Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DEKLARANTO PROCEDŪROS VYKDYTOJO ATSTOVAS  
 DEKLARANTO PROCEDŪROS VYKDYTOJO PAGEIDAVIMU  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 DĖL PROCEDŪROS kalbėjo Seimo nariai ...; kalbėjo Seimo narys ...; deputatas ...; pažeidimų 
 EKSPORTO ARBA IMPORTO MUITINĖS PROCEDŪRA  
 EKSPORTO IR TRANZITO MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJAI  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOJE  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIAI  
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKAS A KAIRYS 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ D TEIŠERSKYTĖ 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS VADOVAS ALGIMANTAS SALAMAKINAS 
 ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS  
 GABENANT PREKES KURIOMS TAIKOMA MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA  
 GARANTIJŲ TAIKYMO UŽSTATO ĖMIMO IR GRĄŽINIMO ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 GARANTO RAŠTIŠKAS ĮSIPAREIGOJIMAS MUITINEI KAD JOS ATŽVILGIU PRISIIMTI SKOLININKO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRAI ĮFORMINTI  
 IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI PROCEDŪRAI  
 IŠORINIO TRANZITO PROCEDŪRA GALI BŪTI ĮFORMINAMA  
 JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠ VIENOS TRANSPORTO PRIEMONĖS Į KITĄ  
prekės GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ DĖL SEIMO NARIO  
 KREIPĖSI Į ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ  
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ PRAŠYDAMAS ... 
 KREIPĖSI Į SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJĄ  
 LAIKINO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKĄ  
 LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO IR LAIKINOJO IŠVEŽIMO PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRAI PATEIKIMO DIENOS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRAI ĮFORMINTI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJO  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS VYKDYTOJUI  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪROS  
 LAIKINOJO ĮVEŽIMO PERDIRBTI PROCEDŪRĄ  
 LANGELYJE NURODOMA DATA IKI KURIOS MUITINĖS PROCEDŪRA TURI BŪTI BAIGTA  
 MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪRA  
 MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪROS VYKDYTOJUI  
 MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪROS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA JEIGU JI BUVO TAIKOMA  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRA  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRAI  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATLIKIMO TERMINĄ  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATLIKIMO TVARKOS PAŽEIDIMAS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ATVEJU  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS UŽBAIGIMO  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJAS VEŽĖJAS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJO ATSTOVAS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJO VEŽĖJO ATSTOVO PARAŠU IR PASKIRTIES ĮSTAIGOS MUITINĖS PAREIGŪNO PARAŠU  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS VYKDYTOJO VEŽĖJO  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS ĮFORMINIMO DATA  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪROS  
 MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
 MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
 MUITINĖS PROCEDŪRA IMPORTAS VIDAUS VARTOJIMUI  
 MUITINĖS PROCEDŪRA  
 MUITINĖS PROCEDŪRAI ĮFORMINTI  
 MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 MUITINĖS PROCEDŪROMIS  
 MUITINĖS PROCEDŪROMS  
 MUITINĖS PROCEDŪROS ATLIKIMO TERMINAS  
 MUITINĖS PROCEDŪROS VYKDYTOJAS  
 MUITINĖS PROCEDŪROS VYKDYTOJO  
 MUITINĖS PROCEDŪROS VYKDYTOJUI  
 MUITINĖS PROCEDŪROS ĮFORMINIMO DIENĄ  
 MUITINĖS PROCEDŪROS  
 MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 MUITINĖS PROCEDŪRŲ  
įforminant IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 NEGRĄŽINAMO EKSPORTO MUITINĖS PROCEDŪRA  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO LAIKINOJO IŠVEŽIMO LAIKINOJO IŠVEŽIMO PERDIRBTI MUITINĖS PROCEDŪRAS PREKĖMS  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 NEGRĄŽINAMOJO EKSPORTO MUITINĖS PROCEDŪROS  
 NUSTATYTOS MUITINĖS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKOS  
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PASIRINKTAI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 PATEIKTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ORO TRANSPORTO KODEKSO PROJEKTAS NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĖS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTĄ NUTARTA PRADĖTI PROJEKTŲ SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 PILDOMAS JEI PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 PO ŠIOS PROCEDŪROS  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS PATEIKĖ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKAS Č JURŠĖNAS PATEIKĖ PAPILDOMĄ INFORMACIJĄ DĖL PROCEDŪRŲ  
 POSĖDŽIO PIRMININKO ARBA ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS TEIKIMU  
 PRADĖTI ĮSTATYMO PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PREKĖS GABENAMOS TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 PRITARTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 PRIĖMIMO PROCEDŪRĄ  
 PROCEDŪRA ŽYMIMA KODU  
 PROCEDŪROS METU  
 PROCEDŪRŲ SUSIJUSIŲ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮMONIŲ BANKROTO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMU  
 SEIMAS PRITARĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS ARCHYVŲ ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMUI NUTARTA PRADĖTI PROJEKTO SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJA  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJAI  
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS PIRMININKĖ DALIA TEIŠERSKYTĖ 
 SEIMO ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KOMISIJOS  
 SKOLINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE TVARKA  
 SKUNDŲ SUSIJUSIŲ SU ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS NAGRINĖJIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖJE  
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINIO SANDĖLIAVIMO PROCEDŪRA  
 SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 SVARSTYMO PROCEDŪRĄ  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ TURI BŪTI GABENAMOS PREKĖS  
 TAIKANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 UŽTIKRINANT KAD ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA BUS ĮVYKDYTI  
 VANDENS PROCEDŪROS  
 VIRŠININKAS IR MUITINĖS DEPARTAMENTO MUITINĖS PROCEDŪRŲ KONTROLĖS SKYRIUS  
atleisti NUO ŽYMINIO MOKESČIO UŽ MUITINĖS PROCEDŪRŲ įforminimą 
 ĮFORMINAMA IMPORTO VIDAUS VARTOJIMUI MUITINĖS PROCEDŪRA  
 ĮFORMINANT EKSPORTO ARBA IMPORTO MUITINĖS PROCEDŪRĄ  
 ĮFORMINANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ IŠVYKIMO ĮSTAIGOJE  
 ĮFORMINANT MUITINIO TRANZITO PROCEDŪRĄ  
 ĮFORMINTI IR ATLIKTI MUITINĖS PROCEDŪRAI  
 ĮSIPAREIGOJIMŲ SUSIJUSIŲ SU PREKĖMS TAIKOMA MUITINĖS PROCEDŪRA  
 ATLIEKAMOMIS MUITINĖS PROCEDŪROMIS  
 ATLIEKANT MUITINĖS PROCEDŪRAS  
 BANKROTO PROCEDŪRA  
 BANKROTO PROCEDŪROS  
 BANKROTO PROCEDŪRĄ