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS PRIE TEISINGUMO MINISTERIJOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ VALDYBOS VIRŠININKAS Š VIPARTAS 
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖ  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMIS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖMS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖS  
 VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONIŲ  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONĖMIS  
 VISUOMENĖS KOMUNIKAVIMO PRIEMONĖS  
 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ  
 VISŲ RŪŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR KELEIVIŲ  
 VISŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUMERIAI  
 ATIMANT TEISĘ VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 ĮDIEGIMO PRIEMONIŲ PLANAS  
 ĮDIEGIMO PRIEMONIŲ PLANĄ  
 ĮGYVENDINTI PRIEMONES  
 ĮRANKIAI IR PRIEMONĖS  
 ĮSTAIGOSE AR ORGANIZACIJOSE TAIP PAT VALSTYBINĖSE AR SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO PRIEMONĖSE  
 ĮVAIRIOMIS PRIEMONĖMIS  
 ĖMĖSI PRIEMONIŲ  
 ŠALIES KURIOJE REGISTRUOTA TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 ŠAUNAMUOSIUS GINKLUS IR SPECIALIĄSIAS PRIEMONES  
 ŠIAS PAGRINDINES PRIEMONES  
 ŠIOS PREKĖS ĮSKAITANT TRANSPORTO PRIEMONES  
 ŠIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 ŠIŲ PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 ŽEMĖS ŪKIO ĮMONĖS PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ  
 ŽINIASKLAIDOS PRIEMONES  
 ŽINIASKLAIDOS PRIEMONIŲ  
 ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖMS  
 ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS  
 ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE  
 ŽVEJYBOS ĮRANKIUS IR PLAUKIOJIMO PRIEMONES  
 ATSARGUMO PRIEMONIŲ  
 ATĖMIMO TEISĖS PENKERIEMS METAMS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES  
 AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONES  
 AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ  
 AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖMIS  
 AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS  
 AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS  
 AUTOMOBILIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖS  
 AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ RENGIMO IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMO  
 AUTOTRANSPORTO PRIEMONIŲ  
 AUTOTRANSPORTO PRIEMONĖMS  
 AUTOTRANSPORTO PRIEMONĖS  
 BET KOKIAIS BŪDAIS IR PRIEMONĖMIS  
 BET KOKIOMIS PRIEMONĖMIS  
 BIBLIOGRAFIJOS PRIEMONĖS  
 BIOLOGINES AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONES