Database of Lithuanian Nominal Phrases Dictionary is the first corpus-based dictionary of Lithuanian multi-word units.
The lexicon reflects a big variety of multi-word units: collocations, phrasal combinations, longer pieces of text (sometimes even several sentences). The identification of the nominal phrases is based on gravity counts in the 100m words Contemporary Corpus of Lithuanian Languages. The corpus reflects the written Lithuanian in the period of 1991-2002. The list of automatically identified MWU‘s was edited by linguists, only leaving meaningful and grammatically correct phrases that include at least one noun. The dictionary comprises almost 69 thousand nominal phrases.

Query


You can search for a specific word (word form), e.g. kompiuteris or kompiuterio, etc.
Adding of the beginning of the word, e.g. kompiuteris, will be queried with the phrase forms kompiuteris, kompiuteriais, kompiuterijos, kompiuterinių, etc.
Adding of the part of the word, e.g. kel, will be queried with the phrase forms keliu, iškelta, paskelbtas, pakelį, runkeliai, etc.
Adding of the end of the word, e.g. ris, will be queried with the phrase forms seseris, sandoris, duris, kuris, numeris, etc.

You can search for one or more of the word(s). You can search for parts of words indicating the stars (e.g. * nam nam * * nam *).
Finding of two or more word phrases, you can specify only those parts of those words (e.g. nam * gamyb* ).
You can search for a word with spaces, e.g., space, namas space, then there will queried phrases with words befor and after namas.
Adding of the lemma of the word, e.g. ministras will be queried phrases with other forms of this lemma, e.g. ministro, ministrą, ministru, etc.
You can search for the first word of the phrase, e.g., adding atominė, will be queried as atominė bomba, atomine elektrinė, atominė energetika, etc.
A B C Č D E Ę Ė F G H I Į Y J K L M N O P R S Š T U Ų Ū V Z Ž X

Query according to morphological features
Query according to morphological features(BETA)

