Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDŽIO IR PRIVALOMO REGISTRUOTI BRANGAUS TURTO  
išmokėti pinigais ar natūra JAM PRIKLAUSANTĮ PAJŲ  
 DĖL DUONOS PRAMONĖS ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 DĖL KAI KURIŲ ĮMONIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PERDAVIMO APSKRIČIŲ VALDYTOJAMS  
 DĖL ĮMONIŲ KURIŲ VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS KOMPENSUOJAMA UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS  
 EFEKTYVUMAS PRIKLAUSO NUO ... 
jų KIEKIS PRIKLAUSO NUO ... 
 GRUPEI PRIKLAUSO ... 
 INICIATYVA PRIKLAUSĖ ... 
 INTENSYVUMAS PRIKLAUSO NUO ... 
 JURISDIKCIJAI PRIKLAUSO UŽSIENIO BANKAS BANKŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS  
 KAINA PRIKLAUSO NUO firmos 
pašalpos; mokesčio DYDIS PRIKLAUSO NUO ... 
 KODAS NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO AKTYVIOJI TRANSPORTO PRIEMONĖ  
 KOMPENSAVIMO UŽ VALSTYBĖS IŠPERKAMĄ ŽEMĘ MIŠKĄ GYVENAMUOSIUS NAMUS JŲ DALIS BUTUS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 KOOPERATINĖ BENDROVĖ TURI TEISĘ VALDYTI JAI PRIKLAUSANTĮ TURTĄ JUO NAUDOTIS IR DISPONUOTI  
savarankiškai valdyti JIEMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS OBJEKTUS  
 MINIMALŲ DEKLARAVIMUI PRIKLAUSANČIO TURTO KAINOS DYDĮ  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO IŠVYKIMO MUITINĖS ĮSTAIGA  
 MUITINĖ KURIAI PRIKLAUSO PASKIRTIES MUITINĖS ĮSTAIGA  
 NAUDOJAMŲ PATALPŲ IR VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 NETURI BŪTI NURODOMAS ŠALIES KURIAI PRIKLAUSO TRANSPORTO PRIEMONĖ KODAS  
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE GALI PRIKLAUSYTI TIK LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS IR VALSTYBEI  
 NUOSAVYBĖS TEISE LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA IR SĄLYGOMIS GALI PRIKLAUSYTI ... 
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITŲ PASTATŲ  
 NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ... 
 NUSTATYTA TVARKA IŠPIRKTI VISAS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS AKCIJAS  
 PASAULIS PRIKLAUSO ... 
 PASIRINKIMAS PRIKLAUSO NUO daugelio dalykų 
 PIRMAJAI GRUPEI PRIKLAUSO ... 
 PRIKLAUSANTĮ TURTĄ  
 PRIKLAUSANČIAS SUMAS  
 PRIKLAUSANČIU TURTU  
 PRIKLAUSO NUO DAUGELIO aplinkybių 
 PRIKLAUSO NUO DAUGELIO FAKTORIŲ  
 PRIKLAUSO NUO DAUGELIO VEIKSNIŲ  
 PRIKLAUSO NUO STATINIO IR STATYBOS SKLYPO  
 PRIKLAUSO NUO ŽMOGAUS  
 PRIVATIZUOJANT UŽDARU AKCIJŲ PASIRAŠYMO BŪDU VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS akcijas 
 SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS TURTAS  
 ANKSTESNIS REKORDAS PRIKLAUSĖ ... 
 SKAIČIUS PRIKLAUSO NUO ... 
 SUMOKĖTOS ARBA PRIKLAUSANČIOS SUMOKĖTI PINIGŲ SUMOS  
 SĖKMĖ PRIKLAUSO NUO daugelio veiksnių 
 TRUKMĖ PRIKLAUSO NUO temperatūros; veislės 
 TUO METU PRIKLAUSĖ ... 
 UŽDAROSIOMS AKCINĖMS BENDROVĖMS KURIŲ VISOS AKCIJOS PRIKLAUSO VALSTYBEI  
 VALDANČIAJAI DAUGUMAI PRIKLAUSANTYS socialliberalai; politikai 
 VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANTĮ akcijų paketą 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS uždarųjų akcinių bendrovių akcijas 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS AKCIJAS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS IŠ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIAS PAPRASTĄSIAS VARDINES AKCIJAS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOMS AKCIJOMS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS PERDUODAMOS LIETUVOS VALSTYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ FONDUI  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIĄ PAPRASTĄJĄ VARDINĘ AKCIJĄ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMO  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PARDAVIMĄ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ SKAIČIŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ TURĖTOJAS  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ TURĖTOJO  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ VERTĖ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ MELIORACIJOS ĮRENGINIŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ IŠ AKCINĖS BENDROVĖS ... 
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ PAPRASTŲJŲ VARDINIŲ AKCIJŲ  
 VALSTYBEI PRIKLAUSANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES hidrotechnikos kompleksų panaudojimo 
 VALSTYBEI PRIKLAUSO AKCIJOS  
 VEIKLOS ZONAI PRIKLAUSO ORO UOSTAS  
 VEIKSMINGA KONTROLĖ PRIKLAUSO ... 
 ASMENIMS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANTIS turtas 
 ATEITIS PRIKLAUSO jaunajai kartai; vaikams 
 YPAČ PRIKLAUSO NUO TIKSLO IR MEDŽIAGOS  
 ŠIAI GRUPEI PRIKLAUSO ... 
 ŠIOSE ĮMONĖSE YRA VALSTYBEI AR SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ  
 ŠIUO METU PRIKLAUSO ... 
 ATLIKTI TOKIUS DARBUS NUO KURIŲ PRIKLAUSO ... 
... KATEGORIJAI PRIKLAUSO ...