Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS STEIGĖJŲ  
 DAINAVOS POLIKLINIKOS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ĮSTATUS  
 DARBDAVIŲ IR PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVŲ  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS ATSTOVAI  
 DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 DARBŲ IR BUITIES KULTŪROS MOKYMO PROFESINIO ORIENTAVIMO  
 DRAUDIMO NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 DRAUDŽIAMA KIŠTIS Į PROFESINIŲ SĄJUNGŲ vidaus reikalus 
 DĖL AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO DĖL BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ TURTO  
 DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE AR PROFESINĖS LIGOS  
 DĖL SUŽALOJIMO DARBE IR PROFESINĖS LIGOS  
 GAMYBINĘ KOMERCINĘ AR PROFESINĘ PASLAPTĮ  
 INVALIDŲ MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS REABILITACIJOS  
 JUNGTIS Į PROFESINES SĄJUNGAS IR DALYVAUTI JŲ VEIKLOJE  
 KAUNO REGIONO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO PIRMININKAS ARVYDAS DAMBRAUSKAS 
 KAUNO REGIONO PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO  
 KVALIFIKACINEI KATEGORIJAI IR PROFESINIAM TINKAMUMUI ĮVERTINTI  
 LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO  
 LIETUVOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ  
susirgimo PROFESINE LIGA  
 MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS INVALIDŲ REABILITACIJOS PROGRAMĄ  
 MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS INVALIDŲ REABILITACIJOS  
 NELAIMINGO ATSITIKIMO DARBE SUSIRGIMO PROFESINE LIGA  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMAS  
 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ  
 NUKENTĖJUSIUS NUO NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE PROFESINIŲ LIGŲ  
 POLITINĖS PARTIJOS KITOS POLITINĖS IR VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 PROFESINE VEIKLA  
 PROFESINEI SĄJUNGAI  
 PROFESINEI VEIKLAI  
 PROFESINES LIGAS  
 PROFESINES MOKYKLAS  
 PROFESINES SĄJUNGAS  
 PROFESINES ŽINIAS  
 PROFESINIAM MOKYMUI  
 PROFESINIO LAVINIMO IR AUKŠTESNIŲJŲ STUDIJŲ  
 PROFESINIO LAVINIMO  
 PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS  
 PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  
 PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE  
 PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ  
 PROFESINIO MOKYMO  
 PROFESINIO ORIENTAVIMO  
 PROFESINIO PARENGIMO  
 PROFESINIO PASIRENGIMO  
 PROFESINIO PAŠAUKIMO  
 PROFESINIO RENGIMO CENTRO  
 PROFESINIO RENGIMO REFORMOS  
 PROFESINIO RENGIMO  
 PROFESINIO TOBULĖJIMO  
 PROFESINIS MOKYMAS  
 PROFESINIS PASIRENGIMAS  
 PROFESINIS RENGIMAS  
 PROFESINIUS ĮGŪDŽIUS  
 PROFESINIŲ LIGŲ  
 PROFESINIŲ MOKYKLŲ DIENINIŲ SKYRIŲ MOKSLEIVIAMS  
 PROFESINIŲ MOKYKLŲ  
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAI  
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ JŲ SUSIVIENIJIMŲ  
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMAS  
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO PIRMININKAS ARVYDAS DAMBRAUSKAS 
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ SUSIVIENIJIMO  
 PROFESINIŲ SĄJUNGŲ  
 PROFESINIŲ ĮGŪDŽIŲ  
 PROFESINIŲ ŽINIŲ  
 PROFESINĮ IŠSILAVINIMĄ  
 PROFESINĮ MOKYMĄ  
 PROFESINĮ PASIRENGIMĄ SVEIKATOS BŪKLĘ PATVIRTINANČIUS DOKUMENTUS  
 PROFESINĮ PASIRENGIMĄ  
 PROFESINĘ KVALIFIKACIJĄ  
 PROFESINĘ SĄJUNGĄ  
 PROFESINĘ TECHNIKOS MOKYKLĄ  
 PROFESINĘ VEIKLĄ  
 PROFESINĖ KARJERA  
 PROFESINĖ KVALIFIKACIJA  
 PROFESINĖ LIGA  
 PROFESINĖ SĄJUNGA  
 PROFESINĖ VEIKLA  
 PROFESINĖJE MOKYKLOJE  
 PROFESINĖJE VEIKLOJE  
 PROFESINĖMIS SĄJUNGOMIS  
 PROFESINĖMS SĄJUNGOMS  
 PROFESINĖS ETIKOS  
 PROFESINĖS KARJEROS  
 PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS  
 PROFESINĖS LIGOS  
 PROFESINĖS MOKYKLOS  
 PROFESINĖS SVEIKATOS IR DARBO SAUGUMO  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS IR JŲ SUSIVIENIJIMAI  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS JŲ SUSIVIENIJIMAI  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS LYDERIS  
 PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 PROFESINĖS TECHNIKOS MOKYKLOS  
 PROFESINĖS VEIKLOS  
 PROFESINĖS ŠVENTĖS PROGA  
 PROFESINĖSE MOKYKLOSE  
 SANATORINIŲ KURORTINIŲ ĮSTAIGŲ IR POILSIO NAMŲ VALDYTŲ BUVUSIŲ LIETUVOS TSR VALSTYBINIŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NUOSAVYBĖS NUSTATYMO  
 SOCIALINĖS RŪPYBOS PROFESINIŲ STUDIJŲ CENTRO  
 SPECIALIOJO FONDO VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 SPECIALIZUOTOS PROFESINĖS STUDIJOS  
 SPECIALIĄSIAS PROFESINES STUDIJAS  
 SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO IR KONSULTAVIMO CENTRAS  
 SUAUGUSIŲJŲ PROFESINIO MOKYMO IR KONSULTAVIMO  
 SURINKTŲ IŠ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ DRAUGIJŲ  
 UGDYMO TURINIO IR PEDAGOGŲ PROFESINĖS kultūros plėtotė 
 VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ BENDROJO LAVINIMO PROFESINĖSE bei aukštesniosiose mokyklose 
 VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS REMTI  
 VEIKIANČIOMS IR BESISTEIGIANČIOMS PROFESINĖMS SĄJUNGOMS  
 VIDURINIŲ PROFESINIŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAMS STUDENTAMS  
 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO SOCIALINĖS RŪPYBOS PROFESINIŲ STUDIJŲ CENTRO  
 ĮMONĖJE VEIKIANČIOS PROFESINĖS SĄJUNGOS NARIO  
 ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS  
 ŽALOS ATLYGINIMO DĖL NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE AR SUSIRGIMŲ PROFESINE LIGA  
 AUKŠTESNIOJI MOKYKLA AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGA  
 AUKŠTESNIOSIOS MOKYKLOS AR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOS  
 AUKŠTESNIŲJŲ STUDIJŲ AR PROFESINIO LAVINIMO skyriuje 
 AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKINIŲ  
 AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ STUDENTŲ AUKŠTESNIŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ  
 BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIO RENGIMO  
 BENDROJO LAVINIMO IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