Results
Phrase addition to leftPhrasePhrase addition to right
 DALYVAVIMO TARPTAUTINIŲ ŠEIMOS METŲ PROGRAMOJE  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 DARBUOTOJO ATSAKINGO UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ  
 DARBŲ PROGRAMOS  
 DARBŲ PROGRAMĄ  
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR KRYPČIŲ  
 EKOLOGINIŲ IR KITŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ RENGIMĄ  
 EUROPOS SĄJUNGOS PHARE PROGRAMOS  
 FESTIVALIO PROGRAMOJE  
klausimas SESIJOS DARBŲ PROGRAMOJE  
 INDIVIDUALIAS PROGRAMAS  
 INFORMACIJA TV PROGRAMA  
 IŠBRAUKTI IŠ PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS APLINKOS APSAUGOS PROGRAMOS DIREKTORIUS  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VYSTYMO PROGRAMA  
 JUNGTINIŲ TAUTŲ VYSTYMO PROGRAMOS  
 KAIMO PLĖTROS PROGRAMŲ  
 KLASIFIKUOTI SKELBIMAI TV PROGRAMA STRAIPSNIŲ PAIEŠKA PRENUMERATA REDAKCIJA REKLAMOS KAINOS NAUJIENA PRENUMERATA TIESIOGINIO DEBETO BŪDU  
 KLASIKINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMOJE  
 KLAUSIMAS Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ neįrašomas 
 KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ IR DUOMENŲ BAZIŲ  
 KOMPIUTERINIŲ PROGRAMŲ  
 KOMPIUTERINĘ PROGRAMĄ  
 KOMPIUTERINĖ PROGRAMA  
 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS ARBA DUOMENŲ BAZĖS  
 KOMPIUTERINĖS PROGRAMOS  
 KOMPIUTERIŲ PROGRAMAS IR DUOMENŲ BAZES  
 KOMPIUTERIŲ PROGRAMOS  
 KOMPIUTERIŲ PROGRAMŲ  
 KONCERTINĘ PROGRAMĄ  
 KONTROLIUOJA KAIP ŠIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINAMOS  
 KULTŪRINĖ PROGRAMA  
 KULTŪROS VERTYBĖMS IŠSAUGOTI PAGAL TIKSLINES PROGRAMAS  
priėmusi KVIETIMĄ DALYVAUTI PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 LAISVOJOJE PROGRAMOJE  
 LAISVĄJĄ PROGRAMĄ  
seimo antrosios SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS projektas 
 LIETUVOS ŽMOGAUS TEISIŲ CENTRO ŠVIETIMO PROGRAMŲ KOORDINATORIUS  
 LOTYNŲ AMERIKOS ŠOKIŲ PROGRAMOJE  
 MEDICININĖS PROFESINĖS IR SOCIALINĖS INVALIDŲ REABILITACIJOS PROGRAMĄ  
 MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKO ... 
 MENINĘ PROGRAMĄ  
 MENINĖ PROGRAMA  
 MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS BEI PROGRAMOMS  
 MOKYMO PLANAI IR PROGRAMOS  
 MOKYMO PLANUS IR PROGRAMAS  
 MOKYMO PROGRAMA GAMINTOJAS  
 MOKYMO PROGRAMA  
 MOKYMO PROGRAMAS  
 MOKYMO PROGRAMOS  
 MOKYMO PROGRAMĄ  
 MOKYMO PROGRAMŲ  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTOJIMO PROGRAMAI FINANSUOTI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PLĖTOJIMO PROGRAMAI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMAI FINANSUOTI  
 NACIONALINEI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 NACIONALINĖS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO PROGRAMOS  
 NARKOTIKŲ KONTROLĖS PROGRAMOS  
 NAUJĄ PROGRAMĄ  
 NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PROGRAMOS  
 NEBUVO ĮTRAUKTAS Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS ARBA BUVO ĮTRAUKTAS  
įrašyti į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
įrašyti įstatymo projektą ... Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
įtrauktas Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 NEĮRAŠYTI Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 PAGAL NATO PROGRAMĄ PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 PAGAL PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI PROGRAMĄ  
 PAGAL PHARE PROGRAMĄ  
 PAGAL PROGRAMĄ dirba; rengiami ... 
 PAGAL SPECIALIĄ PROGRAMĄ  
 PAGAL ŠIĄ PROGRAMĄ  
 PARENGTĄ PROGRAMĄ  
 PARODOMĄJĄ PROGRAMĄ  
 PARTIJOS PROGRAMĄ  
 PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI PROGRAMOJE  
 PARTNERYSTĖS TAIKOS LABUI PROGRAMOS  
 PENKTOSIOS SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 PHARE PROGRAMA  
 PHARE PROGRAMOS  
 PHARE PROGRAMĄ  
 PRIORITETINIŲ KRYPČIŲ IR EKONOMINIŲ PROGRAMŲ  
