Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas – pirmasis tekstyno duomenimis pagrįstas lietuvių kalbos pastoviųjų junginių žodynas. Žodyne atsispindi didelė pastoviųjų junginių įvairovė: kolokacijos, frazeologizmai, ilgesnės teksto atkarpos (kartais net keli sakiniai).
Daiktavardinės frazės nustatytos statistiškai apskaičiavus žodžių traukos tekste įvertį (gravity counts) 100 mln. žodžių apimties Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne, reprezentuojančiame 1991–2002 m. rašytinę lietuvių kalbą. Iš automatiškai nustatytų teksto atkarpų buvo atrinktos prasmingos ir gramatiškai taisyklingos frazės, kuriose yra bent vienas daiktavardis. Žodyną sudaro beveik 69 tūkst. daiktavardinių frazių.

Lietuvių kalbos daiktavardinių frazių žodynas

Paieška


Galima ieškoti konkretaus žodžio (žodžio formos), pvz., kompiuteris arba kompiuterio ir kt.
Įvedus žodžio pradžią, pvz., kompiuter, bus pateiktos frazės su formomis kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių ir kt.
Įvedus dalį žodžio, pvz., kel, bus pateiktos frazės su formomis keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai ir kt.
Įvedus žodžio pabaigą, pvz., ris, bus pateiktos frazės su formomis seseris, sandoris, duris, kuris, numeris ir kt.

Galima ieškoti vieno arba daugiau tikslaus (-ių) žodžio (-ių). Galima ieškoti žodžio dalių nurodant žvaigždutes (pvz., *nam, nam*, *nam*).
Ieškant iš dviejų arba daugiau žodžių sudarytos frazės, galima nurodyti tik tų žodžių dalis (pvz., nam* gamyb*).
Galima ieškoti žodžio su tarpais, pvz., tarpas, namas, tarpas; tada bus pateikiamos frazės, kuriose prieš namas ir po jo eina kiti žodžiai.
Įrašius lemą (pagrindinę žodžio formą), pvz., ministras, bus pateiktos frazės su kitomis šios lemos formomis, pvz., ministro, ministrą, ministru ir t. t.
Galima ieškoti pirmojo frazės žodžio, pvz., įrašius atominė, bus pateikti junginiai atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika ir kt.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Paieška pagal gramatinius požymius
Paieška pagal gramatinius požymius(BETA)

Rezultatai
Frazės papildymas iš kairėsFrazėFrazės papildymas iš dešinės
 BYLOJE BUS PRIIMTAS ATITINKAMAS SPRENDIMAS  
 CENTRINEI PRIVATIZAVIMO KOMISIJAI KURI PRIIMA GALUTINĮ SPRENDIMĄ  
informuoja ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJĄ APIE PRIIMTĄ SPRENDIMĄ  
 DEVINTĄ DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 DIRBANT IR PRIIMANT Į DARBĄ YRA PRIVALOMI ... 
 DĖL VALSTYBĖS SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ  
 GALUTINIS SPRENDIMAS BUS PRIIMTAS  
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMA ... 
 GALUTINĮ SPRENDIMĄ PRIIMS ... 
 INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 KOMISIJA SVARSTO KANDIDATŪRAS IR PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STIPENDIJŲ SKYRIMO KOMISIJOS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ PAGRINDU  
 KOMISIJŲ SPRENDIMAI PRIIMAMI ATVIRU BALSAVIMU  
 KONFERENCIJA PRIIMS NAUJĄ konvenciją 
 LAIKOMAS PRIIMTU JEIGU UŽ JĮ BALSAVO DAUGUMA DALYVAVUSIŲ  
... DIENĄ PRIIMA ŠIĄ KONVENCIJĄ  
 LEIDŽIANT ĮSTATYMUS AR PRIIMANT SPRENDIMUS  
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMAS NUTARIA PRIIMTI ... 
 LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATOS GALI BŪTI PRIIMAMOS ... 
 MERAS VALDYBA AR VALSTYBĖS INSTITUCIJA PRIIMA SPRENDIMĄ  
turi išnagrinėti PILIEČIŲ PRAŠYMUS IR PRIIMTI SPRENDIMUS DĖL NUOSAVYBĖS TEISĖS ATSTATYMO  
 NAGRINĖJA IR SPRENDIMUS PRIIMA ... 
 NETURI TEISĖS PRIIMTI SPRENDIMŲ  
 NUTARIMAS PRIIMTAS  
 PATAISA PRANEŠĖJUI SUTIKUS PRIIMTA  
 PATAISA PRIIMTA  
 PATIKRINA IR PRIIMA SPRENDIMĄ PANAIKINTI LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMĄ  
 PRIIMA IR ATLEIDŽIA IŠ DARBO  
 PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ APSKRITIES VALDYTOJAS  
 PRIIMA LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ  
 PRIIMA LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTAS  
 PRIIMA NUTARIMĄ  
 PRIIMA SPRENDIMUS DĖL STOJIMO Į NACIONALINES IR TARPTAUTINES ORGANIZACIJAS  
 PRIIMA SPRENDIMUS  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL nuosavybės teisės atstatymo 
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL BANKO LICENCIJOS IŠDAVIMO IR APIE TAI RAŠTU PRANEŠA PAREIŠKĖJUI  
 PRIIMA SPRENDIMĄ DĖL GYNYBOS nuo ginkluotos agresijos 
 PRIIMA SPRENDIMĄ IŠDUOTI AR ATSISAKYTI IŠDUOTI LICENCIJĄ IR APIE TAI RAŠTU INFORMUOJA  
 PRIIMA SPRENDIMĄ  
 PRIIMA Į DARBĄ IR ATLEIDŽIA  
 PRIIMA Į DARBĄ  
 PRIIMAMI ASMENYS TURINTYS VIDURINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 PRIIMAMI NE ANKSČIAU KAIP PO VIENERIŲ METŲ  
 PRIIMAMI SPRENDIMAI  
 PRIIMAMIEMS SPRENDIMAMS  
 PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 PRIIMAMUS SPRENDIMUS  
 PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ  
 PRIIMANT LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMANT SPRENDIMUS  
 PRIIMANT SPRENDIMĄ  
 PRIIMANT SVARBIUS SPRENDIMUS  
 PRIIMANT Į DARBĄ  
 PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS  
 PRIIMDAMAS Į DARBĄ  
 PRIIMS SPRENDIMĄ  
 PRIIMTA BE BALSAVIMO  
 PRIIMTA REZOLIUCIJA  
 PRIIMTAIS SPRENDIMAIS  
 PRIIMTAME LIETUVOS RESPUBLIKOS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYME  
 PRIIMTAME NUTARIME  
 PRIIMTAME ĮSTATYME  
 PRIIMTAS BE BALSAVIMO  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO PAVADAVIMO  
 PRIIMTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DĖL ALYTAUS MIESTO IR ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ ADMINISTRACINIŲ RIBŲ PAKEITIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ ĮSTATYMO  