 PRIVATIZAVIMO AGENTŪROS DARBUOTOJAS ATSAKINGAS UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMOJE  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS  
 PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 PROGRAMA LIETUVAI  
 PROGRAMA SKIRTA padėti 
 PROGRAMAI VYKDYTI  
 PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 PROGRAMOJE BUVO NUMATYTA ... 
 PROGRAMOJE DALYVAUJANČIŲ ŠALIŲ  
 PROGRAMOJE NUMATYTA ... 
 PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 PROGRAMOMS FINANSUOTI  
 PROGRAMOMS VYKDYTI  
 PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI  
 PROGRAMOS AR DUOMENŲ BAZĖS  
 PROGRAMOS DALIS  
 PROGRAMOS DALYJE  
 PROGRAMOS DALĮ  
 PROGRAMOS KOORDINATORĖ  
 PROGRAMOS PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI  
 PROGRAMOS PAVADINIMAS  
 PROGRAMOS RENGIMO  
 PROGRAMOS TIKSLAS  
 PROGRAMOS VADOVAS  
 PROGRAMOS VYKDYMO  
 PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  
 PROGRAMĄ AR DUOMENŲ BAZĘ  
 PROGRAMŲ DIREKTORIUS  
 PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ RENGIMAS  
 PROGRAMŲ RENGIMO  
 PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMĄ  
 RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMAS  
 RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ TRANSLIAVIMO  
 RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ  
 RADIJO PROGRAMŲ  
 ALTERNATYVIĄ VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ  
 REGIONINIO PARKO TERITORIJOS TVARKYMO GAMTOS IR KULTŪROS VERTYBIŲ APSAUGOS PROGRAMOMS REALIZUOTI  
 REGĖJIMO INVALIDŲ REABILITACIJOS IR SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMOS  
 RINKIMINĘ PROGRAMĄ  
 RINKIMINĖJE PROGRAMOJE  
 RINKIMINĖS PROGRAMOS  
 RINKIMŲ PROGRAMOS  
 RINKIMŲ PROGRAMĄ  
 RINKTI SAVO ATSTOVUS ORGANIZUOTI SAVO APARATĄ IR VEIKLĄ BEI FORMUOTI SAVO VEIKLOS PROGRAMĄ VALSTYBĖS ORGANAMS  
 ANGLŲ K MOKOMOJI PROGRAMA VAIKAMS  
 ANGLŲ K MOKOMOJI PROGRAMA  
 SOCIALINES EKONOMINES PROGRAMAS  
 SOCIALINĖMS PROGRAMOMS  
 SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PARENGTAI PROGRAMAI  
 SPECIALIOSIOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS PROGRAMOS  
 SPECIALIĄ PROGRAMĄ  
 STANDARTINIŲ ŠOKIŲ PROGRAMOJE  
 STUDIJŲ PROGRAMA  
 STUDIJŲ PROGRAMAS  
 STUDIJŲ PROGRAMOMS  
 STUDIJŲ PROGRAMOS  
 STUDIJŲ PROGRAMOSE  
 STUDIJŲ PROGRAMĄ  
 STUDIJŲ PROGRAMŲ  
 SVEIKATOS PROGRAMOMS FINANSUOTI  
 TARPTAUTINIŲ PROGRAMŲ  
 TARPTAUTINĖS PROGRAMOS  
 TARPTAUTINĖS RADIJO IR TELEVIZIJOS ASOCIACIJOS MART PROGRAMA  
 TELEVIZIJOS PROGRAMAS  
 TELEVIZIJOS PROGRAMOS  
 TELEVIZIJOS PROGRAMŲ  
 TEMPUS PROGRAMA  
 TEMPUS PROGRAMOS  
 TIKSLINES PROGRAMAS  
 TOLESNĖS VEIKLOS PROGRAMAI RENGTI  
 UGDYMO PROGRAMAS  
 UGDYMO PROGRAMĄ  
 VALSTYBINES PROGRAMAS  
 VALSTYBINIŲ PROGRAMŲ  
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS LIETUVOS ŽEMĖS GELMIŲ raida 
 VALSTYBINĖS MOKSLO PROGRAMOS  
 VALSTYBINĖS PROGRAMOS  
 VEIKLOS PROGRAMA  
 VEIKLOS PROGRAMĄ  
 VEIKSMŲ PROGRAMĄ  
 VILNIUS JUNGTINIŲ TAUTŲ VYSTYMO PROGRAMA  
 VYRIAUSYBĖS PROGRAMA  
 VYRIAUSYBĖS PROGRAMAI  
 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOJE  
 VYRIAUSYBĖS PROGRAMOS  
 VYRIAUSYBĖS PROGRAMĄ  
 VYSTYMO PROGRAMOS  
 ĮRAŠYMO Į SESIJOS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ĮRAŠYTI Į KITOS SAVAITĖS DARBŲ PROGRAMĄ  
 ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMAS  
 ĮTRAUKTI Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 ĮTRAUKTOS Į PRIVATIZAVIMO PROGRAMĄ  
 ŠIAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES DALYVIŲ IR KITŲ VALSTYBIŲ DALYVAUJANČIŲ PROGRAMOJE PARTNERYSTĖ TAIKOS LABUI SUSITARIMO DĖL JŲ KARINIŲ PAJĖGŲ STATUSO  
 ŠVARIŲ RANKŲ PROGRAMAI ĮGYVENDINTI  
 ATSAKINGAM UŽ OBJEKTO PRIVATIZAVIMO PROGRAMOS REALIZAVIMĄ  
 AU PAIR PROGRAMĄ  
 BENDROSIOMIS PROGRAMOMIS IR IŠSILAVINIMO STANDARTAIS  
 BENDROSIOS PROGRAMOS  
 BENDROSIOSE PROGRAMOSE  
 BENDRŲJŲ PROGRAMŲ