 PRIIMTAS NUTARIMAS  
 PRIIMTAS SPRENDIMAS  
 PRIIMTAS ĮSTATYMAS  
 PRIIMTI BE BALSAVIMO  
 PRIIMTI JUOS Į LAIVĄ  
 PRIIMTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ  
 PRIIMTI NUTARIMAI  
 PRIIMTI SPRENDIMAI  
 PRIIMTI SPRENDIMUS  
 PRIIMTI SPRENDIMĄ  
 PRIIMTI TAM TIKRUS PASIŪLYMUS  
 PRIIMTI TOKĮ SPRENDIMĄ  
 PRIIMTI Į DARBĄ  
 PRIIMTI ĮSTATYMAI  
 PRIIMTINU BŪDU  
 PRIIMTO SPRENDIMO  
 PRIIMTO ĮSTATYMO  
 PRIIMTOJE REZOLIUCIJOJE  
 PRIIMTU NUTARIMU  
 PRIIMTU SPRENDIMU  
 PRIIMTU ĮSTATYMU  
 PRIIMTUOSE ĮSTATYMUOSE  
 PRIIMTUS NUTARIMUS  
 PRIIMTUS SPRENDIMUS  
 PRIIMTUS ĮSTATYMUS  
 PRIIMTĄ NUTARIMĄ  
 PRIIMTĄ SPRENDIMĄ  
 PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 PRIIMTŲ DOKUMENTŲ  
 PRIIMTŲ SPRENDIMŲ  
 PRIIMTŲ TEISĖS AKTŲ  
 PRIIMTŲ ĮSTATYMŲ  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ DĖL STREIKO  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ IŠDUOTI LICENCIJĄ  
 PRIĖMUS SPRENDIMĄ  
 PRIĖMUS ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMUS ŠĮ ĮSTATYMĄ  
 PRIĖMUSI SPRENDIMĄ NUTRAUKTI SUTARTĮ SU PILIEČIU  
 PRIĖMĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS MIESTO RAJONO MERAS  
 PRIĖMĖ NUTARIMĄ DĖL priemonių Lietuvos respublikai ginti 
 PRIĖMĖ NUTARIMĄ  
 PRIĖMĖ NUTARTĮ  
 PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ  
 PRIĖMĖ SPRENDIMĄ  
 REGIONINIO PARKO JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAI PRIIMAMI BALSŲ DAUGUMA  
 SEIMAS PRIĖMĖ ... 
 SEIMAS VAKAR PRIĖMĖ ... 
 SEIME PRIIMTAS įstatymas 
 SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SEIMUI PRIĖMUS ... 
 SKELBIU ŠĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTĄ ĮSTATYMĄ  
 SPRENDIMAI PRIIMAMI PAPRASTA BALSŲ DAUGUMA  
 SPRENDIMAI PRIIMAMI  
 SPRENDIMAMS PRIIMTI  
 SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 SPRENDIMAS NEBUVO PRIIMTAS  
 SPRENDIMAS PRIIMAMAS  
 SPRENDIMAS PRIIMTAS  
 SPRENDIMUI PRIIMTI  
 SPRENDIMUS PRIIMA ... 
 SPRENDIMUS PRIIMTUS PAGAL AUKŠČIAUSIOJO TEISMO PIRMININKO TEIKIMĄ IŠNAGRINĖTOSE bylose 
 SPRENDIMĄ PRIIMA ... 
 SPRENDIMĄ PRIĖMĖ ... 
 STRAIPSNIAI PRIIMTI BE BALSAVIMO  
 STRAIPSNIS PRIIMTAS BE BALSAVIMO  
 SUSILAIKIUSIŲ NĖRA ĮSTATYMAS PRIIMTAS VIENBALSIAI  
 SUSIRINKIMAS KURIS TURI TEISĘ PRIIMTI NUTARIMUS  
 SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 APIPLĖŠĖ PATS SAVE PRIIMDAMAS TARNO IŠVAIZDĄ  
 TEISĖJŲ SENATO NUTARIMAI PRIIMAMI ATVIRU BALSAVIMU  
 TOKS SPRENDIMAS BUVO PRIIMTAS  
 TOKS SPRENDIMAS PRIIMTAS  
 TOKĮ SPRENDIMĄ PRIĖMĖ ... 
 VAKAR PREZIDENTAS V ADAMKUS PRIĖMĖ ... 
 VAKAR SEIMAS PRIĖMĖ ... 
 VERTYBINIAI POPIERIAI IŠPERKAMI APMOKANT JŲ TURĖTOJAMS VISĄ NOMINALIĄ VERTĘ ŠIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AUKCIONE PRIIMAMOS KONKURENTINĖS IR NEKONKURENTINĖS PARAIŠKOS  
 VII SKYRIUS LIETUVOS BANKO MINISTERIJŲ DEPARTAMENTŲ IR VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ BEI KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ PRIIMTI TEISĖS AKTAI  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS NUTARIMUS  
 VISAIS SVARSTYTAIS KLAUSIMAIS REKTORATAS PRIĖMĖ ATITINKAMUS SPRENDIMUS  
 VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ  
 VYRIAUSYBĖ PRIĖMĖ NUTARIMĄ  
 ATITINKAMI PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS VALDŽIOS ORGANAI  
 ĮSTATYMAS BUVO PRIIMTAS  
 ĮSTATYMAS PRIIMTAS